UNI-LENG


      ` "       A E I O V       B F H K L M G X W P b f h k l m g x w p 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9   ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ J S T R N C D Z X Q Y j s t r n c d z xq y 1. Zajmena ukazowaci : 2. Zajmen priwlastnowaci : a e i o u 3. tazaci a twrdici znaki : ? a ! 4. Citoslowce Ax Ah Aj Ja Ha Xa 5. ano-ne - predlozki Q - spojki X - castice Y 6. Zajmena tazaci : Kqa Kqi Kqe Kqo Kqu .. Kqau Kqou 7. Zajmena zwratna : Kwa Kwi Kwo Kwu .. Kwau Kwou 8. Zajmena slozena - predpona On a No a O - o u zajmen : Onkqo-Nokqo x Ekqo-ekqo 9. Zajmena slozena - tworeni mnozneho cisla pomoci pripon -S -ES : Onkqo-Onkqos 10. stupnowani urcitosti - 5 stupnu : ARC ... URC. 11. Slowesa 12. 5 casu : pritomni je zakladni twar bez priponi, -ID minuli, -IL budouci 13. podminowaci zpusob -IX, delawajici zpusob -IS, prubehowi cas -ING 14. zaporna slowesa pomoci No 15. pomocna prdlozka T' ... Con T' Roll ( "pokracowat k' waleni" ) 16. uwozowki, dwojtecki a ostatni specialni znaki wcetne zkratki Q' 17. Podstatna Jmena 18. Pridawna jmena pomoci priponi -LLA ci -IOUS 19. Prislowce pomoci priponi -LLI a -RRI ( welli-werri .. welmi-prilis ) 20. Stupnowani pomoci slow SUPER - HYPER a SUBER - CYBER HISTORIE NASEHO PISMA - 4 obrazki : fenicke-puncke - hebrejstina-judis - grecki-hellenicki - pan-galaktika

UKAZKI pisem dalsix ruznix ciwilizaci - sumerie - xeticie - koptie - azbuka - arabie - hinduie - thaiie - sinnie - yaponie - maiie - rongo-rongo - runi