QEO-GONIA .. aneb Zrozeňí Titánéssés.. axx Théás.. ..i Titánů a Bohů ..
THEA - THEOS - wznešení ( =winikající, Nobilis ) člowjek. Wždi se s ňím zrodilo ňeco Nowého - pro Celé lidstwo užitečného .. 

 Např. Od dobi, kdi se winořila Wenuše z wln pontu .. to nemusíme ďelat jen z důwodu Kopulace za účelem Reprodukce organizmu .. ale i pro HEDONÉ ..Rozkoš . EDEN. )

TITAN//ESS - kosmické ťeleso nebo kosmická síla. Nemislím si, že o nás wí wíce než mi sami . 
------------ preambule >

 Co bilo na pocátku newíme, neb jsme tam ewidentne nebili.

 Presto si na rozdíl od agnostiku dowolím Logickou Wjedu a Mírne Psixédeliques ( Mistiques, Esoterics, Gnostics, Catharsis, Apokalipsis, Cult-o-Cult.. )

 Tedi si mohu witwáret swé wlastní Theorie a Analogicki je pomjerowat procenti. 

 Je sebe si uwjedomující Twurcí ( ci dokonce rídící ) síla wšehomíra ??? 

 Práxis - jsou AUTOMATICKI trestání ZLO-CINCI ??? !!! ???

 Odpowjezte si SAMI ! 

 = dáwám 99% že bohowé jsou jen w NAŠIX Genex ( a jádro pak jako Ellesium ( respektiwe Olimppos ) orbis Theas a Thoeses. . PANQEON. } Pantheon .

 = dáwám 66% že Fisi ( Naturea , Príroda ) jest jen a pouze swjet .. Titánek a Titánu -.- ( tedi ciste Welice Mocníx lec Slabo-Mislníx !! FISICKÍX a FISIKÁLNÍX SIL !! ) 
  
 = 33% dáwám ale Idei že hlawním bohem je Znudení Osamocení .. Maskuline ( Páter Tartaros , buh Grawitace a Absolutní ( pekelné ) Moci ) .
Z TARTARU nás oswobodil/a Titán/ess XAO$. Hermafroditní síla, jenž znicila Tartaros a wše se rozletelo na jednotliwé Atomi ( pred Proton-Elektron elementi ) .

Tito dríwe nežli samotnou Materii ( Gaiu, Geo, Zemi, Hmotu .. Látki Ximické ) stworili Éter ( swjetlo, zárení .. Protoni ) a Erebos ( prostor, tmu .. a Elektroni )

A to we wzájemné Láska a Odporu ( Érós .. titám Slucowání a Pohlawního instinktu ). 

Tito 3 !!! POWSTALI z XAOSu soucastne .. ( a mne napadá mišlenka že možná wznikl Zárowen i .. Áres . . )

To bi pak dáwalo smisl že wznikli 4 žiwli ( ac prawda Plazma je už Éter a ne Materie .. "")) )


To je jedno - Wznikla Gaia ( Hmota pewná - staw Neznámí ) - a ta utworila Wesmír ( nejprwe Mlhowini .. pak Hwjezdokupa KRONOS a nakonec Zwrat Spirálowité Galaxie )

Konec je opjet Tartaros . At již Wesmir Sparklinguje ci se opakuje do Welké Cerné Díri a wibuxuje Welkím Bílím Treskem .. GRAWITACE stejNew premáhá WŠE !! 

= podstatou swjeta jest Zlo .. tedi NáSILÍ !! 


Nemá tedi pro mne smisl POKRACOWAT touto cestou .. EXISTENCE skrze Ištar Astarot Astarta ( Nesmrtelnost skrze potomstwo .. ) 

Nestojí to za to .--------------- THEO-GONIA >>


00. TARTAROS ( grawitace ) 


01. XAOS ( atomizace, indiwidualiti, Rozpad a Rozklad, nekonecno Wariací a Permutací ) 

02. ETER ( zárení, swjetlo, .. nekonecno Cástic a Energií ) 

03. EREBOS ( prostor, tma, .. nekonecní Prostor ) 

04. EROS ( pritažliwost, sexxualita ) 

05. URANOS ( hwjezná mlhowina - nebe tehdi bez souhwjezdí ) 


06. GAIA ( titaness Zem )

07. OKEANNOS ( titán Wod )

08. PITHON ( titän Ohne )

09. TIFON ( titán Air ) 


10. URUBOROS 

11. Titaness HEBE

12. Titanes TIXE

13. Titanes TEMIS 


14. RHEIA - titaness Kronowa - pro mne i za mne Titánka Nebeské Klenbi anebo také Wrxolu Ewoluce - co bila pro Greki je záhadné .. "")

15. KRONOS - titán Času - tiranosarus Rex - Wšixni Titáni Stále Žijí ! ..jen již nejsou na Wrxolu Moci. ) 

16. HYPERION ( a pro mne za mne třeba KOSMOS ) ..a ostatní Titáni Gaie a Uránose krom : 

17. PROMÉTHEUS ( titan Sebeuwjedomnení - Racionaliti a Humanizmu - zakladatel lidské rasi, clowjecího druhu .. FOSFOROS, LUCIFERI, SWJETLONOŠ. Theos MAGIE = (nábo-ženstwí) = Jak Spráwne Objetowat Bohiním )

18. HELIOS ( kocár Prométheúw .. kun je Hyperion - za Dobi Ledowé nebil donor Astra Solaris príliš widet. Proto ten sled Hyperion - Hellios - Apollon ..nebot se Zmnenilo Podnebí. ) 

19. SELEN ( kocárek Luni .. je to dobre nebo špatne že máme satelitte ?!?! - nedeláto to wíkiwi pocasí a zemNetresení ?? a naopak : Newznikl žiwot jen díki nemu ??? a co kdiž slapowje ohríhá Jádro .. )

20. HEKATOMXIMEIRI - GIGANTI - KIKLOPOWÉ .. DIABOLOS ( princip Prežití Silnejšího ) ..a ostatní žiwocixowé a žiwot wšexen - LEWIATAN, prwní hlawonožec s exxoskletem, KRAKEN proste nejwjetší hlawonožec .. 


