Vážení přátelé!


Tolik se toho změnilo za těch pár let.. Chci říci, že i k lepšímu. Po stránce víry lze říci zcela určitě.. totiž to, že si opět můžeme věřit.
Systém zdá se býti již připraven k optimalizaci. Budu-li mluvit za sebe pak mi chybí snad jen jeden bod ústavy a jenom jedna listina..1. Bod první: Utopický


Svět, kde vládne Neomezená Svoboda, Spravedlivý Mír, Společenská Spravedlnost i Přirozená Láska si snad ani představit nelze.
Časy, kdy by nebyly problémy a trable, by byly asi velmi nudné. Proto prostě nejsou zde, na Zemi. Ona i ta Anarchie, co se za ní ohlížíme, jako za nejzářnějším sluncem, nemusí být místo k životu.2. Bod druhý: Demokratický

Ach, kéž by, ať už se dostane k moci kdokoli, tam zachoval přesně tuto vládu, w přesně tomto, součastném - moderním - složení, odborníků a nestraníků. Či to je jedno, ale určitě lze tvrdit, že je prozatím nejoblíbenější za poslední dlouhé roky..

Pro tento účel jsem ochoten převést můj způsob odboje, Národně-osvobozenecký Front L.N., na mírumilovnější Front Národního Porozumění, jak se sluší.
Přál bych si aby se všechny malé strany - včetně neplatných hlasovacích lístků - sjednotili v liberálně-neasociální .. polis.. či česky: společenství.., a šli do voleb jako podpora či opozice pod jednotou Skutečné Demokratei - či česky: Demokracie.., právě abychom podpořili právem privilegovanou vládu Technokratei - či česky: Umělecké Ligy.., podpořením ČSSD, za podmínky, že ona podpoří právě naše přání ohledně Aristokratei, čili česky: ,familierně, Byrokracii..,. ..tedy: složení vládních funkcionářů.

Zda je něco takového možné, se přesvědčíme a bude nám to každopádně nastavením zrcadlem - zda-li to otřese naší sebekritikou nevím, ale alespoň nebudu po sobě chtít pro příště moc.

 


3. Bod třetí: Realistický

Je na světě seznam asi 111.000, kde asi 111 je opravdu zajímavých, předkladů k inovacím. Zde by mohlo bít lepší to, a zde zase ono. Jistě, ale nechme ,sakrastas, něco i příštím generací.

Například..: ..aby všechny války mohli probíhat jen na místě pro to vhodném, jmenovitě na Sahaře, což bychom, pro absenci civilního obyvatelstva mohli vnímat jako skvělé sportovní vyžití.. a státy, společnosti,  ať už by se mezi sebou byli ať už o cokoli, by nemuseli plýtvat ani lidskými životy, nýbrž pouho pouze municí a mechany.. Ti by mně bavili vyrábět třeba věčně.. Ale, pravda, je to hudba budoucnosti..

Nebo: GPS chip pro ti jenž si přejí, aby byli k nalezení.. Zejména to platí kvůli dětem, abychom srazili procento navždy ztracených dětí na minimum.

Nebo: Platební styk přes mobilní sítě standartně. Alespoň by se vědělo kdo komu co zaplatil.. ( Peníze stejně neexistují - je to jen o tom, kolik kdo komu dluží služeb..)

Nebo: MHD zdarma, vždyť už ti lísky nestačí živit jen revizora, ale i celou jeho Rodinu, nebo snad i Armádu !!! !!! !!!

Nebo: viz. starší aktivity Organizací Chaosu.4: Bod čtvrtý: Kritický


A nyní, z dovolením, se vrátím k oné Listině a onomu Článku ..Ústavy - jakož i k dalším listinám i ústavám - Ano! Mluvím, že zde w ČR jsou stále i nadále porušována lidská práva.. a to navzdory všem silám Světla, které mají jen jediní zájem, aby dobře bylo pokud možno všem, respektive, těm jenž si to alespoň zasluhují. Mluvím o PRÁVU na spravedlnost, ale i na lidský mozek, který mi říká, že za deseti korunový přečin nezaplatím 3.000-krát tolik tedy, například 30.000.., a to ještě 15-krát, celkem tedy 450.000 plus úroky.
Mluvím, tady o tom, že zcela suverénně zaplatím za každou pohledávku, kterou náš slavní a milovaní DPMB odprodal Vetřelcům či česky: Exekutorům, ..ani bůh neví z kdoví jakého kraje přitřelých. Ale ani w mozku všech mimozemských ras, jenž znám.. ..a znám jich dost, to mi věřte!! ..by se nedokázalo zroditi něcokoli takové, jako je tento výsměch všem, jenž skutečně nečetli Listinu Základních Práv a Svobod, Deklaraci Práv Občana a Člověka i například Deklaraci Nezávislosti v původním znění, což já už tedy ne, ALE!! I to ostatní, spolu s Ústavou ČR a některými zákony, z celého toho zamotaného a zamlženého systému právního mi musí stačit abych na takovýto rozkaz rezignoval, a to i za tu cenu, že mi zakážete pracovat na 10 či kolik je to let..

Takovéto porušení základní společenské úmluvy znamená, že se ocitám automaticky ve válečném stavu, z důvodu mé víry, víry v Anarchii a víry v její hodnoty, či chcete-li síly.. Neboť Anarchie mi nikdy neodpustí, nepovstanu-li proti Tyranii, či i Teroru, a vykáže mne ze svého *Chrámu* či Templu, a už ji víckrát neuvidím! A protože bez toho nikdo z nás nedokáže žít, musí povstat a bránit Pan-Galaktická Pravidla Lidského ( či: slušného ) Chování!!
Nemyslíte si, že když mi budete lhát do očí a přitom se přesladce usmívat - zatímco vaše ruce budou v mojí peněžence - a budete to považovat za dostatečně slušivé.. ..pak se mýlíte!!
Vymáhání bylo vždy záležitostí státu, a stáhne-li 1.000K ze sociální podpory recidivistům, pak je snad vše v pořádku. Nikoli tedy, aby se pokrytecky zbavil svých závazků a prodal je nejenže nečeským, ale ani ne-evropským, ..vetřelců.., kterým zpochybňuji platnost jejich právnických konsesí a jsem připraven se hájit u Evropského Soudu Pro Lidská Práva!!
Budu požadovat jejich zneplatnění a požadovat navrácení nakradeného majetku jejich nebohým obětem!! Imunitu ze strany Zákona zpětné platnosti NEUZNÁWÁM, neboť nelze promlčet zločiny proti lidskosti jenom proto, že platily jiné zákony..

Vy navíc, máte co mluvit, teď zavíráte za zločiny, které jste velkomožně odpustili - ale máte pravdu, aspoň bude koho amnestizovat, pak-li vám ta babka tam ovšem neexne, pak to bude možná národní ostuda, ledažeby opravdu spravedlivý trest. Ale fuj, že to máte zapotřebí. Zakazovat Fašistické a Komunistické strany. Kdo bude na řadě další? A pak a potom? Nebuďme jako oni. Já chci svého nepřítele raději poznat na první pohled. Nehledě, co kdyby náhodou mohli mít pravdu?? I když třeba ji špatně podávají - přehnaně - v podstatě se mílí zřídka. Když zde mohou toto činit takový - židofašisté - nebo kdo to je.. pak už kdokoli jiní.
Nehledě na zločiny "Swá-á-áté-ééé" Inkvizice, ve jménu Židovského Boha - jediného, všemohoucího a vševědoucího - znám taky jednoho poloBoha , a ten má pravdu vždy, protože ji mít vždy musí!! To pak je, ale debata či diskuze, vážení přátelé, u konce.
Vždy jsme prosazovali, aby si každý směl říci cokoli chtěl - i úplné číčoviny ), a dokud nezaútočil fyzicky, byl tolerován. . . . . . .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


1.dne mjesíce Rib roku X.0I0 ( desetitisíc deset ) zhruba.. od winálezu kalendáře, písma a civilizace wšeobecňe..   Ďekuji pjekňe za Wáš čas a pozornost,

 

                                                                                                                                                           Magnus-magus .  Commandeiro .   Frontera QAnarxia