ANTICKÁ BELETRIE, POEZIE, THEATRIONANAKREON - Wíno (6. století př. n. l.)

Přines číši, chlapče, hola!
Jedním douškem vyprázdním ji,
nalij vína jenom zpola,
tolik, kolik vody vliji.
Nechť jak jindy, bez hlučnosti
s Bakchem krásně rozprávím si.
Hrubých pijatik už dosti,
v nichž se rvaní s křikem mísí
jako u barbarských kmenů.
My jen lehce upíjejme,
hovořme a krásně pějme,
jak je zvykem u Helénů.