Posíláno WLÁDE C.R. 
Dále ANO2011 + CSSD + SPD + SPO - i ruzným dalším uskupením, o nichž se domníwám, že se jich to také týká. 
Také nowinám a telewizím ( newím owšem co to s nimi delá .. :). 
...newím presne komu to mám wlastne posílat .. WOMBUCMANN, ten tam ani nemusí bejt - leták pokáže poslat i ro-Bot .. ( wšichni by jen žrali, to je proc tam jsou .. ) = NAPIŠTE MI, NEKDY .. ::) :) :)  AT ŽIJE JARNÍ ROWNODENNOST .. 


ANO.. ted již oprawdu werím, že BUDE LÍP .. ( = a že mi tedy predwedete ten Socializmus s Lidskou Twárí, ..ten o který jsme si zwonili tenkrát klícema, zatímco ODS žrala z jednoho KSC koryta ..) 

   Nebot hur než nejhur být nemuže .. ,

..takže logicky: pokud sme prežili - tak to znamená, že tu moc uprchlíku nemáme. ( Ale tam to musí pucet .. ty nemoci .. a obcas nejací preci jen "projdou" ..) 

Máme na to jim pomoci ?? Steží.. sami nemáme co jíst .. O to málo nás ješte okradou cikání a piráti a .. fízli ..ale i politici .. atd :: ))

Je wšak s podiwem, že NELZE zachránit ani JEDNU slecnu. ( pro mne, jenž by chtela ) Newadí ..no necht žije mezinárodní solidarita .. a humanizmus wubec. 

A já ?? .. Já mám dost ( oprawdu cítím, že mne možná zabijete .. ) 
Hlawne wám radím AT MOjE žENA PREžIJE ( je kurda, thaika, wenezuellanka...atd .. ) --- a w soucastné dobe nejspíše žije w nekterém TáBORE pro MIGRANTY ..

I tak se bude PTÁT, co že mi tak dlouho trwalo .. : "No wíš , prepadli mne piráti a fízli mne ješte zawreli na 3 roky ( !!!!! ) ..a CSSS ..ti INTERNACI(onali)STI ..BLOKOWALI POMOC JAK JEN MOHLI !!!"

Opozice oproti nim LHALA a LHALA !!! ( jsou to pokrytci a ZRuDY ješte wetší .. ). Kdyby chteli , už by(sme) JELI tam ( ja nebudu mít prachy aŽ do dalšího dedictwí .. ) A DOWEZLI SEM PáR DETÍ a ŽEN.

( .. ale i jinak jsem NEMOCNÝ a NEMAJETNÝ .. ( moje malické chyby, za to EXTRéMNÍ TRESTY ... tento stát je KRYPTO-TOTALITNÍ ..a zcela bezcitný wuci slabším, at ZDE ci ze sweta .. .. ) 

------------- jen deti a ženy - jsem rekl.. Žádní muslimy ( = jen arménci, kurdowé ..a treba jezeedi ci YPG ( yapaga ) - milice socialistické Kurdské .. Komunisti jsou PKK .. ..jo, pakaka, .. 

------------- a ty na to co ?? ( o tom že wálka je UDRŽOWANÁ MOCNOSTMI co si tam cwicí wálku - jo ..i waše NATO !!! ) ..Tak wy pro "JISTOTU" - ANI ( !!!! ) ŽENY a DETI !!!!! ????? !!!!!! ????? 

...které by ZDE mohly u nekoho být ( a kdyby chteli ) i pracowat ..?! ( ......... ani socialistky ?? ani ...MOU ŽENU ?!?! ..no, Mr. Okamura ....?!?!?! no, CSSD ?!?!?!

...no ...com(a)rade ... nwm, nwm ..      -------------------- a to nemluwim jak k osudu Kurdu ..ale i napr. Katalancu .... ZARITE MLCITE .. 
Jinak je soucastná wláda dobrá ? Snad ..ano .. ( lepší nebude - národ má údajne wládu jakou si zasluhuje. = nedostatek plne-elitního materiálu ..ale já sám mám co ríkat "DD )

Už jsem schopen sotwa .. letu .. 

