TESTOWACÍ SERWER PRO POTŘEBY REFERENDOOM !!! !!! !!!

[pro-texnokratická aktiwita] Organizací Xaosu Followers of the Apocalypse
x.ol4


Login | User


AKTUÁLNÍ TÉMA: REFERENDOOM o PODOBĚ REFEREND

1. Kolik podpisú na petici..
    1     100     1.000     10.000     100.000     250.000     500.000     1.000.000     10.000.000     wíce nebo jinak
   - já nawrhuji jeden stačí a čím wíce podpisú ťím rychleji se bude o problému hlasowat ( přirozená fronta )

2. Jak často..
    nikdy     denně     týdně     měsíčně     čtwrtletně     púlročně     ročně     jednou za "x" let
   - třeba jednou za týden, možno i několik problémú zaráz

3. wýběr z kolika možností..
    1 ( prostě ANO )     2 ( ANO - NE )     Wíce ( uwést co nejwíce možností. Např: THC ..dekriminalizowat, legalizowat, jen na recept, jen pro wěřící,.. atd.. )
    Wíce ( uwést i možnosti detailú: kolik za držení, prodej, užití, mladistwí, ..či jaká by měla být cena za gram.. )
   - tak optimálně si já myslím co nejwíce a 2 nejpopulárnější do finále, ale detaily bych doporučowal. Aritmetrický prúměr pro Ceny i Postihy.

4. doba jak dlouho bude wolba platit..
    kdykoli přehlasowatelné     min. měsíc     min. púl roku     min. rok     2 roky     3 roky     5 let     wíce nežli 5 let
   - já jsem pro 5 let, ale 3 múže být někdy až dost.)

5. jestli wolby mají být weřejné či tajné..
    Veřejné hlasování     Tajné hlasování     Wolitelně..
   - oboje má swá pro i proti, při veřejné wolbě sice každý wí jak kdo volil, ale dotyčný má jistotu, že jeho hlas nebyl zmanipulowán.

6. jestli wolby mají být klasicky nebo elektronicky..
    Papírowé     Elektronické     Petice oběma zpúsoby, wolby také     Petice oběma zpúsoby, wolby jen klasicky     Wolby jen elekronicky, seniorúm mohou pomáhat jejich opatrowníci
   - internetové hlasování by vyžadovaly, aby každý obyvatel měl Computer, InterNet, a byl schopen jej owládat. Ale co jako?? To už dávno nemá být problém!!
   - také zneužívání seniorú zde hrozí daleko wíce ..procento nepříčetných je však malé. Já jsem jednoznačně pro a jen pro elektronické volby. Ten jenž neovládne počítač už stejně neví nic.

8. zda-li budou nějaké omezení co se témat týče..
    Bez omezení.     Cokoli co není w rozporu s Listinou Lidských Práw     Cokoli co není w rozporu s Ústavou ČR
    Jen témata, které předem schálí Prezident     Jen témata, které předem schálí Poslanecká sněmowna nebo Senát     Jen témata, které předem schálí Prezident +Senát + Poslanecká sněmowna
    Omezit cokoli co by mohlo měnit věci společenské - o tom ať rozhodnou poslanci     Omezit cokoli co by mohlo měnit věci společenské - o tom ať rozhodne referendum
    Omezit wše! ( pŕímou daň, přímé wolby, přímá pravidla, přímou demokracii, přímé potřeby, přímé stížnosti, přímé požadavky.. )
   - já si myslím, že lidé nejsou malé děti, neměly by být furt bráni za retardy. Neomezovat nic ..! ..a v případě negací definovat nedostatky a teprve poté schválit volbou potřebná Omezení..

9. procentuální platnost..
    100% . Účast povinná     75% zúčastněných voličú     51% zúčastněných voličú     50% zúčastněných voličú
    25% zúčastněných voličú     10% zúčastněných voličú     5% zúčastněných voličú     1% zúčastněných voličú
    i jen jeden hlas ( ať zařídí, že potřeba p.Jedince Jedinečného - např. že obecní strom, jenž mu zaclání ve slunci pújde dolú, např. )
   - myslím, že rownost jasně znamená: Zúčastněná!! Wětšina!! ..čili i jedinec má práwo na swúj zákon, pokud to nikomu newadí, ..proč by měla jeho potřeba ( wětšinou pro něj nepříjemná ) přehlížena JEN z dúwodu nezájmu, lhostejnosti, či zlomyslnosti zbytku společenstwí??? Ale už 1:1 by znamenalo nutnost přepracowání náwrhu. Např.

10. spíše řešme při kolika procentech má nespokojená čast obywatelstwa práwo na odtržení a wyhlášení autonomie..
    50%     25%     10%     5%     1%     100.000 nespokojených obywatel     10.000 nespokojených obywatel     1.000 nespokojených obywatel
    i 1 nespokojený obywatel
   - ( 10% je asi fér, 5-25% ..ale určete si sami. Při 50% je to ale jasné, snad.. Také je možno již začít polemizovati KAM se odtrhnout..
Do plně samostatné autonomie? ..nebo ke komukoli z EU? Nebo se přiřadit i s patříčným územím k některému z našich sousedú?? To už je wěc národnostního referenda.. A co na to sousedé??-)
Hollandská Ambassáda, Německá Ambassáda, Rakouská Ambassada, Slovenská Diplomacie, Polská Diplomacie, Španělská Ambassáda, Paraquajská Ambassáda,
Konsulát Okupowané Státy Amerigowy, Konsulát Rusko-Čína, Japonská Amabassáda

11. kolik petic smí jeden občan založit..
    1     2-5     max. 10     max. 100     Bez omezení.
   - ( jednoznačně doporučuji jednu! Už teď jsme zahlceni peticemi. A i ti nejzaprisáhlejší bolševici, co by byly schponi we skupinách po tisíci sabotérech by měly smúlu w blokování "slabších" přání či stížností ..prostě Petittio ..méné zorganizovaných!! )

12. kdo by měl zařídit officiální Hlasovací Server profesionálně naprogramovaný a zabepezpečený
    Wláda!! ( že by se už jednou konečně pohla ..ta k***a nenažraná, powýšená, bezohledná?!? D ..a néco pro normální lidi uďelala?? Pseudo-socialisté. Pseudo-demokraté. KSČ!!=Kdu+odS+Čssd!! D
    Lid!! ( vyberme prachy a uskutečněme to!! Alespoń si budeme moci snadno podepisovat jakékoli petice!! Jinak si nenalháwejme, že nejsme poddaní opráwněně nebo že jsme JEDEN NÁROD!!
    Frontera Q'Anarxia!! ( i kdyź na to nemá ..ten i*******t p*****t !! , t**********k !! , pr********í r*******ř, u**-******l !! DD ..Já miluji sebe-kritiku !! D)


Prozatím hlasowalo: XX.XXX.XXX zaregistrowaných woličú       Prozatímní WÝSLEDKY woleb.      
Autor: FRONTERA Q'ANARXIA, mag.com.     ..Mega-Mage & Commander její Nejwišší Wísosťi Magia della Anarxia.

   Podrobný text k tomuto tématu..      * * *      Pamflet na toto téma..-)       * * *       Připomínky k tématu od užiwatelú.       * * *      Protesty! proti-náwrhy,..

Datum založení petice: 5.10. 2014 Léta wašeho pána-majitele [A.nno D.ominni] - 13. Wah, 10.014 Od winálezu Písma, Kalendáře a ciwilizace! [A.stral c.alendar]REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE WŠELIDOWÉ HLASOWÁNÍ !!!

( A TO DO 5TI LET - JINAK ZPOCHYBŇUJI SUVERENITU STÁTU I CELÉ UNIE A WÁŠ ZDRAWÝ ROZUM ČI MOU WLASTNÍ AKCE-I-OBRANY-SCHOPNOST )

REFERENDOOM - AŤ ROZHODNE .. .. !!!


HIT!!PARÁDA:


Fí-ZLO-kracie!

GPS a kameru pro TY, jenž Chtějí !!!

Wýše poslaneckého platu

Bydlení pro wšechny

Církve. Daně na ně!

Školné: eBooks zdarma

Powinná wojna?!?

Swobodu jmen

T.H.C. vs. TobbaCo.

Legalizace drog

Morgl-Moroni!!

Samostatná cela

Zrušení peněz

*E*U! ..wýstup a kam....wíce petic

....založit petici


MINULÉ TÉMA: ..toto by mělo být prwní téma: Ale pro ukázku ..:

Datum: .. .. ....
Hlasowalo..: XX.XXX.XXX zúčastněných zaregistrowaných užiwatelú

Wolební wýsledky:
1. Kolik podpisú.. XX.XXX.XXX ( XX% ) hlasowalo pro: ( řadit sestupně a první dvě zvýraznit )
2. Jak často.. XX.XXX.XXX ( XX% )
3. a t d . . .

Datum. Kolik lidí se zúčastnilo. Kolik která otázka dostala hlasú a procentuální wyjádření.

Slawte, wítězowé!!-) ..a wy ostatní.., ..pro wás se stejně nic nemění!! ..tak neplačte!! DD ( ..to je prostě Rownost Hlasu .. nestěžujme si příliš.. Nebo ..zase ..obojek?!?!? ::))