X I M I Axiµeia    Xemie    chemie    CHEM     chemistry    Chemix    química

CHEMISTRY TOWER{english} [text PDF]

CHEMIE - Přehled středoškolské chemie [foto PDF]Xemia pro Gymnazions


I. Obecná a anorganická chemie [foto PDF]

II. Organická chemie [foto PDF]


BIOXEMIE

Rozbor pitné wody

M-F-X-T-tabulky [foto PDF]

CHEMISTRY basics

XEMIE Prehled str.sk. chemie