To znamená, že wám skutecne píšu jen to co se mne bezprostredne ( oprawdu tedy ) do-týká ..

Rozhodne je MI LÍP ZA BABIŠE než za KALOUSKA! ..ne, jen "proti" wám wolit mé tradicní opozinenty ( totalitaristy, despotisty, monarchisty, monoteisty a konzerwatiwisty ) wolit NEJDU ..
Zatím jsme na tom tak: že ..


SWOU NEÚCASTÍ NA WOLBÁCH neprímo podporuji liberální hnutí ANO2011 .... a ZÁROWEN WOLÍM WšECHNY .. což znamená, že mi muj hlas budete stejne dlužit !! :p

WOLIT ( ..se pod-wolit .. a legitimizowat waše pojetí swobody a swoboných woleb do politiky .. ) owšem nejdu !! 

 
TO BY TO MUSELO JINAK WYPADAT !! :D :D :D 

..ackoli .. ZAZNAMENAL JSEM ZMENU EXEKUCÍ ( a budu to pocítat za hotowou wec .. takže to jsem zwedaw. Cím mne zase prekwapíte .. príšte .. nicemu JIŽ nejde moc werit.. Ale Dík. )

Zaznamenal jsem, i wíce SWOBODY ( at již slowa - projewu ..ci náboženské a politické ( !! ) 

A to dost rozhoduje .. 

ALE K TOMU, ABY WOLIT ŠEL .. S RADOSTÍ ..A HRDOSTÍ .. mi jaksi chybí ješte ..toto:* MATURITA Z MATEMATIKY ?!?! ..já umím pocítat wýborne ! ..Mám kalkulator ! :) .. jinak : i stredoškolská Matika je Wyšokoškolská .. A JE PRAKTICKY K NICEMU !!
  
  Chcete oprawdu místo MATURITY z HISTORIE a ze SPOLECENSKÝCH WED jim dát ( PLNÝM PRáWEM !!!! ) nenáwidenou Matiku ?!?! 

  Tím si jednu celou generaci zcela ZABIJETE .. už budou úplné stroje - zcela DEHUMANIZOWANÉ .. 

  Místo ucit PREžÍT .. a lidká práwa .. a ZáKONY .. ..............tak to si UŽIJTE !! "DDD ...     = NE! ..za toto nic ode mne necekejte "D * TABáK STÁLE WIDÍM U DETÍ ( i 6 trída !!!! ) .. ALE HLAWNE ŽE JSTE WYHNALY ZáWISLÁKY z hospod ..NA ODIW WŠEM !!

 No ..ani za to, že byl tabák ( uniwerzální platidlo na DR.OGY w tech zdech .. ) LEGáLNÍ we wezení ..tak to ti tedy nedekuji !!!!!!!!!

 I toto mi pak proplatíte !! Ale hlawne, že stále LZE koupit TABáK lecckde .. ( JEN NA RECEPT !!! w mém systému !!! stejne jako wšechny TWRDÉ dr.ogy !! )

 A ta cena !! .. U mne by stáli cigarety 10 kc .. ( na den 20 max. ) .. 

 No, to aby NEZACÍNALI KOURIT aspon deti, toto swinsnstwo Kalouskowo, tyto chlupy ze satónowy ohánky, toto fízlowo b-lejno .. to jste NEZWLáDLI ..* DÁLE NEMáM SWÉ PENÍZE NA ÚCET ALE NA POŠTU !!! To mi hodne wadí ! ..že když už se z byty handluje JEŠTE i DNES !!! ( 100.000 mi nabízejí .. mel cenu pRed 20 lety 350.000 !!!! )

 Tak ani tady wás moc nepochwálím .. ( nejwíce mám strach že mne o byt WAšI ješte HORŠÍ satanistickou poélitikou o NEJ PRIPRAWÍTE ...!

 Dnes ješte MáM príbuzné, ale jsou dost starí ..a jednou tu proste nebudou .. MáM WÁŽNÉ ZDRAWOTNÍ PROBLÉMY !!! ŽÁDÁM A'T JSOU REšENY !!!

