QEO-GONIA .. aneb Zrozeňí Titánéssés.. axx Théás.. ..i Titánů a Bohů ..
THEA - THEOS - wznešení ( =winikající, Nobilis ) člowjek. Wždi se s ňím zrodilo ňeco Nowého - pro Celé lidstwo užitečného .. 

 Např. Od dobi, kdi se winořila Wenuše z wln pontu .. to nemusíme ďelat jen z důwodu Kopulace za účelem Reprodukce organizmu .. ale i pro HEDONÉ ..Rozkoš . EDEN. )

TITAN//ESS - kosmické ťeleso nebo kosmická síla. Nemislím si, že o nás wí wíce než mi sami . 
------------ preambule >

 Co bilo na pocátku newíme, neb jsme tam ewidentne nebili.

 Presto si na rozdíl od agnostiku dowolím Logickou Wjedu a Mírne Psixédeliques ( Mistiques, Esoterics, Gnostics, Catharsis, Apokalipsis, Cult-o-Cult.. )

 Tedi si mohu witwáret swé wlastní Theorie a Analogicki je pomjerowat procenti. 

 Je sebe si uwjedomující Twurcí ( ci dokonce rídící ) síla wšehomíra ??? 

 Práxis - jsou AUTOMATICKI trestání ZLO-CINCI ??? !!! ???

 Odpowjezte si SAMI ! 

 = dáwám 99% že bohowé jsou jen w NAŠIX Genex ( a jádro pak jako Ellesium ( respektiwe Olimppos ) orbis Theas a Thoeses. . PANQEON. } Pantheon .

 = dáwám 66% že Fisi ( Naturea , Príroda ) jest jen a pouze swjet .. Titánek a Titánu -.- ( tedi ciste Welice Mocníx lec Slabo-Mislníx !! FISICKÍX a FISIKÁLNÍX SIL !! ) 
  
 = 33% dáwám ale Idei že hlawním bohem je Znudení Osamocení .. Maskuline ( Páter Tartaros , buh Grawitace a Absolutní ( pekelné ) Moci ) .
Z TARTARU nás oswobodil/a Titán/ess XAO$. Hermafroditní síla, jenž znicila Tartaros a wše se rozletelo na jednotliwé Atomi ( pred Proton-Elektron elementi ) .

Tito dríwe nežli samotnou Materii ( Gaiu, Geo, Zemi, Hmotu .. Látki Ximické ) stworili Éter ( swjetlo, zárení .. Protoni ) a Erebos ( prostor, tmu .. a Elektroni )

A to we wzájemné Láska a Odporu ( Érós .. titám Slucowání a Pohlawního instinktu ). 

Tito 3 !!! POWSTALI z XAOSu soucastne .. ( a mne napadá mišlenka že možná wznikl Zárowen i .. Áres . . )

To bi pak dáwalo smisl že wznikli 4 žiwli ( ac prawda Plazma je už Éter a ne Materie .. "")) )


To je jedno - Wznikla Gaia ( Hmota pewná - staw Neznámí ) - a ta utworila Wesmír ( nejprwe Mlhowini .. pak Hwjezdokupa KRONOS a nakonec Zwrat Spirálowité Galaxie )

Konec je opjet Tartaros . At již Wesmir Sparklinguje ci se opakuje do Welké Cerné Díri a wibuxuje Welkím Bílím Treskem .. GRAWITACE stejNew premáhá WŠE !! 

= podstatou swjeta jest Zlo .. tedi NáSILÍ !! 


Nemá tedi pro mne smisl POKRACOWAT touto cestou .. EXISTENCE skrze Ištar Astarot Astarta ( Nesmrtelnost skrze potomstwo .. ) 

Nestojí to za to .--------------- THEO-GONIA >>


00. TARTAROS ( grawitace ) 


01. XAOS ( atomizace, indiwidualiti, Rozpad a Rozklad, nekonecno Wariací a Permutací ) 

02. ETER ( zárení, swjetlo, .. nekonecno Cástic a Energií ) 

03. EREBOS ( prostor, tma, .. nekonecní Prostor ) 

04. EROS ( pritažliwost, sexxualita ) 

05. URANOS ( hwjezná mlhowina - nebe tehdi bez souhwjezdí ) 


06. GAIA ( titaness Zem )

07. OKEANNOS ( titán Wod )

08. PITHON ( titän Ohne )

09. TIFON ( titán Air ) 


10. URUBOROS 

11. Titaness HEBE

12. Titanes TIXE

13. Titanes TEMIS 


14. RHEIA - titaness Kronowa - pro mne i za mne Titánka Nebeské Klenbi anebo také Wrxolu Ewoluce - co bila pro Greki je záhadné .. "")

15. KRONOS - titán Času - tiranosarus Rex - Wšixni Titáni Stále Žijí ! ..jen již nejsou na Wrxolu Moci. ) 

16. HYPERION ( a pro mne za mne třeba KOSMOS ) ..a ostatní Titáni Gaie a Uránose krom : 

17. PROMÉTHEUS ( titan Sebeuwjedomnení - Racionaliti a Humanizmu - zakladatel lidské rasi, clowjecího druhu .. FOSFOROS, LUCIFERI, SWJETLONOŠ. Theos MAGIE = (nábo-ženstwí) = Jak Spráwne Objetowat Bohiním )

18. HELIOS ( kocár Prométheúw .. kun je Hyperion - za Dobi Ledowé nebil donor Astra Solaris príliš widet. Proto ten sled Hyperion - Hellios - Apollon ..nebot se Zmnenilo Podnebí. ) 

19. SELEN ( kocárek Luni .. je to dobre nebo špatne že máme satelitte ?!?! - nedeláto to wíkiwi pocasí a zemNetresení ?? a naopak : Newznikl žiwot jen díki nemu ??? a co kdiž slapowje ohríhá Jádro .. )

20. HEKATOMXIMEIRI - GIGANTI - KIKLOPOWÉ .. DIABOLOS ( princip Prežití Silnejšího ) ..a ostatní žiwocixowé a žiwot wšexen - LEWIATAN, prwní hlawonožec s exxoskletem, KRAKEN proste nejwjetší hlawonožec .. 


21. HERA - tha Materstwí a Manželstwí 

22. ZEUS - theos Státu a Korupce 

23. G-MATER ( Demeter ) - thea Zemnedelstwí a Genetiki ( = sexxuální magie = kterak se krížit Spráwne k síle a prežití a hlawne! nikoli! mezi sourozenci! )

23. HESTIA - thea Kuxařstwí a Domácnosťi 

24. POSEIDON - theos Moreplawectwí a Ribolowu 

25. HÁDES - theos Pohrebnictwí a Posmrtného žiwota ( soxi! ) 


26. HEFAISTOS - theos Metalurgie a Geologie

28. ATHÉNÉ NÍKÉFÓROS - thea Sprawedlnosti a Obranné Wálki
 
27. DIONÍSOS - theos Winarstwí a Weseloher ( Komedie - opak Tragédie )

28. ARTEMIS - thea Lesnictwí a Lowu 

29. WÉNUS PARTHENOS AFRODÍTÉ - thea titanessa Milostné Touhi, Rozmanitíx Wášní {!} , Milostné Nereproduktiwní Láski a Krášlení se - Titaness Láski a Nenáwisti {Astarot}. 

30. PERSEFONNE - thea Pohřební Kwjetinowé wízdobi 


31. PAXX - thea Míru ( matka Harmonie, thei Souladu )

32. MERCEDES - thea Milosrdenstwí a Spasitelstwí 

33. SOFIA - thea Moudrosti, Prawdi a Wšex Theoretickíx Wjed 

34. TEXNOS - theos Wšex Moderníx Winálezcu a jejix Winálezu

35. HERMES - theos Cest a Obxodu ( a ZloDeju, údajne .. )


36. FLORA - thea Kwjetinárstwí

37. Astraios - theos Astrologie 

38. ATLAS - theos Geografie 

39. APOLLÓN - theos Okrasného Umnení ( otec MÚZ - bohiní specifickíx umnenowjed )


40. HEKATÉ - "bohiňe" Čar a Kouzel ( jest to asi jen Démon//ka ..prelud, fantóm, widina .. mám za to že je to JEN ODRAZ nejwiššíx Titánek - T+RÍ SUDICEK ( hádej keríx !!! ) - w ríši HÁDES ..

41. NIXX - daemon//ka Noci a Temnoti

42. HEMÉRÁ - nimf//ae Jasného Dne 

43. HIPNOS - démon BEZWJEDOMÍ ( spánku )

44. NARKOS - démon NEWJEDOMÍ ( anebo taki Dr.Ogg )

45. MORFEUS - démon SŇENÍ ( snů ) 


46. EOS - nimfa Cerwánku 

47. IRIS - nimfa Duhi
 
48. LÉTÓ ( titánes .. matka Artemis a Apolóna ) ..newím 'ceho WŠeho "")) .... dowolím si ji zde uwést za Wšexni Ostatní Tinánesses a Titáns .. a to jako Titannes FÍZI ( přírodi - FySI ).

Astraios – otec hvezd a vetru, z manželství s bohyní vetru Éós vzešli synové:
Euros (zvaný též Argestés) – buh východního nebo jihovýchodního vetru
Zefyros – buh mírného západního vetru
Boreás – buh severního vetru
Notos – buh jižního vetru

49. THANATOS - démon smrti MORT ( mislím Že je zárowen i Xáron ""))  (((..skutecnou Smrt zpusobí XAOS .. ( rozpad Žiwotníx funkcí .. rozklad žíwé tknane ) )))


 - -.- -


50. ..není žádní PALLÁS ""DD ..to je Absurdní !!! Namísto toho(to!) : AKRO-POLIS !!! ... STIXX !!! STIXXX !!!

Pallás, manžel bohyne Stygy, otec potomku:

Biá (Násilí) 
Zélos (Úsilí)
Kratos (Síla)
Níké (Vítezství)
 
51. ODPOR !! RIOTS !!
 
52. ..WuLE k NÁPRAWJE stawu.. !!!

53. SÍLA - MOC - prawomoc ws. Práwa Lidu !

54. NÍKÉ !! NÍKÉ !!


55. AMOR - démon Zamilowanosti ( a Nesnášenliwosti ) 

56. HERMAFRODIT - theos Unisexxualizmu a Uniwerzální ( odosobnené, powznesené ) Láski. 

57. ARES - anti-theos .. Brutálníx Zábaw a Agressiwní Wálki - zzzlodux, zzzlosin, zzzlodej, zzzlotr, ...zzzlocinec !

58. HERAKLES - hero Fizickíx sil .. Dobrák, ale tak troxu i ..hlupák .. 

59. ORFEUS - hero Psixickíx sil .. 


60. EUTERPÉ - muse Hudbi a Zpjewu

61. URANIA - muse HER a HRANÍ si !

62. KALLIOPÉ - muse Prózi a Poezie

63. KLEÓ - muse Plastik a Maleb

64. ERATÓ - muse HETERIZMU a EROTIZMU (** Porné ** bili prostitutki z prístawníx putik a pajzlu.. ti poslední otrokine. ** Hetéri ** bili luxxusní kurtizáni, swobodné, wzdelané a wisoce kultiwowané. )

65. THALIA - muse Diwadel a Filmu 


66. POLIHIMNIA - muse Rozhlasu ( mnoha zpjewu ) 

67. TERPSIXORE - muse Telewize ( Tance ) 

68. MELPOMENÉ - muse "dejepisectví", ó, ano ! realiti-show.s tragikomedií !! 


69. PSÍXÉ - titaness Psixiki a Sensitiwiti


70. MNÉMNOSÍNÉ - bohine Pamjeti

71. SÓFROSíNÉ - bohine Umírnenosti

72. EUFROSINÉ - bohine Radosti 

73. XARIS (AGLAIA) - xaritka 

74. ASKLÉPIOS - theos Medicíni 

75. HIGIENNÉ - thea Cistoti 

76. HIPPOKRATES - theos Psixologie

77. CELSUS - theos Farmacie

78. GALEN - theos Xirurgie

79. AWICENNA - dwojí prawda - zdrawí Mentální 

80. PARACELSUS - al Ximie


81. PAN - theos Pastewectwí 

82. PANDORA - démonka Nemocí 

83. AMALTHEIA - nimfa Rohu Hojnosti, xůwa Zéwa 

84. NEMESIS - titaness Pomsti

85. Astraia (starorecky ?st?a?a)[1] je v recké mytologii panenská bohyne nevinnosti a cistoty, dcera Astraia a Eos.
Bývá spojována s bohyní spravedlnosti, Diké. Nemela by být zamenována za Asterii, bohyni hvezd a dceru Koia a Foibé.

Astraia, nebeská panna, byla poslední z nesmrtelných, která žila s lidmi v prubehu zlatého veku, jednoho z peti staroreckých lidských veku.[2] 
Podle Ovidia opustila zemi v prubehu železného veku.[3] Když prchala pred špatnostmi lidstva, vystoupila na nebesa a stala se souhvezdím Panny. Blízké souhvezdí Vah odráží její symbolickou spojitost s Diké.

Podle legendy se Astraia jednoho dne vrátí zpet na zem a prinese s sebou návrat utopického zlatého veku.


86. FOBOS - demon Terroru ( straxu ) 

87. DEIMOS - demon Horroru ( hruzi ) 

88. Epifrón (recky: ?p?f???) je v recké mytologii syn boha Ereba a bohyne Nyx. Je bohem obezretnosti, bystrosti, ohleduplnosti a opatrnosti. Zminuje se o nem rímský historik Gaius Iulius Hyginus ve své ucebnici Fabulae.

89. Eris (2. pád Eridy, starorecky ???? Eris Svár, novorecky ???da Erida) je recká bohyne sporu, rivality a válecných konfliktu. Protikladem Eridy v reckém náboženství a mytologii je bohyne Harmonia. 
Rímskou analogií Eridy je Discordia, jejímž protipólem je Concordia. Homér Eridu ztotožnuje s reckou bohyní války Enyo, jejíž rímskou analogií je Bellona.
Eris se jako bohyne chaosu, sváru a zmatku stala rovnež ústredním božstvem postmoderního náboženství diskordianismu. 

90. PLUTON - theos EKONOMIKI a BOHATSTWI

91. KOSMOS - řád 

92. SATIR - buh Satiri a Wixcanosti

93. MOMOS - buh Hlouposti ale i Politicke Kritiki

94. ARES - zlo(st)

95. EU - radost 

96. APATHE - lhostejnost

97. ATARAXIA - wirownanost

98. ARETE - ctnost

99. HARMONIE - 

100. ANARXIE - thea Neomezené Swobodi a Sprawedliwé Wálki


 -.-


Fanés, starorecky Fa???, latinsky Phanes, je recké stvoritelské božstvo objevující se v orfických textech. Nejcasteji byl ztotožnován s Erótem, ale nekdy též s Diem ci bohyní Métis,[pozn. 1]
a byl též nazýván Protogonos („Prvorozený“), Érikepaios nebo Bromios.[1] Jeho jméno znamená „ten kdo první zazáril“ ci „ten kdo dal stvorení svetlo“.[2] 
Mýtus o Fanovi se podobá védskému mýtu o tom, jak Kála („Cas“)zrodil Pradžápatiho, stvoritele sveta, který se podle nekterých podání také zrodil z vejce.[1]


Kresba kosmického vejce od Jacoba Bryanta (1774)
Podle dochovaných zlomku orfického theogonického textu oznacovaného jako orfické rapsodie existoval na pocátku Chronos („Cas“), 
který s Adrásteiou („Nevyhnutelnou“) zplodil Aithér a Chaos. V Aithéru Chronos poté vytvoril jasne bílé vejce, z kterého se zrodil oboupohlavní Fanés se zlatými krídly a ctyrma ocima.
 Fanés následne stvoril svet a stal se jeho vládcem, a zároven stvoril i lidstvo. Taktéž zrodil svoji dceru jménem Nyx („Noc“), 
která po nem prevzala vládu. Dalšími vládci sveta byli Úranos a Kronos a nakonec Zeus, který Fana spolkl a spolu s ním veškerá stvorení,
vcetne lidí zlatého veku. Poté Zeus s pomocí Nykty stvoril svet znovu.[2][3]

Orfické náboženství bylo cinné ješte dlouho poté v Rímské ríši až do nástupu krestanství, kde v dusledku pozdních monoteistických predstav synkreticky splývalo s jinými kulty. 
Fanes byl tak zrejme ztotožnován s dalšími predními bohy ostatních kultu. Recky psaný nápis nalezený v Ríme (CIMRM 475) je venován božstvu Zeus-Hélios-Mithras-Fanes. 
Shodne hovorí rectí filosofové Theon ze Smyrny a Zenobius o osmi prvcích stvorení, ale zatím co u Theona je sedmým prvkem Fanes, tak u Zenobia zaujímá shodné místo slunecní buh Mithras (pocházející puvodne z Íránu).
Tentýž buh na dochovaných reliéfech ze svatyní (mithraeum) z Trevíru (CIMRM 860) a od Hadriánovy zdi (CIMRM 985) užívá ikonografii totožnou s Fanesovou, tj. orfické vejce i znamení zvíretníku.[zdroj?]

 -.-101. opakujíse Nekterí a jiní nejsou až tak duležití .. Ale ani 100!PP!! nen´i úplne Perfektní ( napr. Biá .. je nesmisl abi to bilo Násilí ( Áres ) je to Presila PREWAHA - DOMINANCE ( 51. ) 

Asklépios (cca 13. století pr. n. l. )
Lýkurgos ze Sparty (fl. c. 820 BC)
Homér - Homéros (asi 8. stol. pred X. )
Hésiodos (asi 7. stol. pred X. )
Drakón (* kolem 650 pr. n. l.)
Solón (asi 638–559 pr. n. l.) [ kde neni uwedeno odkud pochází, tam se rozumí že je z Athén - teda aspon wjetšinou... ]
Sapfó z Lesbu (mezi 630/612 – po roce 600 pr. n. l.)
Thálet z Milétu (asi 624-548 pr. n. l.)
Anaximandros z Milétu (asi 610-546 pr. n. l.)

Epimendés (asi 6. stol. pr. n. l)
Anakreón z Teu (z poloviny 6. století pr. n. l.)
Ezop - Aisópos (asi v 6. století pr. n. l.)
Theognis z Megary (asi 6. stol. pr. n.l. )
Lao-C', též Lao Tse - Laocius (asi 6. století pr. n. l.)
Anaximénes z Milétu (cca 586–526 B.C.)
Kleisthenés (cca 570–cca 507 pr. n. l.)
Pythágorás ze Samu (asi 570 – 510 pr. n. l.)
Xenofanés z Kolofónu (asi 570 - 480 pr. n. l.)
Kung F'C' - Konfucius (551-479 pr. n. l.)
Sun-C' (544–496 pr. n. l.)
Hérakleitos z Efezu (cca 540–480 pr. n. l.)
Polykratés ze Samu (538-522 pr. n. l.)
Aischylos z Eleusin [Éschilos] (525 – 456 pr. n. l.)
Themistoklés (524–459 B.C.)
Epicharmos z Kosu (524 – 448 pr. n. l. )
Pindaros (cca 522–446 pr. n. l.)
Parmenidés z Eleje (asi 510-450 pr. n. l.)
Anaxagorás z Klazomenai (asi 500–428 pr. n. l.)
Periklés (500-429 pr. n. l.)
Leukippos z Milétu (500–440 pr. n. l.)

Tacticus - Aeneas Tacticus ( 5th century B.C. )
Hippiás z Elidy (5. stol. pr. n. l.)
Démokritos z Milétu (asi 460-370 pr. n. l.)
Sofoklés (497/496 – 406/405 pr. n. l.)
Empedoklés z Akragantinos (cca 494-444 B.X.)
Zénón z Eleje (cca 490 – cca 430 pr. n. l.)
Hérodotos z Halikarnássu (asi 484 – 420 pr. n. l.)
Gorgiás z Leontín (asi 483–376 pr. n. l.)
Protágorás z Abder (cca 480–420 B.C.)
Eurípidés (asi 480–406 pr. n. l.)
Antifón (480–411 pr. n. l.)
Sokratés (469-399 pr. K.)
Kritiás (460–403 pr. n. l.)
Thúkydidés (asi 460 – 399 pr. n. l.)
Hippokratés z Kósu (460 – 370 pr. n. l.)
Aristofanés (asi 448–385 pr. n. l.)
Antisthenés z Athén (asi 445–365 pr. n. l.)
Xenofón (asi 444–354 pr. n. l.)
Isokratés (436-338 pr. n. l.)
Eukleidés z Megary (asi 435–368 pr. n. l.)
Platón (427-347 pr. K.)
Díogenés ze Sinópé (asi 413 - 399/400 pr. n. l.)
Eforos (asi 400 pr. n. l. - asi 330 pr. n. l.)

Xénokratés z Chalkédónu (asi 398–314 pr. n. l.)
Lýkurgos z Athén (c. 390 – 324 BC)
Aristotéles ze Stageiry (384-322 pr. K.)
Démosthenés (384–322 pr. n. l.)
Pýtheás z Massilie (asi 380–310 pr. n. l.)
Theopompos z Chiu (asi 380 – asi 315 pr. n. l.)
Béróssos (???- 323 B.C)
Theofrastos (asi 372–287 pr. n. l.)
Ptolemaios I. Sótér, tedy Spasitel (367 – 283 pr. n. l.)
Filémón (asi 365/0– 264/3 pr. n. l.)
Pyrrhón z Élidy (asi 360 – 260 pr. n. l.)
Alexandros Megas z Makedonie (356–323 pr. n. l.)
Megasthenés (okolo 350-290 pr. n. l.)
Menandros (342 – 291 pr. n. l.)
Epikúros ze Samu ( 341 – 270 pr. n. l. )
Stratón z Lampsaku (asi 340 – 268 pr. n. l.)
Zénón z Kitia (asi 333 pr. n. l. – 262 pr. n. l.)
Eukleidés Alexandrijskí (asi 325–260 pr. n. l)
Timón z Fliúntu (320 pr. n. l - ?)
Aristarchos ze Samu (asi 310 – 230 pr. n. l.)
Kallimachos z Kyrény (asi 305 – asi 240 pr. n. l.)

Archimédes ze Syrakus (asi 287–212 pr. n. l.)
Chrýsippos ze Soloi - Chrysippus (asi 280– 207 pr. n. l.)
Filón Mechanicus (asi 280 pr. n. l. – asi 220 pr. n. l.)
Eratosthenés z Kyrény (276/2 – 194 pr. n. l.)
Apollónios Rhodskí (asi 270–245 pr. n. l.)
Quintus Ennius (239 – 169 pr. n. l.)
Cato starší (mayor) - Marcus Porcius Cato (234–149 pr. n. l.)
Gaius Statius Caecilius (kolem 220 – 184 pr. n. l.)
Antipater ze Sidonu (2.polowina 2.stol. pr. n. l.)
Polybios (pred 200 - po 118 pr. K.)

Apollodóros Epikurejec - Képotyrannos (asi 2. stol. pr. n. l.)
Hipparchos z Níkaie (asi 190 – asi 125 pr. n. l.)
Publius Terentius Afer (195/85 – 159 pr. n. l.)
Poseidónios z Apameie (135 – 51 pr. n. l.)
Lucius Cornelius Sisenna (okolo 119–67 pr. n. l.)
Warro - Marcus Terentius Varro Reatinus (116 – 27 pr. n. l.)
Pausanías (cca. 110 – cca.180)
Spartakus (109–71 pr. n. l.)
Cicero - Marcus Tullius Cicero (106-43 pr. K.)
Servius Sulpicius Rufus (c. 105 – 43 BC)
Cornelius Nepos (100– 24 pr. n. l.)
Késar - Gaius Julius Caesar (100–44 pr. n. l.)

Lukrécius - Titus Lucretius Carus (okolo 97 pr. n. l. – 55 pr. n. l.)
Cato mladší (minor) - Marcus Porcius Cato Uticensis (95– 46 pr. n. l.)
Diodóros Sicilský (asi 90 – 27 pr. n. l.)
Sallustius - Gaius Sallustius Crispus ( 86 – 35/4 pr. n. l. )
Klaudios Ptolemaios (asi 85 – asi 168 A.X.)
Gaius Valerius Catullus (84 – 54 pr. n. l. )
Marcus Vitruvius Pollio (80/70 - 15 pr. n. l.)
Gaius Asinius Pollio (75 pr. n. l. – 4)
Wergillius - Publius Vergilius Maro (70 – 19 pr. n. l.)
Horatius - Quintus Horatius Flaccus (65 – 8 pr. n. l.)
Strabón z Amaseie ( 64 pr. n. l. – 24 n. l.)
Liwius - Titus Livius Patavinus (59 – 17 B.C.)
Dionýsios z Halikarnassu (asi 54 pr. n. l. – asi 8 n. l.)
Albius Tibullus (okolo 54 – 19/8 pr. n. l.)
Seneca starší - Lucius Annaeus S. (54 pr.n.l – 39 n. l.)
Sextus Propertius (asi 47 – 15 pr. n. l.)
Owidius - Publius Ovidius Naso (43 B.X.–18 A.X.)
Faedrus (asi 20 pr. X. - asi 50 n. l.)
Velleius Paterculus (19 pr. n. l. – 30 n. l.)
Seneca mladší - Lucius Annaeus S. (asi 4 pr.n.l. - 65 po K.)
Ainesidémos z Knóssu (asi 1. století pr. n. l.)
Quintus Curtius Rufus (nekdi w 1.století n.l)
Marcus Vitruvius Pollio (1. stol. pr. n. l.)
Gnaeus Pompeius Trogus (1.století pr.n.l. - 1.stoleti n.l.)

X

Apollónios z Tyany (asi 4–96 po Kr.)
Filón Alexandrijský (asi 20 pr. n. l. – po roce 40)
Plinius Starší (maior) - Gaius P. Secundus (23 – 79 A.D.)
Aulus Cornelius Celsus (25 pr. n. l. – 50 n. l.)
Petronius - Gaius Petronius Arbiter (asi 27–66 n. l.)
Boudicca (32/3-60/1 A.D.)
Persius Flaccus Aulus (34-62)
Marcus Fabius Quintilianus (35 – 96/100)
Flavius Iosephus - Josef ben Matitjahu (37/38 – asi 100 A.X.)
Marcus Annaeus Lucanus (39 – 65)
Marcus Valerius Martialis (40/3 – 102)
Publilius Syrus z Antiochie (1. století pr. n. l)
Valerius Maximus (1. stol.n.l.)
Publius Papinius Statius (asi 45 – asi 96)
Plútarchos z Chaironeie (asi 46 – 127 n.l.)
Tacitus - Publius Cornelius Tacitus (asi 55 – 115/120)
Epiktétos (asi 55 n.l. – asi 135 n.l.)
Decimus Iunius Iuvenalis - Juvenális (kolem 60 – 140)
Plinius mladší (minor) - Gaius P. Caecilius Secundus (61 – 113 A.D.)
Suetonius - Gaius Suetonius Tranquillus (okolo 75 – 130/40)
Arriános z Nikomédie (asi 95 – 175 n. l.)
Appiános z Alexandrie (na sklonku 1. století)
Pomponius Mela (w 1. století n.l.)

Lúkianos ze Samosaty (kolem 120 – po 180 n.l.)
Marcus Aurelius Antoninus Augustus (121–180)
Apuleius - Lucius A. Platonicus (asi 125–180)
Galénos - Claudius Galenus (129 – 216 n.l.)
Aulus Gellius (asi 130 - asi 175 n.l.
Lucius Cassius Dio Cocceianus (c. 155 – c. 235)
Sextus Empiricus (kolem 160 – po 210)
Aelian - Ailiános Klaudios (asi 175 – asi 235)
Órigenés (asi 184– 253 A.D.)
Kelsos (asi 2. století n.l.)
Aelianus Tacticus ( 2nd century A.D. )
Charitón z Afrodisias (asi 2. století)
Athénaios Naukratios (2.- 3. století)
Achilleus Tatios (asi 2. - 3. století)
Longos (asi 2. - 3. století)
Xenofón z Efesu (rozhraní 2. a 3. století)
Filón Byzantský (2. nebo 3. století)

Plótínos (205-270 A.X.)
Kassios Longinos (213 – 273 A.D.)
Filostratos Flavios (222 B.C. – po 249 A.X.)
Porfyrios z Tyru (232–304)
Zenobie - Septimia Zenobia (kolem 240 – po 274 A.D.)
Héliodóros z Emesi (asi 250 - ???)
Marcus Iunianus Iustinus (asi 3.stol.n.l)
Herennius Modestinus ( kolem roku 250 n.l. )
Eusebios z Kaisareie (asi 265 – 339)
Ktesibios (285 pr. n. l. – 222 pr. n. l.)
Díogenés Laërtios (3. století n. l.)

Decimus Magnus Ausonius (310– 395)
Sextus Aurelius Victor (cca 320 – cca 390)
Ammianus Marcellinus (asi 330 – 395/400)
Eusebios z Nikomédie († 341)
Prudentius - Aurelius P. Clemens (348 – okolo 410)
Aurelius Augustinus - Augustin z Hippony (354–430)
Ambrosius Theodosius Macrobius (prelom 4. a 5. století.)

Ióannés Stobaios (kolem pocátku 5. stol. n. l.)
Hieroklés z Alexandrie ( twurcí kolem roku 430 )
Proklos (kolem 410–485)
Boëthius - A. M. T. Severinus Boëthius (asi 480 – 524/525)
Theodora z Byzantionu (asi 497 – 548)
Nonnos z Panopole (asi 2. polovina 5. stol. n. l.)
Músáios (asi 2. polovina 5. stol. n. l.)

Prokopios z Kaisareie (cca 500 – cca 565 n. l.)
Flavius Belisarius (505 –565)
Tribonianus - Flavius Tribonianus († 542)
Dionysios Pseudo-Areopagita (6. století)

Beda Venerabilis - Ctihodný Beda (kolem 672 – 735)

Alcuin z Yorku, angl. Ealtwine (prítel chrámu) (735– 801/804)
Fredegart z Frankie (8.stol.)

Jan Scotus Eriugena - Erigena (asi 810/815–877)
Fótios (asi 820– 891)
Rhazes - Abú Bakr Muhammad ibn Zakaríja ar-Rází (865 – 925)
Konstatinos a Methodos - Cyril a Metodej (9. stol.)

Leif Eriksson - Leif den Lykkelige (Štastný) ( 970/80 – cca 1020)
Avicenna - Ali Ibn Síná (asi 980–1037)

Kosmas (asi 1045–1125)
Anselm z Canterbury (1033/4 – 1109)
Roscellinus - Roscelin z Compiegne (kolem 1050 – kolem 1121)
Pierre Abélard - Petrus Abaelardus (1079–1142)
Anna Komnéna (1083 - asi 1154)

Kajká'ús Unsurulma'Álí (11. stol.)
Rašíd ad-Dín Sinan, Starec z Hor - Vetulus de Montanis (11.stol.)
John of Salisbury (kolem 1115 – 1180)
Averroes - Ibn Rušd (1126 – 1198)
Albertus Magnus - Albert Veliký - A. z Böllstadtu (1193–1280)

Henry de Bracton (c. 1210 - c. 1268)
Roger Bacon (1214– 1294)
Tomáš Akvinský - Thomas Aquinas(1225–1274)
Raimundus Lullus - Raimondo Lullo (asi 1232–1315)
Marco Polo (1254–1324)
Dante Alighieri (1265–1321)
John Scotus z Duns (asi 1266–1308
Marsilius z Padovy - Patavinus - Marsiglio da Padova (cca 1275/80 – cca 1342/3)
William z Ockhamu (snad 1287 – 1347)
Dalimil z Mezirící (prelom 13./14. stol.- 1314)

Francesco Petrarca [francesko petrarka] (1304–1374)
Giovanni Boccaccio (1313-1375)
Nicolas Flamel (asi 1330–1418)
John Wyckliffe, zvaný Jan Viklef (asi 1331–1384)
Geoffrey Chaucer (1340–1400)
Manuel Chrysoloras (1355–1415)
Jan Hus z Husince (1370–†1415†)
Leonardo Bruni, též Aretino - Arentinus (asi 1370–1444)
Vavrinec z Brezové (asi 1370 – asi 1437)
Jakoubek ze Stríbra, též Jacobellus (1375 – 1429)
Petr Chelcický (asi 1379– asi 1460)
Petr Payne zvaný Mistr Engliš (1380–1456)
Poggio Bracciolini - Poggius (1380–1459)
Flavio Biondo - Flavius Blondus (1392–1463)
John of Fortescue (1394-1479)
Leonard of Chios (1395/6 - 1458)
Jan(a) z Rokycan(a) (asi 1396–1471)

Johanka z Arku - Jeanne d'Arc - Panna Jana Orleanská (Pucelle) (15.stol.A.D.†)
Gutenberg - Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg (1400-1468)
Mikuláš z Kues (Kusánský), též Cusanus - Johann Chrypffs [Krebs] (1401-1464)
Lorenzo Valla - Laurentius ( 1405/7–1457 )
Niccolo Leoniceno - Vicentinus - Nicolo da Lonigo da Vincenza (1428-1524)
François Villon (1431-1463)
Marsilio Ficino (1433–1499)
Jan ( mladší ) z Rabštejna (1437–1473)
Václav Šašek z Bírkova (15. století)
Kryštof Kolumbus - Christophorus Columbus - Cristoforo Colombo (1451–1506)
Hynek z Podebrad (1452 –1492)
Leonardo da Vinci - Leonardo di ser Piero (1452–1519)
Viktorin Kornel ze Všehrd (1460-1520)
Pietro Pomponazzi (1462-1525)
Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494)
Erasmus Desiderius Rotterdamský - Gerrit Gerritszoon (1466–1536)
Vasco da Gama [vašku da gama] (1469-1524)
Niccolo Machiavelli [makjaveli] (1469–1527)
Kopernikus - Mikuláš Koperník - Mikolaj Kopernik (1473–1543)
Thomas More [mor], též Morus (1478–1535)
Fernando Magallanes - Fernao de Magalhaes [fernuu de magaljenš] (1480–1521)
Francisco de Vitoria (kolem 1483–1546)
Markéta Navarrská - Marguerite de Navarre (1492–1549)
Paracelsus - Ph. Au. Th. Bombastus von Hohenheim (1493–1541)
François Rabelais [rab:lé] (1494–1553)
Simone Porzio - Simon Portius (1496–1554)
Philipp Melanchthon - Schwarzerdt (1497–1560)
Johannes Baptista Montanus (1498-1551)

Gerolamo Cardano - Hieronymus Cardanus (1501–1576)
Pietro Andrea Gregorio Mattioli - Matthiolus (1501–1577)
Bernardino Telesio (1509-1588)
Miguel Servet de Villanueva - Servetus (1511-1553)
Giorgio Vasari (1511–1574)
Jirí Melantrich z Aventina (1511–1580)
Andreas Vesalius - Andries van Wesel (1514–1564
Jan Blahoslav (1523–1571)
Tadeáš Hájek z Hájku - Thaddeus Nemicus (1525–1600)
Bawor Rodowský mladší z Hustíran (1526–1591)
John Dee (1527–1609)
Jean Bodin [žán bodén] (1529–1596)
Michel Eyquem de Montaigne (1533–1592)
Petr Vok z Rožmberka (1539–1611)
Francis Drake (asi 1540-1596)
Daniel Adam z Veleslavína (1546 –1599)
Tycho de Brahe (1546– 1601)
Miguel de Cervantes y Saavedra (1547– 1616)
Giordano Bruno, též Nolanus - Filippo Bruno (1548–†1600)
John Napier, též Neper (1550 – 1617)
Václav Budovec z Budova (1551–1621)
Paolo Sarpi ( 1552–1623)
Mikuláš Daczický z Heslowa (1555–1626)
Magistr Kelly - Edward K. Talbot (1555–1597)
Francis Bacon z Veluramu (1561 – 1626)
Lope de Vega (1562-1635)
Althusius - Johannes Althaus (kolem 1563 - 1638)
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564–1621)
Václav Hájek z Libocan (konec 15. st. – 1553)
William Shakespeare (1564-1616)
Galileo Galilei (1564–1642)
Jessenius - Ján z Jesenu, též Jesenský (1566-1621)
Tommaso Campanella (1568–1639)
Johannes Kepler (1571–1630)
Grotius - Hugo de Groot (1583–1645)
D'Acosta - Uriel da Costa, též Acosta - Gabriel da Costa (1585–1640)
Thomas Hobbes [Hobz] (1588–1679)
Jan Amos Komenský, též Comenius - (1592–1670)
Jan Sladký Kozina (1652–1695)
D'Eskartés - René Descartes [decár]- Cartesius (1596–1650)

Pierre Corneille [pjér kornej] (1606-1684)
John Milton (1608–1674)
Gerrard Winstanley (1609–1676)
James Harrington (1611–1677)
John Lilburne (1614–1657)
Lucilio Vanini - Giulio Cesare Vanini (1585–1619)
Moliére - Jean-Baptiste Poquelin (1622-1673)
Blaise Pascal [bléz paskal] (1623–1662)
Christiaan Huygens ['hoygns] (1629–1695)
D'Espinoza - Benedictus (Baruch) Spinoza (1632–1677)
John Locke [Lok] (1632–1704)
Antoni van Leeuwenhoek [le:uvnhuk] (1632-1723)
Jean Baptiste Racine (1639-1699)
Denis Papin [deni papén] (1647–1713)
François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1651-1715)
Daniel Defoe [Dyfou] - Daniel Foe (1660–1731)
Jonathan Swift (1667– 1745)
Vitus Jonassen Bering (1681–1741)
Robert Hooke (1635–1703)
Isaac Newton [Ajz'k Nut'n] (1642–1727)
John Toland (1670-1722)
Charles Louis de Montesquieu (1689-1755)
Voltaire - François Marie Arouet (1694–1778)
Prokop Diviš - Václav Divíšek (1698–1765)

Benjamin Franklin (1706-1790)
Carl von Linné - Carolus Linnaeus (1707–1778)
Julien Offray de La Mettrie [žylien ofré de la metrí] (1709–1751)
Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785)
David Hume [dejwid hjum] (1711–1776)
Michail Vasilijevic Lomonosov (1711–1765)
Jean-Jacques Rousseau [žán žak rusó] (1712–1778)
Denis Diderot [dení didró] (1713–1784)
Helvétius - Claude Adrien Schweitzer (1715–1771)
Étienne Bonnot de Condillac (1715–1780)
Etienne-Gabriel Morelly (1717 - asi 1778)
Jean Baptiste Le Rond d'Alembert (1717–1783)
James Hargreaves (cca. 1720–1778)
Paul Heinrich Dietrich von Holbach (1723–1789)
Immanuel Kant (1724–1804)
Tugot - Anne Robert Jacques Turgot de l'Aulne [tygo] (1727–1781)
James Cook (1728–1779)
James Watt (1736–1819)
Edward Gibbon (1737–1794)
Antoine-Laurent de Lavoisier (1743–1794)
Thomas Jefferson (1743-1826)
Johann Gottfried von Herder [herdr] (1744-1803)
Alessandro Antonio Anastasio Volta (1745–1827)
Claude Louis Berthollet (1748-1822)
Jeremy Bentham (1748–1832)
Honoré Gabriel Riquetti de Mirabeau (1749-1791)
Eli Whitney (1765-1825)
William Godwin (1756–1836)
Gilbert du Motier de La Fayette [žilbér dy motijé de lafajet] (1757-1834)
Mary Wollstonecraft Godwin (1759–1797)
Gracchus Babeuf - François-Noël Babeuf (1760–1797)
Saint-Simon - Claude Henri de Rouvroy [sen simon - klód ánri rúvroa] (1760-1825)
Johann Gottlieb Fichte (1762–1814)
Napoleon I. Bonaparte (1769–1821)
François Marie Charles Fourier (1772 –1837)
James Mill (1773–1836)
André Marie Ampére (1775–1836)
Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831)
Theodoros Kolokotronis, Starec z Moreje (1770-1843)
Walter q' Scott (1771-1832)
Richard Trevithick (1771-1833)
Robert Owen (1771–1858)
Abraham Darby starší (1678-1717)
Bernard Bolzano (1781–1848)
Simón de Bolívar (1783-1830)
Jan Evangelista z Purkyne (1787-1869)
George Gordon q' Byron (1788–1824)
Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Georg Simon Ohm (1789–1854)
Charles Babbage (1791–1871)
Alexander Ypsilanti - Alexandros Ypsilantis (1792-1828)
Percy Bysshe Shelley (1792–1822)
Josef Ludvík František Ressel (1793-1857)
Mary Wollstonecraft Godwin Shelley (1797–1851)
František Palacký (1798–1876)
Auguste François Xavier Comte (1798-1857)
Josiah Warren (1798- 1874)
Bratri Montgolfiérové (konec 18.stol.)

Bratranci Václav a František Veverkové (1.pol.19.stol)
John Brown (1800–1859
William Lovett (1800-1877)
Victor Marie Hugo [igo] (1802-1885)
Richard Owen (1804–1892)
Alexis-Charles-Henri Clérel de Tocqueville (1805–1859)
Louis Auguste Blanqui [lui o'gist blanki] (1805–1881)
Ludwig Andreas Feuerbach (1804–1872)
Giuseppe Mazzini (1805–1872)
John Stuart Mill (1806–1873)
Max Stirner - Johann Caspar Schmidt (1806–1856)
Giuseppe Garibaldi (1807-1882)
Antonio Santi Giuseppe Meucci (1808–1889)
Abraham Lincoln (1809-1865)
Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865)
Charles Robert Darwin (1809–1882)
Bruno Bauer (1809-1882)
Karel Hynek Mácha (1810–1836)
Alfred de Musset (1810–1857)
Karel Sabina (1813-1877)
Augustin Smetana (1814-1851)
Michail Alexandrovic Bakunin (1814-1876)
Herbert Spencer (1820-1903)
Karel Hawlícek z Borowé (1821-1856)
Charles Pierre Baudelaire [šárl piér bodlér] (1821-1867)
Louis Pasteur (1822–1895)
Pjotr Lavrovic Lavrov, též Mirtow (1823-1900)
Jules Gabriel Verne [žil vern] (1828–1905)
Josef Václav Fric (1829-1890)
Alfred Bernhard Nobel (1833–1896)
Dmitrij Ivanovic Mendelejev (1834–1907)
Émile Zola (1840-1902)
Gustave Le Bon (1841-1931)
Petr Alexejevic Kropotkin (1842-1921)
Paul Marie Verlaine [Werlén] (1844-1896)
Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844–1900)
Karl Friedrich Michael Benz (1844-1929)
Alexander Graham Bell (1847–1922)
František Križík (1847-1941)
Thomas Alva Edison (1847-1931)
Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848–1923)
Benjamin Henry Blackwell (1849–1924)
Tomáš Garrigue Masaryk, též TGM (1850-1937)
Arthur Rimbaud - Jean Arthur Nicolas Rimbaud (1854–1891)
Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde (1854–1900)
Benjamin Ricketson Tucker (1854–1939)
Nikola Tesla (1856–1943)
Sigmund Freud - Sigismund Šlomo Freud (1856- 1939)
George Bernard Shaw [Šó] (1856-1950)
Rudolf Christian Karl Diesel (1858–1913)
Emmeline Pankhurstová (1858–1928)
Émile David Durkheim (1858–1917)
Max Weber (1864–1920)
Alois Rašín (1867–1923)
František Xaver Šalda, též F. X. Šalda 1867-1937)
Emma Goldmanová (1869–1940)
Rosa Luxemburgová - Rosalia Luxemburg (1871–1919)
Marchese Guglielmo Marconi (1874–1937)
Stanislav Kostka Neumann (1875-1947)
Carl Gustav Jung (1875–1961)
Pancho Villa - José Doroteo Arango Arámbula (1878–1923)
John Broadus Watson (1878—1958)
Bertrand Arthur William Russell (1872–1970)
Emiliano Zapata Salazar (1879-1919)
Guillaume Apollinaire [gijom apolinér] - Wilhelm A. de Kostrowitzky (1880–1918)
František Gellner (1881-1914)
Jaroslav Hašek (1883-1923)
John Logie Baird (1888 –1946)
Jaroslav Heyrovský (1890–1967)
Aldous Leonard Huxley (1894–1963)
Friedrich August von Hayek (1899 –1992)

Bratri Orville a Wilbut Writové (pocátek 20.století)
Jan Werix & Jan Voskovec - Oswobozené Diwadlo (1.pol. 20.stol.)
Bratri Karel a Josef Capkové (1.pol. 20.stol.)
Jirí Wolker (1900-1924)
Karl Raimund Popper (1902–1994)
Robert Faceliére (1904–1982)
Salvador Dalí - Salvador Felip Jacint Dalí i Doménech (1904–1989)
Jean-Paul Sartre [žán pol sártr] (1905–1980)
Abraham Harold Maslow (1908–1970)
Vladimír Neff (1909-1983)
Milton Friedman (1912 -2006)
Albert Camus [albér kami] (1913-1960)
Francis Harry Compton Crick (1916–2004)
Vojtech Zamarovský (1919-2006)
Rosalind Elsie Franklinová (1920–1958)
Timothy Francis Leary (1920–1996)
Michel Foucault [mišel fukó] (1926-1984)
James Dewey Watson (*1928)
Egon Bondy - Zbynek Fišer (1930–2007)
Wladimír Škutina (1931-1995)
Umberto Eco (1932–2016)
Milan Na_konecný (*1932)
...a nakonec:
Wáclaw Hawel ..ten je wjecní (1936– x.xxx A.D./$.c.) -...s jedním Vaškem Havlem jsem dokonce i SEDEL!! Já za prcacku s prestrelkou JAKO OBET, 3 roky !!!! 
On za kurecí prsní rízky, jenz se Pokusil Ukrast w Naproste Opilosti .. apod. 5 let. !!!! At žije DEMA-GOGICKÁ R.I.P.-PUBLIKA post-komunistického Nad-Národního Sockializmu !!!!! 
A celá globální FíZLokracie, wy zkurwizmrdi!!!!!! DO hajzlu s wama ..wy hajzli ... a do hajzlu i s celým Ewropanskym Swazem ( Fascio della Europe ) !!!!

Do hajzlu i s celim Havlem ..tim mamrdem zamrdanym.. ( tady je to cele C.R.kow ).

Prawda a Laska TADY TEDY jaksi NE(z)WITEZI ..nad FIZLI, INKWICICI (pseudosoudci), ..a dalsimi ULHANIMI ZMRDI !!!!! 
- JO, MNE JIZ muzete mne LEDA PRESWEDCIT = NE ZE NEWOLIM !!!!! 
Swou protestni neucastni ( boycott !! ) na wasich zwracenych pseudo-wolbach WAS WOLIM WSECHNY !!!! = at uz tam bude KDOKOLI, tak mi muj HLAS bude DLUZIT!!!!
..... Linda Della Werde alias Texnokrates,
......... ARTIFEXX supermegalomaniaxx.


Books of MAGIA della PANGALACTIC PANHELLENIC PANTHEON


Made by Linda Della Werde alias TEXNOKRATE$ in month of G-Máter of year x.o23 $.c. ( = $olar Calendar = since discovery of first calendar & writtings & ciwilization at all ). Many greetings to New Age & New World Order, all pan-galaxians.