CESKE NOVINY


Vyznamenání pionýrů v Domě čs.dětí

Praha 21.dubna (čtk) -Nejvyššími pionýrskými vyznamenáními -vyfotografováním před Rudým praporem ústřední rady PO SSM a Čestným pionýrským odznakem I.stupně byla dnes v Domě čs.dětí na Pražském hradě oceněna příkladná práce 37 pionýrek a pionýrů z celé ČSSR. Při příležitosti 40.výročí založení Pionýrské organizace dekoroval náčelník hlavního štábu Lidových milicí ČSSR Miroslav Novák Rudý prapor ústřední rady PO SSM stuhou hlavního štábu Lidových milicí ČSSR jako výraz ocenění plodné spolupráce naší jednotné dětské organizace a Lidových milicí.
    Týž den byla v Domě čs.dětí otevřena výstava "Tradice a současnost" přibližující historii pokrokového dětského hnutí v Československu a hlavní milníky v životě pionýrské organizace.

Ke 40.výročí vzniku světového a čs.mírového hnutí

Praha 21.dubna (čtk) -Mírové fanfáry národního umělce Václava Dobiáše a Beethovenova Óda na radost zahájily dnes v Praze společné zasedání Čs.mírového výboru (ČSMV), České mírové rady (ČMR) a Slovenské mírové rady (SMR). Jednání bylo věnováno 40.výročí vzniku organizovaného světového a čs.mírového hnutí.
    Účastníci zasedání si připomněli položení základu pro jednotný postup světových mírových sil, jímž se stal v dubnu 1949 současně v Praze a Paříži I.světový kongres obránců míru. Za 40 let své existence dosáhlo mírové hnutí mezinárodní autority a zformovalo se do podoby aktivního spolutvůrce všech světových procesů směřujících k odstranění válek a jejich hrozby, k řešení sociálních, ekonomických a dalších globálních problémů a k naplňování všelidských hodnot.
    Místopředseda ČSMV Josef Krejčí na zasedání přivítal člena sekretariátu ÚV KSČ a místopředsedu ústředního výboru Národní fronty ČSSR Rudolfa Rohlíčka, představitele politických stran a společenských organizací Národní fronty, vedoucí činitele vysokých škol a zástupce čs.měst míru. Členové ČSMV, ČMR a SMR srdečně pozdravili rovněž přímé účastníky I.světového kongresu obránců míru -Alexandra Horáka a Miroslava Nováka.
    Účastníci zasedání pak vyslechli poselství mírové štafety Univerzity Karlovy, v němž studenti poukázali na tradici boje za mír na svém vysokém učení a vyjádřili jednoznačnou podporu úsilí protiválečných hnutí při řešení všech globálních problémů.
    Hlavní projev na zasedání přednesl předseda ČSMV akademik Bedřich Švestka.

Tiskové komuniké o jednání ČSSR-Vatikán

Praha 21.dubna (čtk) -Od 10.dubna do dnešního dne byla v Československu delegace Vatikánu vedená arcibiskupem Franceskem Colasuonnem, apoštolským nunciem se zvláštním posláním, a měla rozhovory s vládní delegací ČSSR vedenou Vladimírem Janků, náměstkem ministra, ředitelem Sekretariátu vlády ČSSR pro věci církevní.
    V době svého pobytu navštívila delegace Vatikánu některé diecéze a římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty v Litoměřicích a v Bratislavě. Dne 20.4.byla přijata místopředsedou vlády ČSSR Matejem Lúčanem.
    Delegace Vatikánu informovala čs.stranu, že papež Jan Pavel II. bude v listopadu tohoto roku v bazilice sv.Petra v Římě svatořečit Anežku Přemyslovnu. Československá strana přijala s potěšením tuto zprávu jako pozitivní projev vůči své zemi.
    V průběhu rozhovorů se obě strany shodly na potřebě dospět k řádnému a plnému obsazení biskupských stolců a předloží svým příslušným orgánům výsledky svého jednání. Zároveň byla zdůrazněna nutnost pokračovat v oficiálních rozhovorech o otázkách společného zájmu.

Vyznamenání k 1. a 9. květnu 1989

Generální tajemník  ÚV KSČ Miloš Jakeš v rozhovoru s vyznamenanými. Praha 29. dubna /ČTK/ -Španělský sál Pražského hradu zaplnili dnes dopoledne vynikající pracovníci a kolektivy z celé Československé socialistické republiky. Dělníci, rolníci, inženýři, lékaři, vědci, technici, umělci, pedagogové a další osobnosti, jejichž pracovní a tvůrčí mistrovství je mimořádným přínosem pro rozvoj naší společnosti, byli pozváni, aby převzali vysoká státní vyznamenání. Propůjčil jim je prezident ČSSR k letošnímu 1. a 9. květnu na návrh ústředního výboru KSČ, ÚV Národní fronty ČSSR, vlády ČSSR, vlád české a Slovenské socialistické republiky a ústřední rady odborů.
    Čestný titul hrdina socialistické práce s právem nosit Zlatou hvězdu hrdiny socialistické práce byl dnes propůjčen 20 pracovnicím a pracovníkům, Řád republiky pěti jednotlivcům a kolektivům, Řád Vítězného února sedmi jednotlivcům a kolektivům, čestný titul národní umělec 12 zasloužilým umělcům a umělkyním, Řád práce 91 jednotlivcům a kolektivům a 21 kolektivům a jednotlivcům byla udělena státní cena Klementa Gottwalda.
   
Nejvyšší straničtí a státní představitelé během zahájení slavnostního shromáždění.
Ve Španělském sále zaujali místa v čestném předsednictvu generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš, prezident ČSSR Gustáv Husák a předseda vlády ČSSR Ladislav Adamec a další členové předsednictva ÚV KSČ Jan Fojtík, Karel Hoffmann, Alois Indra, Ignác Janák, Ivan Knotek, Jozef Lenárt, František Pitra, Miroslav Štěpán, Karel Urbánek a Miroslav Zavadil, kandidáti předsednictva ÚV KSČ Josef Haman a Vladimír Herman, předseda ÚKRK KSČ Jaroslav Hajn, tajemník ÚV KSČ František Hanus a členové sekretariátu ÚV KSČ Zdeněk Hoření, Marie Kabrhelová, Vasil Mohorita, Jindřich Poledník a Rudolf Rohlíček.
    Přítomni byli dále vedoucí oddělení ÚV KSČ, vedoucí tajemníci KV KSČ a KV KSS a další straničtí funkcionáři, místopředsedové Federálního shromáždění ČSSR, místopředsedové a ministři vlád ČSSR, ČSR a SSR, vedoucí činitelé České a Slovenské národní rady, představitelé orgánů, politických stran a společenských organizací Národní fronty a další osobnosti.
    Mezi hosty byli rovněž představitelé zastupitelských úřadů socialistických zemí v ČSSR a Světové odborové federace a delegace odborových organizací socialistických zemí, které se na pozvání ústřední rady odborů účastní oslav 1. máje v ČSSR.
    Slavnostního aktu se zúčastnili rodinní příslušníci vyznamenaných, aby nezapomenutelné chvíle v jejich životě prožili spolu s nimi.

Výsledky činnosti a některé novinky v Tuzexu

Praha 28. dubna /ČTK/ -Podnik zahraničního obchodu Tuzex ročně prodá zboží v hodnotě 250 miliónů dolarů. Dvě třetiny z prodaných výrobků jsou z dovozu, převážně z nesocialistických států, třetina pochází z exportních programů čs. výrobců. Největší zájem mezi zákazníky je o technické zboží -loni např. bylo ve 170 prodejnách Tuzexu v celé ČSSR prodáno na 60.000 televizorů, 30.000 videorekordérů a přehrávačů a 10.000 osobních počítačů. Na celkovém obratu se významnou měrou dále podílejí potraviny, nápoje a textil.
    Činnost Tuzexu v loňském roce ovlivnila některá opatření, např. zavedení devizových účtů čs. občanů, možnosti jednorázového skládání devizových prostředků cizozemcem na účet čs. občana, především za účelem cestování do zahraničí, a úlevy v celních sazbách při individuálním dovozu některých druhů zboží. Tím Tuzex ztratil své 30leté monopolní postavení jediného místa, kde bylo možno utratit devizové prostředky. Jestliže chce Tuzex i za těchto konkurenčních podmínek udržet svoji výši prodeje i v příštích letech, musí přehodnotit dosud nabízený sortiment, aby vždy odpovídal poptávce zákazníků, zajistit výhodnější ceny ve srovnání se zahraniční konkurencí a zkvalitnit svoji prodejní síť.
    Tuzex loni v návaznosti na tyto změny zavedl některé novinky. Především jde o tzv. obstaratelskou službu, která majitelům devizových účtů zprostředkovává dovoz zboží, a dále o bezhotovostní nákup na úvěrové karty majitelů těchto devizových účtů. V některých svých vybraných prodejnách zahájil prodej 15 druhů zboží za čs. měnu. Dalším opatřením, které se významně projevilo v prodejní činnosti Tuzexu, bylo zavedení jednosložkového kursu čs. koruny začátkem letošního roku. Na základě této změny byla snížena hodnota jedné tuzexové koruny koeficientem 1,75 a zároveň stejným koeficientem zvýšeny ceny zboží v Tuzexu. Pro zákazníky se tímto opatřením v důsledku nic nemění, protože za volně směnitelné měny získávají od 1. ledna 1989 o 75 procent tuzexových korun více. Začátkem tohoto roku byly dány do oběhu nové peněžní poukazy. Staré poukázky budou v prodejnách Tuzexu přijímány při placení ještě do konce letošního září, ovšem pouze do doby jejich platnosti vyznačené na poukázce. Přitom je pochopitelně jejich stará vyšší nominální hodnota přepočítávána na nové ceny. Od října do konce letošního roku pak bude možno ještě platné staré odběrové poukázky vyměnit za nové v čs. devizových bankách.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Rozsudek smrti v aféře jihokorejského boeingu
SOUL 25.dubna (ČTK) -K trestu smrti dnes soulský obvodní soud odsoudil 27letou Kim Hjong-hi, obžalovanou z přípravy výbuchu na palubě jihokorejského Boeingu 707. Letoun letící se 115 cestujícími na lince z Bagdádu do Soulu 29.listopadu 1987 beze stopy zmizel v thajsko-barmském pohraničí.
    Odsouzená letadlo opustila v Abú Zabí ve Spojených arabských emirátech, které byly poslední zastávkou boeingu před jeho zmizením. Kim Hjong-hi a její společník byli zatčeni v Bahrajnu poté, co se prokazovali falešnými doklady. Při následném výslechu se oba pokusili o sebevraždu, dívku se však podařilo zachránit.
    Zbytky letadla ani místo jeho zřícení se nepodařilo objevit, proto byl rozsudek v přísně střežené budově soudu vynesen na základě vlastního přiznání Kim Hjong-hi, která po intenzivních výsleších podle soulských úřadů doznala, že byla "agentkou Korejské lidově demokratické republiky".
    Katastrofy letadla využil tehdejší Čon Du-hwanův režim v Jižní Koreji k rozsáhlé štvavé kampani, jejímž cílem bylo zastrašit obyvatelstvo "hrozbou ze severu". Neštěstí také poskytlo Spojeným státům a Japonsku záminku pro četná diskriminační opatření vůči KLDR, která jakékoli spojení s incidentem kategoricky odmítla.
    Podle názoru odborníků však jihokorejská justice nemá v "případu Kim Hjong-hi" čisté svědomí. Poukazují především na to, že při soudním jednání nebyl předložen žádný nový důkaz kromě faktů, které poskytla jihokorejská Agentura pro plánování národní bezpečnosti loni v lednu, krátce poté, co Bahrajn vydal dívku Jižní Koreji. Někteří pozorovatelé vyslovují domněku, že celý proces byl do značné míry vykonstruovaný.

Počítačová technika v hudbě
Praha 25. února (ČTK)-V pražském Paláci kultury již druhý den probíhá mezinárodní konference "Aplikace umělé inteligence AI' 89", která se zabývá počítačovou tvůrčí činností v umění, zejména v hudbě. Konference je zaměřena převážně na praktické aplikace a v tomto roce je věnována expertním systémům a jejich aplikacím, umělé inteligenci a logickému programování, počítačové podpoře tvůrčí inteligenci v umění, ale i zpracování a porozumění přirozenému jazyku.
    Za řízení sekce "Počítačová podpora tvůrčí činnosti v umění" hudebním skladatelem Rudolfem Růžičkou, se dnes uskutečnila řada přednášek našich, amerických, maďarských a sovětských tvůrců, jímž je tato oblast blízká. Součástí byla i panelová diskuse o počítačovém tvůrčím umění. Zajímavá je rovněž výstava dokumentující počítačovou výtvarnou hudbu včetně počítačové animace.
    Dnes večer-v 19.30 hodin-pak zazní koncert počítačové hudby z děl především našich skladatelů.
    Dalšími přednáškami tato mezinárodní konference ve středu skončí. Uspořádaly jí Československý výbor pro aplikovanou kybernetiku, Ústav pro informační systémy v kultuře, elektrotechnická fakulta ČVUT Praha, ústav teorie informace a automatizce ČSAV a další instituce.

IZVĚSTIJA o dnešní situaci v Černobylu
MOSKVA 26. dubna (zpravodaj ČTK) -Z bezpečnostního pásma vytvořeného po havárii na Černobylské jaderné elektrárně v roce 1986 byly přemístěny všechny děti. Nyní tam žije jen asi tisíc starších lidí, kteří se nechtějí vystěhovat. Uvedl to první náměstek předsedy rady ministrů Ukrajinské SSR J.Kačalovskij v rozhovoru pro dnešní list IZVĚSTIJA.
    Nyní se uvažuje o tom, že některá místa, kde tito starší lidé žijí a kde radiační situace je zcela normální, budou z bezpečnostní zóny vyjmuta, upozornil ukrajinský představitel. První kroky v tomto směru již byly podniknuty v jihozápadní části pásma. Bezpečnostní oblast tedy již nebude vymezena 30 kilometry. J.Kačalovskij zároveň uvedl, že vzhledem k novým bezpečnostním normám budou dodatečně přesídleni obyvatelé dalších 12 obcí.
    Náměstek ministra zdravotnictví Ukrajinské SSR J.Spiženko v rozhovoru pro list uvedl, že z 260.000 lidí, kteří po černobylské havárii prošli zdravotními prohlídkami, bylo 62 procent uznáno za zdravé. 38 procentům obyvatel, kteří se musejí podrobit léčení, je poskytována nezbytná péče v nemocnicích a sanatoriích. U obyvatelstva nebyl zaznamenán růst nemocí z ozáření ani vrozených vad.
    J.Kačalovskij dále uvedl, že jen Ukrajinská SSR vynaložila za tři roky po havárii pouze na sociální potřeby obyvatel dvě miliardy rublů. Již v roce 1986 bylo postaveno 7500 domů a 500 bytů pro obyvatele z evakuovaných oblastí. V Kyjevě a Černigově bylo pro tyto občany vyčleněno dalších 8500 bytů.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
Neris Copyright © 1999 Neris spol s r.o.
Všechna práva vyhrazena.
GTS