A S T R O N O M O L O G I A

The Universe Through the Eyes of Hubble [combi PDF]
Phillip's Astronomy Encyclopedia [text PDF]
Grygar's Wesmír jakí je [combi PDF] + [ePUB]

eAstronomia [off-line]
eObzor : Wesmír [on-line magazine]
WiKi: Historie Astronomie
WiKi: Astronomie
Astro - astronomický informační serwer

NASA HUBBLESITE: Hubble Space Telescope
ESA: Hubble Space Telescope: !MAGE$


  

    G E O G R A F I A

WORLD ATLAS geografia [on-line]
WORLD ATLAS politikos [on-line]

METEO.NET [on-line]
METEO.PRESS [on-line]
METEO.CENTRUM [on-line]

Bohemia mapy.cz [on-line]
Google MAPS [on-line]
Mapy Bohemia: HRADY [on-line]
Google EARTH [on-line]


    T O P O G R A F I A

Marco Polo - Million
Carletti Francesco - Cesta Kolem Swěta
Derek Wilson - Pirátowa cesta kolem swěta
Cook James - Cesta kolem swěta
Příhody Wáclawa Wratislawa z Mitrowic
Cesta z králowstwí I.
Cesta z králowstwí II.
Cesta z Prahy do Benátek
Úwod do historické topografie w Bohémii
Knappůw Průwodce po Praze a okolí
Vráz Stanko - Čína
W Siamu, w zemi bílého slona
Zemňe bohů a démonů
Biografie Davida Livingstona
Frič Alberto-Wojtiex - Hadí Ostrow
Frič Alberto--Wojtiex - Dlouhý lowec
Vráz Enrique Stanko - Indiáni Jižní Ameriky
Vráz Enrique Stanko - Napříč Rowníkowou Amerikou

Miloslaw Stingl :
Hvezdy a lidé (1962)
Angatar, tvuj kamarád z Grónska (1965)
Indiáni bez tomahavku (1966)
Indiáni na válecné stezce (1969)
Indiánský bežec (1969)
Za poklady mayských mest (1969)
Ostrovy lidojedu (1970)
Indiáni, cernoši a vousáci (1970)
Poklady piráta Morgana (1971)
Ukradený totem (1972)
Poslední ráj (1974)
Tajemství indiánských pyramid (1974)
Neznámou Mikronésií (1976)
Siouxové bojují dál (1976)
Uctívaci hvezd (1980)
Ocarovaná Havaj (1981)
Indiáni vcera (1982)
Synové Slunce (1985)
Války rudého muže (1986)
Smrt v ráji (1988)
Cerní bohové Ameriky (1992)
Vládcové jižních morí (1996)
Gri-gri aneb Priznaný puvab a zastrená tajemství Seychel
Kámen a sen (1999)
Poslední svobodný Indián (2001)
Poslední z velkých indiánských bojovníku (2001)
Indiáni zlatého Slunce (2003)
Indiáni stríbrné Luny (2003)
Vládcové ráje (2005)
Sex v peti dílech sveta (2006)
Havaj je nejlepší (2006)
2012: Mayové, jejich civilizace a zánik sveta (2010)
Ostrovy krásy, lásky a lidojedu – díl první (2011)
Vudu, zombie, karnevaly (2015)
Stingl Miloslav – Biografie cestovatelské legendy
Sex v peti dílech sveta (2017) – audiokniha

Enrique Stanko Vráz:
Mesto palácu cili Purpurové v Pekingu
Všelicos o cínské soudnictví a krutosti trestu
Nekolik pestrých obrázku z predešlé mé cesty Asií
Zajímaví krajani
Z dalekých svetu


Šolc Wáclaw: Chipewyané a jejich postavení na kanadském severu
Kultura Chiriquí a její pozice v rámci panamských a sousedních kultur
Indiáni na jezeře Titicaca (1966), cestopisná reportáž
Nejstarší Američané
Pod chilskými sopkami (1969), cestopisné črty
Indiánskou stezkou (1972), naučná publikace pro mládež
K Alakalufům na konec světa
Šolc Wáclaw - Indiánské Historie
Do země zlata (1978), cestopis z Peru.
Sága jihu, cestopis z Patagonie a z Ohňové země
Indiánským Mexikem
Tíwanaku - klenot And
Robinsoni z And (1970), dobrodružný román z Bolívie
Synové kondorů (1974), dobrodružný příběh
Pobřeží krve (1976), dobrodružný román.
Traviči na Titicaca (1980), dobrodružný román
Kondor útočí (1982), dobrodružný historický román
Stín dvou orlů (1983), dobrodružný historický román
Jsem Indián!, dobrodružný příběh jednoho Čecha
Sny a zlato Indiánů, indiánské báje a pověsti
W. Šolc - Smrt supům! dobrodružný příběh z Chile

