CESKE NOVINY


Rumunský tisk o návštěvě N.Ceaušeska

BUKUREŠŤ 19.května (zpravodaj ČTK) -Rumunská veřejnost přijala výsledky rozhovorů Nicolae Ceaušeska a Miloše Jakeše s uspokojením a je přesvědčena, že jednání znamenají významný přínos k dalšímu rozvoji tradičně přátelských vztahů. Napsal to dnes v komentáři k čs.-rumunskému dialogu na nejvyšší úrovni v Praze orgán ÚV RKS SCINTEIA.
    List dále upozornil, že návštěva měla výrazně pracovní charakter a rozhovory umožnily širokou výměnu názorů na aktuální vývoj v obou zemích. Obě strany ocenily dosavadní rozvoj vzájemné spolupráce a vyslovily se pro její další rozšíření ve všech oblastech. Podle deníku hospodářský potenciál obou zemí nabízí využít nových možností, zejména moderních forem součinnosti.
    List ROMANIA LIBERA poukazuje na význam programu dalšího prohlubování výrobní kooperace a specializace mezi ČSSR a RSR, který byl během návštěvy podepsán. Připomíná, že v rozhovorech obě strany vyjádřily také své rozhodnutí usilovat o zdokonalení spolupráce v RVHP.
    SCINTEIA TINERETULUI v komentáři vyzvedává skutečnost, že Miloš Jakeš a Nicolae Ceaušescu na setkání vyjádřili rozhodnutí obou komunistických stran a států, že budou důsledně usilovat o rozvoj široké spolupráce, upevnění solidarity a jednoty socialistických zemí.

Sovětská delegace na návštěvě v ČSSR

Praha 18. května (ČTK) -Na pozvání federálního ústředního výboru Československého svazu protifašistických bojovníků dlí v ČSSR od 15. května delegace sovětského výboru bývalých účastníků války vedená jeho místopředsedou generálporučíkem Gennadijem Sredinem. Sovětská delegace jednala s představiteli Čs. svazu protifašistických bojovníků v čele s generálpouručíkem Františkem Šádkem, místopředsedou jeho federálního ústředního výboru.
    Obě delegace uvítaly zahájenou likvidaci sovětských a amerických raket středního a kratšího doletu, která se stala začátkem jaderného odzbrojení. Bylo zdůrazněno, že Sovětským svazem, Československem a dalšími socialistickými zeměmi nastolená a uskutečňovaná doktrína rozumné obranné dostatečnosti, která znamená velký krok na cestě zmenšení vojenské konfrontace a redukování ozbrojených sil na určitou hranici je potvrzením nového myšlení v mezinárodních vztazích. Rozhodnutí členských zemí, organizace Varšavské smlouvy o jednostranném omezení národních ozbrojených sil je příkladem praktické realizace zásad této doktríny.
    Obě strany se vyslovily pro další aktivizaci své činnosti, za upevnění míru a bezpečnosti v Mezinárodní federaci účastníků odboje /FIR/, v mezinárodních výborech bývalých vězňů fašistických koncentračních táborů a v jiných mezinárodních protinacistických a protiválečných organizacích Odsoudily rovněž všechny projevy neofašismu a revanšismu v Evropě ve smyslu dokumentů schválených v září 1988 na zasedání byra FIR při příležitosti 50. výročí mnichovského diktátu.
    Jednání představitelů obou bratrských organizací probíhalo v srdečném soudružském ovzduší a potvrdilo plnou shodu názorů ve všech projednávaných otázkách.

Pinochet i nadále vrchním velitelem armády

SANTIAGO DE CHILE 19.května (ČTK) -Velitelé chilské armády vyzvali generála Pinocheta, aby setrval ve své funkci vrchního velitele. Oznámil to ve čtvrtek v Santiagu de Chile zástupce velitele pozemních sil generál Jorge Zincke a ukončil tak de facto spekulace o případném odchodu diktátora Pinocheta do ústraní po plánovaném nástupu civilní vlády v příštím roce.
    Chilská opozice požaduje, aby Pinochet odstoupil z funkce vrchního velitele armády hned po volbách v prosinci letošního roku, neboť jedině tak bude možné zabránit konfliktům mezi ozbrojenými silami a civilní vládou. Podle nejnovějších průzkumů tento požadavek podporuje 77 procent všech obyvatel.
    Poté, co Pinochet prohrál v říjnu 1988 referendum o prodloužení svého prezidentského mandátu na dalších osm let, se vyskytly spekulace, že by jej vzhledem k minimální oblibě mohli k rezignaci přimět sami vojáci. Podle ústavy, kterou diktátor vnutil Chile v roce 1980, totiž budoucí civilní vláda nebude moci po osm let nařídit změny ve velitelských funkcích v ozbrojených silách.

Podíl na budování jaderných elektráren

Ostrava 22. května (ČTK) -Výroba zařízení pro jaderné elektrárny je už více než deset roků hlavním úkolem dělníků a techniků provozu jaderné energetiky k.p. Vítkovice -železárny a strojírny Klementa Gottwalda.
    Komponenty zhotovované v letech 1978 -88 byly určeny převážně pro výstavbu jaderných elektráren typu VVER 44O v Jaslovských Bohunicích, Dukovanech a Mochovcích. Do Maďarska, NDR a Sovětského svazu byly dodány kompenzátory objemu. Soupravy dílů reaktorových zařízení byly kompletovány pro jaderné elektrárny Paks v Maďarsku, Nord v NDR a Žiarnovce v Polsku.
    Současný sortiment ve Vítkovicích produkovaného zařízení je letos rozšiřován o komponenty pro jaderné elektrárny typu VVER 1OOO. Jsou to vnitřní vestavby reaktoru, primární potrubí, parogenerátory, kompenzátory objemu a stínicí kobky.
    Kompletace zařízení pro jadernou energetiku svým objemem a technickou náročností plně vytěžuje výrobní a technické kapacity. Využívány jsou inovované výrobní technologie, které jsou výsledkem několikaletého výzkumu a jejich osvojení ve výrobních podmínkách už bylo úspěšně prokázáno.

Miroslav Štěpán mezi pracujícími s.p. IPS Praha

Praha 22. května (ČTK) -O plnění plánu v komplexní bytové výstavbě na území Prahy se dnes přesvědčil člen předsednictva ÚV KSČ, vedoucí tajemník městského výboru KSČ v Praze Miroslav Štěpán. Zavítal mezi pracující státního podniku Inžeýrské a průmyslové stavby Praha, kteří letos odevzdají Pražanům 3600 bytových jednotek. V doprovodu podnikového ředitele Jaroslava Krajhanzla si nejdříve prohlédl vznikající sídelní celky v Jihozápadním Městě, jmenovitě Lužiny a Velkou Ohradu. Zde už stavbaři IPS přistoupili na základě svého závazku k Pražské výzvě k prvotřídní kvalitě bytovek, starají se o včasné dokončení kolektorů se všemi inženýrskými sítěmi, pečují o čistotu komunikací na staveništích a usilují o to, aby dokončili 51 procent bytů do 30. června t.r.
    Při besedě s vedoucími pracovníky IPS Miroslav Štěpán získal podrobné informace o problémech pražské výstavby. Např. i o tom, že na sídlištích vznikají domy s třetinou garsoniér, s třetinou jednopokojových bytů, zbytek připadá na dvou až třípokojové byty, což se jeví neefektivní. Byty na novém Žižkově mají rozměr v průměru 41 m2. Praha dostane brzy teplo z Mělníka. Aby však byl přivaděč dobře využit, je nutno již nyní zahájit výstavbu kolektorů ve starší zástavbě. IPS se na tento úkol připravuje již pět let, zatím však NVP stavbu nepovolil.
    Po zhlédnutí výstavky nových technologií podniku se Miroslav Štěpán setkal na aktivu s dělníky a techniky IPS. Ocenil, že kolektiv této organzace úspěšně využívá výsledků svého experimentování v denní praxi. Projevilo se to mj. v zavedení chozrasčotu a osobních účtů stavbyvedoucích. Vyslovil přesvědčení, že kolektiv IPS bude i nadále ukazovat cestu ostatním v nesnadném procesu přestavby Vždyť plnění úkolů ve výstavbě bytů a občanské vybavenosti je důležitým předpokladem také k občanské jednotě a důvěře Pražanů.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Drahé studium v USA
NEW YORK 18.května (zpravodaj ČTK) -Studium na soukromé vysoké škole stojí ve Spojených státech ročně v průměru 14.000 dolarů. Na státních univerzitách činí tyto výdaje čtyři až šest tisíc dolarů ročně a v posledních letech trvale rostou. V rozhovoru s listem PEOPLE'S DAILY WORLD na tuto skutečnost poukázal předseda Sdružení amerických studentů Fred Azcarate.
    V USA je mnoho rodin, jejichž celoroční příjmy dosahují jen 10-14 tisíc dolarů. Taková rodina si vyslání dítěte na studia nemůže prostě dovolit. Chudému zájemci o studium zbývají prakticky jen dvě možnosti: odsloužit si dva roky v ozbrojených silách a získat tím nárok na federální podporu, nebo si vzít půjčku. Ve druhém případě přichází absolvent do života s dluhem 50-80 tisíc dolarů.
    Nová vláda již řekla o potřebě zlepšení vzdělávacího systému v USA mnoho líbivých slov. Skutečná situace se však zatím zhoršuje, řekl Fred Azcarate.
    Sdružení amerických studentů má dva milióny členů a je největší a nejstarší studentskou organizací ve Spojených státech. Jak uvedl jeho předseda, studentské hnutí se v USA v posledních několika letech výrazně zaktivizovalo, a to jak v boji za zlepšení situace nemajetných studentů, tak i v otázkách odporu proti rasové diskriminaci, zbrojení, znečišťování životního prostředí, zločinnosti a dalších.

Novinky z Filmového studia Barrandov
Praha 19. května (ČTK) -Celkem devět nových filmů mají v květnu "roztočeno" režiséři Filmového studia Barrandov. Karla Smyczka jste mohli začátkem měsíce potkat na staveništi kulturního domu Praha -Jižní Město a v jeho druhé polovině v Průhonicích, kde dokončuje svůj nový film s názvem Nemocný bílý slon. Štěpán Skalský se se svým štábem pohyboval na různých místech Prahy, kde vznikaly exteriéry filmu Člověk proti zkáze připravenému k lOO. výročí narození Karla Čapka. V těchto dnech se bude v natáčení pokračovat v Topoĺčiankách a koncem měsíce ve Francii.
    Režisér Petr Koliha začal natáčet podle scénáře Václava Nývlta na motivy knihy Bohumila Hrabala Něžný Barbar stejnojmenný film. Hlavní roli ztvární Boleslav Polívka, v dalších se představí například Arnošt Goldflam, Jiří Menzel a Ivana Chýlková. Na Rožmitálsku a Příbramsku se bude až do konce června pohybovat Antonín Máša, režisér filmu s názvem Skřivánčí ticho. V Jetřichovicích u Děčína vzniknou další stovky metrů nového snímku Jiřího Hanibala Útěk s Cézarem.
    Vrať se do hrobu je poněkud imperativně znějící název filmu Milana Šteindlera, k němuž bude do konce měsíce natáčet exteriérové scény v Praze. Scénář napsal spolu s Halinou Pawlovskou. Líčí v něm příběh mladého sociologa, který se při plnění svého prvního samostatného vědeckého úkolu ocitne mezi maturující mládeží. Názory zkoumaných lidí i atmosféra, ve které žijí, na něj zapůsobí natolik, že zatouží vrátit se do jejich věku.
    V dokončovacích pracích mají na Barrandově v těchto dnech celkem třináct snímků. Toto zdánlivě nešťastné číslo však neznamená, že by se přátelé filmu neměli těšit například na filmy Divoká srdce Jaroslava Soukupa, Muka obraznosti Vladimíra Drhy, Půlnoc v kině Vesmír Václava Křístka, Vážení přátelé, ano Dušana Kleina nebo Čas sluhů Ireny Pavláskové. Ty se totiž z této zrající kolekce, se kterou mají v polovině roku na Barrandově nejvíc práce, objeví na plátnech našich kin nejdříve.

Británie vypověděla 11 sovětských občanů
LONDÝN 22.května (ČTK) -Britské ministerstvo zahraničí v neděli oznámilo, že vypovídá ze země 11 sovětských občanů -diplomatů, pracovníků obchodního oddělení, vojenských atašé a novinářů -za "činnost neslučující se s jejich statusem". Žádné konkrétní zdůvodnění britské úřady neposkytly.
    Občanům SSSR byla dána dvoutýdenní lhůta na opuštění země.
    Mluvčí opoziční Labouristické strany pro zahraniční politiku George Robinson vyslovil požadavek, aby vláda v parlamentu své rozhodnutí vysvětlila.

Úspěšná zkouška rakety středního doletu
DILLÍ 22.května (zpravodaj ČTK) -Indie dnes úspěšně vyzkoušela svou první raketu středního doletu.
    Devatenáctimetrová raketa Agni o hmotnosti čtrnáct tun byla odpálená ze zkušební střelnice v Čandípuru ve východoindickém státě Urísa u pobřeží Bengálského zálivu.
    Start rakety musel být pro technickou závadu dvakrát odložen 20.dubna a 1.května. Proti experimentu vyjádřily výhrady Spojené státy.
    Agni je raketou typu země-země a má dolet 1500-2000 kilometrů. Její dnešní zkoušku Indie označila za významný krok při vývoji řízených střel, který zahájila v roce 1984.
    Loni v únoru Indie úspěšně vyzkoušela raketu Prithví, která se doletem 250 kilometrů řadí do třídy taktických zbraní.

Z domova | Ze zahraničí | Hospodářství | Styl 2k | Sport | Počítače | Černá kronika | Počasí
Fotbal | Hokej | Formule 1 | Lezení | Sázky a loterie | Inzerce | Grafika a foto | Živ. prostředí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS