T I T A N O L O G I A

FISI je grecki {illiniki} .. příroda. Fisiká je grecki přirozeňe. Fisiologie je logicki přírodowjeda. Nauka o twůrčíx siláx wšehomíra se tedi má spráwňe zwái .. titanologie.

PHYSICS Tower {english} [text PDF]

FYZIKA - Přehled středoškolské fyziky [foto PDF]

eFYZIKA [on-line] + [off-line]

Sbírka Fyzikálních pokusů   [ on-line ]


Kwantowá mexanika : Hilbertowi prostori a lineárňí operátori w ňix [text PDF]

M-F-X-T-tabulky [foto PDF]

eConwertor [on-line] + [off-line]
Fizikálňí pokusi on-line