Psáno pro U.P. Dále WLÁDA C.R. - Ministerstwo Sprawedlnosti - Ministerstwo Wnitra - Ministerstwo Sociálních Wecí - Ministerstwo Zdrawotnictwí - Cammarád Président - WOMBUCMANN 
- píši wíce ministerstwum, nebot mé problémy jsou wyššího rádu ( sám nejsem schopen je rešit ) a nikde nenacházím SKUTECNÉ REŠENÍ ( požaduji Adwokáta pres Syndikát !! ) 
Posíláno: ANO11, CSSD, TOP09, STAN, ODS, SPD, Zemanovce, Soukromníky, Svobodné, Suverenitu, Zelené, a Pravý Blok p. antikomunisti P. Cibulky.
Dále posíláno médiím: Respekt, Reflex, A2larm, Blesk, Deník, Ihned, Týden, C. Rozhlas, C. Televize, Barrandov, Nova, Prima.
A také nezávislým pozorovatelum: Novinárský Syndikát, Amnesty International, Anarchistická Federace, Extention Rebellion, ..
NAROWINU WÁM RÍKÁM, žE JSEM ANTI-EXTRéMISTA ( liberál-utilitarista ).. A ŽE SI MuŽE KDOKOLI ZAŽÁDAT ABYCH MU NEPSAL .. 
WERTE MI žE BYCH RADeJI SI HLEDeL SWÉHO ..než tady rešil mé KRIZE a krize TOTALITNE-KRIMINáLNÍCH ****-FAšĎSMu!! 
( nebo treba Pásmo gazy - ..ale wždyt oni - Filištínci - ten koncentrák mají docela welký .. a mohou se i napít !! W mori !! ::)

 Dobrý Den, pane Beck .. dekuji za wstrícnou odpowed - též i rychlost je welmi potešující .. 
PROSÍM ..wyridte mi mé Sociální Problémy : 

   ( pokud nejste kompetentní w této weci, prosím budto to prepošlite ..nebo mi napište kam to mám poslat .. Díky. )

Nejsem schopen posoudit, zda-li jsem "osoba se zwláštním zretelem" - ale wím, .. že SE MI NECHCE MOC PSáT .. wiz.: 3 predchozí dopisy, které jsem musel ZESTRUCNIT ... )
1] PENÍZE na úcet mého bratra Dalibora Fleka nebo mého prítele PhDr. Michal Lorenze PhD. 

 - Takto se zaplatí SIPO a ze zbytku jídlo na NETu .. - na obojí mi dohlédnou, mužete s nimi mluwit chcete-li .. I tak zustane STRACH abych wubec se dostawil !! Potrebuji JIŽ DuCHOD .. !!2] STRAWENKY tedy z Duvodu mého Práwního Wedomí a Swedomí ODMÍTÁM, ....

 - Toto mi ušetrí 200 kc za ten den co bych jinak MUSEL jet do mestisse pro TY PRÍDELOWÉ KUPÓNY .. též ušetrím mnoho jen proto, že nakoupím z netu w klidu a nikoli w obchodech (..laskominy).. 

Dekuji za pochopení a predem DEKUJI za wyrízení mé komplikowané žiwotní situace ( absolutního rozpadu osobnosti, záwislostí, schizofrenie ..a DISKRIMINACE jenž trwá již 13 LET !!!! !!!! !!!! )

 Obet systému : Vávru František

( musím SLOŽITE REŠIT práwníky a lékare .. a tak doufám, že mne tedy O BYT priprawit nechcete ..ani utrápit HLADEM apod .. )

 Datowá schránka: nvea8ve ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
 Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
   Artifex Hypermegalomaniax


 	followers.thcnet.cz   - knihowny
    texnokratea.com     - facebook

    texnokratea@gmail.com  
		

[ZPĚT]