Written ..to the Stars .. For Goddess of Justice and Defensive War ATHENÉ NÍKÉFÓROS .. !!

European Paralament - European Courtyard for Human Rights - Organization of United Nations
Government of C.R.(kow) - Ministerstvo Sprawedlnosti - Ministerstwo Wnitra - Ministerstvo Zdravotnictví 
Anarchists Federation Int., Amnesty International, Extintion Rebellion, .. a dále nekterým politických uskupením a médiím ( = ale hlawne LIDEM!! Chci zwerejnit WŠE !!! ) 
  

   I ...CAN'T ....BREATH ...!!!! BREATH !!!! ... M.F. !!!! A.H. !!!!

HELP !!!! PLZ !!!!! HELP !!!!! PLZ !!!! HELP !!!! PLZ !!!!! HELP !!!!! PLZ !!!! HELP !!!! PLZ !!!!! HELP !!!!! PLZ !!!! HELP !!!! PLZ !!!!! HELP !!!!! PLZ !!!! HELP !!!! PLZ !!!!! HELP !!!!! PLZ !!!!

   I ...CAN'T ....BREATH ...!!!! BREATH !!!! ... M.F. !!!! A.H. !!!!


 
Já nemohu ... MLUWIT !!!! FIZLi .. tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!! - dostal jsem 2,5 roku za to Že jsem si šel na ne STežOWAT !!!! WESKERA DUWERA WE ZKURWENEHO FIZLA JE NADOBRO W HAZLU !!!!!!!!!!

I cannot ... SPEAK !!!!

Yo no puedo ... HABLAR !!!! PiRaTi ..mi pomohli smou peticí ( to jak jsem dopadli na HradHousu !!!! ) tak, že mne ješte PREPADLI a BYL JSEM NA JEJICH ROZKAZ ( ODS je wudce FZl w Brne .. ) ODSOUZEN a ZAWREN !!!!!

Já nemužu ... MLUVIT !!!!


Z DuWODU OTRESNÉ DISKRIMINACE MÉ OSOBY - WYHLAŠUJI UTILITÁRNE-LIBERáLNÍ ODPOR - CELÉ WAŠÍ ŠAŠKARÁDE PSEUDO-PRÁWNÍ !!!!!!!!!!! A CELÉ GLOBÁLNÍ ( A OBZWLÁŠTE ZLOWANSKÉ LOKáLNÍ !!!! ) FÍZLOKRACII !!!


POŽADUJI !!!!!!

* práwníka JuDr. Ivo Jahelku ... nebo at on najde DuWERYHODNÉHO práwníka !!!!!!!!

* nekoho KDO celé to dokáže prepsat - jedná se o KRIMINáLNí PRÍPADY .. jenže FZLi ..nejen, že nereagují na mé Oznámení ..ale ješte je OBRACÍ - PROTI MNE !!!!

* BEZ KAMER A BEZ PRÁWNíKA NEHODLáM WuBEC S WáMI - rasistická raso, špíno Národne-Sociální - wubec DISKUTOWAT !!!!! ( nebot, jak již wíme - budu OPET zawren, ci již ZABIT ... !!!! )


DÁLE PROHLAŠUJI : ..žE JSEM TRAUMATIZOWáM ( od té doby co mne prádáwkowali ), A ZMLÁTILI ( nestacilo jim, že mne HNED prwní ranou poslali k zemi - ješte mi málem PRERAZILI CELIST !!!! a obraŽený loket a koleno !!!!! ) 


DáLE prohlašuji žE JSEM NEMOHL WYCERPAT WšECHNY instituce w C.R.kowe - neboT jsem se nedostal ANI PrES SOCKU !!!! ( ODS prý - we skutecnosti infiltrátorka ODS MaláCowá - nás krmí TAK, že UMÍRáME3 = HLADOMOR !!!!!)


Dále - práwníci .. prý NEMáM PENíZE ( za 13 kc mi udelali ..ceši ci co to je .. 30.000 kc !!!!! a to 100x !!!!! ) = pracowal jsem a WOLIL ty wšechny zmrdy na howno !!!!! !!!!!! 
 

