KŇIHI MAGIE ANARXIE

Sistematika mistérií wjedi sintetické i analitickíx wjed
we wztahu poeticki milostném k filozofii nejpokrokowjejší

Předmluva autorowa o powaze a smislu této kňihi...

Na místo úwodů.. ..malé ohlédnuťí w časoprostoru !


Ďíl I :    K ň i h a   S m i s l ů - pojednáwající o powaze tohoto swjeta i o tom co twoří nás... a náš osud.


Ďíl II :    K ň i h a   N e s m i s l ů - plná wímislů, dwojsmislů, rozmislů a konečňe i samotníx lidskíx nesmislů...


Ďíl III :    K ň i h a   Š e s t é h o   S m i s l u - kňiha mistérií tohoto biťí... a klíč k wzdušním zámkům biťí iracionálňího.


Ďíl IV :    K ň i h a   S m i s l n o s ť i - howoří o hříšnosťi swjeta paňí a k její xwále... i lítosťí na ňí páxané křiwdi...
Interaktiwňí experiment s TAROT sistémem ..

Magia della Alienation ..

Magia della Wenus


[ZP5!]