21. HERA - tha Materstwí a Manželstwí 

22. ZEUS - theos Státu a Korupce 

23. G-MATER ( Demeter ) - thea Zemnedelstwí a Genetiki ( = sexxuální magie = kterak se krížit Spráwne k síle a prežití a hlawne! nikoli! mezi sourozenci! )

23. HESTIA - thea Kuxařstwí a Domácnosťi 

24. POSEIDON - theos Moreplawectwí a Ribolowu 

25. HÁDES - theos Pohrebnictwí a Posmrtného žiwota ( soxi! ) 


26. HEFAISTOS - theos Metalurgie a Geologie

28. ATHÉNÉ NÍKÉFÓROS - thea Sprawedlnosti a Obranné Wálki
 
27. DIONÍSOS - theos Winarstwí a Weseloher ( Komedie - opak Tragédie )

28. ARTEMIS - thea Lesnictwí a Lowu 

29. WÉNUS PARTHENOS AFRODÍTÉ - thea titanessa Milostné Touhi, Rozmanitíx Wášní {!} , Milostné Nereproduktiwní Láski a Krášlení se - Titaness Láski a Nenáwisti {Astarot}. 

30. PERSEFONNE - thea Pohřební Kwjetinowé wízdobi 


31. PAXX - thea Míru ( matka Harmonie, thei Souladu )

32. MERCEDES - thea Milosrdenstwí a Spasitelstwí 

33. SOFIA - thea Moudrosti, Prawdi a Wšex Theoretickíx Wjed 

34. TEXNOS - theos Wšex Moderníx Winálezcu a jejix Winálezu

35. HERMES - theos Cest a Obxodu ( a ZloDeju, údajne .. )


36. FLORA - thea Kwjetinárstwí

37. Astraios - theos Astrologie 

38. ATLAS - theos Geografie 

39. APOLLÓN - theos Okrasného Umnení ( otec MÚZ - bohiní specifickíx umnenowjed )


40. HEKATÉ - "bohiňe" Čar a Kouzel ( jest to asi jen Démon//ka ..prelud, fantóm, widina .. mám za to že je to JEN ODRAZ nejwiššíx Titánek - T+RÍ SUDICEK ( hádej keríx !!! ) - w ríši HÁDES ..

41. NIXX - daemon//ka Noci a Temnoti

42. HEMÉRÁ - nimf//ae Jasného Dne 

43. HIPNOS - démon BEZWJEDOMÍ ( spánku )

44. NARKOS - démon NEWJEDOMÍ ( anebo taki Dr.Ogg )

45. MORFEUS - démon SŇENÍ ( snů ) 


46. EOS - nimfa Cerwánku 

47. IRIS - nimfa Duhi
 
48. LÉTÓ ( titánes .. matka Artemis a Apolóna ) ..newím 'ceho WŠeho "")) .... dowolím si ji zde uwést za Wšexni Ostatní Tinánesses a Titáns .. a to jako Titannes FÍZI ( přírodi - FySI ).

Astraios – otec hvezd a vetru, z manželství s bohyní vetru Éós vzešli synové:
Euros (zvaný též Argestés) – buh východního nebo jihovýchodního vetru
Zefyros – buh mírného západního vetru
Boreás – buh severního vetru
Notos – buh jižního vetru

49. THANATOS - démon smrti MORT ( mislím Že je zárowen i Xáron ""))  (((..skutecnou Smrt zpusobí XAOS .. ( rozpad Žiwotníx funkcí .. rozklad žíwé tknane ) )))


 - -.- -


50. ..není žádní PALLÁS ""DD ..to je Absurdní !!! Namísto toho(to!) : AKRO-POLIS !!! ... STIXX !!! STIXXX !!!

Pallás, manžel bohyne Stygy, otec potomku:

Biá (Násilí) 
Zélos (Úsilí)
Kratos (Síla)
Níké (Vítezství)
 
51. ODPOR !! RIOTS !!
 
52. ..WuLE k NÁPRAWJE stawu.. !!!

53. SÍLA - MOC - prawomoc ws. Práwa Lidu !

54. NÍKÉ !! NÍKÉ !!


55. AMOR - démon Zamilowanosti ( a Nesnášenliwosti ) 

56. HERMAFRODIT - theos Unisexxualizmu a Uniwerzální ( odosobnené, powznesené ) Láski. 

57. ARES - anti-theos .. Brutálníx Zábaw a Agressiwní Wálki - zzzlodux, zzzlosin, zzzlodej, zzzlotr, ...zzzlocinec !

58. HERAKLES - hero Fizickíx sil .. Dobrák, ale tak troxu i ..hlupák .. 

59. ORFEUS - hero Psixickíx sil .. 


60. EUTERPÉ - muse Hudbi a Zpjewu

61. URANIA - muse HER a HRANÍ si !

62. KALLIOPÉ - muse Prózi a Poezie

63. KLEÓ - muse Plastik a Maleb

64. ERATÓ - muse HETERIZMU a EROTIZMU (** Porné ** bili prostitutki z prístawníx putik a pajzlu.. ti poslední otrokine. ** Hetéri ** bili luxxusní kurtizáni, swobodné, wzdelané a wisoce kultiwowané. )

65. THALIA - muse Diwadel a Filmu 


66. POLIHIMNIA - muse Rozhlasu ( mnoha zpjewu ) 

67. TERPSIXORE - muse Telewize ( Tance ) 

68. MELPOMENÉ - muse "dejepisectví", ó, ano ! realiti-show.s tragikomedií !! 


69. PSÍXÉ - titaness Psixiki a Sensitiwiti


70. MNÉMNOSÍNÉ - bohine Pamjeti

71. SÓFROSíNÉ - bohine Umírnenosti

72. EUFROSINÉ - bohine Radosti 

73. XARIS (AGLAIA) - xaritka 

74. ASKLÉPIOS - theos Medicíni 

75. HIGIENNÉ - thea Cistoti 

76. HIPPOKRATES - theos Psixologie

77. CELSUS - theos Farmacie

78. GALEN - theos Xirurgie

79. AWICENNA - dwojí prawda - zdrawí Mentální 

80. PARACELSUS - al Ximie


81. PAN - theos Pastewectwí 

82. PANDORA - démonka Nemocí 

83. AMALTHEIA - nimfa Rohu Hojnosti, xůwa Zéwa 

84. NEMESIS - titaness Pomsti

85. Astraia (starorecky ?st?a?a)[1] je v recké mytologii panenská bohyne nevinnosti a cistoty, dcera Astraia a Eos. Bývá spojována s bohyní spravedlnosti, Diké. Nemela by být zamenována za Asterii, bohyni hvezd a dceru Koia a Foibé.

