Psáno pro: WLÁDA C.R.(kow) - Ministerstwo Sprawedlnosti - Ministerstwo Wnitra - Ministerstwo Sociálních Wecí - Ministerstwo Zdrawotnictwí - Cammarád Président - WOMBUCMANN 
- píši wíce ministerstwum, nebot mé problémy jsou wyššího rádu ( sám nejsem schopen je rešit ) a nikde nenacházím SKUTECNÉ REŠENÍ ( požaduji Adwokáta pres Syndikát !! ) 
Posíláno: ANO11, CSSD, TOP09, STAN, ODS, SPD, Zemanovce, Evropské Demokraty, Soukromníky, Svobodné, Suverenitu, Zelené, a Pravý Blok p. antikomunisti P. Cibulky.
Dále posíláno médiím: Respekt, Reflex, A2larm, Blesk, Deník, Ihned, Týden, C. Rozhlas, C. Televize, Barrandov, Nova, Prima.
A také nezávislým pozorovatelum: Novinárský Syndikát, Amnesty International, Anarchistická Federace, Extention Rebellion, ..

motto [leták]: " Wíš jakí je rozdíl mezi FZLem a Hajzlem ?! .. Ne ?? !! ?? .. Já také ne .. "   - - TADY JE NECO ŠPATNE ! OPRAWME TO !! No ukažte se ..jestli na to wubec MÁTE !!! ..nebude to za PRT a ODS a TOP lepsi 


Dobrý ..Den!

POTREBOWAL BYCH NEZBYTNE NUTNE ( Z DuWODU MÉHO SWEDOMÍ A PRÁWNÍHO WeDOMÍ ) SI ZAŽÁDAT O PRÁWNÍKA, JENOMŽE .. (!!)
( ======== POTREBUJI TEDY : nejakou DuWERYHODNOU OSOBU - KTERá WŠE WYRÍDÍ .... - sxwálne to tedi neoprawuji po sobje, abi bil zcela zjewní muj DESOLÁTNÍ PSIXICKÍ staw .. ŽÁDÁM TÉŽ § UŽ KONEcNE PO 13 TI LETECH !!!!! JIZ JE TO 13 JE TO CO MNE NECHAL VALTR PREDAWKOWAT ..a akorat se wam to hodi ..ze jsem zcela ..CO WLASTNE .. newim ani .. ALE NEDOWOLAL JSEM SE LECBY NIKDE W USTAWECH ( klidne mne i ZAWRELI mezi tu zwer .. MNE, TOTALNE MIMO .. ) 			
 (======== také aby nikomu ( ani jí ani práwníkowy ani psixiatrum ) newadilo CELÉ TO NATácET ( nebot mám fakt TRAUMA ... )
 (prst?%E ..dost už bylo GLOBáLNÍ FÍZLOKRACIE ...a nadwlády Zlowanské rasistické rasy !!!!!!! .... MÁTE NAPROSTOU PRAWDU - TY SPROSTÉ WÝRAZY .. :) .. to je d§uwod mne ZABIT ..ne jen diskriminowat .. CO ?!
 ( DOŽADUJI SE WŠAK ..SWOBODY CITU A PROJEWU !!!!! = jen ta ci ten, jenž TOTO snese .. - JA UZ NA TO aNI NEMAM ... SE WIJADROWAT JINAK, nebot už ..mam oprawdu ..dost .. TAKžE: jen silné a inteligentní osobnosti.. 

POKUD PROTI TOMU NECOKOLI MáTE - PAK KLIDNE A PREWELICE RáD WRÁTíM WÁŠ OPCANSKÍ PRuKAZ - wratte mi Zemi.. a netreba již N!C reshit !!

STEZI TO TED PISU CILLI MAMLI TO OMEZOWAT A AUTOCENSOROWAT TAK NIC NENAPISU .. SRY .. nawic nemam ani zadnou wuli jiz ..brat ohledy na neco tak MIMO-RADNE zlo-cinneho ..jako je was STAT a nekteri jeho ..ZAMESTNANCI .. 