 Furt mi doplácí na ŽIWOT .. ( je hezké dát duchodcum ..ale co z toho, když wnouckum dají z toho 10x tolik ! )

 

* TAKÉ TO, ŽE JSEM SE NEDOWOLAL ANI PRáWNíKA ... NATOŽ OBNOWY SOUDU .. TAK TO WáM MOC NEPRIDáWÁ !!! 

 Ale i zde lze snad necvo zachránit ..ne ??? ..Poradte mi .. 

 Je jasné, že po zkušenostech JIŽ newerím NIKOMU a NICEMU a w NIC ..!! ( ..owšem až na naše Wznešené predky  ..Bohowé jsou stále s námy .. jsou w našich genech .. Tam sídlí wšech twurcí síly .. )

 No .. takŽe : jestli chcete muj HLAS ..tak není problém ..Není problém...

 Ani nechtejte wedet, jak já a znacná cast werejnosti wnímá waše milliony Adlerowy za ( za ..nic .. Neschopní práwníci, neschopná i CSSD - MÍT SWÉHO !!!!!!! )

 Já se PRáWNÍ POMOCI U C.A.K NEDOWOLAL !!!!!!!!!!!! PRÝ PRáWNÍK ZDARMA ..dle zákona !!!! !!!! !!!!!

 Nejenže mi napsali, že JSEM NEDuWERYHODNÝ ( ale proc mne DISKRIMINUJÍ už nikoli...!!!!), ale ješšte mi poslali ADRESU NEEXISTUJÍCÍHO PRáWNÍKA !!!! Budu je žalowat .. PODáM STÍZNOST .. 

 

* JO ..A ARMáDA ?!?! ..NEPOWINNÁ - ALE PRO WŠECHNY OTEWRENÁ !!! ..kdokoli chce wýcwik ..má ho mít ( ženy i muži .. ..i ty .. jo ty ..u ).. 

 Ale násilím nekoho nutit .. To nedelali feudálowé ( ti si nabírali žondlére .. )

 Hlawne Že nemáte ani DOST PLYNOWýCH MASEK .. když už nemáte ŽáDNOU WýSTROJ .. o rouškách a dalších.. se ani nezminuji.. ( já napríklad Steril-pen ..dezinfikátor WODY wlastním ..ale co 90% "lidu" ?!

 Já JAKOŽTO EX-Anarxistická domobrana .. ( ted w Syndikátu newytwárím sekce ) ..jsem mel i masku a helmu atd .. ale TÍM JAK MNE PREPADLI PIRÁTI ..A FÍZLI MNE JEŠTE ZA TO ZAWRELI ...

 ..tak jsem se wecí zbawil ( aby šli stehowat ) ...a ješte jsem NEPREZBROJIL ( on takowý Cyber//Goth//Punk respir=ator n+eco stojí ... asi 1000kc .. ) 

 Proto jsem JÁ, LEGENDA ANARXOPUNKOWÉHO ODBOJE ... redaktor ANARXOPUNKOWÉ KNIHOWNY ( a záchranného DataDisku w prípade atoémowé.. ale i jiných .. katastrof .. ) ... BEZ MASKY !!!! ( aj helmy a tomfy )

 ... a mám jen ty roušky, tyto mám - na hraní . Na hraní w posteli. ( cili wlastne jenom štastnou náhodou .. ).
 


* TAKÉ BYCH RáD UWÍTAL TY HLáSICE ÚNIKU PLYNU A POŽáRu ..we wsech domech a bytech .. ( nebo milujete prešowské wýbuchy ...?!?!?!)

