S M L O U W A  O  S E X U Á L N Í M  A K T U

    Proti weškeré poxibnosti a pozdejším zmatkum wistawena jest tato Smlouwa o ( bezpecném ) Sexu mezi objemi jejix dokonalostmi.Nawrhowatel: L!NDA DELLA WERDE, Artifex Hypermegalomaniax

Obdiwowaná: *******************, Nymphetamin Megapornstar Obje jejix dokonalosti swími cteními podpisi stwrzují, že smlouwa bila wihotowena w jim srozumitelném jazice a že s ní mohou souhlasit. 
 ( prípadne next si Obdiwowaná zaplatí notáre ci jiného swjedka ci prípadne at je stanowena cena za preklad do jazika jiného ::)) Nawrhowatel nabízí ( faceré ) a zárowen i prípadne strpí ( pati ) :
-----------
 - podpisem stwrdit souhlas, w pripade nezájmu proškrtnout -


Líbání     ( na oblicejowé partie :)
Mazlení    ( hlazení a dotíkání se ..wšude po tele :)
Anální Sex   ( hrackou ci ruckou :)
Orální Sex   ( líbání wšude :)
Waginální Sex ( jen s oxranou! )
LGBT/BDSM   ( krom skutecné bolesti a skutecníx sracek!! )
PERWERZE..   ( Ax, jen w prípade skutecné nezbitnosti, kdiž se obdiwowaná jinak neudelá ::))
EXTREM!!!   ( NE!!! PROŠTRTNUTO!!!! )Obdiwowaná si nechá delat ( pati ) :
----------
 - podpisem stwrdit souhlas, w pripade nezájmu proškrtnout - w prípade wýhrad laskawe uwésti, napr. dotíkání a hlazení ... krom zadecku .. apod. -


Líbání     ( na oblicejowé partie :)
Mazlení    ( hlazení a dotíkání se ..wšude po tele :)
Anální Sex   ( hrackou ci ruckou :)
Orální Sex   ( líbání wšude :)
Waginální Sex ( jen s oxranou! )
LGBT/BDSM   ( krom skutecné bolesti a skutecníx sracek!! )
PERWERZE..   ( Ax, jen w prípade skutecné nezbitnosti, kdiž se obdiwowaná jinak neudelá ::))
EXTREM!!!   ( NE!!! PROŠTRTNUTO!!!! )Obdiwowaná klidne, dobrowolne a s alespon trochou citu ( láski ) zwládne (u)delat ( faceré ) :
----------
 - podpisem stwrdit souhlas, w pripade nezájmu proškrtnout - w prípade wýhrad laskawe uwésti, napr. dotíkání a hlazení ... krom zadecku .. apod. -

Líbání     ( na oblicejowé partie :)
Mazlení    ( hlazení a dotíkání se ..wšude po tele :)
Anální Sex   ( hrackou ci ruckou :)
Orální Sex   ( líbání wšude :)
Waginální Sex ( jen s oxranou! )
LGBT/BDSM   ( krom skutecné bolesti a skutecníx sracek!! )
PERWERZE..   ( Ax, jen w prípade skutecné nezbitnosti, kdiž se obdiwowaná jinak neudelá ::))
EXTREM!!!   ( NE!!! PROŠTRTNUTO!!!! )
Obje jejix dokonalosti souhlasí se sexuální zkušeností JEN za symbolické ceny ..( Dr.oggy obstaráwal WŽDY ten, kdo zemrel!! ) ..oficiálne tedi bezplatne!

Obje jejix dokonalosti souhlasí, že dojde-li ( nedejte bohine!! ) k nextenému pocetí potrat WŽDI zaplatí Nahrwowatel ( a to i w prípade znásilnení! ), 
- ale Obdiwowaná WŽDY k potratu SWOLÍ!! ( žádné alimenti tedi nehrozí - a to i w prípade zásahu okupanské pseudojustice - predem upozornuji..!! ::))
Z tohoto duwodu si nawrhowatel wihrazuje práwo prowést tehotenskí test jak pred aktem tak i do 2 mesícu po nem.. 

Obje jejix dokonalosti cestne prohlašují, že jsou zcela zdráwi ( a to zejména pohlawne ) a že strpí prípadne i testi .., w prípade újmi: ( wíše kauce a další podrobnosti : )
 - radeji testi, nedojdeli k testum a naopak dojde k nakažení dojde k mimosoudnímu wiporádání dle rozsahu škod ::) 

Obje jejix dokonalosti souhlasí, že dojde-li k porušení smlouwi ci je-li wižadowáno EXTRÉMNÍ BDSM .., ( wíše kauce a další podrobnosti : )
 - radeji nic, ale dojde-li k poškození jak na Tele tak na Duši, .. dojde i k mimosoudnímu wiporádání dle rozsahu škod ::) 


DLE PRINCIPU LISTINI PRÁW A OSOB CLOWJEKA ( ..A JEHO OTROKA ) LZE TUTO SMLOUWU ODMÍTNOUT ZCELA .. lec je to aktem krajne urážliwím a následkem bude PRERUŠENÍ WEŠKERÉ ZNÁMOSTI. :)    


		

[ZPĚT]