PSÁNO pro wládní instituce ÚRADU PRÁCE a príslušná ministerstwa a WŠECHNY stupne jejich "kontroly" - doufám, že jich není wíce než 10 !!! !!! !!! !!! !!! !!! !!! 
POSÍLÁNO: ANO11, CSSD, TOP09, STAN, ODS, SPD, Zemanovce, Evropské Demokraty, Soukromníky, Svobodné, Suverenitu, Zelené, a Pravý Blok p. antikomunisti P. Cibulky.
Dále posíláno médiím: Respekt, Reflex, A2larm, Blesk, Deník, Ihned, Týden, C. Rozhlas, C. Televize, Barrandov, Nova, Prima.
A také nezávislým pozorovatelum: Novinárský Syndikát, Amnesty International, Anarchistická Federace, Extention Rebellion, ..
TAKÉ: wláda c.r.kowa - wombucmann - cammarád Preésideénté ( Stran PRÁW Obcanu )Dobrý Den, mr. Beck, ÚP - odp. odesílatel odpowedi 

na to, ABY MI MÍSTO STRAWENEK ( nejsou moc k jídlu - mi Keltowé jsme sice primitiwi , ale PAPÍR preci jen nejíme ) , byla wyplácena SKUTECNÁ POTREBA ..


ANO - NEJWÍCE NESPRAWEDLIWÉ JE OWšEM TO , ŽE ZMRDI CO CELÝ ŽIWOT JEN PÁCHAJÍ ( a žerou si jak PÁNI , fetují ( DOKONCE I CIGARETTY, nejen meth a hero ) .. A NEWÁHAJÍ JÍT I DO CASÍNA A PROTOCIT TO CO NAKRADLI NA AUTOMATECH..
JO - ZMRDI - CO denne NAKRADOU AŽ 20.000KC .. NAPR. POTKAL JSEM JEDNU CO TAKTO KRADE DENNO-DENNE ..A CELÝCH TECH 6 LET CO JSEM SEDEL JÁ ( - ZA TO ŽE MNE - JO, MNE - LOUPEŽNE PEPADLI - ) TAK ONA CELOU TU DOBU
DENNO-DENNE ( O WEEKENDECH SE JEZDÍ TED DO HYPERMARKETU AUTO-BUSY ZDARMA ..) NA SWÉ TWRDÉ DROGY - TRWDÉ! DROGI! - TEDY HEZKÝCH PÁR TISÍC DENNE !!!!! !!!!! A NEDOSTALI JI ANI JEDNOU !!!! !!!! !!!! ani JEDNOU !!!! ..fízli, pxe!

JO - TAK TAKOWÉ - KDYŽ TO OBCAS POTKÁ - A NAKONEC - PO 100 LETECH KAŽDODENNÍ KRIMINALITY !!! !!!! ...........................
 ( PRO TEBE JSOU TO OWŠEM CHUDÁCI - A NAOPAK MY, ANARCHISTÉ, PUNKX, WLASTENCI, SKINS, MODS, TEXNO, ... ATD ..jsme ti "NARUŠITELÉ" = NEPRÍTEL! )
................ si jdou preci jen sednou ( W OCÍCH WŠICHNI DOJEDNOHO UKRIWDENÝ WÝRAZ - A HNED NA KOM SE BUDOU MSTÍT ZA TO .. !!!! ) TAK TITO WŠICHNI GAUNERI A GRÁZLI .... SI ŽEROU ... SI ŽEROU .. SI ŽEROU ...
 ( za TABáK totiž bohatý zmrd - peníze za drogy - skoupí wšechno Žrádlo : snídane, prídawky, oplatky .. wšechno .. a KANTýNU ( tech mizernbých 100 kc ). Ješte mu to sami donesete !! 


NÁKLADY NA STRAWU JEDNOHO MUKLA JSOU 2500 KC - A TO MÁ ZDARMA TOALETÁK, MÝDLO, PASTU, KARTÁCEK, BARBUS, KRÉM ( OBOJE NA HOLENÍ )... TAKÉ PRACKU ( DNES JSEM DAL 24KC ZA TEN NEJLEWNEJŠDÍ PR.PR.) ..A DOPRAWU .. A T D ..
NÁKLADY JSOU TEDY 4X WETŠÍ NEŽLI NA NÁS - SKUTECNÉ CHUDÁKY, JENŽ KRIMOŠI, FETOŠI, SOMRI, A KRIMINÁLES OKRÁDAJÍ A FÍZLI S NIMA NIC NEDELAJÍ -
A TAK SE PTÁM : NAŠÍ NÁRODNE-SOCIÁLNÍ WLÁDY C.S.S.D A LIBERÁLU Z ANO2011 "LASSER FAIR, LASSER PASSER" - ( LIBERÁL NEPREJE SWOBODU JEN SOBE, ALE WŠEM ..) ............ .. CO JSEM WÁM UDELAL ?!?!?! ?!?!?! ?!?!?!

 ZA CO TO JAKO MÁME ?!?! ŽE JSME 4X MÉNE-CENNEJŠÍ NEŽLI PACHATELÉ TECH NEJHORŠÍCH ZLOCINU ?!?!?! MÁME TO ZA TO žE JSME WOLILI ?!?!?! ZA TO ŽE JSEM NA WÁS DELALI ( A PLATILI SOC.POJISKU ) ?!?!?!?!? ?!?!?!?!:'

TAK WÍTE CO WÁM POWÍM ... ??
ŽE SI MYSLÍM, ŽE SI WŠICHNI MYSLÍTE, ŽE TU JSME MY PRO WÁS -- ÚREDNÍKY A POLITIKY -- A NE TEDY NAOPAK ( KONEC-KONCU ... I FÍZLI A SOUDCI A PRÁWNÍCI POTrEBUJÍ ZMRDY, ...A BY SE WUBEC UŽIWILI !!!!! !!!!! !!!!! !!!!! !!! 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POKUD NEBUDE URYCHLENE, ALE URYCHLENE !!! UCINENO ZADOSTIUCINENÍ ------ TO JEST SROWNÁNO ŽRÁDLO AT DO PLUSU CI MÍNUSU ( !!! ), ALE ....HLAWNE ROWNE !!!! .. TAK POŽADUJI SWÉ HLASY PRO E.U. ZPET !!! !!! !!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


NEJWETŠÍ PRDEL JE, ŽE TY CENY W KRIMINÁLE NA ŽRÁDLO ...JSOU :

1) WELKOPRODEJNÍ  

2) WETŠINA JDE Z BABIŠOWÝCH MEGA-KONCERNU .. ( STÁTNÍ ZAKÁZKY .. ) - - - - - to prwní mi wadí mnohem, mnohem wíc .. HESLO LIBERALIZMU .. NECHTE MNE DELAT CO CHCI ( BYLO PODMÍNENO HESLY JAKO TABULA RASA A MRAWNÍ IMPERATIW - TEDY WECI JENŽ SE UKÁZALI WRATKÉ A HLAWnE OMYLNÉ !! CLOWEK JE OD PRIRODY PREDÁTOR, GENETICKÁ PAMET .. )
 .. si dnes mnozí wykládají po swém !! A TO JAK WLÁDA TAK I PIRÁTI ( BYL JSEM LOUPEŽNE PREPADEN NEKTERÝMI Z NICH - ale sedl jsem si já, obet ..!! nedowolal jsem se ZA CELÉ TY 3 ROKY NICEHO !!!) 


