TESTOWACÍ SERWER PRO POTŘEBY REFERENDOOM !!! !!! !!!

[Pro-texnokratická aktiwita] Organizací Xaosu Followers of the Apocalypse
x.ol4


Login | User
AKTUÁLNÍ TÉMA: REFERENDOOM PROTI .. (STÁTNÍMU) ..FETTOŠIZMU !!

    1. NAPROSTÝ zákaz absolutně wšech drog, lékú, medikamentú a přírodních látek jenž by mohl komukoli zpúsobit ..: úlewu, radost, opojení, rauš,.. či dokonce psychedelické wize !!! ( Teo-kracie, wláda spásného monarchy-kněze, wětšinou žida nebo arabáče.. )

    2. Legální wše jak teď je .. a ať se neustále zdražují tyto "Špínky", ať trpí lid a lidé co nejwíce, ať zdechají na rakowinu jak poslední sráči. Slabím smrt!!:DD !! ( Rés-publicca, wláda - okolo stále téhož monarchy - wywolených .. )

    3 Legální JEN marianna a alkohol, rajský plyn a koffein - a wše ostatní na Recept ( Texnokracie, wláda inteligence s ohledem na pracující...)

    4. Ať o wšem co má či nemá být legální rozhodne REFERENDUM ( w případě úspěchu tohoto bodu nowé hlasowaní tentokráte se seznamem drog a též za kolik by se měli prodáwat..) ( Demokracie, ..wláda lidu a lidí,.. tedy wšech )

    5. Legální úplně wše. ( Anarxie, kurwa nepříčetná - fanatička wolnomyšlenkářstwí.. :D )

    6. Legální úplně wše krom TABÁKOWÝCH WÝROBKÚ ( Socializmus, wláda k slabším ohleduplná,..)

,     7. Nechat wše jak je teď , ale zakázat TABÁK a jeho wýrobky - jen elektronické cigarety na recept ( Nacionalizmus, wláda našich národú - a neotročení turkúm, arabúm či dokonce morgl-moroňúm kupowáním jejich sušeného lejna !! )

    8. Wše jak je, ale cena za TABÁK by byla max. 20K za krabičku cigaret .. ( Despocie, wláda Satanowa .. "nechť chcípáte wíce a lépe, ať slabí na kolenou klečí a umírají w křeči" :DD ..Ale AŤ je to aspoň MOŽNÉ, ..čili za cenu hodnou Ďábla - a ne smrdutého fí-Zla ..toho extrémního morglomila ..feťáka nad wšechny fetky záwislého a prohnilého!!)Prozatím hlasowalo: XX.XXX.XXX zaregistrowaných woličú       Prozatímní WÝSLEDKY woleb.      
Autor: FRONTERA Q'ANARXIA, mag.com.     ..Mega-Mág & Commander její Nejwišší Wísosťi Magia della Alienation.

   Podrobný text k tomuto tématu..      * * *      Pamflet na toto téma..-)       * * *       Připomínky k tématu od užiwatelú.       * * *      Protesty! proti-náwrhy,..

Datum založení petice: 5.10. 2014 Léta wašeho pána-majitele [A.nno D.ominni] - 13. Wah, 10.014 Od winálezu Písma, Kalendáře a ciwilizace! [A.stral c.alendar]REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE WŠELIDOWÉ HLASOWÁNÍ !!!

( A TO DO 5TI LET - JINAK ZPOCHYBŇUJI SUVERENITU STÁTU I CELÉ UNIE A WÁŠ ZDRAWÝ ROZUM ČI MOU WLASTNÍ AKCE-I-OBRANY-SCHOPNOST )

REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE .. .. !!!


HIT!!PARÁDA:


Morgl-Moroni!!

*E*U! ..wýstup a kam

Fí-ZLO-kracie!

T.H.C. vs. TobbaCo.

Powinná wojna?!?

Wýše poslaneckého platu

GPS a kameru pro děti

Školné: eBooks zdarma

Bydlení pro wšechny

Samostatná cela

Církve. Daně na ně!

Legalizace drog

Zrušení peněz

Swobodu jmen....wíce petic

....založit petici


MINULÉ TÉMA: ..toto by mělo být prwní téma: Ale pro ukázku ..:

Datum: .. .. ....
Hlasowalo..: XX.XXX.XXX zúčastněných zaregistrowaných užiwatelú

Wolební wýsledky:
1. Kolik podpisú.. XX.XXX.XXX ( XX% ) hlasowalo pro: ( řadit sestupně a první dvě zvýraznit )
2. Jak často.. XX.XXX.XXX ( XX% )
3. a t d . . .

Datum. Kolik lidí se zúčastnilo. Kolik která otázka dostala hlasú a procentuální wyjádření.

Slawte, wítězowé!!-) ..a wy ostatní.., ..pro wás se stejně nic nemění!! ..tak neplačte!! DD ( ..to je prostě Rownost Hlasu .. nestěžujme si příliš.. Nebo ..zase ..obojek?!?!? ::))