Psáno Wšem ( ..Dobrým ::) ..alespon trochu mi podobným .."")) = ne! KSC(Mmm), ne! KDU(Csl) ne! PRT( co pirát, to Zmrt!!:))úAPOKALYPSA ... 

..neznamená w grétštine nic než-li .. ZJEWENÍ ( = odhalení ). 

Aby neco mohlo býti odhaleno musí to býti prwne .. MYSTÉRIEM !!Za jedno z nejwetších mistérií powažuji TAROT ( we skutecnosti ROTAR .. bohem jest URUBOROS, tajemné kolo twurcích sil, z minina spiráulowite do maxima a zase zpet - zdánliwe do nicoty .. ).

TAROT je analíza a systematizace tech nejzákladnejších sil a nejbežnejších projewu tohoto nástroje Titánu ( titanických ci fizykálních sil wesmíru ,.. FIZI znamená proste príroda .. ) 

Tento okultní systém ( okultní znamená Utajený, Skrytý ..) prežil jen díky arabským a židowským MYSTIKuM..

Mysticizmus je polemika jiných magií ( mageia je slowo pro náboženstwí w reci Médu .. od kterýchžto to prewzali nad nimi wítezní Peršané .. ) s officiálním MONO-THEIZMEM.

Mystici jsou tedy w podstate jejich "underground", alternatiwní kult - u židu a arabu TOLEROWÁN ba i uznáwán.. u KRESTANISTu NIKOLI ( zde Kathari : UPALOWÁNI.. Katharsis znamená OCISTA .. ) 

A to hlawne tedy s prapuwodními polytheismy Koptie ( = Egypt)..( ty jejich slawné pantakli, ), Indie ( to slawné wšemocné slowo Baal Šem - "pán slowa", ale i cintamani ( kamen mudrcu ) 

ci i pentagramy. to wše pochází z Indie ..stejne jako "arabské" císlice. 


TAROT je owšem systém NOWO-PYTHAGOREJCu .. ( wšechny filozofické školy byli ZAKÁZÁNY zrudnými židowskými dobywateli .. dobíwali Zemi hlawne tlamou, lec ..úcinne :::((((  :/


Prwní karta na puwodním Tarotu nebyla Mág-Kejklír .. ale ASTROLOG ( = až do roku 1600 a neco to byl zárowen i ASTRONOM ..).NEJWÍCE SE MI HODÍ TENTO SYTÉM K .. POROWNÁWÁNÍ ( pomocí ..nahore-dole, wlewo-wprawo .. ) ..a k ZAPAMATOWÁWÁNÍ !!!

Není možné jej použít na wšechny exaktní wední obory .. pomocí nej NEBYL swet stworen ::))) .. ne, pomocí nej ho lze jen obecne POPSATI .. - cili FYZIKA wubec, XEMIE málo.. 

Zato w Psychologii a Sociologii .. ALE hlawne w POLITOLOGII ( systém ABOSOLUTIZMu - polo-otrokárských režimu cili REPUBLIK - a PLNE-LIBERÁLNÍCH stawu .. ) se ukázal max?i. UŽITECNÝ.

Úplne nejwíce užitecným se mi owšem stal ... pro definici LIDSKÝCH PRÁW !!Newím jestli ste si toho wšimli - ale Wše. Dek. Lid. Práw ..je ($)RACKA !!

Nezapamatowatelná !!!! 99,99% z lidu si nezapamatowala ani PRWNÍ BOD !!

( nehlede na to, že JIŽ TENTO bod je w rozporu s logikou (!!) a ZÁKONY C.R.kowa (!!!!) ... - Bod zní : clowek se rodí SWOBODNÝ .. hmm ..haha.. clowek se rodí ZÁWISLÝ, podle mého úsudku ..

 .. a to na TETREGRAMATONU .. jídlo, wzduch, teplo, woda .. a tedy na swém sociálním okolí .. rodina, klan, apod .. ale i na PaEDII (5th L.), wzdelání w oboru Dobra a Zla, ..a sebezáchowy ")

( podle Obc. Zákoníku ALE díte MUSÍ poslouchat swé rodice ci jiné OTROKÁRE !!! ( jo ..dnes už nemužou díte sice tak snadno zabít .. ani prodat ..ale furt je TO WE WÁS !!!! a to "zákonne" !!)


TEXNOKRATEA > LISTINA PRÁW A SWOBOD CLOWJEKA JEHO OTROKA :  ( každý jednotliwý list Welké Arkány ..)


01 - A) Práwo na SWOBODU ( swoboda, to znamená nebýt nicí otrok = nemuset nikoho poslouchat )
02 - B) Práwo na RESPEKT ( ohledy k slabším, úctu k wynikajícím, wznešeným.. = jen k tem co si to zaslouží Kalousku.., klid, to se tebe netýká ::))
03 - C) Wšeobecné práwo na ŠTESTÍ
04 - D) Zwláštní práwa DETÍ
05 - E) Práwo na WLASTNÍ ZEMI ( kulturu, rec, obrady ale i zákony a dane ) 
06 - F) Zwláštní práwa PRÍRODY
07 - G) Práwo na LÁSKU ( milowat koho chceme a jak chceme.. bez ubližowaní - ale též i práwo nenáwidet !! = wšechny prirozené pocity a city ..!!)
09 - X) Práwo na ZDRAWÍ
08 - H) Práwo SEBEÚCTY, HRDOSTI ( w podstate jedinecnosti, indiwiduality .. Tady, w C.R.kowe, mne hned FíZLi nazýwají arogantním .. sami žádných zábran nemajíce .. )
10 - I) Práwo SOUKROMÍ
11 - K) Práwo WLASTNIT MAJETEK
12 - L) Práwo na DEMONSTRACI NESPOKOJENOSTI
13 - M) Práwo WOLNÉ SOUTEŽE ( jak politické, tak ekonomické )
14 - N) Práwo na PRAWDU ( wolné získáwání imformací a jejich zwerejnowání )
15 - O) Práwo na ŽIWOT ( obžiwu na wlastním území ci jistotu práce nebo min. sociální jistoty ) 
16 - P) Práwo na WZDELÁNÍ
17 - R) Práwo na SPRAWEDLNOST ( což je Oko za Oko a o facku wíc ci mín .. nikoli tedy 1000x tolik, jenž žádá Satanská wiwle, ci 3,000x wíce nežli chce TATO "ré-publika" C.R.kow ..)
18 - S) Práwo na WYZNÁNÍ ci WÍRU
19 - T) Práwo na WÁLKU
20 - U) Práwo na SMRT ( eutanázie )
21 - W) Zwláštní práwo OTROKÁRE
00 - Z) Práwo ODEJÍT ZE SYSTÉMU ( na Území idiótu, kde koncepce Lidských Práw neplatí - jen Práwo silnejšího )

 .
 .
 .


Swobodi jsou "wrozené"..:) ..práwa wšak nikoli . 

Práwo ( opráwnení ) je na rozdíl od swobod wždi nekím udeleno!

Také si uwjedom-me, že pokud nejsou PRÁWA garantowána ( nejakou -militantní- silou, ) ..tak platí leda tak Práwo Silnejšího!! 

Proto také wznikl stát(us politiccus) .. - abi xránil slabší ( konec-koncu nás wšexni !!!! ) .. a to se w této kripto-totalitní FíZLo- a PiRáTo- kracii ..NEDEJE !!!!

..ale prawda .. nedeje se to skoro nikde ..na této PLANEO ( = znamená "BLOUDÍM" ::)) :) ) .......... "planete" TERRA .
Otázkou je ... CO S TÍM .. ???? Messer MILLION .. _" DD .. ne že bix se tomu xtel smát .. ale mne pred 6-ti leti napadlo jedine : že si dowezu nejaké hlasi ..

..nebot na ozbrojení prewrat je nás tu .. ne million .. že ?? _"")) --- ...cili, xteli-li bixom LIDSKÁ PRÁWA PROSADIT PROTI JEJIX TOTÁLNE-KRIMINÁLNÍ WuLI, pak... --- 

A hlawne pozor .. na jejix paragrafi .. Rozwracení Res-publicci .. až 10 let .. príprawa je trestná "") :) - hezkí príklad ABSOLUTIZMU, stále ješte prežíwajícím ..na swjete .. ::)) :)

...

WLASTI-ZRÁDCE JAKEŠ .. se k soudu dostawuje po 30-ti LETEX !!!!! .. tuto celou dobu mnel SEDET za mrížemi .. !!!!!

Hledme na zákonnost C.R.kowa !!!!!!!!!!!!!!!!! .. a na práci "DISIDENTu" ( = odpadlíku z KSC ) - ODS a CSSD !!!! .. O kolaborantowi KDU, Kalouskowi, se ANI nezminuji !!!!!!!!!!!!!!!!!

...


A PRT* ( piráti ) at táhnou do PRDELE !!!!!! ) .. .......... . ............. FCK FZL, FCK PRT !!!! :)

Špíni nejen ZLO-DEJSKÉ ..ale i BONZÁCKÉ !!!!! :) ..ti si w krimu užijí, hned jak na ne dojde .. RADA !! :D


*Asi nadrazená RASA !!!!! ..ledažebi ..nadrazená TRÍDA ( kriminálne-somráckíx STÁTO-TWORNÍX fetko-smažek !!!!! ) ZK.YNI NA N-TOU !!!!! ..wšem se WáM smjeji !!!! KRETÉNI !!!! "DDD DDD DDD

..že si jejix wzestup ( neomarxistickích nicnežkriminálníku ) nexáwáte ..LÍBIT !!! DDD .. .. . .. ale to, že se s nimi paktujete - tak to mne u Wás ANI neprekwapuje .. !!!! :PPPP

..Ale co už .. kdiž NIC neumíte .. jen LHAT a LHAT a ( KRAST ) a ( MLÁTIT DETI !!! ) ..a pak už jen kourit cigára ..a poxlastáwat na Snemu w biffetu ..za naše peníze !!!! "")) dddd ddd dd
  ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
     Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
        Artifex Hypermegalomaniax


     www.TEXNOKRATEA.eu (web-site)
          TEXNOKRATEA.com (facebook)

          texnokratea@gmail.com  
		

[ZPĚT]