Soucást Officiální žádosti o POLITICKÝ AZYL. Podáno na wšech abassádách LIBERÁLNÍCH a UTILITÁRNÍCH státu ( wšude, kde je legální THC a DEMONSTRACE nespokojenosti ) 
.. a kde newládne TOTALITARITNÍ ci DESPOTICKÝ režim = NE w North Korea ( ac tam mají THC marihuanny legální ..) ZDRAWÍM WÁS, FAŠISTÉ ( UNIONISTÉ ) 

máte hezký paragraf .. zákaz wypowídaní na FZLi .. Pry pomluwa ..a kriwé swedctwí .. I waše metody .. a kriminály ..jsou welmi , welmi POZORU- hodné ( ne, úcty-hodné oprawdu nejsou ) .. . 


Cestne PREDEM prohlašuji, že jsem NEMOCNÝ ( psychicky - byl jsem predáwkowán Methem mou býwalou na príkaz grande-buzeranta Valtra, 1. Satan Církew w C.R.(kowe), též i ZÁWISLÍ ( NIKOTIN a AL-KUHÚL, lécba THC )

 ..a ABSOLUTNE wám NIC newerím !!!!! Mé zkušenosti we wašem zcela KRIMINáLNE-TOTALITNÍM STÁTU POLITICCU JSOU OTRESNÉ ...!!!!! JSOU NESnESITELNÉ .... !!!!!! ........WY Z(R)ÚDY !!!!! 

Toto prohlašuji proto: že na ROZHOWORY s wamy NEMáM !!!! ( zejména nerwy ale anii ENERGIE, a peníze .. musím pít mezi lidmy .. !!!! ) A HLAWNE WáM JIž NEMOHU WuBEC NIC WERIT ( jsme zcela TRAUMATIZOWáN !!!!!! )

Bez práwníku, bez médií - a dals?´ich swedku nic nikomu wypowídat NEBUDU !!!!!!!!!!!!!!!!!! Naopak žádám URYCHLENÉ REšENí wšech mých sociálních a práwních jakož i zdrawotních PROBLéMu !!!!!!!!!

Proto to píšu na wšechna ministerstwa .. nebot jsem si jist že LEPŠí BABIŠ nežli INKWIZICE, lepší CSSD nežli MONARCHIE, lepší rákosnícek nežli .. rasssistické rassi ... !!!!

Co se týce KSC je to prípad sám pro sebe : od socializmu se marxizmus ( kommunizmus bolšewizmus ) liší jen DIKTATUROU WÍCE-CENNÉ trídy DeLNÍKu ( ale hlawne práwníku - NEDELNÍKu !!!! ) nad námi inteligenty a puwodními obywateli ( já jsem KELT ..ne Zlowan ,ne Markoman ) . Že tato strana není ZBAWENA OBCANSTWÍ a MAJETKU a DEPORTOWáNA DO ZEME JIM ZASLÍBENÉ ( = SEWeRNÍ KOREA CI CÍNA ALESPON ) je jen JISTOTA KDO ŽE TU -ZASE- WLáDNE.. ano, WY, swazisté ( FAŠISTÉ ) !!!! A SATANIsTI wšech SEKT, forem a DOTACÍ !!!!! O Rasizmu panské rasy se TADY ANI nezminuji ( dnes hned za SWOBODU SLOWA jdeš na 5 let !!!!! ) Prawda o wás - ta wám SMRDÍ !!!


Proto to píšu na wšechna ministerstwa .. nebot muj pripad jest KOMPLEX práwních, sociálních a zdrawotních obtíží ..které NEBYLY NIKDY REšENY .. a mám duwod se domníwat, Že jsem byl PROTI-ÚSTRAWNE wyclenen z Prawního Státu ...!!!!!
LIGA - spojenectwí

FASCIO - swazek, jednota .. 


CONFEDERACE - mesta a zeme mají spolecnou Ústawu, Armádu, Humanitární Fondy, Predstawitele .. ale jinak jsou zcela nezáwislé ..

FEDERACE - spolecenstwí politických stawu mest a zemí se spolecnou CELOU WLÁDOU .. - stejné zákony, dane, ZÁWISLÉ SOUDY, zkorumpowaní FZLi, perwerzní PiRáTi, ...


TYRRANYS - každá porewolucní wláda ( autokracie )

DICTATOR - senátem dosazený ( na pul roku p;wodn+e ) generál


LIBERALIZMUS - je nauka o Swobode wšech !! ( kaŽdý si muŽe delat co je mu libo, ale ne ubližowat nekomu proti jeho wuli ... = ZOTROcOWAT koholi !! ) 

UTILITARIZMUS - je nauka o Štestí pro co nejwíce jednotiwcu ( nejen tedy pro "Bohem Wywolené Rasi" !!!! ) 


RASA - hrdost, nezáwislost, genialita, originalita

RASISMUS ,.. je doktrína ( nauka ) o MÉNECENNOSTI RAS !! 

W realite a práwu se reší nejcasteji PRÁWO W!ŠŠÍ rasi zotrocit rasi méne ("wispelejší"), cili proste slabší .. NAPR: ZLOWANÉ zde w BOHEMII ( není to o genech, je to o cítení - díky nekonecné rade znásilnení jsme promíšeni )


Zdejší panská rasa - rasistictí Zlowané si myslí..

- že když wás w kriminále nekdo napadne tak WÁS hodí na trestní oddíl ! A to i se zranenou rukou !! Ale nejen mne ..ale i pedofila, jenž byl napaden židlí ( a šel si stežowat ) !!!!


- si myslí, že mne mužou okrást a na wolání na 158 nereagowat ( položili mi to ) když jsem byl okraden NACISTI i wchodu na HradHouse ( duwod byl, že jsem Cyber-punker .. akce byla House ( defacto disko ) .

- dále si myslí že mne mužou za údajné šwihnutí klícema do záhonku BRUTÁLNE-BESTIÁLNE STRÍSTKAT a ješte MNE ODSOUDIT NA 2,5 ROKU ( poté co mi wyhrožowali 8 lety, jestli NEODWOLáM !!!! )

.. lhali že se mi NIC nestane .. když zmením wýpowed - A ZRUŠíM WšECHNY DuKAZY !!!! =) .. nakonec mi tou podmínkou promenili prwní podmínku a .. už se to wezlo ..   Hned prwní rana mne poslala k zemi !!!! Na záchytce jsem se potom probudil s úplne fialowou celistí a obraženým loktem a kolenem .. ( mlátili mne i když jsme hned omdlel !!!!! a to zpusobem zbela BESTIÁLNÍM .. !!!! )

  Newezli mne do Nemocnice !!!!

  Do Nemocnice jsem šel ihned po propuštení ( mám zpráwu ) 

  Dále : sobota - FZLi nikde nefungují !!!!! ( nebot mají Šábess, asi - to se preci w CIWILIZACI nestalo .. W E.U. wšude policie fungowala NON-STOP !!!! ) Ani tedy na Nám. Swobody - na Polní je jen sekretárka .. !!!!

  Pry jsem mel cas si "ROZMYSLET" !!!! My pak komunistictí soudci - RASISTI, NACISTI, SATANISTI - hlásali u lícení !!!!!

 Dále šel jsem za swým DOKTOREM i PRáWNÍKEM !!! .. a pak HNED na Kounicowu ( kde my ZKURWENÝ FÍZL nic nerekl o nebezpecí TRESTU a poslal mne na Dominikánské Nám. !!!! Ani zde nepadlo slowo o ZáKONECH a postihu za PRAWDU !!!) 

 Zde PROTOKOL bez "ASI" - mel jsem úplne odrenou ruku - tak jsem rekl ", že mne ASI táhli ..k autu .. - ´

 Práwnicka - úplná píca nebo zmrd - co po nich chcete za stokorunowé položky ( wíce jsem si nemohl dowolit ) 

 Že prý MáM odwolat ..na MNE FIZL pak u wýslechu ( kdy NAOPAK já jsem byl OBWInEN .. !!!!!! ) a spolu s práwníkem o 'Grumlíkowé ( ji "zaskocil" ) 

 O mích zdrawotních problémech wedeli ..wykládal jsem to kwuli 10 let trwající PSYCHÓZE ( toxické a extrémne težké ) KAžDéMU na potkání .. ( dodnes newím jestli jsem SCHIZOFRENIK - nebot .. ac jsem žádal .. žÁDNÉ WYŠETrEní

 


- policie si ASI priwlastnila kameru ( kterou jsem natácel ) jejich trapnou ukázku práce Zásahowé Jednotky ... A te+D nemam cím natacet. FZL ..nechape ? co jew prom 10.000 kc ..kdyz na jidlo mam 800kc ??! ( = 2x-3x nez w krimu )

ATHEISTA - je clowek, jenž zásadne WÍ , Že buh NENÍ ..a také že není ani žádný posmrtný žiwot ! Tento wetšinou nerozliší Dobro od Zla .. ( reaguje jen na HROZBU trestem ... )

MONOTHEISTA - jest ten, kdo WÍ ( ješte casto zásadneji ), Že buh JE a Že po smrti nás ceká BOŽÍ SOUD ( puwowne Amon-Ra, Koptský wladar z Farao ( Králowského Dwora ) - tento kult po jeho smrti zanikl, obnowen aŽ MOŽÍŠEM - židem ) DWOJÍ PRAWDA - píší, že arabská, já wšak tuším, že PERSKÁ sofistika. Když nemohu si myslit PRAWDU, tak to máš TY tu prawdu !!!! OPRAWDU !!!! At žijí ... rasistické rasi ( zlowani, markomani, APOD. !!!! ), Satanistické kulty MONO-BOHA ( je mnoho sekt, kde KAŽDÝ CHCE být MONOBOHEM .... !! PANTOKRATOREM ( židiš: JAHVE SABAOT, pramen práwa: Slowník Judaizmu, Krestanstwí a Islámu - odtud je jasné, že mají stejného boha - stejný puwod "písma hiera ") 
..což znamená samozrejmne : WŠE-WLÁDCE !!!! cili absolutistickí wladar, lec narozdíl od TYRANA ( AUTOKRATOR ) jest tento dosazen .. církewním konciliem !!!!! ( srownej wiz. Diktator ) 

POLY-THEISMUS - wíra w to, že každý má práwo na swé wlastní Idee a Idoli ( ztelesnené Idee ), a že má práwo jim i obetowat podle toho co si oni ríkají - uctíwáním se z D.N.A emanuje každý SPIRIT ( duch, daimon, démon ).
My polytheisté ( dnes Okultisté - nebot jsme ZáKONY UBÍJENI - wálka proti "drogám" ) NEWÍME, zda buh je ci není .. Ale WÍME, Že SMÍME o tom premýšlet ( co že jsme to TADY w tét HROZNÉ díre mezi 2 polowinamy Europy wideli !!!! ) 
My také newíme co jest po smrti ( ale zato wíme JAK má swet a POLIS wipadat - a clowek se SPRáWNE ( slušnE, starocesky ) CHOWAT !!!! ( smysli widí, že neco swet stworilo - taky KAM se wywinuli ... RASISY ..w RASSISTY .. )
Cili w jednoho DOBRéHO boha .. werit ??? Jak tedy mohl wzniknout FZL ?!?! ..Nebo piráti ?!'?!?'! ..a Kalousek .. 
Ne! Bohowé jsou jen twurcí síly wšehomíra - a pak už jen naši PREDCI ( kterí, každý z nich prišel s nejakou Re-Ewolucí..inowací ... Zeus ( wynálezce státu ), Hefaistos .. ( metalurgie ), Wenus ..od té doby so zrodila se ( reinkarnace boha Uranose ) z morské peny .. už to nemáme jen na Rozmnožowaní ... A t d .. a pod.- 
  

		

[ZPĚT]