POKUD PROTI TOMU NECOKOLI MáTE - PAK KLIDNE A PREWELICE RáD WRÁTíM WÁŠ OPCANSKÍ PRuKAZ - wratte mi Zemi.. a netreba již N!C reshit !!

Z duwodu MIMO-RÁDNÝCH ( JO, EXTRéMNÍCH - EXTREMISTICKÝCH !!!! ) OKOLNOSTÍ ... totální DISKRIMINACE mé osobnosti ze strany FÍZLu ( ale i Ouredníku a tzw. Práwních Poraden )
JSEM NUCEN wám wšem - JENž OSOBNE NEZNáM .... 

- NEJSTE PuWODNÍ OBYWATELÉ této KELTSKÉ ZEMe ( BOHÉMOWÉ ) - nebo alespon NEHLASITE SE K TOMU .. , NEJSTE TEXNOKRATISTÉ, ALE MOŽNÁ ANI LIBERáLOWÉ ( tedy jste možná má OPOZICE - TOTALITARISTÉ, DESPOTIsTÉ a "POLO-OTROKÁRI" .. ),
NEJSTE PRAWDE-PODOBNE STEJNÉ WÍRY ( pojetí dobra a zla. ideí a idolu ) POLYTHEISTÉ ( cili jste MOŽNÁ i odpurci ZJEWNÉ PRAWDY boha Xaosu a jeho Titanickíx sil .. ) : Atheisté co WÍ že NIC není ..anebo MONOTHEISTÉ co WEDÍ je'šte jisTeji že Buuuh JE a že jsme IEHO ZÁMER ..aby nás pak mohl soudit po smrti .. :))
NEJSTE ASI ANI UNISEXUáLOWÉ ( neco jako LGTB jenže BDSM ) - a možná posloucháte i jiný styl hudby a wyznáwáte odlišný žiwotní príbeh .. nežli je ..CYBERPUNK .. - asi težko ty wýrazy zmením ( PUNK ..to je co wám wadí nejwíce .. ! DOKONCE JSME JIŽ NA SEZNAMU EXTREMISTu - widel jsem, prírucku Ministerstwa Wnitra !!! .. pry Anarchistické ácko ..a anarchopunkowé ácko !!!!! .. A ..s-eXtrémistiská skupina Anarchofeministky 8. brezna !!!!!! C!S/S:D :D :D !!!!!! .. "D "D " D D ..nasrat na WÁS, fakt - wy cerwoci... )

Jsme tedy dostatecne jiní na to, abych ZE SWýCH ZKUšENOSTÍ WEDeL, Že mne nenáwidí a pRedem odsuzuje asi 95% } spise 99,99% obywatelstwa ( hl=as=ic=i se k JIN=yM hodnotam nezli jsou ty moje. = DISKRIMINACE .. ( treba i NEUMYSLNA ..)

JSEM PRO WAS PROSTE ..DEBIL.. ( TO MINIMALNE !!! ) A OKOLNOSTI WAS NEZAJIMAJI ..NEBOT JSEM ..ODLISNY .. CIZÍ.  ... .. ... . .. . . ...jenŽe wy jse IMIGRANTI ..ja jsem ..KELT! 

- CILI NECEKÁM, ŽE MI NeKDO BUDE cHTÍT POMáHAT ( O "WÝHRU" SE PODeLÍM ROWNýM PODíLEM ..) - MáLOKDO JE STEJNÝ JAKO JÁ. OPRAWDU BY TO CHTELO NeKOHO S ..MOZKEM. JEŠTE NEZKAžENÝM.


 .... wyslowit ABSOLUTNÍ NEDuWERU temto extrémistickým skupinám a organizacím: ------ a tedy požaduji ..NAHRáWAT -každý kontankt- ( nebot ..wám NEMOHU již duwerowat, TRAUMA ) jakož prípadný dukaz pro [ EMSpLPwS ].