SmaŽKA ( = KAžDDENNÍ užiwatel METHAMFETAMINU ) , MNE NA na šilingráku praštil dlažkou do hlawy - policie ..kde je policie .. Proc mi nebere moje TRESTNÍ OZNáMENí ?!?!?! 

Feták ( = každodení užiwatel HEROINU ) -- predáwkowal jednu slecnu ( normální texnarka ) HEROINEM .. toto mi priznal .. a policie ..mi odmítla wzít T.O !!!! ( a nawíc mne jeho kámoš-feták praštil do HLAWY !!!! ) ASI 20 prípadu .--- konflikty s PIRáTY ( poulicní fetkosmažky, kriminálníci .. .  )

WRAžDY ... i w kriminále .. . ( i psychiatr Marko mne se pokusil zabít - místo léku na spaní, o než jsme žádal - mi napsal lék na SCHIZOFRENII - opuchnul mi jazk .. a málem jsem se zakusil.. a to i krwí - nebot WŠE TO CHCI - A TAKÉ TAK I BUDE !!!!! - WYPOWeDET !!!!!! 

Ale pozor !!!!Mám otResné Zkušenosrti z místními ZLOWANSKÝMI "pr=awn=iky" !!!!!!!!


NEWERIM TADY NIKOMU NIC """""" !"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dowoláwám se úcinné POMOCI - chci PRáWNÍKA !!!! chci už konecne LÉKARSKÉ WYŠETRENÍ !!!!! a chci aspoN tolik jídla co ZLOWANI dáwají wezum !!!! ( chudáci na socce 3x méne jídla - BEZ ŠANCE SI ZAPLATIT COKOLI !!!!!! 

Natož práwníka !!!!!!!!!!!!!!! ..ani na cestu do mesta nemám !!!!!! ... a to již to trwá 13 !!!!! let !!!!!


W C.R.KOWE ..jsem se DOPOSUD NEDOWOLAL NIcEHO !!!! ........ naopka..mne i nadále NAPADAJÍ PIRáTI .-.-.... A FÍZLI jsou na jejich strane ( jak prodej drog na Petrowe, tak wraždy nekterých fetáku !!!! )

W C.R.KOWE ..jsem,, WYDÍRáN ..že nemám prý práwo ..na práwníka ZDARMA - C.A.K - ceská adwotátní komora - se nechala slyšet ..Ze BEZ PENeZ Už ANI PORADENSTWÍ !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


..mám mnoho nahráwek ..w mobilu.. Wšechny telefoie si nahráwán - též nahráwám i na Kamery -- FIZLI owšem mi BRáNÍ zde porizowat si nahráwky !!!! A když jsme nahráwal FZLi na Swobodáku - tak si wylepili ZÁKAZ KAMER !!

Na žádné INSTITUCI JSEM SE NEDOWOLAL - a wombucmann twrdí, že NEMOHU si podat trestní oznámení na FZli ..nebot ( je Clenem Pirátské Strany ??? nebo ODS ?!?! ) ...nebot PRÝ si jdu koupúit Kalašnikow !!!!

   OFFICIÁLNE TÍTMTO ŽÁDÁM O POLITICKÉ AZYL !!!!! KDEKOLI, KDE JSEM DOMA ( legální Texnokratizmus, Cyberpunk, Unisexxx, THC ) - NEBO ALESPON ŽÁDÁM SWuJ HLAS PRO E.U. ZPET !!!!!!

   WYSLOWUJI TÍMTO .. EXTRÉMNÍ NEDuWERU STÁTNÍMU APÁRATHU C.R., zejména tedy P.C.R ( státní FíZLi ), M.P. ( mestští FíZLi ), Soudum ( státne placená INKWIZICE, bez POROTY záwislá špína ), ODS,PRT,KDU,TOP ..!!!! 

   CO SE STRAN JAKO CSSD a ANO TÝCE - JAKOŽ I SPD - MÁTE POSLEDNÍ ŠANCI !!!!! JINAK jste pro mne jen rasistická rasam SOCKY MEZI-NáRODNÍ !!!!!!! Zákony ..jen wydáwáte ..???? JEN LžETE !!! A HRABETE !!!!!

   Ale prawda.. za EXTRéMNÍ PRAWICE - Kalousek a Šwára ( zdrawím DEMAGOGA Mináre a jeho Million Hlasu pro Šwancenberga !!!! ) ..,mi líp nebude U'Ž wubec.. Zdá se tedy, že SKRYTE tomu zde wládne FÍZL .... !!!!!
Požaduji swuj HLAS pro Ewropský [Modre]-Fascistický ( a zcela NA HOWNO !!! ) SWAZ - ZPET !!!!! POKUD NEBUDE EFEKTIWNE WYREšENO WŠE !!!! kde je SWOBODA ?!?! a SPRAWEDLNOST ?!?! JEN LžI !!!!!! A KORUPCE !!!!

Duwodem jest OTRESNÁ DISKRIMINACE jiných RAS, zde w Bohémii, dodnes okupowané - rasistickou rasou ZLOWANu !!!! A EVROPANÉ ... jen žerou a cumí na wšechna swetowá ZWERSTWA fízlu a pirátské ( kriminálnické ) špíny !!!!

WAše LISTNY !!!!! ..jenm žwásty !!!!! WY ZMRDI !!!! ...Zákony ??? ..jeste hure - wylozi si je jak chteji !!!!! """""""""""""""" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1) Pred 13 ti lety jsem byl predáwkowán Methamfetamin na príkaz hellmistra Valtra - 1. satanowa církew mou býwalou - nikdy nebudou potrestáni za Težké Ublížení na Zdrawí !!!!! Schizofrenie, psychóza, neurózy, ...
 
  To, že mne muže homosexuální pedofilní sadistický zwrácený Žid muže ješte dnes toto UDELAT je jedna wec - jakým zpusobem owšem REAGUJÍ zlowanstí "lidé" w této zemi, jíž okupují již pres 1000 let ..

  NAPROSTO TO TEMTO MISTNIM RASISTICKYM ZKURWY6SYNUM WYHOWUJE !!!!!!! 
  NAPROSTO TO TEMTO MISTNIM RASISTICKYM ZKURWY6SYNUM WYHOWUJE !!!!!!!
  NAPROSTO TO TEMTO MISTNIM RASISTICKYM ZKURWY6SYNUM WYHOWUJE !!!!!!!

2) Za to MNE - rasa puwodní Keltská, národnost Bohémská, preswedcení politické Utilitárne-Liberální Rewolucne-Texnokratické Anarachisticko-Syndikalistické, wíra w Cult-o-Cult Pangallaktického Panhellénského Pantheonu .. 

  Neustále systém DISKRIMINUJE - a snaží se mne i ZABÍT !!! To, co mi prowedl Satanista ( židowská písmena na obráceném pentagramu ) wšem "LIDEM" na než jsem, se obrátil o POMOC jedine WYHOWOWALO ...!!!!!

  A to jak FIZLi ... jenž mne tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!! 
  A to jak FIZLi ... jenž mne tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!! 
  A to jak FIZLi ... jenž mne tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!! - dostal jsem 2,5 roku za to Že jsem si šel na ne STežOWAT !!!! WESKERA DUWERA WE ZKURWENEHO FIZLA JE NADOBRO W HAZLU !!!!!! """""!!!!!!!!!! !@!!!!!!
  A to jak FIZLi ... jenž mne tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!!
  A to jak FIZLi ... jenž mne tak poznamenali, že MÁM TRAUMA ... !!!!

.. a ted POZOR - jak zacínám mluwit bud o smažkách - nebo Fízlech - oprawdu se mi NAWALUJE ... PRÝ proti nic nesmím NIC mít !!!! ... ale pozor oni oprawdu jsou RASA RASISTICKÁ ... 

OPRAWDU MÁM TRAUMA !!!!!! nejen že jsem byl PREDÁWKOWÁM .. ( pul rok úplného pekla - to si nikdo nedowede ANI predstawit .. !!!! ) - ale ješte jsem se ANI NEDOWOLAL SKUTECNÉHO PSYCHIATRICKÉHO WYŠETRENÍ 


...už nemužu psát .. .. NEDOKÁžU Už NIC NAPSAT !!!!!! ..mám psychické BLOKY ( zpusobené tím zmrdem satanistou Valtrem - srownejmež co se mi muže stát wiz. Bratislawa, Listopad - ..a wšemi temi mrdkami pirátskými !!!!! 
...už nemužu psát .. .. NEDOKÁžU Už NIC NAPSAT !!!!!! ..mám psychické BLOKY ( zpusobené tím zmrdem satanistou Valtrem - srownejmež co se mi muže stát wiz. Bratislawa, Listopad - ..a wšemi temi mrdkami pirátskými !!!!! 
...už nemužu psát .. .. NEDOKÁžU Už NIC NAPSAT !!!!!! ..mám psychické BLOKY ( zpusobené tím zmrdem satanistou Valtrem - srownejmež co se mi muže stát wiz. Bratislawa, Listopad - ..a wšemi temi mrdkami pirátskými !!!!! 
...už nemužu psát .. .. NEDOKÁžU Už NIC NAPSAT !!!!!! ..mám psychické BLOKY ( zpusobené tím zmrdem satanistou Valtrem - srownejmež co se mi muže stát wiz. Bratislawa, Listopad - ..a wšemi temi mrdkami pirátskými !!!!! Wyhrožowali mi.. 8 lety - jestli NEODWOLÁM .. ( že prý se mi NIC nestane ..když ODWOLÁM .. ) - nakonec: mi dali "JEN" podmínku - ..jenže tou podmínkou promenili PRWNÍ podmínku .. = nakonec 3 roky celkem za :

3) ..za to, že mne ZMLÁTILI ( prý ONI to nebyly !!!! .. prý jsem wšak PREDTÍM ŠWIHL ..klícema do záhonky .. Též prý jsem feták, nebot? jsem u sebe mel stríkacky ) 
 
PROTO jsem šel hned PRWNÍ ranou k zemi .. ( zde nemohu skutecne wypowíwat PRESNE, byl jsem mírne podnapilý a HLAWNE TO BYLO ..... bylo to IHNED !!!! ) - nicméne si mlhawe to WYBAWUJI .. jak jsem tak poskakowal na tom nádru a 

okopáwal kwetináce ( ne wšak že bych je chtel rozbít .,. !!! ..Co se týce šwihnutí klícema do záhonku .. to je možné ac si to nepamatuji - kdo wí co ta ŠPÍNA komunistická z CD widela !!!!!!! )TEDY NARKOMAN ASI JSEM .. byl jsem záwislý na ALKOHOLU denne a NIKOTINU .. prešel jsem na T.H.C. .. ALE I TAK JE MI ZLE .. ( sotwa to píšu ) - TOTO JE ALE DuSLEDEK TOHO ABADDONA ..kterým mne Valtr, buzerant-pedofil PROKLEL ..


To owšem MÚŽE ZNAMENAT - ŽE MNE KDOKOLI BUDE ZDE OKRáDAT ?!? ( piráti mi uloupili šlehackowac 1000kc - dále notebook který hackli 10.000 + 1000 kc ŠKODA ) - ALE FíZLI MNE ZATKLI .. a MUCILI !!!! 
To owšem MÚŽE ZNAMENAT - ŽE MNE KDOKOLI BUDE ZDE OKRáDAT ?!? ( piráti mi uloupili šlehackowac 1000kc - dále notebook který hackli 10.000 + 1000 kc ŠKODA ) - ALE FíZLI MNE ZATKLI .. a MUCILI !!!! 
To owšem MÚŽE ZNAMENAT - ŽE MNE KDOKOLI BUDE ZDE OKRáDAT ?!? ( piráti mi uloupili šlehackowac 1000kc - dále notebook který hackli 10.000 + 1000 kc ŠKODA ) - ALE FíZLI MNE ZATKLI .. a MUCILI !!!! 
To owšem MÚŽE ZNAMENAT - ŽE MNE KDOKOLI BUDE ZDE OKRáDAT ?!? ( piráti mi uloupili šlehackowac 1000kc - dále notebook který hackli 10.000 + 1000 kc ŠKODA ) - ALE FíZLI MNE ZATKLI .. a MUCILI !!!! 
To owšem MÚŽE ZNAMENAT - ŽE MNE KDOKOLI BUDE ZDE OKRáDAT ?!? ( piráti mi uloupili šlehackowac 1000kc - dále notebook který hackli 10.000 + 1000 kc ŠKODA ) - ALE FíZLI MNE ZATKLI .. a MUCILI !!!!4) ..ac já jsem byl OBET trestného cinu loupežného prepadení !!!!!!! ,,oni mne mucili k DOZNáNÍ ..Že jsem TERRORISTA ( piráti mne chteli ještei ZMLáTIT !!! )

Z ohledu na mé práwní WEDOMÍ a SWeDOMÍ jsem se bránil dle. Paragrafu O Nutné Obrane ..tedy 13 asi .. EXPANZNÍ ZBRANÍ s 2 !!! slepími náboji !!!! Zbran se nawíc zasekla - oni utekli a zamkli se w baru

Policii jsem wolal já. Mestské jsem to REKL.. a nic. Prijeli STARŠÍ státní .. opet jsem jim rekl.. že jsme byl NAPADEN .. OLOUPEN ..a ..oni NIC !!! ... Zawoli MLADÉ fízli.. kteRí mne HNED nasadili pouta !!!

A utáhli je.. Celou dobu se smáli, že jsem ANARCHISTA, že beru DROGY ..a že "si to wypiju" !!!! To už do mne zacal jít WZTEK !!!!


A dál už nemužu ani wypowídat .... jak to TAK WYPADÁ !!!!!


ProstE : zatkli MNE ..( obet )ú a JENOM mne .. !!!!! Na toto téma došlo k KONFRONTACI ! .. nakonec jsem se uŽ neudršel ( BYL JSEM W šOKU !!!! a t d ) 

a rekl jsme mu že je OKUPAnt !!!! ONI SI NAHRÁLI jen tuto JEDINOU WETU .. MNE .. A PrIŠILI MI PARAGRAF WYTRZNICTWI ZA TO !!!!!! !!!!!!!!!! ( soud mi za to dal 8 metru - ale wedeli ze mne zawropui na 3 roky !!!!! ) 


PAK - TO JIM ZDALE NESTACILO - MNE PSYCHICKY A NAKONEC I FYZICKY TYRALI A NUTILI K DOZNANI.. ..... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

COZ SE JIM PODLE JEJICH SLOW ....A SOUDU !!!!! ( TE ZKURWENE SPINY NESKUTECNE ZASRANE - SWINE?! URAZKA SWINI !!! ) ....... PODARILO !!!!!!!!!!! 

..PRY :

 ze jim uriznu HLAWU !!!!! .. no ,.. ale že ji jes´te mají !!!!!! .. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!!

.. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!! 
.. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!! 
.. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!! 
.. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!! 
.. wíce než 3 hodiny MNE MUCILI ,..a nutili k doznánií !!! ac já jsem Obet !!!!! jen proto, že jsem se dle zákona BRáNIL ÚTOKU na státem chránEný ZáJEM !!!!


... jak jsem již napsal...NEMOHU DýCHAT !!!!!! 


Ne oprawdu NECEKáM, že se tady neceho dowolám .. a taktoé to jde DEN za DNEm.. místí žebráci ..jen ŽEBRAJÍ - at Wombucmann ( rasistická rasa - ani jeden cigán ci snad ..Kelt! ) - každý preci MÁ MíT SWéHO PRÁWNíKA !!!!

jak mi muže delat práwníka Rasistická Rasa ?!?

Ale hlawne: JÁ SE OPRAWDU NMEDOWOLAL ZA 13 LET !!!! NI'cEHO !!!!! ..za tomne wšak zawreli ..celkem 4 roky..5) poprwe sem sedel za to ..ze sem mel jiz plne zuby zkurwenych zasranych ZMRDU ( smazek ) a pokusil si UWARIT - ..ok..np.. wybuchl jsem . 

6) Pak mne satanista OPIL - ..a já jsem wykopl okno u tramwaye ( NIC SI NEPAMATUJI !!!! ) - ac jsem PRACOWAL ( !!!! ) ..a to w totální SCHIZOFRENII ( !!!! ) mne STOLICE odsoudila - a to sem mel polowinu Hodiín.. oddelanou i pres PEWNE ZAMESTNANI -.-JEN JEDNO WÍM JISTE : že nemohu wypowídat - WYDÍRAJÍ MNE !!!! .. prý paragraf Pomluwy a jestli to dám na SOUD, .. tak že mi prý ZNOWU prišijí paragraf KrIWÉ WÝPOWEDI .. ti rasistickí NACISTI !!!!! Zlowani... FZLi. 


7] naosledy jsem byl napaden woli+Cem pir=at; Kocourkem - fizl: +Ze PRY ANI PRESTUPEK """" 


A to jsem mel TRESTNÍ oZNáMENÍ napsané od JUSINA - poradna Trestniho Prawa ... PRACI FIZLU delaji ..ale STEJNE NA HOWNO .. jen zerou moje DANE !!!!! 


POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!

POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!

POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!

POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!
POZADUJI ABY WESKERE DOTACE A PUJCKY BYLY PRO C.R.KOW ( ODS .,..spina nejwetsi- bywali komunisti, nyni ***-NACISTI, dale PIRATI - fetkomazky ) ZASTAWENY A C.R. WYLOUCENA Z E:U !!!!! A AT WRATI WSE CO WYZEBRAKOWALI !!!!!


A pirátum a wšem jim podobným Sockám neomarxistickým .. NASRAT .. !!!!! A POZAWÍRAT !!!!!


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- ménecenná rasa.. ( Kelt ), dále newyhowující národnost ( Bohém - oni Zlowani, okupanti ..weškerého zwerstwa oni FZli a PRTi schopní !!!!!! ) 


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- FETÁK !!!! ( ac jsem jen užiwatel THC .. na tráwu jsem prešel z NIKOTINU a ALKOHOLU !!!!! ) 


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- ANARCHISTA !!! ( ac jsem se wywinul do TEXNOKRATIZMU .. liberální utilitarizmus .. ) !!!!!


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- NEMAJETNá WRSTWA !!!!! ( twrdí sekretárka na C.A.K. !!!!!! ) 


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý PRáWNÍCI jsou rownež jako FIZLI nedotknutelni !!!!!! ( prý jen stížnost !!!!! = NIC !!!!!!! ..ale já chci ODšKODNIT !!!!!!! )


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- PUNKER .. ( ale já jsme CYBERPUNKER .. ) 


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- KRIMINáLNÍK !!!! ( ac já jsem OBET trresných CINu!!!!!!! )


CHCI SI PODAT TRESTNÍ OZNÁMENÍ !!!!! ..ale nemohu .. prý jsem --- ..již stejne MRTEW !!!!! ( mám nahráwky !"!!!!!! ) a také to NEBUDE PROBLÉM to ZOPAKOWAT 
 


 ? ? ? ? T???????F?K?????T???? ? ? ? ?
 
 Linda Đella Werde alias T?x??k?at?$ 
   Artifex Hypermegalomaniax


   www.texnokratea.eu ( libraries )
     texnokratea.com ( facebook )
     texnokratea@gmail.com  

		

[ZPĚT]