PROTO NAWRHUJI ÚSTAWU .. :

  " AT SI KAŽDÝ DELÁ CO CHCE, ALE AT NEUBLIŽUJE DRUHÝM !! "


 1. DODATEK: OKO ZA OKO A O FACKU WÍCE CI MÉNE !! ( zde w C.R.kowe zlocinci nesedí - - naopak obeti !! a fízli se smeje a KYNE !! - a tresty jsou 3000x tolik NEŽ JE ŠKODA !!!!! !!!! owšem zlocinec .. trest minimální )

 2. DODATEK: STÁT W KRITICKÝCH SITUACÍCH SMÍ PORUCIT !! ( at pracuje kdo CHCE, a kdo nechce at aspon NEPÁCHÁ !! Teprwe když už je ohorženo fungowání polis, pak je možno nekomu ríci at treba na Sklizen apod .. )


Z TOHOTO PLYNE : 

* ŽE KRADETE NEJEN DOTACE, ALE I MÉ SOCIÁLNÍ POJISTKY ( KTERÉ PAK DÁWÁTE MUKLUM A SOBE a nikoli tem JENŽ SI JE NEJEN ZASLOUŽÍ ALE I NUTNE POTReBUJÍ!!!! ) 
 ( KAŽDÝ MESÍC MI RODINA A PRATELÉ PLATÍ 3000 KC ABYCH WUBEC FUNGOWAL ( JÍDLO, LÉKY, HARDWARE, ..COKOLI .. ) )

* DÁLE, ŽE NEJSME JEDNA RASA - MY PUWODNÍ OBYWATELÉ JSME WÁMY ZLOWANY UTISKOWÁNÍ - A WEŠKERAK SE SNAŽÍTE NÁS WYHUBIT !!!! POŽADUJI ODSTRANENÍ diskriminace formou strawenek ... 
 ( JAK JSEM UWEDL: NEMOHU S NIMY NAKOUPIT Z NETU A MUSÍM JAK ÚPLNÁ PÍCA 2X DO MESTA !!!!!! !!!!! = kradete mi další peníze - swacina, M.H.D .. )    ------ nebot Zákony neplatí pro wás - jen pro nás !!!NAPIŠTE MI :

1) CO UDELÁTE JESTLI ŽE SI JE ODMÍTNU PREWZÍT !!!

2) CO UDELÁTE JESTLIŽE POŽÁDÁM O POLITICKÝ AZYL W e.u CI u.s.a. - A BUDU TAM O TÉTO DISKRIMINACI MLUWIT .. ( STRAWENKY JSOU DOBREJ BYZZNISS, CO ?? STEJNE JAKOU CELÁ SOCIÁLKA .. ŽE ?? )

3) NAPIŠTE MI CO WŠECHNO SI KOUPÍTE WY ZA 800KC !!! ("d "d "d "d " ) .:D :D :D :D :D .. A NEZAPOMENTE MI NAPSAT JAK JSTE Z TOHO ZALEPILI I POPELNICI A M.(H).D ( NEBO CÍM WY ted JEDÍTE ..'')

4) ZWEREJNETE ROZPIS JÍDLA W KRIMINÁLNÍ JÍDELNE .. ( PAK OBA LISTY POROWNáME ...) 

5) napište mi jestli jsem se tedy prowinil tím, že jsem byl celý žiwot na strane dobra, bojowal za swobodu - rownost - jistoty ...a pokrok celkowý ... JESTLI JE TO WE WAŠEM STÁTU trestné .. ( nikde jsem TO totiž NECETL .. )

6) DÁLE MI NAPIŠTE JESTLI JE TAKÉ TRESTNÉ POLOWINU ŽIWOTA ( KDYŽ TOTIŽ WUBEC NEJAKÁ PRÁCE BYLA, W TÉTO DÍRE .. ) ... PRACOWAT ( A WÁS Z HOTO WŠECHNY PLATIT !!!!!!! !!!!!!!!! !!!!!!!! !!!!!!!!

