THE
 FOLLOWERS  OF
 THE APOCALYPSE
   ...............Organizace..........Chaosu..................................................
  ..Neorganizovanost..
    ...Podstata........
.........Filosofie...........
  ..The..Followers.....
 Řád
  Apokalyptických
   Vizí
     A(nti)-
     Politická   
     Strana
       Anarchistická
    Domobrana
 Podstatou naší filosofie je žít naprostou volností kdepak zakládat spolky a řídit se řády a uctívat autority. Ovšem je pravda, že kde svobody není, je dobré se zorganizovat za vyšším smyslem. Je to stejný princip jako když obětujeme část energie, abychom si později mohli více užívat zahálky. Výsledný efekt je tedy to, co nás motivuje zřídit a vést systémové instituce. Neboť proč bychom měli trpět my spravedlivý, jen se klidně nechme ovlivnit sytémem, jsme li co jsme, nic se nám nestane. A ne li... pak jen mrháme životem ve zbytečném boji proti systému. Ovšem ale i nadále respektuje  původní anarchistické názory -pokud jsou respektována naše již tak dost pošlapávaná práva.
 CONTROL  Member 
   SORCERER

Zaswjeceňím do mistérií Anarxaické Magie, wiwede ťe snad z mizérie twé přítomnosti, wstříc swjetlu poznáňí skutečného biťí a mezi osobnosťi Anarxie - Anarxaii..

   ------

Nikoliw, autorita politická ňikoho z nás neohromí, tak to aňi ňikdo nebude zkoušet, oki douki?!?!
Ostatňme pro wyetšinu anarxistat ye to už tak welmi amorální...
 CONTROL  Member 
   COMMANDER

Zaswjeceňím do boyowíx uměňí, policejníx i wojenskíx taktik, texnik a strategií.. a též do základů práwa pozitiwního jakože i anarxismu pro suweréní zwládnuťí realiti i anarxistickíx akcí..
 ACTIVE Member

Ňekde na yiném mísťe jsou w CyberNet!cs celé stanowi.. Ale neyspíšeyi se yedná o loweňí úpisú a tedi agitace za tuto počestnou snahu..
 ACTIVE Member

Ňekde na yiném mísťe jsou w CyberNet!cs celé stanowi.. Ale neyspíšeyi se yedná o loweňí úpisú a tedi agitace za tuto bohulibou snahu..
 ACTIVE Member

Anarxie ťe wicwičí a zaškolí k ostraze našix polis či k boyi proťi police w mísťe námi nepowolené "nedemokratické či nesocialistické" párti!
 SUPPORT Member

Wzhledem k powaze tohoto útwaru rixlého zbohatnuťí je simbolická aktiwita, podpora podpisem, dostačuyící..
 SUPPORT Member

Wzhledem k powaze tohoto útwaru rixlého oddaňeňí je simbolická aktiwita, podpora podpisem, dostačuyící..

  -------

Ye yisté, že w této reáité-show SIMPATHIZERS neužijem, leda snad yešťe tak možná ňákí ti roztleskáwački..