FOLLOWERS   OF   THE   APOCALYPSE   Follow The Tao
AGE OF AGONY - 2002-2006

ORGANIZACE CHAOSU:
ANARCHISTICKÁ DOMOBRANAMy, skupina anarchopunkerů, sjednocených pod ideou Followers of the Apocalypse, jsme uvědomělý a kultivovaní lidé, kterým se násilí v jakékoliv formě příčí - je nám přímo odporné. Nicméně po našich zkušenostech s rozmanitými formami pacifistických snah je zřejmé, že s některými taky-lidmi se prostě domluvit nedokážeme aniž bychom neutrpěli újmu na našich právech a lidské důstojnosti. Založili jsme tedy bojovou sekci v naší "virtuální knihovně" abychom byli schopni se ubránit všudy přítomnému zlu a toto zlo v souladu s naším přesvědčením eliminovat, byť i poklesnutím na úroveň agresora, čili dle principu oko-za-oko, ba plus facka navíc. Jedině takto lze světužel vysvětlit různým SuperMutantům, Raiderům, Slaverům a jiné světošpíně jak se mají chovat k mírumilovným a spravedlivě smýšlejícím Followerům a jim podobným lidem.

Tudíž cítíš-li potřebu se disciplinovaně postavit vší nespravedlnosti všelijakých supermutantů i zajisté "práva hájících a nestraných" strážců pořádku, ale i zábrany neznajícím prodejcům drog a špinavým neřádům všeho druhu a jsi ochoten se pro ten-který problém obětovat, čili věnovat mu nějaký čas a úsilí, protože to není příliš hra, je to spíš ostrý boj a ten předpokládá posilovat svalstvo a rozvíjet bojové taktiky, organizovat se a počítat i s "prvotními neúspěchy"! Pak je tedy nutný osobní kontakt domluvený přes E-mail, neboť tato followerská sekce neuznává statut sympatizant (na co taky, že?) Po vzájemné shodě a po příspěvku, který má spíše zájem-prověřovací charakter a tedy stvrzením připojení se lze dozvědět o výhledových aktivitách a taktice militantní sekce...[ZPĚT]