Astraia, nebeská panna, byla poslední z nesmrtelných, která žila s lidmi v prubehu zlatého veku, jednoho z peti staroreckých lidských veku.[2] Podle Ovidia opustila zemi v prubehu železného veku.[3] Když prchala pred špatnostmi lidstva, vystoupila na nebesa a stala se souhvezdím Panny. Blízké souhvezdí Vah odráží její symbolickou spojitost s Diké.

Podle legendy se Astraia jednoho dne vrátí zpet na zem a prinese s sebou návrat utopického zlatého veku.


86. FOBOS - demon Terroru ( straxu ) 

87. DEIMOS - demon Horroru ( hruzi ) 

88. Epifrón (recky: ?p?f???) je v recké mytologii syn boha Ereba a bohyne Nyx. Je bohem obezretnosti, bystrosti, ohleduplnosti a opatrnosti. Zminuje se o nem rímský historik Gaius Iulius Hyginus ve své ucebnici Fabulae.

89. Eris (2. pád Eridy, starorecky ???? Eris Svár, novorecky ???da Erida) je recká bohyne sporu, rivality a válecných konfliktu. Protikladem Eridy v reckém náboženství a mytologii je bohyne Harmonia. Rímskou analogií Eridy je Discordia, jejímž protipólem je Concordia. Homér Eridu ztotožnuje s reckou bohyní války Enyo, jejíž rímskou analogií je Bellona. Eris se jako bohyne chaosu, sváru a zmatku stala rovnež ústredním božstvem postmoderního náboženství diskordianismu. 

90. PLUTON - theos EKONOMIKI a BOHATSTWI

91. KOSMOS - řád 

92. SATIR - buh Satiri a Wixcanosti

93. MOMOS - buh Hlouposti ale i Politicke Kritiki

94. ARES - zlo(st)

95. EU - radost 

96. APATHE - lhostejnost

97. ATARAXIA - wirownanost

98. ARETE - ctnost

99. HARMONIE - 

100. ANARXIE - thea Neomezené Swobodi a Sprawedliwé Wálki


 -.-


Fanés, starorecky Fa???, latinsky Phanes, je recké stvoritelské božstvo objevující se v orfických textech. Nejcasteji byl ztotožnován s Erótem, ale nekdy též s Diem ci bohyní Métis,[pozn. 1] a byl též nazýván Protogonos („Prvorozený“), Érikepaios nebo Bromios.[1] Jeho jméno znamená „ten kdo první zazáril“ ci „ten kdo dal stvorení svetlo“.[2] Mýtus o Fanovi se podobá védskému mýtu o tom, jak Kála („Cas“) zrodil Pradžápatiho, stvoritele sveta, který se podle nekterých podání také zrodil z vejce.[1]


Kresba kosmického vejce od Jacoba Bryanta (1774)
Podle dochovaných zlomku orfického theogonického textu oznacovaného jako orfické rapsodie existoval na pocátku Chronos („Cas“), který s Adrásteiou („Nevyhnutelnou“) zplodil Aithér a Chaos. V Aithéru Chronos poté vytvoril jasne bílé vejce, z kterého se zrodil oboupohlavní Fanés se zlatými krídly a ctyrma ocima. Fanés následne stvoril svet a stal se jeho vládcem, a zároven stvoril i lidstvo. Taktéž zrodil svoji dceru jménem Nyx („Noc“), která po nem prevzala vládu. Dalšími vládci sveta byli Úranos a Kronos a nakonec Zeus, který Fana spolkl a spolu s ním veškerá stvorení, vcetne lidí zlatého veku. Poté Zeus s pomocí Nykty stvoril svet znovu.[2][3]

Orfické náboženství bylo cinné ješte dlouho poté v Rímské ríši až do nástupu krestanství, kde v dusledku pozdních monoteistických predstav synkreticky splývalo s jinými kulty. Fanes byl tak zrejme ztotožnován s dalšími predními bohy ostatních kultu. Recky psaný nápis nalezený v Ríme (CIMRM 475) je venován božstvu Zeus-Hélios-Mithras-Fanes. Shodne hovorí rectí filosofové Theon ze Smyrny a Zenobius o osmi prvcích stvorení, ale zatím co u Theona je sedmým prvkem Fanes, tak u Zenobia zaujímá shodné místo slunecní buh Mithras (pocházející puvodne z Íránu). Tentýž buh na dochovaných reliéfech ze svatyní (mithraeum) z Trevíru (CIMRM 860) a od Hadriánovy zdi (CIMRM 985) užívá ikonografii totožnou s Fanesovou, tj. orfické vejce i znamení zvíretníku.[zdroj?]

 -.-101. opakujíse Nekterí a jiní nejsou až tak duležití .. Ale ani 100!PP!! neN?´i úplne Perfektní ( napr. Biá .. je nesmisl abi to bilo Násilí ( Áres ) je to Presila PREWAHA - DOMINANCE ( 51. ) 

Asklépios (cca 13. století pr. n. l. )
Lýkurgos ze Sparty (fl. c. 820 BC)
Homér - Homéros (asi 8. stol. pred X. )
Hésiodos (asi 7. stol. pred X. )
Drakón (* kolem 650 pr. n. l.)
Solón (asi 638–559 pr. n. l.) [ kde neni uwedeno odkud pochází, tam se rozumí že je z Athén - teda aspon wjetšinou... ]
Sapfó z Lesbu (mezi 630/612 – po roce 600 pr. n. l.)
Thálet z Milétu (asi 624-548 pr. n. l.)
Anaximandros z Milétu (asi 610-546 pr. n. l.)

Epimendés (asi 6. stol. pr. n. l)
Anakreón z Teu (z poloviny 6. století pr. n. l.)
Ezop - Aisópos (asi v 6. století pr. n. l.)
Theognis z Megary (asi 6. stol. pr. n.l. )
Lao-C', též Lao Tse - Laocius (asi 6. století pr. n. l.)
Anaximénes z Milétu (cca 586–526 B.C.)
Kleisthenés (cca 570–cca 507 pr. n. l.)
Pythágorás ze Samu (asi 570 – 510 pr. n. l.)
Xenofanés z Kolofónu (asi 570 - 480 pr. n. l.)
Kung F'C' - Konfucius (551-479 pr. n. l.)
Sun-C' (544–496 pr. n. l.)
Hérakleitos z Efezu (cca 540–480 pr. n. l.)
Polykratés ze Samu (538-522 pr. n. l.)
Aischylos z Eleusin [Éschilos] (525 – 456 pr. n. l.)
Themistoklés (524–459 B.C.)
Epicharmos z Kosu (524 – 448 pr. n. l. )
Pindaros (cca 522–446 pr. n. l.)
Parmenidés z Eleje (asi 510-450 pr. n. l.)
Anaxagorás z Klazomenai (asi 500–428 pr. n. l.)
Periklés (500-429 pr. n. l.)
Leukippos z Milétu (500–440 pr. n. l.)

Tacticus - Aeneas Tacticus ( 5th century B.C. )
Hippiás z Elidy (5. stol. pr. n. l.)
Démokritos z Milétu (asi 460-370 pr. n. l.)
Sofoklés (497/496 – 406/405 pr. n. l.)
Empedoklés z Akragantinos (cca 494-444 B.X.)
Zénón z Eleje (cca 490 – cca 430 pr. n. l.)
Hérodotos z Halikarnássu (asi 484 – 420 pr. n. l.)
Gorgiás z Leontín (asi 483–376 pr. n. l.)
Protágorás z Abder (cca 480–420 B.C.)
Eurípidés (asi 480–406 pr. n. l.)
Antifón (480–411 pr. n. l.)
Sokratés (469-399 pr. K.)
Kritiás (460–403 pr. n. l.)
Thúkydidés (asi 460 – 399 pr. n. l.)
Hippokratés z Kósu (460 – 370 pr. n. l.)
Aristofanés (asi 448–385 pr. n. l.)
Antisthenés z Athén (asi 445–365 pr. n. l.)
Xenofón (asi 444–354 pr. n. l.)
Isokratés (436-338 pr. n. l.)
Eukleidés z Megary (asi 435–368 pr. n. l.)
Platón (427-347 pr. K.)
Díogenés ze Sinópé (asi 413 - 399/400 pr. n. l.)
Eforos (asi 400 pr. n. l. - asi 330 pr. n. l.)

Xénokratés z Chalkédónu (asi 398–314 pr. n. l.)
Lýkurgos z Athén (c. 390 – 324 BC)
Aristotéles ze Stageiry (384-322 pr. K.)
Démosthenés (384–322 pr. n. l.)
Pýtheás z Massilie (asi 380–310 pr. n. l.)
Theopompos z Chiu (asi 380 – asi 315 pr. n. l.)
Béróssos (???- 323 B.C)
Theofrastos (asi 372–287 pr. n. l.)
Ptolemaios I. Sótér, tedy Spasitel (367 – 283 pr. n. l.)
Filémón (asi 365/0– 264/3 pr. n. l.)
Pyrrhón z Élidy (asi 360 – 260 pr. n. l.)
Alexandros Megas z Makedonie (356–323 pr. n. l.)
Megasthenés (okolo 350-290 pr. n. l.)
Menandros (342 – 291 pr. n. l.)
Epikúros ze Samu ( 341 – 270 pr. n. l. )
Stratón z Lampsaku (asi 340 – 268 pr. n. l.)
Zénón z Kitia (asi 333 pr. n. l. – 262 pr. n. l.)
Eukleidés Alexandrijskí (asi 325–260 pr. n. l)
Timón z Fliúntu (320 pr. n. l - ?)
Aristarchos ze Samu (asi 310 – 230 pr. n. l.)
Kallimachos z Kyrény (asi 305 – asi 240 pr. n. l.)

Archimédes ze Syrakus (asi 287–212 pr. n. l.)
Chrýsippos ze Soloi - Chrysippus (asi 280– 207 pr. n. l.)
Filón Mechanicus (asi 280 pr. n. l. – asi 220 pr. n. l.)
Eratosthenés z Kyrény (276/2 – 194 pr. n. l.)
Apollónios Rhodskí (asi 270–245 pr. n. l.)
Quintus Ennius (239 – 169 pr. n. l.)
Cato starší (mayor) - Marcus Porcius Cato (234–149 pr. n. l.)
Gaius Statius Caecilius (kolem 220 – 184 pr. n. l.)
Antipater ze Sidonu (2.polowina 2.stol. pr. n. l.)
Polybios (pred 200 - po 118 pr. K.)

Apollodóros Epikurejec - Képotyrannos (asi 2. stol. pr. n. l.)
Hipparchos z Níkaie (asi 190 – asi 125 pr. n. l.)
Publius Terentius Afer (195/85 – 159 pr. n. l.)
Poseidónios z Apameie (135 – 51 pr. n. l.)
Lucius Cornelius Sisenna (okolo 119–67 pr. n. l.)
Warro - Marcus Terentius Varro Reatinus (116 – 27 pr. n. l.)
Pausanías (cca. 110 – cca.180)
Spartakus (109–71 pr. n. l.)
Cicero - Marcus Tullius Cicero (106-43 pr. K.)
Servius Sulpicius Rufus (c. 105 – 43 BC)
Cornelius Nepos (100– 24 pr. n. l.)
Késar - Gaius Julius Caesar (100–44 pr. n. l.)

