Psáno Wšem ( ..Dobrým ::) ..alespon trochu mi podobným .."")) = ne! KSC(Mmm), ne! KDU(Csl) ne! PRT( co pirát, to Zmrt!!:)) = NE! OTROKÁRuM, POKRYTCuM a DEWIANTuM !!!

Posíláno: ANO11, CSSD, TOP09, STAN, ODS, SPD, Zemanovce, Evropské Demokraty, Soukromníky, Svobodné, Suverenitu, Zelené, a Pravý Blok p. antikomunisti P. Cibulky.
Dále posíláno médiím: Respekt, Reflex, A2larm, Blesk, Deník, Ihned, Týden, C. Rozhlas, C. Televize, Barrandov, Nova, Prima.
A také nezávislým pozorovatelum: Novinárský Syndikát, Amnesty International, Anarchistická Federace, Extention Rebellion, 1.000.000.0000 chvilek pro demokracii..   M.!.S.T - KONST!TUT!ON - 
ÚSTAWA neboli ÚSTANOWENÍ STATUS POLITIKUS : At si každý delá co chce, ale at swou swobodou neomezuje ostatní!! ( "..Swoboda pesti jednoho koncí tam kde zacíná swoboda obliceje druhého.." )  


1.DODATEK, ÚPRAWA ÚSTAWY : Pokud nekdo nekomu presto ublíží - pak necht platí princip sprawedlnosti a to "oko za oko" a o wýchownou facku wíce ci méne!! ( Anti-Satán ale i Anti-Krestán! )

2.DODATEK, ÚPRAWA ÚSTAWY : Stát muže i "porucit" ale jen w prípade krize, pokud systém kolabuje nebot nikdo nepracuje, zaplatit za práci ale musí wždy!! ( z pricipu zákazu otrocké práce ) 

 Od anarchistické ústawy se liší jen 2.Dodatkem .. 

 Jednotliwá mesta mají w Mém Ideálním Systému TEXNOKRACIE swé wlastní zákony ... stát je defakto jen 10 ministerstew a Swetowá Armáda .. wše ostatní je zcela SWOBODNÉ. 

 Každý kongrasman - smemownátor - bude odwolán, presáhneli pocet hlasu pro jeho odwolání pocet hlasu jenž jen zwolili .. Tedy prewelice snadno .. .jen si poslužte .. 

 TAKTO wypadá totiž DEMOKRACIE ( rownost hlasu WŠECH, nejen bohatých, obywatel !! ) - ne že si nekdo bude myslet že on je ten WY-WOLENÝ !!!! Kalousku .. a spol .. 

Nikde tu tedy newidím, že by Babiš a kdokoli jiný nemohl jít do poliktiky ..a to s cílem WYDELÁWAT NA ZAKÁZKÁCH MIKRO- i MAKRO-POLIS ..

Tedy pokud jsme ,..LIBERÁLOWÉ ..")

Pokud jsme zárowen i UTILITARISTÉ ..budeme premítat, aby zakázky byly WŠEOBECNE PROSPEŠNÉ - aby sloužili celé Polis ..a nikoli jen wítezi woleb ..

Ó, ano .. ale neprobehli PRÁWE PROTO swobodné wolby ??!!"))  

Odpowed je jasná : lid si preje abych práwe JÁ ..a MÉ companies ( mý lidé, zamestnanci, ) wytwáreli podobu naší polis .. Jsem proste NA TO TEN NEJLEPŠÍ.. ( odwolatelnost ) 

Rozdelení Zeme na cást TEXNOPOLIS .. a na Území Idiótu, nezbytná nutnost !!!!

A welice žádoucí by bylo, aby naše slawné sweto-obcanstwí bylo nabídnuto KAŽDÉMU LIDSKÉMU TWORU, zde na Terra-orbu ""DD .. a to jak w Uni-lengu tak i jeho máter-rštine !-)
 Dekuji za POXOPENÍ .. ........ již dost bylo Absolutistickíx ( jenže ale i Polo-Otrokárskíx!!) REžIMu !!!! !!!!

                                = ne! KSC(Mmm), ne! KDU(Csl) ne! PRT( co pirát, to Zmrt!!:))

                                = NE! OTROKÁRuM, POKRYTCuM a DEWIANTuM !!!


 ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
     Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
        Artifex Hypermegalomaniax


     www.TEXNOKRATEA.eu (web-site)
          TEXNOKRATEA.com (facebook)

          texnokratea@gmail.com  


		

[ZPĚT]