TEXNOKRATEA : PROTI FAŠIMU A RASIZMU !! PROTI GLOBÁLNÍ FÍZLOKRACII !! XCEME WZDUX !! CHCEME VZDUCH !! É NÍD T'PÍR !! WE NEED BREATH !! 

Kvuli jejich tlaku tak byl proces 24. února 1416 obnoven. Bylo predloženo 107 clánku, na nichž bylo dokladováno Jeronýmovo kacírství. 
23. kvetna se mu dostalo verejného slyšení. Mezi soudci zasedl i Florentan Poggio Bracciolini, který popsal prubeh lícení v barvité zpráve. 
Ukazuje, že Jeroným zrejme již pochopil, že nemá šanci na záchranu a choval se velmi statecne, filozoficky obratne, ba vtipne.

Napríklad když byl obvinen z ucení remanence (ucení o tom, že hostie zustává chlebem a nestává se pri rituálu mše Kristovým telem), na výkrik „Však praví, žes ty rekl, že i po posvecení zustává chléb“, prý Jeroným odpovedel: „U pekare, arci!“.


https://www.denik.cz/ze_sveta/usa-protesty-demonstrace-bily-dum-20200601.htmlŽádám o politický azyl z duwodu o nichž nesnadno mluwit ..ac již jsme proti Despociím, Tyranniím a Totalitaritním régime ancientes ucinili CO SE DALO !!!! !!!! !!!!


-	Policie … ( ci spíše Globální FZLokracie ( wiz mé dopisy ) … JE JAK UTRŽENÁ Z RETEZU !!!! ..a to kdekoli we swete !!!!
-	SOUDY ..ty fetky záwislácké ( a na našich DANíCH záwislé – BEZ POROTY ) jen delají práci INKWIZICE !!!!
-	Wombucmanni a práwní poradny jen melou ci dokonce mechanicky posílají LETáKY, JENŽ SOTWA NeCO WYREŠÍ !!!!
-	Politici ?? jen kradou a myslí si .. WšE JE ALE JEN O DELŠÍM RETEZU OD BOUDY ( wiz napr. MARRIHUANNA wersus NIKOTIANNA )
-	..a piráti?! .. dál wraždit a krást – w pristawu dewky a chlast .. ( KRIMINáLNE-TOTALITÁRNÍ, TOTÁLNE-KRIMINáLNÍ STÁT, jest C.R.(kow) … .. ZA TISICE LET ..NEZMENILO SE NIC !!!! 


Zejména tedy to .. Že jsem byl hlásit wýrobce záwadných drog … tento zabil jednu díwku .. a dockalo se mi jen toho, že mne jeho prítel praštil za bílého dne dlažební kostkou na námestí Šilingrowe do hlawy !!!!

Dále .. když jsem zbit a okraden policíi na HradHousu 10 ..ješte jsem byl uweznen za takzwanou kriwou wýpowed !!! Soud probehl bez jakýchkoli dukazu – a ************** - byl jsem a stále jsem WYDÍRáN ....

Déle .. byl jsem loupežne prepaden piráty … ubránil jsem se pouhým tasením zbrane ( bez wýstrelu ). FZL, jenž jsem sám zawolal IHNED zatýkají mne , nebot jsem … „JINÝ“ .. a mucením se mne snaží dohnat k doznání, Že jsem terorista – což se jim nakonec PODLE PSEUDO-SOUDU podarilo !!!!!! !!!!!!!!

MÁM MNOHO DuWODu ..SI MYSLIT žE TU NECO ZAPÁCHÁ .... a ANO!! .. jsou to tedy FZLi .. od ostatních pirátu se liší jen UNI-FORMOU ..a platem ... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 


A TOTO JE UPLNE NO-COMMENT ….. ZDE JASNE JEST CO TADY WLADNE ZA ZBER ..KOMUNISTICKO-FASISTICKO-MONOTHEISTICKOU !!!!! !!!!!! STOP RASIZMU !!!!!! STOP DESPOTIZMU !!!!!! 

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/potvrzeno-za-konopi-na-zahrade-sest-let-natvrdo-100695

A TOTO JE UPLNE NO-COMMENT ….. ZDE JASNE JEST CO TADY WLADNE ZA ZBER ..KOMUNISTICKO-FASISTICKO-MONOTHEISTICKOU !!!!! !!!!!! STOP RASIZMU !!!!!! STOP DESPOTIZMU !!!!!! FIX IT !!!

SPRAW TO !!! .. zkus to …stihnout .. wcas .. .. .. .? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
     Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
        Artifex Hypermegalomaniax


     www.TEXNOKRATEA.eu (web-site)
          TEXNOKRATEA.com (facebook)

          texnokratea@gmail.com  
		

[ZPĚT]