1) PCR - WRAžDIT A KRAST ( A LHAT A LHAT A LHAT ) !!!!!! Etrémní zmrdi. ( wiz níže a MNOHO jniného ..co jsem UWEDL jinde ..ci UWEDU hned jak to BUDE MOžNÉ .. !!!!!!!!!!!!! .. ....jestli teda ..nekdy .. TO bude možne .-)

2) MP - úplne na nic. Extrémní dementi. ( klidne i ODEJDOU.. jsouli zawoláni k prípadu !!! )

3) SOUDY - zákazy dukazu !!! Presumce WINY !!! Démonizace a diskriminace ( z duwodu odslišné Rasy, Wíry,.. Módy, ..nebo i TRÍDY !! = prý jsem nepracující !! ..to je jako kdybych JA NIKDY NIC nedelal a ty ZMRDY NEPLATIL !!!!! !!!!) 

TITO JSOU ÚPLNÁ TOTALITNE-KRIMINáLNÍ, KRIMINáLNE TOTALITNÍ XUNTA !!!!! NADRAZENÁ TRÍDA ... S MONOPOLEM NEJEN NA PRÁWO ( ALE I NA PRAWDU !!!!!! ) INKWIZICE !!!! ŠPÍÍÍÍÍNA WŠEHO-SCHOPNÁ !!!!! ZWERSTWO !!!!!
TITO JSOU ÚPLNÁ TOTALITNE-KRIMINáLNÍ, KRIMINáLNE TOTALITNÍ XUNTA !!!!! NADRAZENÁ TRÍDA ... S MONOPOLEM NEJEN NA PRÁWO ( ALE I NA PRAWDU !!!!!! ) INKWIZICE !!!! ŠPÍÍÍÍÍNA WŠEHO-SCHOPNÁ !!!!! ZWERSTWO !!!!!
TITO JSOU ÚPLNÁ TOTALITNE-KRIMINáLNÍ, KRIMINáLNE TOTALITNÍ XUNTA !!!!! NADRAZENÁ TRÍDA ... S MONOPOLEM NEJEN NA PRÁWO ( ALE I NA PRAWDU !!!!!! ) INKWIZICE !!!! ŠPÍÍÍÍÍNA WŠEHO-SCHOPNÁ !!!!! PERWERZE !!!!!


4) C.A.K. - prý nemám nárok na práwníka zdarma .. ( rok a pul zdržení )

5) PORADNY - prý je wše promlceno ! Ale i to co nebylo promlceno .. ( NIC NENÍ PROMLCENO !!!!!! a jestli to bude potReba .. ZMeNÍM Z´´AKON ..a we wám spoctu ... jen seckejte .-.!!) 

6) WOMBUCMANN - letáky a potlachy .. NIKDE ŽáDNá úcINNÁ P0MOC !!!!! ANI JIM NEBYLO DIWNÉ, ŽE JSEM SCHIZOIDNI A NEMáM ANI PRáWNÍKA !!!!! ( kde je AKTIWNÍ UCINNA POMOC ?!?! ..jsem zceal MIMO !!! wyrizeny !!!! )

NIKDE ŽÁDNÉ ÚCINNÉ REŠENÍ !!!!!!!! ZAC JSOU TITO LIDÉ ( JENŽ WYSTUDOWALI ZA NEMALÉ PENÍZE NáS WšECH !!!!! ) PLACENI ?!?!?!
NIKDE ŽÁDNÉ ÚCINNÉ REŠENÍ !!!!!!!! ZAC JSOU TITO LIDÉ ( JENŽ WYSTUDOWALI ZA NEMALÉ PENÍZE NáS WšECH !!!!! ) PLACENI ?!?!?!
NIKDE ŽÁDNÉ ÚCINNÉ REŠENÍ !!!!!!!! ZAC JSOU TITO LIDÉ ( JENŽ WYSTUDOWALI ZA NEMALÉ PENÍZE NáS WšECH !!!!! ) PLACENI ?!?!?!

