FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2020


ORGANIZACE CHAOSU:
STANOVY A-POLITICKÉ STRANY


APS je striktně a-politické sdružení, které považuje za přirozený stav bytí stav bez politického vlivu kohokoliv na kohokoliv.
Nicméně, jsou -li naše práva potlačována a ona jsou potlačována velice, což umocňuje lež o svobodě, prosperitě a humanizmu...
máme právo se bránit.
Používají-li proti nám systému a naše hlasy nic neznamenají.. je nutné zařídit, aby naše hlasy měli stejnou hodnotu.

Členem APS se může stát každý, kdo chce ovlivnovat politické dění touto formou, podpisem na petiční listině se stává sympatyzujícím členem.
- Člen APS má právo hlasovat pro či proti návrhům aktivních členů APS. - Má navíc i právo hlasovat pro či proti formě prosazování toho či onoho návrhu
- Člen sympatizující nemá žádné závazky.

Aktivním členem APS se stává každý symp. člen po úspěšném testu základů práv, anarchizmu a poplatku 100 korun na členskou kartu.
- Člen aktivní může kandidovat na poslance, navrhovat zákony, pořádat akce a demonstrovat svoje názory.
- Člen aktivista je zavázán a-politickým principem o etice, je povinen se zříci platu přesahující míru ustanoveného životního minima a nejlépe celý plat odevzdat na konto APS, odkud bude převeden na AHG a použit na společné projekty. V případě krachu APS se peníze rozdělí mezi všechny členy nebo připadnou některému z dětských domovů.
- Další závazky nejsou určeny.

ŽÁDNÉ ČLENSKÉ PŘíSPĚVKY, ŽÁDNÉ POVINNÉ ÚČASTI, ALE TAKÉ ŽÁDNÉ POSTY A VÝHODY.

SMYSL APS KONČÍ VÍTĚZSTVÍM DEMOKRACIE. EXISTENCE APS JE NEPŘÍPUSTNÁ V PŘÍPADĚ LEGÁLNÍ AUTONOMIE ANARCHIE.


[ZPĚT]