Psáno pro: UP - Beck, dále WLÁDA C.R.(kow) - Ministerstwo Sprawedlnosti - Ministerstwo Wnitra - Ministerstwo Sociálních Wecí - Ministerstwo Zdrawotnictwí - Cammarád Président - WOMBUCMANN 
- píši wíce ministerstwum, nebot mé problémy jsou wyššího rádu ( sám nejsem schopen je rešit ) a nikde nenacházím SKUTECNÉ REŠENÍ ( požaduji Adwokáta pres Syndikát !! ) 
Posíláno: ANO11, CSSD, TOP09, STAN, ODS, SPD, Zemanovce, Evropské Demokraty, Soukromníky, Svobodné, Suverenitu, Zelené, a Pravý Blok p. antikomunisti P. Cibulky.
Dále posíláno médiím: Respekt, Reflex, A2larm, Blesk, Deník, Ihned, Týden, C. Rozhlas, C. Televize, Barrandov, Nova, Prima.
A také nezávislým pozorovatelum: Novinárský Syndikát, Amnesty International, Anarchistická Federace, Extention Rebellion, ..

 Dekuji wám za wáš wtrícný dopis ..


-------- úwod:
To jsem skutecne rád, že za sou'castný staw nemuže Ministerstwo, tedy ani CSSD a nikdo z nich .."")

Skutecnost je takowáto :


JSEM NAPROSTO WYRÍZENÝ - ale nekdo to rídí tady .. ne?? .. JSEM NEMOCNÝ ( psychicky ) i ZáWISLÝ ( NIKOTIN - abstinuji, ALKOHOL - co nejméne.. se snažím .. TOLUEN - ... - OPIATY - METH .. .. - abstinuje, lec .. )

NEJSEM SCHOPEN NIC REšIT !!! ... ale nejsem si jist jestli bych já nechal si *rat do Ministwerstwa parlamentem """ .. tady mi neco NEHRAJE ..

TAKŽE DOBRE - DeLAJÍ TO TY PRAWÉ [...K!...] .. - Ok ..np .. ALE W TOM PRÍPADE .. SE DOWOLÁWÁM ( wiz. níže .. ) a to proto ABY, BYLO NAPROSTO JASNO, jestli tady TEDY WLáDNE LIBERáLNÍ ANO2011 + sociální CSSD ..

..a nebo tedy neco jiného !!!!  .... ( .... jestliŽe je situace TAO ( nesnesitelne wyrownaná ) ZNAMENá TO JEDINÉ !!! Že si lid preje DWE zeme !!! ...A NIKOLI JEDNO ...FASCIO !!! )

..cili jsou to do znacné míry pro mne WÝMLUWY.. 

.. jen skutky prosím, a na prwém míste : SWOBODU ... pak BEZPECNOST .. pak WELL-FARE ( blahobyt - u mne we smyslu Zajisteni Ziwotnich Potreb w co nejsirsim okruhu ) ... pak ostatní ..


----- WEC:
       
    ŽÁDáM O ÚCINNOU SOCIÁLNÍ ...A LÉKARSKOU - ...A PRáWNí POMOC !!!

    ( nestací jen wydáwat zákony, jenž neplatí pro ne ale jen když se jim to hodí ... Ty poradny a wombucmanni ..jak jen MLUWI .. a nic se ALE NEMENI ..!!! at d .atad ..a tsd ..,.v )


Jsem úplne WYRÍZENÝ - a presto MUSíM swé weci rešit ( PRÁWNIKY u.l.sadlpúsdfakúpskfdsúp sú rggrsgzp¨úxzvp FÍZLI ..,sDAPOIAJIFDSAFsasfiúísfdpéaíúéáisefaiú=éísefnáéíwqtefváéíwefsaéíá PORADNY fdlúodsfgoprgdaiarg ...)

NE DOST !!!!!
Dokažte mi waši lidskost tím, že : 

1) PENÍZE na úcet bud mého bratra D.F. nebo prítele profesora Phdr. M.L Phd... ..abych je NEMOHL UTRATIT !!! ( peníze prijdou na úcet jednoho z nich, kde se IHNED zaplatí SIPO .. pak mi je prepošlou.. TEPRWE PAK ... )

2) STRAWENKY ..si sorry newyzwednu ..( nechci utracet dals?i 100 kc jen za CESTU DO "ŠTATLU" a za "ŠAJZE-KATZE-LEINE" ) Tak si je bud nechte .. ( a mne ale pak dejte WLAST-ní zemi - wratte Bohemii, zemi KELTu ..) 

  ..nebo mi je laskawe pošlite také TAM .. na úcet .. PORUCNÍKA BY TO MOŽNÁ CHTELO .. ( newím nic co mám delat - SYSTÉM je mi ZCELA odcizený .. Aspon že Dat.Box je ZDARMA .. ó bohohé .. ) 

3) jestli to nemá formu nebo nejakékoli náležitosti - at mi to sepíše Práwní na ÚP.. Dekuji::) .. já totiž ..nerozumím ..oprawdu ..nechápu nic .. ( zákony jsem cetl - a neplatí .,.ani Listina ani Ústawa ..)

  ... musím rešit tedy LÉKARE a PRáWNÍKY .. ( tak doufám , že nebudu jeste TYRANIZOWáN wámy .. já si za exekuce nemohu.. za MHD ..prišli mi do kriminálu a to už jsem byl dáwno w TEŽKÉ TOXICKÉ PSYCHÓZE 

       
                                                                                           .. NEWIM CO MAM DELAT ..

Jestli to NEMá SPRáWNOU FORMU .. tak si uwedomme, že jsem jen TROCHU po predáwkowaní Methem mou býwalou na príkaz satanowy církwe .. a dále ALE, že jestli se nedowedu DOWOLAT já .. co potom ti úplne NEWZDeLANÍ ??!!

 ..to je po Úradu Práce wše .. píši to takto OBŠíRNE pro lékare a práwníky .. sorry že to nedowedu psát lépe ( ale profesosri nemají cAS .. a ostatní to neumí .. )
PÍŠI TO TAKTO ABY BYLA PATRNÁ CELÁ MÁ ŽIWOTNÍ SITUACE - kdy nemám ani polowinu jídla a drog co w kriminále .. - A C.A.K. A POD. INSTITUCE JEN MI BEROU ENERGII ... o tom rešit SáM FZLi A SOUDY ..je úplne KONEC ..

Budte te DOBRÍ tedy , prosím aspon wy ... ROK JSEM SE NEDOWOLAL PRÁWNÍKA !!!! ALE I NA PSICHIATRII JSEM cEKAL PrES ROK ..ted zase Corono wirus .. A WšE TOHLE STOJÍ KORUNY .. které nemám ( ..nebot ***-FAšISMUS .. )   ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
 Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
   Artifex Hypermegalomaniax


 	followers.thcnet.cz   - knihowny
    texnokratea.com     - facebook

    texnokratea@gmail.com  

		

[ZPĚT]