O platech pro fízla se ani nezminowat .. Soudcum at nezapomene O.D.S.uper.HIT pridat ASPON millión !!!! ( podpltit porádne !!! At soudí jen OBeTI !!!! ..a nikoli tedy wás, wy HAJZLI.. )1) žádal jsem na Inspekci abych dostal powolení natáCet . ( Nebot nowinárský prukaz mi nebyl umožnen. Už nestací být HLAWNÍM REDAKTOREM - dnes již musím být .. ( asi we strane .. nebo newím .. )

 Každý z blbcu ( FZLs ) wypowídá neco JINÉHO !! Mám to natocené !! ..jeden žwaní, že ..bezpecnost. Druhý ríká že ..civilní osoby.. To jsou ty "duwody" proc MI ZAKAZUJÍ FZL natáCet JEJICH ZLOCINY !!!!!

2) MÁM EXTRéMNE ŠPATNÉ ZKUšENOSTI S FÍZLI A TAKÉ JSEM DUŠEWNe NEMOCNÝ ( ZÁWISLÝ TÉŽ, ALE ANI TO NENÍ DuWOD PROC MNE DISKRIMiNOWAT !!!! A OMEZOWAT MNE W NATÁcENÍ JEDNáNÍ !!!! ...fízli na Behounské ale i napr. Justina.)

3) Poslední prípad ..pro ilustraci : byl jsem napaden na Petrowe fetáky ( wolici pirátu - proste smažky, somri, kriminálníci ). Jednak Kocourkem pEstí ZA TO žE SI WYNUTIL SANGRII mi ješte dal na oko .. !!! 

  Další mi wyhrožowal že mne ZHODÍ ZE ZÍDKY !!! Mám to nahrané na mobilu !!! - hned sem sel na Policii.. mestsky straznik tam delal boticky .. Tak se zawolala hlidka co tam pak dojela .. ( ani jmeno NEZJISTILI !! ) 

  Hned jsem šel k doktorum a na pr. por. JUSTINA ( zde ok ..i Trestní Oznámení mi napsali ), ale .. FIZL si stím stejNe wytrel swuj zkurwenou rit !!! Pry : ANI PRESTUPEK !!!!! --- ale kdybych to udelal ja .,. tak 10 let !!!!

  Stežuji si kde se dá - - ZEJMéNA TEDY WOMBUDCMANN ! Tento : mám to nahrané - ?¨Ze prý když si jdu koupit Drogy ( byli mi tam WŽDY nabíze !!! ) tak prý si jdu koupit Kalašnikow .. ( cili, ceski..: ...curákow !!!! )

 
4) .............................................


..........................,

........

..ANO !!!! je zde ješte asi 30 prípadu kdy se mne piráti, ty smažky zkurwené ...... ............. ................ JA TO CHCI ..A BUDU .. RESIT !!!! ..ty jejich wrazdy !!! a wubec jejich ZLO-dejny ..     !!!!!!!!!!!!


A OWšEM ..FZLi .. !!!!!!............... .................. NO TO NE TOTO .. MNE ODSKODNIT ZA WSE ..A JE POTRESTAT ...STEJNE KLIDNE BESTIALNE JAKO ONI MNE !! NE ?!?!" nebo jsou WICE-CENNA RASSA ?!?!?!   !!!!!!!!!!!!!


JA NEMOHU WYPOWIDAT !!!!! MAM STRACH ..nebot jsem dostal 2,5 roku za to Že mne zmlátili a ješte jsme si sedl za to Že jsem si sTežowal ..na ty ZKURWI-ZMRDY !!!!!! 
JA NEMOHU WYPOWIDAT !!!!! MAM STRACH ..nebot jsem dostal 2,5 roku za to Že mne zmlátili a ješte jsme si sedl za to Že jsem si sTežowal ..na ty ZKURWI-ZMRDY !!!!!! 
JA NEMOHU WYPOWIDAT !!!!! MAM STRACH ..nebot jsem dostal 2,5 roku za to Že mne zmlátili a ješte jsme si sedl za to Že jsem si sTežowal ..na ty ZKURWI-ZMRDY !!!!!! 
JA NEMOHU WYPOWIDAT !!!!! MAM STRACH ..nebot jsem dostal 2,5 roku za to Že mne zmlátili a ješte jsme si sedl za to Že jsem si sTežowal ..na ty ZKURWI-ZMRDY !!!!!! 
JA NEMOHU WYPOWIDAT !!!!! MAM STRACH ..nebot jsem dostal 2,5 roku za to Že mne zmlátili a ješte jsme si sedl za to Že jsem si sTežowal ..na ty ZKURWI-ZMRDY !!!!!! KDE ..JE ..DO HAJZLU..TEN PRÁWNÍK !!!! A MÉDIA ?!?!?! ... jste žiwí ?! ..jste FUNKCNÍ ?!?!


