IDEOLOGIE TEXNOKRACIE .. od Platónického Negatiwisticky-Idealistického U-Topizmu .. .. až k Nowému Swjetowému Řádu Úplné Swobody a Naprosté Sprawedlnosťi !!
Aktuální Politický Programm XAOS ORG.s x.020
REFERENDOOM.s Serwer: Přímá Wolba wšech Zákonů a Daní přes CyberNetix.
HISTORIE MÝCH NEŠTĚSTÍ, zde w Č.R.kowě !! !! .. aneb Swobodný a Práwní Stát alá Zlowanskí azijatickí zcela despotický KRYPTO(TOTALITNÍ) FÍZLOZMRDNÝ režime acciente.
Principy a ustanowení Utilitárně - Liberálního Texnokraticky Re-ewolučního Anarxizmu ( - Syndikalizmu ) .... U.L.T.R.A.(S.)

Made by Linda Della Werde in month of Dionissos of year x.ol9 $.c. ( since of discovery of first calendar as well as writting and ciwilization at all ). Many greetings to the New Age & New World Order from all pan-galaxians.

Texnokratic T.etra-H.ydro-C.yber-Net!cs is prowided by
GlobalCom.