Frič Alberto-Wojtiex:
Bylo, jest a bude
Kalera Marsal
Indiáni Jižní Ameriky
Cervícek aneb indiánský lovec objevuje Evropu
Kaktusy sukkulenty a jejich pěstění
O kaktech a jejich narkotických účincích
Svět kaktusů podle Frice
Zákon pralesa
Mezi indiány
Strýcek indián
Dlouhý lovec
Hadí ostrov
Lovec kaktusu : BIOGRAFIA : napsal Karel Crkal
   

     A R T

70 Diwu Swěta
1000 Obrazů

Anti-Gorgias aneb Filosofický slowník pro samouky + [PDF]
Woltaireůw Filozofickí slowňík [combi PDF]
Blackwell's Encyclopaedia of Political Thoughts + [PDF]
Knihowna Filosofie
Slowňík Judaizmu + Kristianizmu + Islamizmu + [DjVU]

Renessance
Surrealizmus
Fantazzia
Cybertexnix
COMIX

BELETRIE
POESIE
THEATRION
          M A G I A


  

    B I O G R A F I A

Neobičejní žiwot Nikola Tesli
Elton Musk
Edison Thomas Alva
Stephenson - Twůrce železnic
Knížka o Alšowi

  

     H I S T O R I A

Hérodotos - Dějiny (Histories apodeixis)
Faceliére - Žiwot w dobje Periklowje [foto PDF]
Liwius - Ďejini od založení Mesta (Ab Urbe condita libri CXLII)
ENCIKLOPEDIE ANTIKY
EWOLUCE ŘEČI
Broenstadt: WIKINGOWÉ : Sága Tří Stoleťí
Edward Gibbon: ÚPADEK A PÁD ŘÍŠE ŘÍMSKÉ
Edward Gibbon: MISCELLANEOUS WORX
Edward Gibbon: Autobiographiesed.
GEOGRAFICKÉ OBJEVY 15.-18. stoleti wol. I
GEOGRAFICKÉ OBJEVY 15.-18. stoleti wol. II
MOŘE, OBJEWI, STALEŤÍ
MOŘEPLAWCI, CESTOWATELÉ, OBJEWITELÉ
Francesco Carlletti - Cesta kolem swjeta
Derek Wilson - Pirátowá plawba kolem swjeta
James Cook - Cesta kolem swěta

Colonial America - Encyclopedia of History {english}
Colonialism - International Encyclopedia {english}
Encyclopedia of Age of Political Revolutions {english}
Encyclopedia of Modern Political Biography {english}
Encyclopedia of Political Corruption in America {english}
Political Theory - Encyclopedia of Contemporary {english}
Encyclopedia of North American Colonial Conflicts {english}
Princeton Encyclopedia of American Political History {english}
Blackwell Encyclopedia of Social and Political Movements {english}
ATLAS - USA - statistical


Keltská osídlení w Bohémii ( nejpůwodňeji asi w Boiómii)
Dějiny Říše Welkomorawské
Dějiny národa bulgarského
Dějiny národa ruského
Ďejini národů zlowanskíx
Půwod a počátky slowanů wýchodních
Půwod a počátky slowanů jižních
Půwod a počátky slowanů západních
Západní slowané w prawěku
Žiwot Starých Slowanů - prwní díl - druhý díl - třetí díl

Česká šlechta
CODEX Juris Bohemici
MAJESTÁT Rudolfa II.
Dějiny Waldštejnského Spiknutí
STARÁ lejstra (ukázky)
Dějiny Řádu Towaryšstwa Ježíšowa
Utrpeňí Sociální Demokracie
Socializmus před wálkou a po ňí
Wita Carolli - autobiografie Karla IV.
Palacký - Popis králowstwí českého
Bitva u Guzowa
Bitwa u Cudskeho jezera
KOPTSKÉ texty I. + II. + III. + IV. + V.

NEJSTARŠÍ KRONIKA ČESKÁ
KRONIKA DALIMILOWA + [textPDF] + [PDB]
KOSMAS - LETOPIS ČESKÍ
KOSMAS {z roku 1874}
KRONIKA ČESKÁ I. + II. + III. + IV.

Zamarowski Wojtiex - Aeneas + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Bohowé a hrdinowé antických báji [combi PDF] + [ePUB] + [TXT] + [MOBI]
Dějiny psané Římem [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Gilgameš [combiPDF] + [ePUB] + [MOBI]
Jejich weličenstwa pyramidy [combi PDF] + [DOCx] + [ePUB] + [MOBI]
Na počátku byl Sumer [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Návrat do starověku [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Objevení Tróje [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Řecký Zázrak [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Sinuhet [combi PDF] + [ePUB] + [DOC] + [MOBI]
Wzkříšení Olympie [combi PDF] + [DOC]
Za tajemstwím říše Xettittů [combi PDF] + [ePUB] + [DOCx] + [MOBI]
  

  S O C I O L O G I A

PRÁWO pro středňí školki
SOCIOLOGIE
Kellerowi poznámki k Sociologii
Sociologie we filosofii
POLITOLOGIE
Anglická sociální psixologie
Základi mezilidské komunikace
Meqodi mírowého nátlaku a boje
Twář moderňí wálki
Ewropská diplomacie w historickíx souwislostex
Swoboda Bez Hraňic
Biirokracie
Teorie redistribučníx sistémů
Profesní etika, eutanazie [ODT]

  

   P S I X O L O G I A

PSYCHOLOGY: Beginning Psychology {english}
Complete Book of Inteligence Tests
En-ciklo-pÉdia Nejwíznačňejšíx Psixologů - Shelly's '04
Freud S. - Mimo princip slasti
Freud S. - Wýklad snů {($)rački!}
Book I - Freud's Papers on Technique
Book II - Ego in Freud's Theory and Psychoanalysis
Jung C.G. - Man and his Symbols {english}
Jung C.G. - Slowa Duše
Jung C.G. - Problém duše moderního člowěka
Maslow A. - Motiwation and Personality
Piaget J. - Inteligence (sem.pr. J.Šípek, Kangaroo.cz)
Šípek J. - Psixóza Jako Dramatická Psychospirituální Krize
Šípek J. - Wesmír jako Hra
Nakonečný M. - Malá encyklopedie současné psychologie
Nakonečný M. - Encyklopedie Obecné Psychologie
Nakonečný M. - Lexikon psychologie
Helus Z. - Psychologie pro střední školy
Nakonečný M. - Psychologie Osobnosti
Nakonečný M. - Lidské emoce + [foto PDF]
Nakonečný M. - Motivace lidského chowání
Nakonečný M. - Obecná Psychologie (sylabus přednášek)
Juklowá K. - Základy obecné psychologie (scripta)
Nakonečný M. - Průwodce dějinami psychologie
Nakonečný M. - Magie w historii, teorii a praxi
  

    BIOLOGIA

BIOLOGY {english} [combi PDF]
BIOLOGIE (gymnazion) [foto PDF]

Biologie Člowěka [foto PDF]
Biologie Člowěka (skripta) [text PDF]
Úwod do drobné prakse lékařské [PDF)
Lékárnická učebnice [PDF]

Enciklopedie Léčiwích Rostlin [PDF]
Počátkowé Rostlinoslowí
Enciklopedie Sukulentů [PDF]
Enciklopedie Motýlů [PDF]
Barrande Joachim - Encyklopedie Systeme silurien du centre de la Boheme
Dobrý Den, pane Barrande - biografie

NATUR FOTO + [off-line]
GOLIATHUS + [off-line]
MASOŽRAWKY + [off-line]
MICRO-ORGANIZMY + [off-line]
Facebook: Elektronkowí Mikroskop [on-line]

  

     X I M I A

CHEMISTRY TOWER{english} [text PDF]
CHEMIE - Přehled středoškolské chemie [foto PDF]
Xemia pro Gymnazions
I. Obecná a anorganická chemie [foto PDF]
II. Organická chemie [foto PDF]
BIOXEMIE
Rozbor pitné wody
M-F-X-T-tabulky [foto PDF]
CHEMISTRY basics
XEMIE - Přehled stř. šk. chemie

  

    F I S I K O L O G I A

PHYSICS Tower {english} [text-PDF]
FYZIKA - Přehled středoškolské fyziky [foto-PDF]
eFYZIKA [on-line] + [off-line]
Sbírka Fyzikálních pokusů [on-line]
Kwantowá mexanika : Hilbertowi prostori a lineárňí operátori
M-F-X-T-tabulky [foto-PDF]
eConwertor [on-line] + [off-line]

  

    M A Q E M A T I K A S

MATH handbook
MATIKA w kostce
MATIKA přehled st. matiky

Quadratura kruhu - Ludolfowo číslo Pí

Matematicko-Fyzikálně-Chemické tabulky

  

   E R G O    X R O N I K L E S
   { K R O N I K A    P R Á C E }

Dobýwání surowin z nitra země
Chemické wzděláwání surowin
Kamenictwí a sochařstwí
Cihlářstwí
Stawby dřewěné
Kňihařstwí
Košíkářstwí
Prowaznictwí
Wýroba swítiplynu
Wýroba kowů
Soustružňictwí
Parňí kotle
Parňí stroje
Motory wýbušné
Wýroba lučenin
Drogistika
Lihowarňictwí
Piwowarňictwí
Winařstwí
Elektrotexnika

ENCIKLOPÉDIE aneb NAUČNÍ SLOWŇÍK WJED, UMŇEŇÍ A ŘEMESEL

[En-Kiklo-Pédia ... to jest w graetšťiňe: Ucelená Wíxowa.)
Píší to paideia ..a le jen idiot bi to četlk jako AJ.
wiz. Caisar ..tento je Késar ..na beton.
[PÉDI ..tedi Deti .. PEDI tedi feets ]

- bude to tam Ňekdi snad "") ..ale stejňe bi bilo LEPŠÍ
kdibi TAM bili raďeji wšexni POSTUPI a lekce na U-Tube.