7) BYLO BY FAKT DOBRÉ MI NAPSAT, ŽE KAŽDÝ DOSTANE TOLIK JÍDLA CO MUKL ( !!!!!!!!! ) ANI WÍC ANI MÍN ( KLIDNE AT ÚPLNE KAžDÝ OBYWATEL - CO NECHCE AT SI WYMENÍ ZA OBDOBNÉ ) 

 - - - BUD jim wemte ty oplatky, NEBO MI DEJTE STEJNE !!!! NEBO JE TO TRESYNÉ ?!?! BÝT NA SWOBODe ?!?! A NA WÁŠ ZKURWENÝ, ZASRANÝ A TOTÁLNE POSRANÝ STÁT JE POWINNOST DELAT ?!?!

8) NEBO NAPIŠTE MI KDY HODLÁTE DOKONCIT WYHLAZOWACÍ PROCES, NÁS PUWODNÍCH OBYWATEL BOHÉMIE - KELTU - JESTLI UŽ ZNÁTE TERMÍN .. DÍK .. WAŠÍ RASOU, PRIŠLOU SEM Z AZIE ( INWAZE !! ANEXE !! ) !!!!! !!!!!

 - prosTe mi napište ZA CO MNE TRESTáTE WíCE NEžLI ZMRDY - at se to u Soudu pro Lidská Práwa pekne wyjímá : PLATIC SOC.POJISTKY má 4x méne žrádla NEZLI PACHATEL nebot : .................. ( a to prosím UWEDTE ! ) 

 - waší Národne-Sociální "politikou" nutíte wlastne lidi páchat ... ( práci neodmítám, ale jsem NARKOMAN: THC a jiné - a jsme SCHIZOFRENIK, neurotik, psicholabilik - a už to reším 13 let !!! A HOWNO, zde w c.r.kowe !!! ) 
 


Napište mi cokoli - ale at je to co chci slyšet - bud ANO ..nebo at to mohu dát k soudu .. ( bude to w této zemi na 10-50 let ..tak si pohneme ..PLZ ''!'! ..at se toho dožijou aspon pra-wnoucátká .. 
TOHO SOCIALIZMU S LIDSKOU TWÁRÍ - TÉ SWOBODY - A SPRAWEDLNOSTI ( i sociální ) ... blahobytu ::)) .. ( na rowinu : mne stací NYNÍ JEN : PRÁWO NA žIWOT ..a moje prachy o než jsem se SWÁMY DELIL !!!! ..wy, OTROKÁRI !!


- Potrebujeme sociální úrad totiž ??? - každý at rownou bydlí ( nejlépe we swém ) a každý at má na karte stejné položky !!!!


Úrad Práce ??? Jen tehdy, když máme problém skutecne NAJÍT práci .. 

Úrad Sociální ??? ..jen když pro BEZDOMOWCE !!!= JSOU STRAWENKY K JÍDLU ?!?! odpowezte si sami .. A NáM NAPIšTE, KOLIK PENEZ MÁ STRAWENKOWá FIRMA !!!!!!! ( neužiwilo by to náhodou NÁS wšechny ??!! )

= ŽERETE MI SOCIáLNÍ NA!DÁWKU !!!!! wy zlocinci, jenž jsem wás kdy - JÁ HLUPÁK - WOLIL !!!!! !!!!! ..a na wás delal !!!! Wy POLITICI a byrokrati !!!! Kde je muj SYNDIKáT ?!?! kde je moje wlast BOHEMIA ?!?!?! - Potrebujeme politiky..?! A stát... ?! Potrebujeme 2x do mesta... ?! Je mukl 4x wíc než obcan w nouzi.. ?! Je politik 100x wíce než minimálne placený OTROK ..?! Je toto E.U ..?! Je toto SPRAWEDLNOST ?! ?! ?! 


 ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
     Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
        Artifex Hypermegalomaniax


     www.TEXNOKRATEA.eu (web-site)    --------------- a makám furt, aby bylo jasno ! a to zdarma !! a to jsem sám a nemocný !!! -----  Nyní kompletuji Neffum Anti-Gorgiás .. doufám ze mne za to nezawrou ...!!!!
       TEXNOKRATEA.com (facebook)

          texnokratea@gmail.com  

		

[ZPĚT]