Lukrécius - Titus Lucretius Carus (okolo 97 pr. n. l. – 55 pr. n. l.)
Cato mladší (minor) - Marcus Porcius Cato Uticensis (95– 46 pr. n. l.)
Diodóros Sicilský (asi 90 – 27 pr. n. l.)
Sallustius - Gaius Sallustius Crispus ( 86 – 35/4 pr. n. l. )
Klaudios Ptolemaios (asi 85 – asi 168 A.X.)
Gaius Valerius Catullus (84 – 54 pr. n. l. )
Marcus Vitruvius Pollio (80/70 - 15 pr. n. l.)
Gaius Asinius Pollio (75 pr. n. l. – 4)
Wergillius - Publius Vergilius Maro (70 – 19 pr. n. l.)
Horatius - Quintus Horatius Flaccus (65 – 8 pr. n. l.)
Strabón z Amaseie ( 64 pr. n. l. – 24 n. l.)
Liwius - Titus Livius Patavinus (59 – 17 B.C.)
Dionýsios z Halikarnassu (asi 54 pr. n. l. – asi 8 n. l.)
Albius Tibullus (okolo 54 – 19/8 pr. n. l.)
Seneca starší - Lucius Annaeus S. (54 pr.n.l – 39 n. l.)
Sextus Propertius (asi 47 – 15 pr. n. l.)
Owidius - Publius Ovidius Naso (43 B.X.–18 A.X.)
Faedrus (asi 20 pr. X. - asi 50 n. l.)
Velleius Paterculus (19 pr. n. l. – 30 n. l.)
Seneca mladší - Lucius Annaeus S. (asi 4 pr.n.l. - 65 po K.)
Ainesidémos z Knóssu (asi 1. století pr. n. l.)
Quintus Curtius Rufus (nekdi w 1.století n.l)
Marcus Vitruvius Pollio (1. stol. pr. n. l.)
Gnaeus Pompeius Trogus (1.století pr.n.l. - 1.stoleti n.l.)

X

Apollónios z Tyany (asi 4–96 po Kr.)
Filón Alexandrijský (asi 20 pr. n. l. – po roce 40)
Plinius Starší (maior) - Gaius P. Secundus (23 – 79 A.D.)
Aulus Cornelius Celsus (25 pr. n. l. – 50 n. l.)
Petronius - Gaius Petronius Arbiter (asi 27–66 n. l.)
Boudicca (32/3-60/1 A.D.)
Persius Flaccus Aulus (34-62)
Marcus Fabius Quintilianus (35 – 96/100)
Flavius Iosephus - Josef ben Matitjahu (37/38 – asi 100 A.X.)
Marcus Annaeus Lucanus (39 – 65)
Marcus Valerius Martialis (40/3 – 102)
Publilius Syrus z Antiochie (1. století pr. n. l)
Valerius Maximus (1. stol.n.l.)
Publius Papinius Statius (asi 45 – asi 96)
Plútarchos z Chaironeie (asi 46 – 127 n.l.)
Tacitus - Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 115/120)
Epiktétos (asi 55 n.l. – asi 135 n.l.)
Decimus Iunius Iuvenalis - Juvenális (kolem 60 – 140)
Plinius mladší (minor) - Gaius P. Caecilius Secundus (61 – 113 A.D.)
Suetonius - Gaius Suetonius Tranquillus (okolo 75 – 130/40)
Arriános z Nikomédie (asi 95 – 175 n. l.)
Appiános z Alexandrie (na sklonku 1. století)
Pomponius Mela (w 1. století n.l.)

Lúkianos ze Samosaty (kolem 120 – po 180 n.l.)
Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121–180)
Apuleius - Lucius A. Platonicus (asi 125–180)
Galénos - Claudius Galenus (129 – 216 n.l.)
Aulus Gellius (asi 130 - asi 175 n.l.
Lucius Cassius Dio Cocceianus (c. 155 – c. 235)
Sextus Empiricus (kolem 160 – po 210)
Aelian - Ailiános Klaudios (asi 175 – asi 235)
Órigenés (asi 184– 253 A.D.)
Kelsos (asi 2. století n.l.)
Aelianus Tacticus ( 2nd century A.D. )
Charitón z Afrodisias (asi 2. století)
Athénaios Naukratios (2.- 3. století)
Achilleus Tatios (asi 2. - 3. století)
Longos (asi 2. - 3. století)
Xenofón z Efesu (rozhraní 2. a 3. století)
Filón Byzantský (2. nebo 3. století)

Plótínos (205-270 A.X.)
Kassios Longinos (213 – 273 A.D.)
Filostratos Flavios (222 B.C. – po 249 A.X.)
Porfyrios z Tyru (232–304)
Zenobie - Septimia Zenobia (kolem 240 – po 274 A.D.)
Héliodóros z Emesi (asi 250 - ???)
Marcus Iunianus Iustinus (asi 3.stol.n.l)
Herennius Modestinus ( kolem roku 250 n.l. )
Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 339)
Ktesibios (285 pr. n. l. – 222 pr. n. l.)
Díogenés Laërtios (3. století n. l.)

Decimus Magnus Ausonius (310– 395)
Sextus Aurelius Victor (cca 320 – cca 390)
Ammianus Marcellinus (asi 330 – 395/400)
Eusebios z Nikomédie († 341)
Prudentius - Aurelius P. Clemens (348 – okolo 410)
Aurelius Augustinus - Augustin z Hippony (354–430)
Ambrosius Theodosius Macrobius (prelom 4. a 5. století.)