odmítam cokoli !!!! jsem nemocný !!! NEPRÍcETNý !!!! = neschopen NIC SáM rešit !!!!! Wy zrudy bezbožné, ... bezcitné, sobecné, namyšlené, ZKAžENÉ, PREDRAžENÉ.. a presmažené !!!!

NEMOHU BEZ ZÁRUK BEZPEcNOSTI !!!! WIDÍRAJÍ MNE PARAGRAFI POMLUWY !!!!! A ZA SWOU PRAWDU JSEM SI JIŽ ODSEDeL 3 ROKY ..ac já jsem OBeT loupeží !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

WIDÍRAJÍ MNE TADY !!!!! RASISTICTÍ ZLOWANÉ !!!!!!!!!!! A MEZI SEBOU FIZLI A PIRATI ( smažky ) TOLERUJÍ WRAžDY !!!!


NEMOHU TEDY ANI ...MLCET !!!!!!!!!!!!!!!!!!!,


KDE JE MUJ PRAWNIK ?!?!:?! MAM STRACH Z TÉTO GLOBáLNÍ FÍZLOKRACIE !!!!!! za ka'ždého režimu stejní zk.yni !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KDE JE MEDIáLNÍ ZáJEM ?"!?'! ..a jsem pro dnes ZASE opet ..wyrízen .. NO TO JE ..JEDNO ...======== POTREBUJI TEDY : nejakou DuWERYHODNOU OSOBU - KTERá WŠE WYRÍDÍ .... 

======== také aby nikomu ( ani jí ani práwníkowy ani psichiatrum ) newadilo CELÉ TO NATácET ( nebot mám fakt TRAUMA ... )

prost?%E ..dost už bylo GLOBáLNÍ FÍZLOKRACIE ...a nadwlády Zlowanské rasistické rasy !!!!!!!TOTO : Rasismus je doktrína o MÉNECENNOSTI RAS ..wetšinou tedy we smyslu PRáWA "méne-cennou", ( obwykle méne poCetnou, že ?! ) ZOTROcIT !!!!!!!

Pokud wám jen wadí Cerná kriminalita a rasismus napr. wlachu ci cechu ( ..a t d ) a chcete žít SAMI - jedná se ne o nacionalizmus ( ci dokonce PATRIOTIZMUS ) nýbrž o ALERGII na EXTRéMISTY !!!!!!!!!! !!!!!!!!!

NO a wy a was STAT <"< <"?"?!! ..a ti wasi FIzlki <">?"" .. UZ NEWCHCI BYT WASE KONINA """!!!!! NA WAS DELAT !!!!!! jste otrok=ari !!!!!! - jste RASISTI .. uznawate jen swoji MODU, a pseudo-wiru a .. ZWERSTWA !!!!Já wšak jsem : KELT ( rasa zelená ), BOHéM ( píši jak mluwila má máti, ne jak mne (m)ucili soudružki Úce (jo, ty P*ce!!!) ), 

UNI-SEX ( i zde je spousta duwodu nekoho nesnášit ci pohrdat ..na každý pád ODSUZOWAT a stawu ZNEUŽÍWAT ) , LIBERáL ( každý at si ciní co jest libo..lec at nezotrocuje ci neubližuje ostatním .. )¨

UTILITARISTA ( co nejwíce Štestí pro co nejwíce lidí - ne jen pro CECHY !!! A FíZLI !!!! a jim podobné nadrazené WRSTWY ci dokonce ENKLáWY !!!! = MAFIE !!!! ), 

POLYTHEISTA ( ano jsem narkoman záwislý na ALKOHOLU A hlawNe na NIKOTINU ..ale prešel jsme na LEHCÍ T.H.C .!!!!! )

CYBERPUNKER ( ale stejne si myslím, že mne diskrimunují jen KuLI MÉ RASE .. """ ..né ..jen kuli wzhledu to URcITe NEBUDE !!!!! ) .. Anarchista ( demokrat a socialista )JSEM BÝWAL, dnes TEXNOKRACIE ..  


CHCI WLAST-NÍ ZEMI !!!!! BEZ FÍZLu, PiRÁTu.. A WšECH OSTATNíCH RASISTICKÝCH ZK.YNu !!!!!!!!!!!!! 
CHCI WLAST-NÍ ZEMI !!!!! BEZ FÍZLu, PiRÁTu.. A WšECH OSTATNíCH RASISTICKÝCH ZK.YNu !!!!!!!!!!!!! 
CHCI WLAST-NÍ ZEMI !!!!! BEZ FÍZLu, PiRÁTu.. A WšECH OSTATNíCH RASISTICKÝCH ZK.YNu !!!!!!!!!!!!! 

- piráti pRepadli men - a ješte jsem sedel já.. A MUcILI MNE !!!! ( widíte ? ZDE JIž NEMOHU N-E-M-O-H-U WYPOWIDAT !!!!!! ) abych se já ..obet loupežného NEcEKANÉHO prepadení ( škoda pRest 10.000kc ) PrIZNAL !!!!


- také HRADHOUSE 2010 .. zde mi hákoš ukradl lístek ..policie mi to položila .. 

 Dále se Delo to že jsme šelk hned prwní ranou k zemi .. owšem fíZL mi ješte ZASADIL "hmat" ci "chwat" TOMFOU ( jsme si jist ´tím co si pamatuji .. ac .. ) TAKžE úPLnmE FIALOWá cELIST ..a loket a kolweno .. A

 ZA údajné šwihnutí kliucema do záhonkuy ( což je sice možné ..ale .. ) JSE M PRY SAM UPADL DO KLEJISTE -!!!

 PRAWNICKA KUNDA ZASRANA GRuMLIKOWQA .. rpry musim odwolat ..FIZL : ze dostanu 8 lety .. SOUD ": zádné dukazy ..a nic se mi nestane !! ( nakonec podminkou promenili prwni podminku a ..PAK .. 3 roky CELKEM !!!!!" )

cili NEMOHU TU nikmoku werit !!!!!!

natoz prawnikum.. no to sem zwedaw CO UDEWLATE .. ja 


JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!

RASIZMUS..W realite a práwu se reší nejcasteji PRÁWO W!ŠŠÍ rasi zotrocit rasi méne ("wispelejší"), cili proste slabší .. 
NAPR: ZLOWANÉ zde w BOHEMII ( není to o genech, je to o cítení - díky nekonecné rade znásilnení jsme promíšeni. EHH !!!! )


Zdejší panská rasa - rasistictí Zlowané si myslí..

- že když wás w kriminále nekdo napadne tak WÁS hodí na trestní oddíl ! A to i se zranenou rukou !! Ale nejen mne ..ale i pedofila, jenž byl napaden židlí ( a šel si stežowat ) !!!!


- si myslí, že mne mužou okrást a na wolání na 158 nereagowat ( položili mi to ) když jsem byl okraden NACISTI u wchodu na HradHouse ( duwod byl, že jsem Cyber-punker .. akce byla House ( defacto disko ) .

- dále si myslí že mne mužou za údajné šwihnutí klícema do záhonku BRUTÁLNE-BESTIÁLNE STRÍSTKAT a ješte MNE ODSOUDIT NA 2,5 ROKU ( poté co mi wyhrožowali 8 lety, jestli NEODWOLáM !!!! )

.. lhali že se mi NIC nestane .. když zmením wýpowed - A ZRUŠíM WšECHNY DuKAZY !!!! =) .. nakonec mi tou podmínkou promenili prwní podmínku a .. už se to wezlo ..   Hned prwní rana mne poslala k zemi !!!! Na záchytce jsem se potom probudil s úplne fialowou celistí a obraženým loktem a kolenem .. ( mlátili mne i když jsme hned omdlel !!!!! a to zpusobem zcela BESTIÁLNÍM .. !!!! )

  Newezli mne do Nemocnice !!!!

  Do Nemocnice jsem šel ihned po propuštení ( mám zpráwu ) 

  Dále : sobota - FZLi nikde nefungují !!!!! ( nebot mají Šábess, asi - to se preci w CIWILIZACI nestalo .. W E.U. wšude policie fungowala NON-STOP !!!! ) Ani tedy na Nám. Swobody - na Polní je jen sekretárka .. !!!!

  Pry jsem mel cas si "ROZMYSLET" !!!! Mi pak komunistictí soudci - RASISTI, NACISTI, SATANISTI - hlásali u lícení !!!!!

 Dále šel jsem za swým DOKTOREM i PRáWNÍKEM !!! .. a pak HNED na Kounicowu ( kde my ZKURWENÝ FÍZL nic nerekl o nebezpecí TRESTU a posla mne na Dominikánské Nám. !!!! Ani zde nepadlo slowo o ZáKONECH a postihu za PRAWDU !!!) 

 Zde PROTOKOL bez "ASI" - mel jsem úplne odrenou ruku - tak jsem rekl ", že mne ASI táhli ..k autu .. - ´

 Práwnicka - úplná píca nebo zmrd - co po nich chcete za stokorunowé položky ( wíce jsem si nemohl dowolit ) 

 Že prý MáM odwolat ..na MNE FIZL pak u wýslechu ( kdy NAOPAK já jsem byl OBWInEN .. !!!!!! ) a spolu s práwníkem o 'Grumlíkowé ( ji "zaskocil" ) 

 O mích zdrawotních problémech wedeli ..wykládal jsem to kwuli 10 let trwající PSYCHÓZE ( toxické a extrémne težké ) KAžDéMU na potkání .. ( dodnes newím jestli jsem SCHIZOFRENIK - nebot .. ac jsem žádal .. žÁDNÉ WYŠETrEní

 

- policie si ASI priwlastnila kameru ( kterou jsem natácel ) jejich trapnou ukázku práce Zásahowé Jednotky ... ( ano - WÍM o wašich "PARA-GRAFECH" !!!!!! = ..nic sem nrek, nic sem nerek .. Pomooooooooooooooooooooooc ! )

 = UDÁWÁM pouze PODEZRENÍ ( že mi zmizela kamera hned po zásahu a nikdo krom potom bratra, majitele kamery, tam NEBYL .. !!!!

 ( .. JAK MOC WERIM ZE ZWITEZIM ?!?! zde w .cr.kowe ...?! ..No to newim, ale.. ALE BEZ KAMERY - NIC ! WSE MUSI BYT NATACENO - SORRY ..NEBOT MAM Z WAS ..TRAUMA.,..... HRUZU, NERWY, ... 

(Ž)ERETE MNE, OKUPANTI - za toto jsme dostal WYTRRZNICTWI ..ze se,m rekl fizlowy že je OKUPANT ..nebot zatkli JENOM MNE !!!!! mne !!!! ale ja byl OBET !!!!! ja byl loupezne PREPADEN !!!!!!! !!!!!! a mne MUcILI k doznani !!!! ) 

.tgh thr
.tr
.


JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!
JÁ Už BYCH WáS NEOBTEŽOWAL.. ALE PRÝ MUSíM PRWE WYCERPAT WŠECHNY MOŽNOSTI TU ..W C.R.KOWE .. NEžLI TO BUDE REŠIT MEZINáRODNÍ SOUD !!!!!!!!!!!!!Jménem ....                ....dne: 17.6.´20

 ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
 Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
   Artifex Hypermegalomaniax


 	followers.thcnet.cz --- tady ZDARMA pracuji !!!!! ..ted Neffuf Filosofický slowník .. práce mne moc nebawí a moc mi nejde .. KOHO BAWí DeLAT ZDARMA !!! ??? !!!! ( za cenu za kterou te jiní ..POBODAJÍ !!!! )

    texnokratea.com  --- tady Facebook, ...petice apod. 

    texnokratea@gmail.com  

		

[ZPĚT]