CESKE NOVINY


Návštěva M.Gorbačova v Číně: historická událost

PEKING 12.května (zpravodaj -ČTK) -Za historickou událost označil nadcházející návštěvu Michaila Gorbačova v Číně japonský velvyslanec v Pekingu Tošijiro Nakajima.
    V rozhovoru, který dnes otiskl mládežnický list ČUNG-KUO ČCHING-NIEN PAO, označil očekávanou normalizaci vztahů mezi Čínou a Sovětským svazem za přirozený vývoj, který doplní nynější tendenci zmírňování napětí mezi Východem a Západem. Zlepšení čínsko-sovětských vztahů příznivě ovlivní mír a bezpečnost v Asii. Je třeba tento vývoj uvítat, zdůraznil Tošijiro Nakajima. V této souvislosti vyjádřil přesvědčení, že kambodžskou otázku se podaří postupně vyřešit.
    Uvedl, že normalizace čínsko-sovětských vztahů nemůže mít neg ativní dopad na vztahy mezi Čínou a Japonskem.
    Čína a Sovětský svaz jsou důležitými sousedy a Japonsko má zájem s nimi udržovat dobré sousedské přátelské vztahy. Normalizace vztahů mezi Moskvou a Pekingem může čínsko-japonské vztahy aktivně ovlivnit, prohlásil japonský velvyslanec.
    Stranický list ŽEN-MIN Ž'-PAO v obsáhlém životopisu nejvyššího sovětského činitele označil Michaila Gorbačova za vedoucího představitele nového typu, s novými myšlenkami a novým pracovním stylem.
    V angličtině vydávaný list CHINA DAILY přetiskl dnes rozhovor s poradcem Ústava Dálného východu Akademie věd SSSR Nikolajem Fedorenkem, který se v Pekingu zúčastnil sympozia k 70.výročí čínského protifeudálního a protiimperialistického hnutí 4.května.
    N.Fedorenko označil první čínsko-sovětskou vrcholnou schůzku po 30 letech za významnou událost mezinárodních vztahů. Jak poznamenal, jistě přispěje ke světovému míru a stabilitě a pomůže rozšířit politickou, hospodářskou a kulturní výměnu mezi Čínou a Sovětským svazem.

Na místo havárie ponorky vyplouvá
skupina sovětských lodí

MOSKVA 12. května (zpravodaj ČTK) -Na místo hávárie sovětské jaderné ponorky v Norském moři vyplouvá v těchto dnech skupina lodí. Cílem je nalézt potopenou ponorku a prokoumat její stav. Informuje o tom dnes v sovětském deníku KRASNAJA ZVEZDA náčelník záchranné služby Severní námořní flotily kapitán Anatolij Zacharov.
    Ve skupině jsou záchranné lodi Georgij Titov a Michail Rudnickij a výzkumná plavidla Akademik Mstislav Keldyš a Persej, uvádí A.Zacharov. Posádka každé z nich má vlastní úkol. První dorazí k místu havárie plavidlo Persej. Jeho cílem je nalézt potopenou ponorku pomocí výzkumných zařízení, která má na palubě. Podle předpokladů by se to mělo podařit za několik dnů. Poté budou použita podmořská plavidla bez lidské posádky, která dopraví loď Georgij Titov. S jejich pomocí by se měla potopená ponorka vyfotografovat.
    V další fázi budou použita podmořská plavidla s posádkou. Skupina jich má k dispozici celkem pět, přičemž nejvykonnější z nich se může potopit do hloubky 6000 metrů. Posádky by měly prozkoumat stav ponorky a při dostatečném množství údajů určit i možné příčiny její havárie.
    V Sovětském svazu ani v zahraničí neexistují přístroje schopné vyzvednout ponorku ze dna. Mohu jen říci, že získané výsledky se budou všestranně zkoumat a na tomto základě bude přijato konečné rozhodnutí o této otázce, zdůraznil A. Zacharov.

Odsun sovětských vojsk z Olomouce

Olomouc 13. května (ČTK) -Z Olomouce byl dnes zahájen přesun automobilního praporu Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR zpět do SSSR. Tento krok je plně v souladu s rozhodnutím sovětské vlády, které schválily členské státy Varšavské smlouvy, a je součástí opatření k jednostrannému snížení počtu sovětských ozbrojených sil, jak je oznámil Michail Gorbačov v prosinci 1988 na půdě OSN.
    Vlastnímu odsunu přecházel mítink v objektu kasáren. Po hymnách SSSR a ČSSR k sovětským vojákům promluvil zástupce velitele Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR generálmajor Anatolij Zujev. Jménem stranických a státních orgánů Severomoravského kraje a jeho obyvatel se s odcházejícími vojáky rozloučil tajemník severomoravského KV KSČ Čeněk Milota. Za pracující Olomoucka popřál mnoho úspěchů v plnění úkolů přestavby v SSSR příslušníkům automobilní jednotky Zdeněk Klímek z podniku TOS Olomouc.
    Sovětští vojáci měli družbu s okresem Brno -venkov, odkud je přijel dnes pozdravit tajemník OV KSČ Miroslav Matoušek. V rozhovoru se zpravodaji ČTK ocenil přátelské vztahy, které se začaly rozvíjet již před dvěma desítkami let. Na vojáky budou vzpomínat například zemědělci, jimž příslušníci jednotky významně pomáhali při žních, sběru brambor i dalších špičkových polních pracích.
    S kyticemi šeříků a pamětními listy s fotografiemi ze společných akcí za vojáky přišli pionýři z olomoucké základní školy Františka Stupky, kteří s nimi mají družbu již 15 let. Naposledy se spolu setkali 1. května v kasárnách na společné oslavě Svátku práce, dnes to bylo setkání na rozloučenou...
    Mítink byl zakončen Internacionálou a slavnostním pochodem vojáků automobilního praporu.
    Těsně před odjezdem jednotky hovořili zpravodajové ČTK s jedním z odcházejících vojáků, vojínem Radilem Nurulinem. Svěřil se, že se na cestu do vlasti těší a že odchází s pocitem dobře splněných úkolů. V jeho mysli však zůstane také trochu smutku, protože v Československu zanechá několik svých nových přátel. Nezapomenutelná pro něho budou i mnohá vystoupení čs. umělců, které zhlédl.
    Před devátou hodinou se vydala kolona těžkých kolových vozidel o celkové délce 11 kilometrů na cestu k hranicím Československa se Sovětským svazem.

Rozporný projev prezidenta Bushe

NEW YORK 13.května (zpravodaj ČTK) -Prezident USA George Bush pronesl v noci na sobotu na texaské univerzitě v Houstonu projev zaměřený na vztahy mezi Spojenými státy a Sovětským svazem. První z ohlašované série zásadních zahraničněpolitických vystoupení amerického prezidenta se vyznačovalo značně rozpornými prohlášeními.
    Prezident oznámil, že nová americká vláda ukončila analýzu politiky Spojených států ve vztahu k Sovětskému svazu, k níž přistoupila letos v lednu po příchodu do Bílého domu. Analýza ukázala potřebu "nové politiky, a sice takové, která by brala v úvahu celé spektrum přeměn na celém světě, včetně SSSR", řekl George Bush.
    Na jedné straně G.Bush uvedl, že Spojené státy podávají Sovětskému svazu ruku ke spolupráci v zájmu zajištění světového míru, ale pokud jde o konkrétní návrhy americké strany, zůstal jeho projev značně za očekáváním. Ocenil významné změny v sovětské společnosti, ale vydával je spíše za úspěch americké "zásadové" politiky než za výsledek odvážných kroků sovětského vedení. Nynější situaci ve světě hodnotil jako mimořádnou příležitost k upevnění míru a k rozvoji vzájemných vztahů, ale místo aby řekl, jak k němu hodlá přispět vláda USA, omezil se v podstatě na vznášení nových požadavků na adresu Sovětského svazu.
    Americký prezident vyzval SSSR k dalšímu podstatnému snížení jeho ozbrojených sil, protože prý trvá nerovnováha a sovětská vojenská převaha. Požadoval odstranění tzv.železné opony, k čemuž je ovšem podle jeho slov potřeba, aby Sovětský svaz "umožnil plnou realizaci práva na sebeurčení státům východní Evropy". Vyslovil se pro spolupráci při řešení regionálních problémů, ale prohlásil, že dosavadní sovětské iniciativy nestačí a "je třeba udělat mnohem víc".
    Přestože připustil významné úspěchy sovětské politiky přestavby a otevřenosti, vyjádřil pochybnosti o jejím "trvalém charakteru" a obavy, ze "sezónnosti" vývoje v SSSR. Vyzval dále Sovětský svaz, aby přispěl k řešení globálních problémů lidstva, zejména k boji proti nebezpečí šíření drog a zhoršování životního prostředí. Potvrdil ochotu jednat o snížení stavu strategických zbraní, o kontrole pokusných jaderných výbuchů a o zákazu chemických zbraní. Na nejnovější sovětské návrhy však vůbec nereagoval.
    Za nejpozitivnější lze považovat Bushovo prohlášení, že je třeba skoncovat s politickou doktrínou zadržování komunismu. Tato slova však vzápětí znehodnotil tím, že v rozporu se skutečností tvrdil, že Sovětský svaz zatím nabízí jen sliby a naděje, ale nikoli činy.
    První americké ohlasy věnují největší pozornost Bushovu návrhu na "otevření vzdušného prostoru" zemí NATO a Varšavské smlouvy v Evropě pro neozbrojené průzkumné lety obou stran a nabídce na uvolnění amerických diskriminačních opatření v oblasti obchodní výměny mezi USA a SSSR zavedených v roce 1974 (tzv.Jackson-Vanickův zákon). Také oba tyto návrhy jsou však sporné. Svoboda pohybu ve vzdušném prostoru by se totiž týkala pouze Evropy, a nikoli Spojených států, a zrušení obchodních omezení by bylo jen dočasné, jaksi na zkoušku, a podmíněné povolením neomezené emigrace ze Sovětského svazu.
    Podobně jako ve všech svých dosavadních programových prohlášeních, předložil tedy G.Bush po dlouhých přípravách a konzultacích nakonec jen velmi opatrný a kompromisní plán, v němž je málo nového, zato hodně staré rétoriky a vlastně žádná skutečná iniciativa.

George Bush přivítal sovětské odzbrojovací kroky

WASHINGTON 14.května (ČTK) -Americký prezident George Bush v noci na dnešek v projevu k absolventům univerzity Alcorn ve státě Mississippi opatrně přivítal rozhodnutí Sovětského svazu jednostranně stáhnout z území svých evropských spojenců 500 bojových hlavic taktických jaderných prostředků.
    Prezident připomněl svůj páteční projev v Houstonu a opětovně prohlásil, že americká zahraniční politika devadesátých let ve vztahu k Sovětskému svazu opustí rámec pokusů "zadržovat" SSSR. George Bush však, stejně jako v Houstonu, neuvedl žádné konkrétní kroky, které Washington přijme jako odpověď na sovětské mírové iniciativy.
    Nechme Gorbačova, aby učinil to, co jednostranně ohlásil -bude to dobré, prohlásil Bush. Současně všeobecně poznamenal, že v závislosti na tom, jak bude Sovětský svaz postupovat po cestě větší otevřenosti a demokratizace a jak budou jeho akce odpovídat mezinárodním normám, budou Spojené státy přijímat "odpovídající reciproční opatření".
    Americký prezident zopakoval svůj zájem o zajištění míru a prohlásil, že nehodlá usilovat o válku v oblasti veřejného mínění mezi Spojenými státy a Sovětským svazem.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Trest za rozkrádání
Ústí nad Labem 17. května /ČTK/ -Okresní soud v Ústí nad Labem odsoudil bývalého uvolněného předsedu oborového výboru ROH při bývalém generálním ředitelství Pozemních staveb Ústí nad Labem Jaroslava Janouška /1944/ za rozsáhlou majetkovou trestnou činnost.
    Při hlavním líčení mu bylo prokázáno, že od roku 1985 do června 1988 si nechal za neuskutečněné služební cesty proplatit nejméně 5264 Kčs. Navíc prodejem svěřených věcí, odcizením a následným prodejem radiátorových těles a dalšího materiálu získal nejméně 17.000 Kčs. Machinacemi s rekrečními poukazy do Řecka, Jugoslávie a Bulharska způsobil Pozemním stavbám a oborovému výboru ROH škodu v částce 47.000 Kčs. Z ní měl zisk nejméně 10.000 Kčs. Z účtu odborové organizace ROH vyzvedl 20.000 Kčs, které použil pro svoji potřebu. Dále byl uznán vinným, že si vypůjčil nejméně 56.300 Kčs od občanů, přestože byl značně zadlužen. Tyto částky v dohodnuté době nevracel. Od 3.1.1984 do 4.6.1988 využil nejméně v 60 případech služebního vozidla pro své soukromé cesty i pro potřeby své rodiny a jiných osob. Tím způsobil bývalé VHJ Pozemní stavby Ústí nad Labem škodu ve výši 20.059 Kčs. Tyto trestné činy spáchal především proto, že delší dobu dojížděl i služebním vozem do soukromých heren v Liberci, kde při hazardních hrách prohrával vysoké částky.
    Za uvedenou trestnou činnost byl obžalovaný Jaroslav Janoušek odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání čtyř let se zařazením do první nápravně výchovné skupiny. Dále mu Okresní soud v Ústí nad Labem uložil povinnost uhradit způsobenou škodu.
    Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Zahájen soud s příslušníky organizace Přímá akce
PAŘÍŽ 17.května (ČTK) -V Lyonu byl v úterý za mimořádných bezpečnostních opatření zahájen proces s 20 příslušníky francouzské teroristické organizace Přímá akce.
    Obžalovací spis o 33 bodech obviňuje členy lyonské skupiny Přímé akce ze tří vražd, 30 ozbrojených přepadení a tří pumových atentátů.
    Předpokládá se, že soud potrvá nejméně sedm týdnů a jen první tři dny bude čten 336stránkový obžalovací spis. Hlavní advokát obhajoby Jacques Verges, známý neúspěšnou obhajobou válečného zločince Klause Barbieho před třemi lety, ihned po zahájení procesu požádal o odklad líčení, avšak jeho žádost byla zamítnuta.
    Čtyři další členové Přímé akce, včetně jejího spoluzakladatele Jean-Marka Rouillana, kteří byli letos odsouzeni k doživotnímu vězení, drží ve vězení hladovku a požadují samostatnou vazbu pro "politické vězně", za něž se považují.
M. Štěpán přijal Helmuta Zilka
Praha 11. května (ČTK)-Starostu města Vídně Helmuta Zilka dnes přijal člen předsednictva ÚV KSČ, vedoucí tajemník městského výboru KSČ a předseda městského výboru NF v Praze Miroslav Štěpán.
    V přátelské besedě si oba představitelé vyměnili názory na rozšíření spolupráce mez oběma hlavními městy. Zejména v oblasti turistického ruchu, kultury, společného podnikání, při řešení problémů ekologie se naskýtají možnosti výraznějších kontaktů. Ocenili dosavadní zkušenosti ze započatého procesu spolupráce, a zdůraznili, že v zájmu dobrých sousedských vztahů jsou předpoklady pro jeho další prohlubování.
    Přijetí se zúčastnil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Horčík.
Do USA přiletěly dvě skupiny sovětských inspektorů
WASHINGTON 13.května (ČTK) -Ke kontrole plnění smlouvy mezi SSSR a USA o likvidaci jaderných raket kratšího a středního doletu přicestovaly v pátek do Spojených států dvě skupiny sovětských inspektorů. Ze strany Sovětského svazu je to v pořadí již 15. a 16. náhlá inspekce.
    Z pěti možných vojenských základen v Arizoně, Kalifornii, Coloradu a Utahu si dnes sovětští odborníci vyberou dvě, které budou chtít navštívit. Všechny slouží jako podpůrné objekty pro americké střely s plochou dráhou letu a rakety typu Pershing.
    Na základě příslušné smlouvy z prosince 1987 mají SSSR i USA možnost uskutečnit 20 náhlých inspekcí ročně. Od podepsání dokumentu využili Američané tuto možnost čtrnáctkrát.
Schválen projekt nové rakety na pevné palivo
TOKIO 14.května (ČTK) -Národní rada pro kosmický výzkům (NASDA), která podléhá úřadu japonského předsedy vlády, schválila projekt největší japonské nosné rakety na pevné palivo.
    Program, který vypracoval Ústav leteckých a kosmických věd (ISAS), počítá s rozšířením japonských plánů na výzkum kosmického prostoru.
    Nosič bude mít průměr 2,5 metru, zatímco až doposud se rakety ISAS vyráběly jen do průměru 1,4 metru. Raketa bude vysoká kolem 30 metrů a její nosnost trojnásobně přesáhne kapacitu dosavadních prostředků.
    Raketa nového typu má prvně vzlétnout v polovině 90.let. Jejím posláním bude mj. vynášet vědecké přístroje k průzkumu Měsíce, Venuše a Merkuru.
    Náklady spojené s vývojem nového kosmického prostředku se odhadují na více než miliardu dolarů a výrobní cena každého nosiče na 37-38 miliónů dolarů.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS