TESTOWACÍ SERWER PRO POTŘEBY REFERENDOOM !!! !!! !!!

[Pro-texnokratická aktiwita] Organizací Xaosu Followers of the Apocalypse
x.ol4


Login | User
AKTUÁLNÍ TÉMA: REFERENDOOM o PODOBĚ DETENCE - WĚZENÍ - W ČR

Zde je možno zatrhnout wíce možností. Označte to co byste si přáli :

    Samostatná cela. Práwo na samostatnou celu? Čili být zawřený celý trest sám? Nešikanowán spoluwězni, wětšinou mnohem horšími zločinci, jenž si trest dominantně užíwají a ostatním ( slabším, či jen mírnějším ) dokáží trest z mnohonásobit, udělat z něj peklo..

    Žádné drogy. Drogy w kriminálu?? I káwa a nicotin jsou drogy!! Proč i ty nejsou zakázány ?!?! Státní fí-zle, otrokáři č.1 !! !!! !!! Styď se !! !!! !!!! !!!

    Žádné maso. Maso w kriminále?? A na co asi?? Kde je wzděláwací ( duchowní ) úloha detenční služby?? !! ?? Kde je alespoň nějaké morální ( nábožné ) poukázání na spráwnou úctu k slabším tworúm??!!

    Zakázat příjem financí během trestu. Peníze w kriminále??? Aby se jeden, uspěšnější lotr, měl dobře?? A ostatní 100 Kč socku?? ( 55 Kč tam stál tabák co wydrží 3 dny...-) )

    Žádné náwštěwy.Náwštěwy na žiwo?? A proč? Stačil by terminál .. Jednou za týden si smět zawolat.. namísto wýměny wšeho možného.

    Žádné mučení! Kamery pro WS. Mučení - widěl jsem fyzické útoky dozorcú a to jeden dokonce s následkem rozbití hlawy o rám dweří !! we wšech případech jen za drzost - tedy nikoli nezbytně nutné !! KAMERY !!

    Práce jen smysluplná a dobro-wolná!! Smysluplnou práci pro wězně. Práce w kriminále? Jistě, pro ty co chtějí wen na púlku ..pak samozřejmě. A to, že smysluplnou práci pro wězně najdu - i kdyby to mělo být pár hodin denně leštění cely .. najdu Já wždy !! !! Na rozdíl od tebe , ubožácký sadistický homosexuální zkurwy-zmrde !! !! Neschopen kriminalitě zabránit .. Neschopen kriminálníky naprawit .. Na co my jsi wlastně dobrý?? Wždyť bez tebe by mi bylo líp ( wšechny zmrdy bych mohl alespoň legitimně postřílet ) . Wždycky si ale říkám : ty tam zústaneš na wždy , buzerante !! ( čumět na zadek w časech rentgenu a sonaru??!?! .. toto je jednoznačné ponižování - zbytečné a úchylné. SKENOWANÍ KNIH. A klidně i leštění cely : 2-3 hodinky denně!-) ..Za normální plat 400 Kč : : : ... to je, co?? To je plat.     Zakázat ponižující tresty mezi které patří i dřepy. Dřepy do naha w kriminále?? K čemu to slouží - w době sonaru a rentgentu?? Uspokojují se dobře dobře organizowaní zlo-Syni?? A kdo tato zwěrstwa zastawí?? Kdy začne platit Charta, Deklarace, Listina,.. Kdy??

    Počítačowý terminál. Možnost obrazowky ..a tedy práce s počítačem w kriminále. Počítá se se samostatnou celou pro ty, jenž ji chtějí... Přes tento terminál náwštěwy, ale i studium a práce ! a cokoli. Wězeň by nepřišel do styku ani s weřejností ale ani z dozorci - bezcitnými stroji.. ( a někdy i dewianti, že ?? )


Prozatím hlasowalo: XX.XXX.XXX zaregistrowaných woličú       Prozatímní WÝSLEDKY woleb.      
Autor: FRONTERA Q'ANARXIA, mag.com.     ..Mega-Mág & Commander její Nejwišší Wísosťi Magia della Alienation.

   Podrobný text k tomuto tématu..      * * *      Pamflet na toto téma..-)       * * *       Připomínky k tématu od užiwatelú.       * * *      Protesty! proti-náwrhy,..

Datum založení petice: 5.10. 2014 Léta wašeho pána-majitele [A.nno D.ominni] - 13. Wah, 10.014 Od winálezu Písma, Kalendáře a ciwilizace! [A.stral c.alendar]REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE WŠELIDOWÉ HLASOWÁNÍ !!!

( A TO DO 5TI LET - JINAK ZPOCHYBŇUJI SUVERENITU STÁTU I CELÉ UNIE A WÁŠ ZDRAWÝ ROZUM ČI MOU WLASTNÍ AKCE-I-OBRANY-SCHOPNOST )

REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE .. .. !!!


HIT!!PARÁDA:


Morgl-Moroni!!

*E*U! ..wýstup a kam

Fí-ZLO-kracie!

T.H.C. vs. TobbaCo.

Powinná wojna?!?

Wýše poslaneckého platu

GPS a kameru pro děti

Školné: eBooks zdarma

Bydlení pro wšechny

Samostatná cela

Církve. Daně na ně!

Legalizace drog

Zrušení peněz

Swobodu jmen....wíce petic

....založit petici


MINULÉ TÉMA: ..toto by mělo být prwní téma: Ale pro ukázku ..:

Datum: .. .. ....
Hlasowalo..: XX.XXX.XXX zúčastněných zaregistrowaných užiwatelú

Wolební wýsledky:
1. Kolik podpisú.. XX.XXX.XXX ( XX% ) hlasowalo pro: ( řadit sestupně a první dvě zvýraznit )
2. Jak často.. XX.XXX.XXX ( XX% )
3. a t d . . .

Datum. Kolik lidí se zúčastnilo. Kolik která otázka dostala hlasú a procentuální wyjádření.

Slawte, wítězowé!!-) ..a wy ostatní.., ..pro wás se stejně nic nemění!! ..tak neplačte!! DD ( ..to je prostě Rownost Hlasu .. nestěžujme si příliš.. Nebo ..zase ..obojek?!?!? ::))