Ióannés Stobaios (kolem pocátku 5. stol. n. l.)
Hieroklés z Alexandrie ( twurcí kolem roku 430 )
Proklos (kolem 410–485)
Boëthius - A. M. T. Severinus Boëthius (asi 480 – 524/525)
Theodora z Byzantionu (asi 497 – 548)
Nonnos z Panopole (asi 2. polovina 5. stol. n. l.)
Músáios (asi 2. polovina 5. stol. n. l.)

Prokopios z Kaisareie (cca 500 – cca 565 n. l.)
Flavius Belisarius (505 –565)
Tribonianus - Flavius Tribonianus († 542)
Dionysios Pseudo-Areopagita (6. století)

Beda Venerabilis - Ctihodný Beda (kolem 672 – 735)

Alcuin z Yorku, angl. Ealtwine (prítel chrámu) (735– 801/804)
Fredegart z Frankie (8.stol.)

Jan Scotus Eriugena - Erigena (asi 810/815–877)
Fótios (asi 820– 891)
Rhazes - Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja ar-Rází (865 – 925)
Konstatinos a Methodos - Cyril a Metodej (9. stol.)

Leif Eriksson - Leif den Lykkelige (Štastný) ( 970/80 – cca 1020)
Avicenna - Ali Ibn Síná (asi 980–1037)

Kosmas (asi 1045–1125)
Anselm z Canterbury (1033/4 – 1109)
Roscellinus - Roscelin z Compiegne (kolem 1050 – kolem 1121)
Pierre Abélard - Petrus Abaelardus (1079–1142)
Anna Komnéna (1083 - asi 1154)

Kajká'ús Unsurulma'Álí (11. stol.)
Rašíd ad-Dín Sinan, Starec z Hor - Vetulus de Montanis (11.stol.)
John of Salisbury (kolem 1115 – 1180)
Averroes - Ibn Rušd (1126 – 1198)
Albertus Magnus - Albert Veliký - A. z Böllstadtu (1193–1280)

Henry de Bracton (c. 1210 - c. 1268)
Roger Bacon (1214– 1294)
Tomáš Akvinský - Thomas Aquinas(1225–1274)
Raimundus Lullus - Raimondo Lullo (asi 1232–1315)
Marco Polo (1254–1324)
Dante Alighieri (1265–1321)
John Scotus z Duns (asi 1266–1308
Marsilius z Padovy - Patavinus - Marsiglio da Padova (cca 1275/80 – cca 1342/3)
William z Ockhamu (snad 1287 – 1347)
Dalimil z Mezirící (prelom 13./14. stol.- 1314)

Francesco Petrarca [francesko petrarka] (1304–1374)
Giovanni Boccaccio (1313-1375)
Nicolas Flamel (asi 1330–1418)
John Wyckliffe, zvaný Jan Viklef (asi 1331–1384)
Geoffrey Chaucer (1340–1400)
Manuel Chrysoloras (1355–1415)
Jan Hus z Husince (1370–†1415†)
Leonardo Bruni, též Aretino - Arentinus (asi 1370–1444)
Vavrinec z Brezové (asi 1370 – asi 1437)
Jakoubek ze Stríbra, též Jacobellus (1375 – 1429)
Petr Chelcický (asi 1379– asi 1460)
Petr Payne zvaný Mistr Engliš (1380–1456)
Poggio Bracciolini - Poggius (1380–1459)
Flavio Biondo - Flavius Blondus (1392–1463)
John of Fortescue (1394-1479)
Leonard of Chios (1395/6 - 1458)
Jan(a) z Rokycan(a) (asi 1396–1471)

Johanka z Arku - Jeanne d'Arc - Panna Jana Orleanská (Pucelle) (15.stol.A.D.†)
Gutenberg - Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400-1468)
Mikuláš z Kues (Kusánský), též Cusanus - Johann Chrypffs [Krebs] (1401-1464)
Lorenzo Valla - Laurentius ( 1405/7–1457 )
Niccolo Leoniceno - Vicentinus - Nicolo da Lonigo da Vincenza (1428-1524)
François Villon (1431-1463)
Marsilio Ficino (1433–1499)
Jan ( mladší ) z Rabštejna (1437–1473)
Václav Šašek z Bírkova (15. století)
Kryštof Kolumbus - Christophorus Columbus - Cristoforo Colombo (1451–1506)
Hynek z Podebrad (1452 –1492)
Leonardo da Vinci - Leonardo di ser Piero (1452–1519)
Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520)
Pietro Pomponazzi (1462-1525)
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)
Erasmus Desiderius Rotterdamský - Gerrit Gerritszoon (1466–1536)
Vasco da Gama [vašku da gama] (1469-1524)
Niccolo Machiavelli [makjaveli] (1469–1527)
Kopernikus - Mikuláš Koperník - Mikolaj Kopernik (1473–1543)
Thomas More [mor], též Morus (1478–1535)
Fernando Magallanes - Fernao de Magalhaes [fernuu de magaljenš] (1480–1521)
Francisco de Vitoria (kolem 1483–1546)
Markéta Navarrská - Marguerite de Navarre (1492–1549)
Paracelsus - Ph. Au. Th. Bombastus von Hohenheim (1493–1541)
François Rabelais [rab:lé] (1494–1553)
Simone Porzio - Simon Portius (1496–1554)
Philipp Melanchthon - Schwarzerdt (1497–1560)
Johannes Baptista Montanus (1498-1551)

Gerolamo Cardano - Hieronymus Cardanus (1501–1576)
Pietro Andrea Gregorio Mattioli - Matthiolus (1501–1577)
Bernardino Telesio (1509-1588)
Miguel Servet de Villanueva - Servetus (1511-1553)
Giorgio Vasari (1511–1574)
Jirí Melantrich z Aventina (1511–1580)
Andreas Vesalius - Andries van Wesel (1514–1564
Jan Blahoslav (1523–1571)
Tadeáš Hájek z Hájku - Thaddeus Nemicus (1525–1600)
Bawor Rodowský mladší z Hustíran (1526–1591)
John Dee (1527–1609)
Jean Bodin [žán bodén] (1529–1596)
Michel Eyquem de Montaigne (1533–1592)
Petr Vok z Rožmberka (1539–1611)
Francis Drake (asi 1540-1596)
Daniel Adam z Veleslavína (1546 –1599)
Tycho de Brahe (1546– 1601)
Miguel de Cervantes y Saavedra (1547– 1616)
Giordano Bruno, též Nolanus - Filippo Bruno (1548–†1600)
John Napier, též Neper (1550 – 1617)
Václav Budovec z Budova (1551–1621)
Paolo Sarpi ( 1552–1623)
Mikuláš Daczický z Heslowa (1555–1626)
Magistr Kelly - Edward K. Talbot (1555–1597)
Francis Bacon z Veluramu (1561 – 1626)
Lope de Vega (1562-1635)
Althusius - Johannes Althaus (kolem 1563 - 1638)
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621)
Václav Hájek z Libocan (konec 15. st. – 1553)
William Shakespeare (1564-1616)
Galileo Galilei (1564–1642)
Jessenius - Ján z Jesenu, též Jesenský (1566-1621)
Tommaso Campanella (1568–1639)
Johannes Kepler (1571–1630)
Grotius - Hugo de Groot (1583–1645)
D'Acosta - Uriel da Costa, též Acosta - Gabriel da Costa (1585–1640)
Thomas Hobbes [Hobz] (1588–1679)
Jan Amos Komenský, též Comenius - (1592–1670)
Jan Sladký Kozina (1652–1695)
D'Eskartés - René Descartes [decár]- Cartesius (1596–1650)

Pierre Corneille [pjér kornej] (1606-1684)
John Milton (1608–1674)
Gerrard Winstanley (1609–1676)
James Harrington (1611–1677)
John Lilburne (1614–1657)
Lucilio Vanini - Giulio Cesare Vanini (1585–1619)
Moliére - Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673)
Blaise Pascal [bléz paskal] (1623–1662)
Christiaan Huygens ['hoygns] (1629–1695)
D'Espinoza - Benedictus (Baruch) Spinoza (1632–1677)
John Locke [Lok] (1632–1704)
Antoni van Leeuwenhoek [le:uvnhuk] (1632-1723)
Jean Baptiste Racine (1639-1699)
Denis Papin [deni papén] (1647–1713)
François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715)
Daniel Defoe [Dyfou] - Daniel Foe (1660–1731)
Jonathan Swift (1667– 1745)
Vitus Jonassen Bering (1681–1741)
Robert Hooke (1635–1703)
Isaac Newton [Ajz'k Nut'n] (1642–1727)
John Toland (1670-1722)
Charles Louis de Montesquieu (1689-1755)
Voltaire - François Marie Arouet (1694–1778)
Prokop Diviš - Václav Divíšek (1698–1765)

Benjamin Franklin (1706-1790)
Carl von Linné - Carolus Linnaeus (1707–1778)
Julien Offray de La Mettrie [žylien ofré de la metrí] (1709–1751)
Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785)
David Hume [dejwid hjum] (1711–1776)
Michail Vasilijevic Lomonosov (1711–1765)
Jean-Jacques Rousseau [žán žak rusó] (1712–1778)
Denis Diderot [dení didró] (1713–1784)
Helvétius - Claude Adrien Schweitzer (1715–1771)
Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780)
Etienne-Gabriel Morelly (1717 - asi 1778)
Jean Baptiste Le Rond d'Alembert (1717–1783)
James Hargreaves (cca. 1720–1778)
Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723–1789)
Immanuel Kant (1724–1804)
Tugot - Anne Robert Jacques Turgot de l'Aulne [tygo] (1727–1781)
James Cook (1728–1779)
James Watt (1736–1819)
Edward Gibbon (1737–1794)
Antoine-Laurent de Lavoisier (1743–1794)
Thomas Jefferson (1743-1826)
Johann Gottfried von Herder [herdr] (1744-1803)
Alessandro Antonio Anastasio Volta (1745–1827)
Claude Louis Berthollet (1748-1822)
Jeremy Bentham (1748–1832)
Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749-1791)
Eli Whitney (1765-1825)
William Godwin (1756–1836)
Gilbert du Motier de La Fayette [žilbér dy motijé de lafajet] (1757-1834)
Mary Wollstonecraft Godwin (1759–1797)
Gracchus Babeuf - François-Noël Babeuf (1760–1797)
Saint-Simon - Claude Henri de Rouvroy [sen simon - klód ánri rúvroa] (1760-1825)
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814)
Napoleon I. Bonaparte (1769–1821)
François Marie Charles Fourier (1772 –1837)
James Mill (1773–1836)
André Marie Ampére (1775–1836)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
Theodoros Kolokotronis, Starec z Moreje (1770-1843)
Walter q' Scott (1771-1832)
Richard Trevithick (1771-1833)
Robert Owen (1771–1858)
Abraham Darby starší (1678-1717)
Bernard Bolzano (1781–1848)
Simón de Bolívar (1783-1830)
Jan Evangelista z Purkyne (1787-1869)
George Gordon q' Byron (1788–1824)
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Georg Simon Ohm (1789–1854)
Charles Babbage (1791–1871)
Alexander Ypsilanti - Alexandros Ypsilantis (1792-1828)
Percy Bysshe Shelley (1792–1822)
Josef Ludvík František Ressel (1793-1857)
Mary Wollstonecraft Godwin Shelley (1797–1851)
František Palacký (1798–1876)
Auguste François Xavier Comte (1798-1857)
Josiah Warren (1798- 1874)
Bratri Montgolfiérové (konec 18.stol.)

Bratranci Václav a František Veverkové (1.pol.19.stol)
John Brown (1800–1859
William Lovett (1800-1877)
Victor Marie Hugo [igo] (1802-1885)
Richard Owen (1804–1892)
Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805–1859)
Louis Auguste Blanqui [lui o'gist blanki] (1805–1881)
Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872)
Giuseppe Mazzini (1805–1872)
John Stuart Mill (1806–1873)
Max Stirner - Johann Caspar Schmidt (1806–1856)
Giuseppe Garibaldi (1807-1882)
Antonio Santi Giuseppe Meucci (1808–1889)
Abraham Lincoln (1809-1865)
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)
Charles Robert Darwin (1809–1882)
Bruno Bauer (1809-1882)
Karel Hynek Mácha (1810–1836)
Alfred de Musset (1810–1857)
Karel Sabina (1813-1877)
Augustin Smetana (1814-1851)
Michail Alexandrovic Bakunin (1814-1876)
Herbert Spencer (1820-1903)
Karel Hawlícek z Borowé (1821-1856)
Charles Pierre Baudelaire [šárl piér bodlér] (1821-1867)
Louis Pasteur (1822–1895)
Pjotr Lavrovic Lavrov, též Mirtow (1823-1900)
Jules Gabriel Verne [žil vern] (1828–1905)
Josef Václav Fric (1829-1890)
Alfred Bernhard Nobel (1833–1896)
Dmitrij Ivanovic Mendelejev (1834–1907)
Émile Zola (1840-1902)
Gustave Le Bon (1841-1931)
Petr Alexejevic Kropotkin (1842-1921)
Paul Marie Verlaine [Werlén] (1844-1896)
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900)
Karl Friedrich Michael Benz (1844-1929)
Alexander Graham Bell (1847–1922)
František Križík (1847-1941)
Thomas Alva Edison (1847-1931)
Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848–1923)
Benjamin Henry Blackwell (1849–1924)
Tomáš Garrigue Masaryk, též TGM (1850-1937)
Arthur Rimbaud - Jean Arthur Nicolas Rimbaud (1854–1891)
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854–1900)
Benjamin Ricketson Tucker (1854–1939)
Nikola Tesla (1856–1943)
Sigmund Freud - Sigismund Šlomo Freud (1856- 1939)
George Bernard Shaw [Šó] (1856-1950)
Rudolf Christian Karl Diesel (1858–1913)
Emmeline Pankhurstová (1858–1928)
Émile David Durkheim (1858–1917)
Max Weber (1864–1920)
Alois Rašín (1867–1923)
František Xaver Šalda, též F. X. Šalda 1867-1937)
Emma Goldmanová (1869–1940)
Rosa Luxemburgová - Rosalia Luxemburg (1871–1919)
Marchese Guglielmo Marconi (1874–1937)
Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)
Carl Gustav Jung (1875–1961)
Pancho Villa - José Doroteo Arango Arámbula (1878–1923)
John Broadus Watson (1878—1958)
Bertrand Arthur William Russell (1872–1970)
Emiliano Zapata Salazar (1879-1919)
Guillaume Apollinaire [gijom apolinér] - Wilhelm A. de Kostrowitzky (1880–1918)
František Gellner (1881-1914)
Jaroslav Hašek (1883-1923)
John Logie Baird (1888 –1946)
Jaroslav Heyrovský (1890–1967)
Aldous Leonard Huxley (1894–1963)
Friedrich August von Hayek (1899 –1992)

Bratri Orville a Wilbut Writové (pocátek 20.století)
Jan Werix & Jan Voskovec - Oswobozené Diwadlo (1.pol. 20.stol.)
Bratri Karel a Josef Capkové (1.pol. 20.stol.)
Jirí Wolker (1900-1924)
Karl Raimund Popper (1902–1994)
Robert Faceliére (1904–1982)
Salvador Dalí - Salvador Felip Jacint Dalí i Doménech (1904–1989)
Jean-Paul Sartre [žán pol sártr] (1905–1980)
Abraham Harold Maslow (1908–1970)
Vladimír Neff (1909-1983)
Milton Friedman (1912 -2006)
Albert Camus [albér kami] (1913-1960)
Francis Harry Compton Crick (1916–2004)
Vojtech Zamarovský (1919-2006)
Rosalind Elsie Franklinová (1920–1958)
Timothy Francis Leary (1920–1996)
Michel Foucault [mišel fukó] (1926-1984)
James Dewey Watson (*1928)
Egon Bondy - Zbynek Fišer (1930–2007)
Wladimír Škutina (1931-1995)
Umberto Eco (1932–2016)
Milan Na_konecný (*1932)
...a nakonec:
Wáclaw Hawel ..ten je wjecní (1936– x.xxx A.D./$.c.) -...s jedním Vaškem Havlem jsem dokonce i SEDEL!! Já za prcacku s prestrelkou JAKO OBET, 3 roky !!!! On za kurecí prsní rízky, jenz se Pokusil Ukrast w Naproste Opilosti .. apod. 5 let. !!!! At žije DEMA-GOGICKÁ R.I.P.-PUBLIKA post-komunistického Nad-Národního Sockializmu !!!!! A celá globální FíZLokracie, wy zkurwizmrdi!!!!!! DO hajzlu s wama ..wy hajzli ... a do hajzlu i s celým Ewropanskym Swazem ( Fascio della Europe ) !!!!

Do hajzlu i s celim Havlem ..tim mamrdem zamrdanym.. ( tady je to cele C.R.kow )

Prawda a Laska TADY TEDY jaksi NE(z)WITEZI ..nad FIZLI, INKWICICI (pseudosoudci), ..a dalsimi ULHANIMI ZMRDI !!!!! - JO, MNE JIZ muzete mne LEDA PRESWEDCIT = NE ZE NEWOLIM !!!!! Swou protestni neucastni ( boycott !! ) na wasich zwracenych pseudo-wolbach WAS WOLIM WSECHNY !!!! = at uz tam bude KDOKOLI, tak mi muj HLAS bude DLUZIT!!!!
..... Linda Della Werde alias Texnokrates,
......... ARTIFEXX supermegalomaniaxx.

Made by Linda Della Werde alias Texnokrates in month of G-Máter of year x.o23 $.c. ( = $olar Calendar = since discovery of first calendar & writtings & ciwilization at all ). Many greetings to New Age & New World Order, all pan-galaxians.

Texnokratic T.etra-H.ydro-C.yber-Net!cs is prowided by
GlobalCom.