FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2006


ORGANIZACE CHAOSU:
CÍRKEV APOKALYPTICKÝCH VIZÍ


CAV vznikla podobně jako APS jako reakce na celosvětovou situaci, tentokráte duchovní. Jde o to, že naše přirozená filozofie trpí na okraji společnosti - zatímco pseudofilozofie církví, jenž mají na svědomí milióny obětí a též i oběť největší, obět zdravého lidského rozumu... a to vše jménem jakéhosi altruizmu, který však našemu přirozenému nesahá ani po kotníky!! A přitom nejenže neplatí daně, ještě jsou dotováni z našich daní. Ano, přišli a zotročili celý svět - ještě teď je tak v šoku, že není schopen se bránit jinak nežli materielní vědou... A zatím věda skutečná, složená z vědy analytické a syntetické, magie - vědy jenž slouží k sebepoznání a seberealizaci skutečného lidství podle nadčasového řádu všehomíra.

Co je vlastně tento řád a v čem se liší od jiných "filozofií" ? My anarchisté jej nazýváme přirozeným řádem - Anarchií. Není to chaos, absence jakékoliv autority, ale je to autorita přirozená a nikoli umělá, jenž řídí chod všehomíra. Tím je patrné, že nejpodstatnější rozdíl mezi jinými věroukami spočívá v samostatném hledání pravdy. K tomu jistě nepotřebujeme církev, ale mohou-li si jiní užívat výhod na náš účet...!?! Z tohoto důvodu je též marné poukazovat na zločiny nacismu, jestliže zde nejen existují mnohem zločinnějí organizace - oni se ještě těší přízni ze strany slepé společnosti!!
Ano, kdyby zde vládl přirozený a nikoli 'nadpřirozený' řád, jistě i zla by bylo méně. My anarchisté za kořen všeho zla považujeme hloupost.. a za její kořen nevědomost! A opačně: za kořen vědy považujeme poznání a za jeho korunu vědu syntetickou - magii. Magií rozumíme systém tarotu a kabally. Zde se poněkud odkláníme od indiánských tradic, nicméně tento výklad "duchů přírody a vesmíru'' je přeci jen vyspělejší. Přírodním národům však ponecháváme hlavní slovo co životní filozofie, života v co nejtěsnějším souladu s přírodou.

Tedy jak člověk, tak i příroda a vesmír jsou předměty zájmů naší anarchaické a přesto nejpůvodnější nauky - Magie Anarchie.
Nic, si myslím, nám nebrání si myslet že světu vládne Anarchie...! Že ona je tím tvůrcem, nikoliv všemohoucím, ale přesto úžasným a nádherným!

Vesmír a jeho podstata: je to řád či chaos? Zlo či dobro? Je to místo plné divů stvoření a to je co nás zajímá... uprostřed nevlídných podmínek vzniká něco úžasného... život. Je to dílo samotných energetických dějů. A v energii platných principů, mimo jiné principu zachování rovnováhy.
Příroda a její zákony: je to chemie či vyšší vůle? Ať tak či onak pohleďme co vytvořila - třeba lidkou ruku či oko, nemluvme zatím o mozku... Jistě, ať už to udělala jakkoliv, nelze jí upřít větší tvůrčí dokonalost nežli je ta naše... technická. A je-li to jen zákon přežití, co ji vedl... pak můžeme též říci, že ji dovedl až víťežství ducha nad hmotou - kde by člověk byl se svými svaly... ale tím i k možnosti porušení rovnováhy!!
Člověk a jeho větší či menší smysl: největším přínosem člověka je možnost uvědomění si značně abstraktních pojmů. Příroda nikdy nebyla tak posána a ceněna... a také urážena a pleněna!! Považte sami co má vyšší hodnotu: zdali žít jako zvíře či maximalizovat své lidsví... Málokdo zapochybuje ale přesto zvolí to druhé. I to je svým způsobem anarchie... avšak v jedné platí zákon autority - rozumu (nejvyšší stvořené síly) a v druhém případě je to jen pohodlný návrat k tupé moci fyzické síly ( která jak víme, byla člověku dlouho jen prokletím ). I zde tedy lze vystopovat jistý řád.

Tento přirozený řád slepých a přesto dokonalých sil přírody můžeme klidně nazývat řádem Anarchie. Jestliže jej jíní nazývají daleko nepochopitelněji a vysvětlují jej daleko směšnějšími teoriemi, jenž vedou... ale to přece dávno již víme kam! A proto jsme i pro založení jinak nesmyslné a zbytečné instituce, která bude pomáhat anarchii se navracet zpět na Zemi a k její oprávněné vládě. Stejně tak i svobodnou vůli a spravedlivý rozum můžeme nazvat základními nástroji Anarchie a magii jako její nástroj rozvinutý, sloužící v případech, že svět se nenachází v přirozené harmonii, naopak víra v něj je utiskována a potírána.


[ZPĚT]