CESKE NOVINY


Zahájen odsun části sovětských jednotek z Polska

VARŠAVA 15.června (zpravodaj ČTK) -Stažením samostatného sovětského automobilového praporu ze Šwidnice ve Walbrzychském vojvodství byl dnes zahájen odsun části jednotek Severní skupiny vojsk SSSR z Polska.
    Tento krok je v souladu s programem jednostranného snižování stavu sovětských vojsk a výzbroje, o němž loni v prosinci informoval nejvyšší sovětský představitel Michail Gorbačov na Valném shromáždění OSN. Podle časového rozvrhu má být ještě v letošním roce z polského území stažen rovněž tankový pluk ze Strachowa v Legnickém vojvodství, protiletecký raketový pluk a pluk vrtulníků.

Stahování sovětského pluku z maďarsko-rakouských hranic

BUDAPEŠŤ 13.června (ČTK) -Jak oznámila maďarská tisková agentura MTI, z maďarsko-rakouských hranic se začal stahovat motostřelecký pluk Jižní skupiny sovětských vojsk. Jeho jednotky opouštějí město Szombathély a směřují na nové místo dislokace. Přemístění má být ukončeno do 23.června letošního roku.
    Stažení motostřeleckého pluku Jižní skupiny sovětských vojsk je dalším konstruktivním krokem Sovětského svazu na cestě k posílení bezpečnosti v Evropě.

Řád Vítězného února M. Bochenkovi

Karel Hoffmann předává řád Miroslavu Bochenkovi Praha 14. července (ČTK) -Řád Vítězného února předal dnes v Praze člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Karel Hoffmann ústřednímu tajemníkovi Svazu československo-sovětského přátelství Miroslavu Bochenkovi při příležitosti jeho 60. narozenin.
    Vysoké státní vyznamenání propůjčil jubilantovi prezident ČSSR za dlouholetou obětavou práci pro Komunistickou stranu Československa a socialistickou společnost.
    Karel Hoffmann předal současně Miroslavu Bochenkovi dopisy generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka.
    Slavnostního aktu se zúčastnili členové sekretariátu ÚV KSČ -předseda ÚV SČSP Zdeněk Hoření a místopředseda ÚV Národní fronty ČSSR Rudolf Rohlíček a vedoucí oddělení ÚV KSČ Jan Bouchal.
    Poslance Federálního shromáždění ČSSR Miroslava Bochenka přijal dnes v Praze u příležitosti jeho 60.narozenin rovněž Alois Indra.
    Blahopřál jubilantovi k významnému životnímu výročí a propůjčení vysokého státního vyznamenání a předal mu pozdravný dopis Federálního shromáždění ČSSR.

Noví členové vlády

slib vlády Praha 19.června (ČTK) -Prezident Československé socialistické republiky Gustáv Husák na návrh ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR, rozhodnutím ze dne 19.6.1989, odvolal podle článku 61 ústavního zákona o československé federaci Bohumila Urbana, prvního místopředsedu vlády ČSSR z funkce předsedy Státní plánovací komise, Pavla Hrivnáka z funkce prvního místopředsedy vlády ČSSR a předsedy Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Ivana Knotka z funkce místopředsedy vlády ČSSR, Karla Juliše z funkce místopředsedy vlády ČSSR a ministra hutnictví, strojírenství a elektrotechniky ČSSR, Jaromíra Žáka z funkce ministra vlády ČSSR pověřeného řízením Federálního cenového úřadu.
    Rozhodnutím z téhož dne jmenoval prezident ČSSR Gustáv Husák na návrh ústředního výboru KSČ a předsednictva ústředního výboru Národní fronty ČSSR Mateje Lúčana prvním místopředsedou vlády ČSSR, Pavla Hrivnáka místopředsedou vlády ČSSR, Jaromíra Žáka místopředsedou vlády ČSSR a předsedou Státní plánovací komise, Karla Juliše místopředsedou vlády ČSSR a předsedou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, Ladislava Vodrážku místopředsedou vlády ČSSR a pověřil jej řízením federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, Alfréda Šebka ministrem vlády ČSSR a pověřil jej řízením Federálního cenového úřadu.
    Nově jmenovaní členové vlády ČSSR složili dnes na Pražském hradě do rukou prezidenta ČSSR slib předepsaný ústavním zákonem o československé federaci.
    Složení slibu byli přítomni předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec, první místopředseda vlády ČSSR Bohumil Urban a vedoucí Kanceláře prezidenta ČSSR František Šalda.

Ze Zprávy ÚV ČSSŽ o činnosti mezi sjezdy 1984-1989

Praha 16.června (ČTK) - Na sjezdu ČSSŽ přednesla členka sekretariátu ÚV KSČ a předsedkyně ÚVČSSŽ Marie Kabrhelová tento zásadní projev: "Z tribuny našeho sjezdu odmítáme hlasy, byť nečetné, vydávající vysokou zaměstnanost žen za společensky nežádoucí a spojující ji s návratem žen do ulity domácnosti. Ponechme na ženách, jejich rodinách, jakou cestu si samy zvolí v jednotlivých fázích života, čemu dají přednost. Zdokonalujme však podmínky pro jejich seberealizaci. Setkáváme se dokonce s ignorací specifických faktorů ženské práce, s nekulturně pojatou rovnoprávností žen.
    Vítáme, že i 13.zasedání ÚV KSČ o československém školství v podmínkách přestavby zaujalo kladné stanovisko k tomu, aby otázky výchovy k manželství a rodičovství, výchovy ke společnému žití v rodině byly začleněny jako samostatný předmět do celkového systému vzdělávání, přiměřeně k věku dětí a mládeže. Rozhodující otázky spojené s rodinou, výchovou dětí a rovnoprávností žen by měly prolínat také vzděláním dospělých."
    Ve svém projevu na slavnostním zasedání ke 40.výročí založení Pionýrské organizace hovořil na toto téma generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Řekl:
    "Prvořadou pozornost a odpovědnost za výchovu dětí má samozřejmě rodina. Dobré rodinné zázemí je pro zdravý a harmonický růst mladého pokolení těžko nahraditelné. Jde také o to, aby v péči rodiny o děti nepřevažovala jen materiální stránka jejich zabezpečování, ale v jednotě s tím i citová výchova, vytváření správných mravních hodnot a kvalit osobnosti mladého člověka. je žádoucí posilovat u mladé generace vědomí, že rozhodující není vyžadovat, klást podmínky či čekat, až úkoly a problémy vyřeší někdo jiný, ale sám něco dobrého umět, chtít využít své schopnosti a znalosti ve prospěch společnosti, sám se přičinit o zlepšování podmínek svého života."
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Británie zakázala lety Boeingů 737-400
LONDÝN 13.června (ČTK) -Britský Úřad pro civilní letectví (CAA) v pondělí s okamžitou platností zakázal lety všech dvanácti strojů typu Boeing 737-400, které jsou v Británii používány. Rozhodnutí následovalo po sérii vážných poruch při provozu těchto letadel.
    V lednu letošního roku se jeden z Boeingů 737-400 zřítil v blízkosti Nottinghamu -vyšetřování této katastrofy, při které zahynulo 47 lidí, stále ještě není uzavřeno. Minulý týden se pro závadu motorů, ke které došlo z dosud neznámých příčin, musely dva Boeingy 737-400 nouzově vrátit na letiště, odkud odstartovaly.
    Britské úřady zastávají názor, že "dvě poruchy v jednom týdnu jsou příliš". CAA zahájil naléhavá jednání s partnery ve Francii, kde se motory pro tento typ boeingů vyrábějí, a rovněž s americkými představiteli. Mluvčí CAA sdělila, že lety Boeingů 737-400 nebudou v Británii obnoveny dříve, dokud vyšetřování neskončí a dokud nebudou přijata uspokojivá opatření pro zajištění spolehlivé bezpečnosti.

Nalezena nacistická loď Bismarck
BOSTON 13. června (ČTK) -Na mořském dně nedaleko francouzského pobřeží byly v pondělí objeveny pozůstatky bitevní lodi Bismarck, jednoho z nejobávanějších německých plavidel ve druhé světové válce. Trup 250 metrů dlouhé lodi objevil Robert Ballard díky malé průzkumné ponorce Argo.
    Ballard byl vedoucím expedice, jež před čtyřmi lety nalezla s pomocí stejné sondy Argo jižně od Newfoundlandu Titanic, potopený v roce 1912. Loď Bismarck -objevil Ballard cestou ze Středozemního moře, kde spolu s dalšími členy své výpravy pátral po podmořských sopkách a troskách obchodního plavidla starých Římanů.
    Bitevní loď Bismarck byla potopena 27. května 1941 asi 965 kilometrů západně od francouzského Brestu. Nyní leží v hloubce 4500 metrů pod mořskou hladinou. Při potopení lodi britským královským námořnictvem se z posádky čítající 2200 mužů zachránilo pouhých 115 členů. Podle Ballardových údajů však v okolí vraku lodi nebyly objeveny žádné lidské pozůstatky.
    Vědci ve svých prvních reakcích označili nový Ballardův objev za velmi zajímavý, neboť námořní historikové budou moci podrobněji prozkoumat technologie, které používali němečtí vojáci, a podrobnosti spojené se způsobem jejich života na moři.
    Vrak lodi Bismarck bude podroben dalšímu zkoumání, jehož výsledky hodlá publikovat mj. i americká zeměpisná společnost National Geographic Society ve svém měsíčníku.

Sup na severu Čech
Ústí nad Labem 15. června (ČTK)-Neobvyklá podívaná se naskytla v závěru minulého týdne obyvatelům Suletic na Ústecku, když nedaleko jejich obce přistál obrovský dravec. Na nohou měl řemínky a označení. Po jeho odchytu a převozu do ústecké zoologické zahrady se zjistilo, že se jedná o supa hnědého, jenž patří hraběti Johanu Hoysovi z Dolních Rakous.
    Mistr sokolník Josef Hiebeler, který si pro tohoto dravce přijel uvedl, že sup uletěl před 15 dny z hradu Rosenburg při předváděcím letu. Tento pětiletý samec ztratil za špatného počasí orientaci, stejně jako jeho družka, která byla nalezena na jižní Moravě. Při přebírání supa Josef Hiebeler vyjádřil velkou spokojenost s přístupem, s jakým se v Československu setkal. Dnes je obrovský hnědý dravec na cestě z Československa do Rakouska.

Tele od čtyř rodičů za pomocí manipulace s buňkami
Dolní Újezd 16. června (ČTK) -Tele od čtyř rodičů, jehož zárodek byl sestaven z jednotlivých buněk dvou původních embryí v časných vývojových stádiích, se ve středu 14. června narodilo v JZD Dolní Újezd na Svitavsku.Čs.specialisté soudí, že je to zřejmě ve světě u skotu vůbec první úspěšný případ manipulace s organismem na buněčné úrovni.
    Zákrok spočívající v získání vhodných oplodněných vajíček, vytvoření nového zárodku tzv. agregační chiméry a jeho umístění do příjemkyně uskutečnil tým odborníků pod vedením Jana Říhy z Výzkumného ústavu pro chov skotu v Rapotíně a Vladimíra Landy z Ústavu molekulární genetiky ČSAV. Přípravné práce trvaly přes dva roky a konečný výsledek je dalším stupněm poznání reprodukční biologie u skotu, který otevírá cestu k novým metodám urychlujícím plemenářskou práci zejména pro produkci totožných zvířat.
    Býček při narození vážil 40 kilogramů, zatím je v dobrém zdravotním stavu a jeho zvláštností je zbarvení. Barevné skvrny nejsou buď červené nebo černé, jak by odpovídalo normálnímu křížení plemen, ale červenočerné.

Oslavy 100. narozenin Eiffelovy věže
PAŘÍŽ 18.června (ČTK) -Půl miliónu návštěvníků se v sobotu večer shromáždilo u Eiffelovy věže v Paříži, aby si připomněli 100.výročí vzniku tohoto významného technického díla. Slavnostní program trval symbolických 89 minut, světelné efekty, ohňostroje a vodní fontány stály pařížskou pokladnu 89 miliónů franků.
    Mezi 5000 umělci, kteří v programu vystoupili, byli i operní pěvec Placido Domingo a populární zpěváci Stevie Wonder, Julio Iglesias a Johnny Hallyday. Pařížský starosta Jacques Chirac na závěr nakrojil 27 metrů vysoký narozeninový dort.
    Na slavnost se sjela řada čestných hostů, mezi nimi také bývalý americký prezident Ronald Reagan.

Z domova | Ze zahraničí | Hospodářství | Styl 2k | Sport | Počítače | Černá kronika | Počasí
Fotbal | Hokej | Formule 1 | Lezení | Sázky a loterie | Inzerce | Grafika a foto | Živ. prostředí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS