FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2020

ORGANIZACE CHAOSU:
STANOVY ANARCHISTICKÉ DOMOBRANY


Členem se může stát kdokoliv komu není lhostejné své okolí a hodlá uhájit vítězství práva nad křivdami.

Hlavní význam jistě brana bude mít až dosáhneme autonomie, kdy budeme bránit harmonii bezvládí, avšak již dnes může mít svůj smysl při odboji proti systému.

Princip je jednoduchý. Být se svou pravdou , jistě spravedlivější, nad či alespoň na úrovni protivníka, ať už je to kdokoli.

Formy jsou různé, vždy jde o adaptaci na okolní prostředí. To předpokládá slušné znalosti práva stejně jako výzbroje. A tyto dva protipóly nechť tvoří přirozený pro sebedisciplinovanost cvičením.

Smysl ADB asi nikdy nepomine, avšak je zbytečné působit militantně v úplně pacifické společnosti. Anarchistická domobrana se v případě potřeby může stát i oficiálním právním subjektem, například jmenování Právní kanceláře a Bezpečnostrní agentury.

Řidícím členem se může stát každý člen, který prokáže své bojové, organizační a právnické schopnosti. Těší se důvěře organizování a velení, rozšiřování znalostí a výbavy, udržování akceschopnosti své skupiny. Tímto je ospravedlněn rozdíl mezi členy.

[ZPĚT]