CESKE NOVINY


M.Jakeš navštívil G.Husáka

Praha 3.dubna (ČTK) -Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš navštívil dnes člena předsednictva ÚV KSČ a prezidenta ČSSR Gustáva Husáka, který je v domácím léčení, a informoval jej o průběhu a závěrech 13.zasedání ÚV KSČ. Odevzdal mu též pozdravy a přání brzkého uzdravení od ústředního výboru Komunistické strany Československa.
    Gustáv Husák v rozhovoru poděkoval za tlumočené soudružské pozdravy a ocenil závěry nedávného zasedání ÚV KSČ, které plně podporuje. Jednání ÚV KSČ dalo odpověď na řadu aktuálních otázek ve straně, společnosti a podněty k dalšímu zdokonalování naší výchovně vzdělávací soustavy.

Sdělovací prostředky o návštěvě Miloše Jakeše

M.Jakeš při prohlídce domku, kde Ho Či Min žil a pracoval.
HANOJ 7.dubna (zpravodajové ČTK) -Přátelské pracovní návštěvě generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše ve VSR věnují vietnamské sdělovací prostředky mimořádnou pozornost. = Deníky dnes na titulních stranách uveřejnily fotografie ze slavnostního uvítání Miloše Jakeše a členů jeho doprovodu na náměstí Chi Linh v centru Hanoje, z jeho setkání s generálním tajemníkem ÚV KS Vietnamu Nguyen Van Linhem a ze zahájení rozhovorů Miloše Jakeše a Nguyen Van Linhe v prezidentském paláci za přítomnosti dalších stranických a státních činitelů ČSSR a VSR.
    Na předních stranách listy uveřejnily zpravodajství vietnamské tiskové agentury VNA z prvního dne návštěvy. Informují o čtvrtečním příletu generálního tajemníka ÚV KSČ a členů jeho doprovodu do Hanoje a o slavnostním uvítacím ceremoniálu vyhrazeném hlavám státu. Vietnamský tisk vyzdvihuje ovzduší tradičního přátelství, soudružství a vzájemného porozumění, v němž se uskutečnily rozhovory generálních tajemníků ÚV KSČ a ÚV KS Vietnamu.
    Deníky rovněž referují, že Miloš Jakeš a členové jeho doprovodu uctili památku prvního vietnamského prezidenta Ho Či Mina. Publikují zprávu o státní recepci na počest Miloše Jakeše, na které generální tajemníci ÚV KSČ a ÚV KS Vietnamu přednesli projevy.
    Také vietnamská televize ve čtvrteční hlavní večerní zpravodajské relaci uveřejnila 20minutový obrazový blok z prvního dne návštěvy vzácných československých hostů. Vietnamský rozhlas vysílal přímé zpravodajské vstupy po celý den, které shrnul v nejdůležitější večerní zpravodajské relaci.
    List HANOI MOI (Nová Hanoj), tiskový orgán městského výboru KS Vietnamu v Hanoji, dnes otiskl obsáhlý článek o hospodářství ČSSR. Zdůraznil, že díky uplatňování politiky komplexní přestavby se urychluje sociálně ekonomický rozvoj socialistického Československa a životní úroveň pracujících. Deník vyjádřil přesvědčení, že vztahy přátelství a spolupráce mezi Vietnamem a Československem se ještě zintenzívní.