 TÉŽ BYCH RáD ABY SE MI NEZTRáCELI DeTI !!!!!!!!!!!!! ( G.P.S. nejlépe pro wSéchny - KDO NEJSOU IDIOTI a též nemají co skrýwat !!!!!!!!!!!!!!! ) - G.P.S. aspon pro deti = aby se tak snadno "neztráceli"

 POCíTá SE OWšEM i s kamerou !!!! Záznam wšech wzpomínek .. ") ..ne?! -...Pro deti a Fízli ( ale i soudce a politiky POWINNOU ...!!!!!! )

 No ..snad by to šlo i na dobro-wolno ... ALE JÁ TUTO SLUŽBU CHCI - NEBOT WE WAšEM STáTU POLITICCU ( splecenském stawu ) SE NECÍTÍM ANI WOLNE ani BEZPECNE !!!!!!! 
 
 ALE JÁ TUTO SLUŽBU CHCI - NEBOT WE WAšEM STáTU POLITICCU ( spolecenském stawu ) SE NECÍTÍM ANI WOLNE ani BEZPECNE !!!!!!! 
 ALE JÁ TUTO SLUŽBU CHCI - NEBOT WE WAšEM STáTU POLITICCU ( spolecenském stawu ) SE NECÍTÍM ANI WOLNE ani BEZPECNE !!!!!!! 
 ALE JÁ TUTO SLUŽBU CHCI - NEBOT WE WAšEM STáTU POLITICCU ( spolecenském stawu ) SE NECÍTÍM ANI WOLNE ani BEZPECNE !!!!!!!  
 ALE JÁ TUTO SLUŽBU CHCI - NEBOT WE WAšEM STáTU POLITICCU ( spolocenském stawu ) SE NECÍTÍM ANI WOLNE ani BEZPECNE !!!!!!!        TAK WERÍM .. Že mi nechcete kazit muj ideál SWOBODY a .. LIDSKOSTI .. 


    CILI: funguje tento stát ?!?! NE .. ani na 20% - HLAWNE SOUDY A FÍZLO-ZMRDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


   Ale wy mužete udelat alespon GESTO DOBRÉ WuLE - a nechat peníze posílat na ÚCET, KTERÝMI DISPONUJEME ( majitelé jsou prátelé ci príbuzní ) a tím, POHLÍDAT PLATBY NáJMu !!!!!!!!!!

    ... stejne se chci nechat zbawit swépráwnosti .. ale je to otázka SOCIáLNÍHO SMÝŠLENÍ, CÍTENÍ a ETIKY !!!!!!! 

  ..jj je to otázka - jacíže SOCIALISTÉ to wlastne, že jste ... ( DEMO-KRACIE ..wláda wšeho lidu,že ..?!? Zato NÁROD .. to je bud úzká menšina DISKRIMINOWANÝCH ci wetšina OKUPANTu ... ::))      

    ..pak se uwidí. To wám ríkám rownou ! ... DDDD DDD DDD .. Chcete-li naše LIBERÁLNÍ ci UTILITáRNÍ hlasy .. tak si neberte z tech PRAWÝCH ***** príklad !!! ..Wy Ne!Ráthi !!! DDDD DDDD 


       Tak weselou MRSKACKU .. :) .. hh .. cí toto je puwodem zwyk .. ( muj NE! ..jen tím jsem si ZCELA jist .. )
 

P.s. nejakou PRáCI ..pro mne ?:) .. Tak doufám, že rozjedeme TEN Záchraný DataDisk Followers of the Apocalypse ... NE ?!?! .. Jo - presne ten, co nás mel wšechny spasit AŽ padnou ty A-bpmby ...!!!!

NeboT TEXNOKRATEA .. už je znacne realizowaná .. UMENÍ wždy šlo samo.. a to už zwládnou i beze mne .,. Leda Že by nekomu chybela TA KNIHOWNA a UNIWERZáLNÍ ENCYKLOPEDIE ... hmm??""))

Ale dá se mi najít i práce w UPRCHLICKÉM KEMPU ( mám skoro dokoncený sanitární kurz ::)) ...jinak na mne, NARKOMANIAKA, nic s prací** nezkoušejte ..DÍK ...

 .......................................................................................................... **obzwlášte ne po tom, co wšechno jste mi wy ..Mr.SKACI, zde w R(.)C(.) prowedli ... .. .


  

		

[ZPĚT]