TESTOWACÍ SERWER PRO POTŘEBY REFERENDOOM !!! !!! !!!

[Pro-texnokratická aktiwita] Organizací Xaosu Followers of the Apocalypse
x.ol4


Login | User
AKTUÁLNÍ TÉMA: PRÁWO NA BYDLENÍ

    1. Práwo na bydlení je skoro totéž jako Práwo na Žiwot. Proto má být nájem zaplacen wždy rownou z platu či dáwek, tak aby nikdo nemohl o bydlení přijít! Dále: kaźdý dospělí jedinec by měl mít kde bydlet ( např. na splátky - ale wždy by měl mít stát dostatek bytú ( počítat dopředu kolik lidí do 5 let řekněme se bude chtít osamostatnit.

    2. Práwo na bydlení je skoro totéž jako Práwo na Wlast. Proto by každý přísluśník našeho národa měl bydlet - a nikoli tedy cizí wojenský materiál (morgli jmenowitě) - ale naši lidé!!

    3. Kdo nemá na nájem nebo ušetřit dost peňez, nechť je ubytowám we zwláštním městě ( jedno pro muže druhé pro ženy - bez policie, a třetí s policií ), kde by dostáwali 2 jídla denně, 1l wína na den, 1 tabák na týden (možno sménit za 1g marihuanny ), 1 teplá woda za týden, elektřina asi ne

    4. Legalizace squattingu za určitých podmínek ( hlasowalo by se onich dále - jen nastíním : 5 let nepoužíwaný objekt, žádné demolowání a znečišťowání ( wlastní mobilní WC !! ), powinnost opustit objek jestliže majitel do roka začne s rekonstrukcí .. )

    5. Ať se každý stará jak umí - ale regulowat nájemné. Např: základní kategorie domek se zahradou .. do 10.000. Panelowý byt apod. .. do 5.000. Wila, zámek palác.. speciálně zdanit.

    6. Ať chcípají , smradi, nikdo je tu nechtěl - spermie zku******né - ať nájemné je wyšší a wyšší - neúnosné - aby se wědělo, že já otrokář ( stát, zbohatlíci, ale i rodiče.. ) jsem majitel swých dětí - a ať platí a platí ..ti hajzli zasra****ní , neboť člowěk ( natož děti - múj majetek ) nemá žádná práwa - krom jen platit a platit ( trpět a trpět !! ) na mě, nadřazenou třídu..


Prozatím hlasowalo: XX.XXX.XXX zaregistrowaných woličú       Prozatímní WÝSLEDKY woleb.      
Autor: FRONTERA Q'ANARXIA, mag.com.     ..Mega-Mág & Commander její Nejwišší Wísosťi Magia della Alienation.

   Podrobný text k tomuto tématu..      * * *      Pamflet na toto téma..-)       * * *       Připomínky k tématu od užiwatelú.       * * *      Protesty! proti-náwrhy,..

Datum založení petice: 5.10. 2014 Léta wašeho pána-majitele [A.nno D.ominni] - 13. Wah, 10.014 Od winálezu Písma, Kalendáře a ciwilizace! [A.stral c.alendar]REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE WŠELIDOWÉ HLASOWÁNÍ !!!

( A TO DO 5TI LET - JINAK ZPOCHYBŇUJI SUVERENITU STÁTU I CELÉ UNIE A WÁŠ ZDRAWÝ ROZUM ČI MOU WLASTNÍ AKCE-I-OBRANY-SCHOPNOST )

REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE .. .. !!!


HIT!!PARÁDA:


Morgl-Moroni!!

*E*U! ..wýstup a kam

Fí-ZLO-kracie!

T.H.C. vs. TobbaCo.

Powinná wojna?!?

Wýše poslaneckého platu

GPS a kameru pro děti

Školné: eBooks zdarma

Bydlení pro wšechny

Samostatná cela

Církve. Daně na ně!

Legalizace drog

Zrušení peněz

Swobodu jmen....wíce petic

....založit petici


MINULÉ TÉMA: ..toto by mělo být prwní téma: Ale pro ukázku ..:

Datum: .. .. ....
Hlasowalo..: XX.XXX.XXX zúčastněných zaregistrowaných užiwatelú

Wolební wýsledky:
1. Kolik podpisú.. XX.XXX.XXX ( XX% ) hlasowalo pro: ( řadit sestupně a první dvě zvýraznit )
2. Jak často.. XX.XXX.XXX ( XX% )
3. a t d . . .

Datum. Kolik lidí se zúčastnilo. Kolik která otázka dostala hlasú a procentuální wyjádření.

Slawte, wítězowé!!-) ..a wy ostatní.., ..pro wás se stejně nic nemění!! ..tak neplačte!! DD ( ..to je prostě Rownost Hlasu .. nestěžujme si příliš.. Nebo ..zase ..obojek?!?!? ::))