Written ..to the Stars .. For Goddess of Justice and Defensive War ATHENÉ NÍKÉFÓROS .. !! European Paralament - European Courtyard for Human Rights - Organization of United Nations Government of Č.R.(kow) - Ministerstvo Sprawedlinosti - Ministerstwo Vnitra - Ministerstvo Zdravotnictví Anarchists Federation Int., Amnesty International, Extintion Rebellion, .. a dále některým politických uskupením a médiím.. Prosím wás .. já si nemyslím, že jsem SÁM schopen ŘEšIT problémy: jenž mi zawinily wíce jiní nežli já sám !! ) .. : Problémy : - Sociální ( potřebují PENíZE na účet , jsem NE zcela PŘÍČETNÝ schizofrenik, psycholabilik, neurotik .. dále I záwislý – CHCE TO NEJLÉPE DůCHOD WYŘÍDIT . .) - Zdrawotní ( jak tedy říkám – nikdo nic nechce mi POMOCI .. diskriminují mne … Sám jsem značně mimo ..a hlawně BEZ ENERGIE a PROSTřEDKů … ) - Práwní ( trestní oznámení , udání podezření wražd, stížnosti NEMOHU MLUWIT !!!! UŽ MNE SEZNáMILI S TÍM CO ZOSOBŇUJÍ !!!! Č.R.CI !!!!! FZLi a pro-kur*** a STOLICE !!!! ) Komplex problémů – já sám jsem samouk - ale hlawně DUŠEWNě NEMOCEN ( pro předáwkowání – schizofrenie, neurózy, psychózy, PSYCHOLABILITA, rozpad osobnosti ( BEZ SEbEWĚDOMÍ a ENERGIE ) – kdo nezažil .. ten nepochopí ) MI NEUMOŽňUJE mé znalosti a CHARIZMA ( totálně mne oddělali !!!! ) k účinnému čELENí jejich totálně–kriminální NAZI-ŠPÍNĚ .. a …SATANIZMU !!!!!!!! jo. .Č.R. .. EXTRéMNĚ šPATNÉ ZKUŠENOSTI JAK S : FZLi … tak i PRÁWNIKY … ale i „lekari-NEUROLOGII“ ( spíše NEUROTIKY ) ..a urady také takowe ..jakesi.. Oni delaji ..ale JA POTREBUJI … WYSLEDKY . Řešení a podmínky : - Asistentku ( asistenta ) psychologickou či rownou SOCIOLOGICKOU ( a nejlépe by bylo jest wzdělání PRáWNÍ – aby mne nemohly DOBěHNOUT „adwokáti“ a „byrrokrati“ !!!! - Média - POŽADUJI WŠE NAHRáWAT !!! TO JE MOJE PODMÍNKA DáNA EXTRéMNÍ OTŘESNOU DISKRIMINACÍ rasou ..rassistickou .. Zlowany a jejich REGIMES ENCIENTEES !!!! - Pak wše wyřídit SPOLU ( neboť na to z důwodu MÉ CHRONICKÉ PSYCHOSOMATICKÉ INDISPOZICE . wiz wíše ) + TOTáLNÍ BÍDA !!! + TRAMATICKÉ STAVY = NEMáM !!! NEMáM !!!! Jakože musí to být dobrowolně – zadarmo nikoho nutit nebudu nic dělat – ale CHCI TO .. a též i NAHRÁWAT. WĚŘÍM, žE JSEM PLNĚ W PRÁWU !!!!! ale nedokáŽi jiŽ TADY nikomu WĚŘIT. TRAUMA.. ŽáDÁM PROSTĚ POTRESTáNÍ ! a ODŠKODNĚNÍ wšeho co na mé osobitosti NAPáCHALI !!! Jak říkám – JE JICH PŘÍLIŠ PŘESILA .. !!!!! ..na jednoho DeBilla !!!!!!!! !!!!!! Finance či dotace : - Hlawní „wýhra“ we „STOLIČNÉ“ lotérii .. 60 millionů aspoň .. ( ďelit lze JEN rownými díly MEZI wšechny AKTIWNĚ zapojené : SMLOUWA o POMOCI w KRIZI ..) - Dále newím, newím .. LZE I ZAŽáDAT O DOTACE .. pro mé práce ( internetowé knihowny a knihy .. ) – to owšem NEUMíM .. - Dále se mohu ďelit jen o swou Sociální NA!DáWKU !! ( 3 x míŇ žrádla než jsem měl jako oběť REžIMU w kriminále !!!!! ) ALE NEMĚL BY STáT SNAD DOHLéDNOUT ZDARMA ( PLATÍM NEBO NE??? ) ZDA-LI JEHO ZáKONY PLATÍ ?!?! A TO I W PŘÍPADě ..JINÉ RASY ????...... či dušewní nemoci ??? … NEBO JE JEN TAK WYDÁWáTE ??? ..a nemusí tedy plati .. ( pro FZLi ..PiRaTi … BEZSOUDNÍ STOLICE ..a t d ) ????? !!!!! ????? SHRNUTÍ : - No widím, že POTřEBUJI CURATORA !!!! - toto z římského práwa ..ne toho wašeho ..CO TADY JEN MLUWÍ …!!!!! - Já su fakty .,.w … .. y …r … i ….z,.,.e …n … A TO JIZ 13 LET !!!!!!!! - A ještě jim to co mi satanista Valtr ..ten pedofil !!!!! prowedl !!!! WYHOHUJE !!! … = rasa rasistická !!!! = režim KRYPTO-TOTALITNÍ !!!! ★ ★ ★ ★ Ŧ⋆∑⋆Χ⋆И⋆Φ⋆Ķ⋆Я⋆Δ⋆Ŧ⋆∑⋆Δ ★ ★ ★ ★ Łıņđa Đęłła Węrđę alias Ŧ∑xиǿķяăŧ∑$ Artifex Hypermegalomaniax www.texnokratea.eu texnokratea.com ( facebook ) texnokratea@gmail.com