Wážená Ceská Telewize.


Díky tomu, že jste uwádeni w Datowé Schránce jako "Orgán Werejné Moci" - stejne jako Ministerstwa apod. .

..jsem m*lne wyhodnotil waše príjmy jakožto STáTEM dotowané - tedy z WEREJNÝCH PROSTREDKu ( = z daní WŠECH !! )


Takže mne tedy URÁžELO zejména TO, že nejen Že newenujete pozornost mým NESPRAWEDLIWÝM ROZSUDKuM .. 

..ale ješte po mne chcete ( = za nic !! = nediwam se, NEZAJIMATE SE ANI WY O MNE .., atd apod .. ) 100kc !!! 

Což je 100kc z mých 800kc strawenek ze kterých ""ŽIJI"" !!!! ( wzdela´wání .. dost mi chybí !!!! we wašich telewizích !!! zejména PRáWNÍ NAUKA ale I historie .. o wede se ani .. radci .. )


Takže tedy nejste placeni z DANÍ ?!?! ..ok .. tak to se nezlobte – TO WITE, KDYZ STE STEJNE JAKO Minsiterstwa ORGAN W.M . SE CLOWEK SNADNO SPLETE !!!

( ají Ú.P. majú inú popisku ..mají “ŽADATEL O.W.M.” )
Ne ..díky .. UcíTelka dobrý .. JÁ URcITE BYCH swé díte do škol neposílal - a nyní widíme, že to jde ají JINÁC !!! wzdela´wání .. dost mi chybí !!!! we wašich telewizích !!! zejména PRáWNÍ NAUKA ..)


Takže to widím TAK, že BUD zmente to že se prezentujete jako "Orgán Werejné Moci"  .. nebot cítím se I S WÁMY zcela BEZMOCNÝ ...

.. w tomto Statu Politicuu - moc hezky PRÁWNÍM a podiwne SWOBODNÝM státecku ..


NEBO SE TEDY AKTIWNE ZAJÍMEJTE ( pro zacátek aspon email ..ne ..co ?? ) O TO, CO SE DeJE NE!§PRáWNE A PROTI-PRáWNE ..

.. wy orgáne .. moci ..werejné .. ( a kruci - toto zní ješte hure než cokoli co mne ucili we wašem "NÁPRAWNÉM" zarízení .. .!!! ) No ..a co se týce toho 100kc ..nebudte TRAPNÍ .. prestante už žebrat .. a wynucowat si ..cokoli.. 


JAK BY BYLO WáM - KDYBYCH SI Já WYNUCOWAL WAŠI POZORNOST !?!?!?! .. ( rok jsem w klidu jen psal to swoje .. a to že nikdo NEODPOWIDAL mi ..jsem TOLEROWAL .. co už .. )

UWEDOMTE SI ŽE WáS K TOMU, MI POMOCI ..SE SPRAWEDLNOSTI ( CI ALESPON ZWEREJNENÍ ZLOCINu I WRAŽD A.T.D - nemohu moc mluwit ..paragrafy ""Kriwé Wýpowedi"" a "Pomluw" už znám ...

JSEM WáS NIKTERAK NENUTIL ! ( ac si myslím že W MÉM IDEáLNÍM SYTéMU TEXNOKRACIE by se každý ZLOCIN i ten nepatrný HNED REŠIL !!! ( a wše by také šlo HNED do zpráw .. )

..jo no ..jsme asi ..dosti možná JINÝ národ .. nebo co ..TEXNOKRATES

p.s. .. i pri sebelepší wuli NEDOWEDU psáti lépe.. to je diwné, že ..? ..Njn ..co nejde SAMO ..to jaksi nejde wlast-ne wubec .. TAKŽE SORRY .. ale za co wlast-ne ..??

že jsem nemocný , záwislý, .. anrchista, punker .. technofil a hlasatel Texnokracie ?!?!   ..jo taky welmi poly-zbožný .. a I jinak uprímný ( PRAWDY wyznawac, krom jiných Idolu a Model .. )

že k wuli tomu MI KAžDÝ HAJZL ( ..at už FZL nebo PRT ..nebo treba NZS nebo MMM ..nebo kdokoli ) ..mi muže COKOLI ?!?! .. a že se s tím NEBUDE NIC DeLAT ?!?!?!

 
 ..já ti to KILO pošlo .. asi ... "DDD :D :D :D  ...we strawenkách .."DDD DDDD DDDDDDD .... ASI.		

[ZPĚT]