CESKE NOVINY


Setkání hrdinů socialistické práce s českými spisovateli.

Dobříš 30. dubna /ČTK/ -Vzájemná úcta k práci druhého, k dílu, které vykonal, k tvorbě, jíž se věnuje -tak vyzněla dnešní beseda v dobříšském zámku, při níž se setkali hrdinové socialistické práce vyznamenaní tímto čestným titulem před letošním Svátkem práce a naši přední prozaikové a básníci, členové Svazu českých spisovatelů.
    O své zkušenosti z literární tvorby, o vzpomínky, ale i o starosti a problémy provázející uměleckou práci se s hosty podělili nově jmenovaný národní umělec Jiří Marek, národní umělec Ivan Skála, zasloužilé umělkyně Jaromíra Kolárová a Jarmila Urbánková, zasloužilý umělec Josef Kadlec, Ema Řezáčová, František Stavinoha, Josef Frais a tajemník SČS František Mandát.
    Spisovatelé a básníci hovořili především o svém vztahu k lidem a ke každodennímu životu, který nezbytně potřebují pro svoji tvorbu. V odpovědích na dotazy hostům přiblížili, jak se rodí nový román či básnická sbírka, jak jsou pro ně mimořádně cenné zkušenosti z jejich běžných zaměstnání, jak nutné je neustálé studium a získávání dalších poznatků z nejrůznějších oborů.
    Mezi tématy besedy byla i spolupráce umělců s polygrafickým průmyslem. Největším kamenem úrazu, jak zdůraznili hostitelé, je neúměrně dlouhá doba mezi zadáním knihy do výroby a jejím vydáním. Tiskárny jsou zastaralé, operativním potřebám neodpovídá organizace práce, nedostává se kvalifikovaných pracovních sil. Změnit je třeba také systém schvalovacího řízení, odstranit administrativní překážky při distribuci a přebudovat rozbujelý aparát Knižního velkoobchodu. To vše jsou faktory, které nakonec způsobují, že na vydání knihy se čeká až tři roky.
    Hrdinové socialistické práce a jejich rodinní příslušníci se zájmem vyslechli vzpomínky na české spisovatele, kteří tvořili v dobříšském zámku, na Jana Drdu, Marii Majerovou, Zdeňka Nejedlého či na Antonína Zápotockého. Ema Řezáčová, Jiří Marek a Ivan Skála v nich připomněli zejména pracovitost a odpovědnost, s jakou tito autoři přistupovali ke své práci, a rozdělili se i o veselé příběhy z jejich spisovatelského života.
    Besedu na závěr shrnul tajemník Ústřední rady odborů Miroslav Španiel, který konstatoval, že čest a úctu si zasluhuje každá dobře vykonaná práce, ať ji odvedl přední dělník, vědec nebo spisovatel. A za takovou práci patří právem každému dík, společenské uznání i vysoké ocenění.

Světový den družebních měst a Bratislava

Bratislava 30.dubna /ČTK/-Rozvojem vzájemného porozumění a spolupráce mezi národy bez ohledu na národnostní příslušnost, jazyk, náboženství a politické zřízení je hlavním posláním Světové federace družebních měst. Jejím členem je s dalšími osmi československými městy i Bratislava, která si v dnešní poslední dubnový den připomněla společný svátek téměř 3500 měst sdružených v této významné mezinárodní organizaci.
    Na mapě Evropy, Asie a Afriky se nachází celkem desítka měst, s nimiž Bratislava udržuje blízké přátelské styky. Nejdéle je rozvíjí se starobylou italskou Perugií. Nejmladším družebním městem Bratislavy je nejjižnější mořský přístav NSR Brémy. Jediným představitelem afrického kontinentu mezi družebními přáteli města na Dunaji je egyptská Alexandrie. V deltě Mekongu leží další partner-Hočiminovo Město, více než třímiliónové centrum Vietnamské socialistické republiky.
    V krajině tisíci jezer, ve Finsku, je nejsevernějším družební město Bratislavy Turku. K dalším evropským družebním partnerům patří řecká Soluň, polský Krakov a další. Obsahem nejbohatší přátelské vztahy však udržuje s metropolí Ukrajinské SSR Kyjevem.

Vstříc oslavám Svátku práce v naší vlasti

Generální tajemník  ÚV KSČ Miloš Jakeš v rozhovoru s vyznamenanými. Praha 1.května /ČTK/ -Prožíváme dnes neobyčejný den v roce, den, který je zasvěcen lidské práci. U počátku tohoto dne v mezinárodním revolučním dělnickém hnutí byla před stoo lety hluboká myšlenka internacionální solidarity dělného lidu v boji proti kapitalistickému útlaku a vykořisťování. Tuto tradici nově obohatil socialismus, který tento den povznesl na svátek osvobozené lidské práce jako tvůrkyně hodnot života člověka a společnosti.
    Krátce před devátou hodinou, srdečně pozdravování účastníky manifestace, zaujali místa na hlavní tribuně generální tajemník ÚV KSČ a předseda ÚV Národní fronty ČSSR Miloš Jakeš, prezident ČSSR Gustáv Husák a další členové předsednictva ÚV KSČ Ladislav Adamec, Jan Fojtík, Karel Hoffmann, Alois Indra, Jozef Lenárt, Miroslav Štěpán, Karel Urbánek a Miroslav Zavadil, tajemník ÚV KSČ František Hanus a členové sekretariátu ÚV KSČ Zdeněk Hoření, Marie Kabrhelová, Vasil Mohorita, Jindřich Poledník a Rudolf Rohlíček.
    Pionýři, oslavující v tyto dny 40.výročí založení své jednotné organizace, předali nejvyšším československým stranickým a státním představitelům kytice rudých květů.
    Na tribuně dále byli vedoucí oddělení ÚV KSČ, členové výboru pro stranickou práci v ČSR, představitelé Federálního shromáždění ČSSR a České národní rady, místopředsedové a ministři vlád ČSSR a ČSR, představitelé orgánů, politických stran a společenských organizací Národní fronty a další osobnosti našeho politického a veřejného života.
    Na čestnýcch místech byli také hrdinové socialistické práce, národní umělci, nositelé státní ceny Klementa Gottwalda a příkladní pracovníci, kteří v předvečer Svátku práce převzali na Pražském hradě vysoká státní vyznamenání.
    Prvomájové manifestaci přihlíželi rovněž představitelé zastupitelských úřadů socialistických zemí v Československu i četní zahraniční hosté, mezi nimiž byla také oficiální parlamantní delegace Afghánské republiky.
    Úderem deváté hodiny zazněla Václavským náměstím československá státní hymna. Manifestaci zahájil člen předsednictva ÚV KSČ, vedoucí tajemník městského výboru KSČ a předseda městského výboru Národní fronty v Praze Miroslav Štěpán.
    Poté se ujal slova generální tajemník ÚV KSČ a předseda ÚV Národní fronty ČSSR Miloš Jakeš. V projevu připomněl, že socialismus vtiskl provomájovým manifestacím nový obsah-staly se opravdovým svátkem pracujícího člověka, oslavou tvůrčí a svobodné práce.
    Naše socialistická společnost vstoupila do období hlubokých, kvalitativních přeměn ve všech oblastech svého života, uvedl dále Miloš Jakeš. Vysoce si vážíme široké podpory, kterou má politika přestavby a demokratizace v naší veřejnosti. Svědomitě a iniciativně pracovat, dbát všude na pořádek a kázeň, mít na zřeteli potřeby a zájmy socialistické společnosti-to je ten nejlepší vklad do společného díla, zdůraznil Miloš Jakeš.

Pokus o výtržnost na Václavském náměstí

Praha l. května / ČTK -Po skončení prvomájové manifestace v Praze se skupina osob pokusila v horní části Václavského náměstí o výtržnost. Jejich počínání se nesetkalo s odezvou u návštěvníků tohoto přirozeného centra hlavního města.


v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Svět a Svátek práce
BONN 30.dubna (zpravodaj ČTK) -Politiku plné zaměstanosti požaduje prvomájová výzva užšího předsednictva západoněmecké sociálně demokratické strany (SPD), která byla zveřejněna v hlavním městě NSR. Dokument upozorňuje na fakt, že v Evropských společenstvích je 16 miliónů nezaměstnaných, z nichž 2,2 miliónu žije na území NSR.
    SPD poukazuje na potřebu pomoci strukturálně slabým oblastem a tradičním průmyslovým centrům. Sociální demokraté také podporují boj odborů za kratší pracovní týden.
    HAVANA -Prvomájové manifestace na havanském náměstí Revoluce se celkem zúčatní na 900.000 pracujících. Početné průvody na oslavy Svátku práce se uskuteční také v dalších administrativních centrech kubánských provincií.
    ANKARA -Itanbulské úřady zakázaly odborům oslavit 1.máj. Napsal to sobotní turecký tisk.
    Hlavní odborové ústředny vytvořily výbor, který vyzval ke svolání velké manifestace na jednom istanbulském náměstí. Jsou odhodlány oslavit Svátek práce i přes úřední zákaz. Zástupce istanbulského guvernéra řekl novinářům, že proti manifestantům bude použito síly. Toto rozhodnutí zdůvodňoval událostmi z května roku 1977, kdy v Istanbulu zahynulo 36 lidí. Odboráři odpověděli, že za tento incident nebyli zodpovědni pracující, nýbrž že šlo o provokaci.
    Úřady se nyní snaží oslavě 1. máje zabránit i tím, že v noci na sobotu zadržely několik aktivistů.
    KÁBUL (zpravodaj ČTK) -Začátek boje afghánských pracujících za jejich práva je nerozlučně spojen se založením Lidové demokratické strany Afghánistánu v roce 1965. V úvodníku k mezinárodnímu svátku všech pracujících to dnes připomněl afghánský list PAJÁM. List dodal, že v uvedené době zazněly první výraznější hlasy protestu proti ekonomickému a sociálnímu útlaku ze strany vykořisťovatelských tříd.
    Prvního května roku 1968 vyšli pracující řady afghánských továren poprvé do ulic, aby se dožadovali společenské spravedlnosti. Tehdy proti nim policie tvrdě zakročila a zabila nebo zranila mnoho demonstrantů.
    PAJÁM také zdůraznil, že mnozí Afghánci oslaví letos svátek práce se zbraní v ruce, tváří v tvář nepřátelům, kteří přicházejí ze zahraničí. Největším přáním všech afghánských pracujících je mír. Jen ten jim umožní přiložit ruku k obnově válkou zničené země, napsal závěrem afghánský deník.
    BĚLEHRAD (zpravodaj ČTK) -Dělnická třída a vedoucí síly společnosti v čele s SKJ usilují o nalezení spolehlivých odpovědí ke zvládnutí nahromaděných těžkostí, rychlému překonání krize a k vypracování platformy boje za lepší, bohatší a humánnější život v obnoveném a rozvinutém socialismu. Uvádí se to v provolání Socialistického svazu pracujících Jugoslávie (obdoba naší Národní fronty), ÚV SKJ a dalších jugoslávských společenskopolitických organizací k 1.máji.
    Provolání, které dnes zveřejnil jugoslávský tisk, vyzývá občany SFRJ, aby byli svorni při uplatňování lidských práv, svobody vyjadřování myšlenek, vzájemném respektování a toleranci a byli tak na výši požadavků procesů, které se odvíjejí v dnešním světě.
    SOUL (ČTK) -Více než 20.000 policistů dnes převelela jihokorejská vláda do hlavního města Soulu ve snaze zabránit uspořádání prvomájového průvodu. Policisté vyzbrojení obušky a granáty se slzotvorným plynem zaujali pozice u všech soulských autobusových a železničních stanic a v okolí místa průvodu.
    Vláda prezidenta Ro Tche-ua minulý týden prvomájový průvod označila za pokus o narušení veřejného pořádku a zakázala ho. Policisté při zátahu na předpokládané účastníky manifestace v sobotu v Soulu zatkli více než 2200 osob.
    Navzdory postupu vlády představitelé obdorových organizací oznámili, že prvomájový průvod se konat bude a podle předběžných odhadů se jej hodlá zúčastnit asi 100.000 lidí.
    Předseda vládní Demokratické strany spravedlnosti Pak Džun-kjo v této souvsilosti varoval, že pokud neskončí rozsáhlé stávky dělníků a studentů, které v minulých dnech zachvátily prakticky všechna velká jihokoresjká města, bude na celém území státu vyhlášen tzv.prezidentský režim.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS