Frontera-Qe-Anarxia@email.cz

                        X.0I5      
Zde kliknout : !! : Referendum za podobu Referend : !! :               

1.Bod první: "utopický" (..jako vždycky..)
CO NEJVÍCE ŠTĚSTÍ PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Utilitarizmus )

2.Bod druhý: "demokratický"..
CO NEJVÍCE SVOBODY PRO CO NEJVÍCE LIDÍ V GALAXII! ( Liberalizmus )

3.Bod třetí: "realistický"..4.Bod čtvrtý: "sebe-kritický" (..toto nebilo wždicki..-)
.. .. L.Á.S.K.U !!
( Lazers, Armor, Shields, Korporatiwizm, Unity !! )


..více k tomu?!?
1.Point first: "utopistic" (..as always..)
AS MUCH HAPPINESS AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Utilitarianism )

2.Point second: "demokratical"..
AS MUCH FREEDOM AS POSSIBLE FOR WHAT THE MOST OF PEOPLE IN GALAXY! ( Liberalism )

3.Point third: "realistic"..4.Point fourth: "self-critical" (..not as always..-)
.. .. L.o.w:E.® !!
( Love Over W'ole Earq .. !! )

..more abouts?!?
1.Bod prvňí: "utopickí" (..jako wždicki..)
CO NEJWÍCE ŠŤESŤÍ PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Utilitarismus )

2.Bod druhí: "demokratickí"..
CO NEJWÍCE SWOBODI PRO CO NEJWÍCE LIĎÍ V GALAKSII! ( Liberalismus )

3.Bod třeťí: "realistickí"..4.Bod čtwrtí: "sebe-kritickí" (..toto nebylo dycky..-)
.. .. L.Á.S.K.U !!
( Lazers, Armor, Shields, Korporatiwizm, Unity !! )


..wíce k tomu?!?
1. Punto uno: "utópico" (.. como siempre ..)
MUCHA SUERTE PARA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA GALAXIA! ( Utilitarismo )

2. Punto dos: "democrático"..
MUCHA LIBERTAD PARA LA MAYORÍA DE LA GENTE EN LA GALAXIA! ( Liberalismo )

3.Punto tres: "realista"..4.Punto cuatro: "auto-crítico" (..kómo no siempré..-)
.. .. A.®.M.O.R !!
( Lazers, Armor, Shields, Korporatiwizm, Unity !! )


..más respecto?!?
                               [ X.0I5 ]       [ X.0I4 ]       [ X.0I3 ]       [ X.0I2 ]       [ X.0II ]       [ X.0I0 ]       [ X.009 ]       [ X.008 ]       [ X.007 ]       [ X.006 ]       [ X.005 ]       [ X.004 ]       [ X.003 ]       [ X.002 ]       [ X.000-X.00I ]      III. Organizace Xaosu - [ Pro-Texnokratické Aktiwity] - od X.0ll - .. Referenda přes internet ( nawrhujeme být středně-twrdá opozice ). Prwní Referendum o podobě Referenda ( lidá ať si určí jak má wypadat referenduum ). Ať to udělá demokratická a socialistická wláda!! ( aspoň jednou ať ukáže na čí straně stojí!! ).. Cílem již je TEXNOKRACIE!! ( neboť demokracie je i to, že weskrze nezájem idiótú je weškerá naše snaha marná a také fakt, že demokraticky poprawil "lid" Sokrata!! ) Posíláme emaily již 250 ! stranám !! To je úctyhodné. Teď ještě se domluwit.-))


Il. Organizace Xaosu - [ Re-Ewoluční Aktiwity ] - 2009-X.0l0 - .. Komplexní reforma a restrukturalizace organizací. Cílem se stáwá přímá DEMOKRACIE. Proto nawrhujeme diskuzi se wšemy, jenž se nazýwají ..demokraty. Rewoluce je jen napúl úspěšná. Strany, odbory a (150 počtem) neodpowídají na e-Maily ( jen 4 strany odpowěděli : Prawý Blok ( PB ), Zelená Demokracie ( DSZ ), a ..nepřímo Piráti ( PS ) a Socialisté Internacional ( ČSSD ). )


I. Organizace Xaosu - [ Pro-Autonomní Aktiwity ] - 2002-2009 - ..zrušeno neboť jsme pochopily, že autonomní ANARXIE nebude prostě dostatečně funkční ..- alespoň co se místních "anarchistú" týče. Ať žije ciwilizace! .. woda, teplo, jídlo .. internet, léky ..a aspoň WIRTUÁLNÍ (nějaký) sex, wy kurwički !! DD

                  Wíce náwrhú o kteríx možno hlasowat ..zde: ( ..usilowně pracujeme !! DD .. P.s: předstírám, že pracuji?? - Wi předstíráte, že mne platíte !! !! DD )

                                ..ňejaké Waše připomínki?-D ..nápadi??-DD ..KRITIKI???-DDD    Frontera-Qe-Anarxia@email.cz

          


[Z5..]