FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2020


ORGANIZACE CHAOSU:
STANOVY CÍRKVE APOKALYPTICKÝCH VIZÍ


CAV je společenstvím anarchisticky smýšlejících lidí, joimž se nelíbí, že jim podobní lidé za svůj obětavý, hrdý postoj trpí - ať už za cokoli... a jiní, altruisty jen podle planých řečí se nacpávají k prasknutí za naše peníze a ještě neplatí žádné daně ze svých majetků. Nu, kdo má větší právo na takovýto život, lidé donucení žít mimo své přirozené prostředí jenž navíc zasvětili život boji za spravedlnost a duchovní pokrok, nebo namyšlení a nadřazení panáci, kteří se nikdy neštítily jakékoli podlosti jen aby zachovaly své výsady, které jim ovšem nepřísluší, protože kromě keců nebyly schopni ničeho.

Členem CAV se může stát každý anarchisticky smýšlející člověk, kdo se chce tímto způsobem zbavit daňové povinosti, podpisem petice se stává automaticky sympatizantem.
- Člen CAV má právo na mezilidskou pomoc ze životní krize, je-li v takové situaci.
- Člen CAV nemá žádné závazky.

Aktivním členem CAV se stává každý sympatizující člen, po úspěšném testu z filozofie, anarchizmu a poplatku za členskou kartu.
- Aktivní člen šíří vědění Magie Anarchie a i jinak pomáhá každé dobré myšlence pomocí svých schopností. - Každý aktivní člen má právo na vykonání iniciačního rituálu a pomoc při řešení problémů.
- Každý aktivní člen je zavázán slibem žít v souladu s principy anarchie a magii používat jen ke spavedlivé věci.
- Každý aktivista má právo stát se řídícím členem Církve Apokalyptických Vizí.
- Další závazky nejsou ustanoveny.

Řídícím členem se stává doposud aktivní člen po absolvování testu z teoretické i praktické magie a poplatku za kartu 500 Kč.
- Řidící post je čestným a dobrovolným zavázáním se vyučovat mystérium Magie Anarchie.
- Řídící člen též organizuje akce spojené s činností Církve a hrdě reprezentuje její zájmy.
Tím je obhájena existence řídícího postavení.
- Řídící člen nemá žádné výhody formální.
ŽÁDNÉ ČLENSKÉ PŘíSPĚVKY, ŽÁDNÉ POVINNÉ ÚČASTI A ANI ŽÁDNÉ SLADKÉ LŽI.

SMYSL CAV KONČÍ VÍTĚZSTVÍM HUMANIZMU. EXISTENCE CAV JE NEPŘÍPUSTNÁ V PŘÍPADĚ LEGÁLNÍ AUTONOMIE ANARCHIE.
[ZPĚT]