Britský tisk o návštěvě Michaila Gorbačova v Londýně

Britská ministerská předsedkyně Margaret Thatcherová se zdraví s generálním tajemníkem ÚV KSSS a předsedou prezídia Nejvyššího sovětu SSSR Michailem Gorbačovem.
    LONDÝN 6.dubna (zpravodaj ČTK) -Oficiální návštěva sovětského představitele Michaila Gorbačova v Londýně je hlavním námětem dnešního britského tisku. Deníky zdůrazňují její význam a důležitost, které podle listu GUARDIAN dále prohlubuje "stále málo výrazná zahraniční politika amerického prezidenta Bushe, který nenaznačuje, že by měl zájem najít klíč k srdci britské ministerské předsedkyně".
    Vzájemné vztahy jsou značně zatíženy rozdílnými postoji k odzbrojení, konstatuje tisk, který staví toto téma do čela námětů připravených pro rozhovory. Konzervativní vláda v čele s ministerskou předsedkyní je nejrozhodnější obhájkyní jaderné doktríny NATO a +má obavy, že po očekávaném pátečním Gorbačovově projevu na radnici v londýnské City bude pro jestřáby NATO ještě obtížnější přesvědčit jejich partnery o nezbytnosti modernizace jaderných raket+, napsal THE INDEPENDENT.
    Tisk věnuje pozornost i souběžným jednáním ministrů zahraničních věcí Howa a Ševardnadzeho, pro které je vyhrazeno pět hodin. Soudí, že především při nich dojde ke střetům rozdílných politických názorů na vztahy mezi Východem a Západem, sílu vojenských bloků a otázky lidských práv jak v Británii, tak v Sovětském svazu. V té souvislosti listy připomínají předchozí pobyt Michaila Gorbačova v Irské republice, kde s premiérem Charlesem Haugheyem jednal i o Severním Irsku.
    Častým námětem dnešního britského tisku jsou sovětsko-britské hospodářské vztahy. +Britský průmysl nedokázal využít příležitosti, které jsou v Sovětském svazu,+ konstatuje GUARDIAN. Uvádí, že Británie je v obchodu se SSSR daleko za ostatními státy západní Evropy. Tisk obviňuje vládu z malé pružnosti a oznamuje, že ve dnech návštěvy bude v Londýně dokončeno jednání o výstavbě deseti potravinářských závodů v Sovětském svazu s pomocí britských firem.

ČKD Elektrotechnika a Uralťažmaš Sverdlovsk do přestavby

Praha 2. dubna /ČTK/ -Přímé vztahy s dalším zahraničním partnerem navázali pracující závodu ČKD Elektrotechnika Praha. K dlouholeté spolupráci s podnikem Elektrosila Leningrad nyní přibyl další-závod Uralťažmaš ze Sverdlovska. Vyrábí speciální usměrňovače transformátorů, měničovou techniku a elektrické točivé stroje. Téměř stejná produkce nabízí jasné perspektivy vyššího stupně internacionální kooperace.
    Zájem sverdlovských se týká především transformátorů. Je však naděje, že oba partneři spolupráci rozšíří o další obory. Po společném jednání v SSSR přivezli představitelé závodu ČKD návrh smlouvy o přímých vztazích i zpracovaný a schválený konkrétní plán. Hovoří se v něm o vědeckotechnické spolupráci i o využití výpočetní techniky /systém SAPR/. Půjde mj. o výměnu programů a o vzájemné výpočty. Navíc se rýsují široké možnosti přímo ve výrobě. Závod ČKD Elektrotechnika nestačí z kapacitních důvodů splnit řadu zakázek a nový partner je ochoten svými dodávkami vypomoci.
    Iniciativu projevili v ČKD Elektrotechnika již dříve, ale mohla být naplněna teprve v souvislosti s přestavbou v Sovětském svazu, která jim otevřela dveře k přímé spolupráci. Se zástupci Uralťažmaše se pražští setkávali na akcích organizace Interelektro. Jasný záměr, znalost situace i pohotovost, kterou projevili v ČKD cestou do SSSR, se vyplatila i tentokrát.

V Paláci kultury skončil festival rockových skupin

Praha 2.dubna (ČTK) -V Paláci kultury v Praze dnes večer skončil 4.ročník festivalu amatérských a profesionálních rockových skupin Rockfest '89.
    V deseti samostatných koncertních blocích na třech scénách Paláce kultury, v Domě kultury kovoprůmyslu na Smíchově a ve sportovní hale v Parku kultury a oddechu Julia Fučíka vystoupilo za tři dny kolem 80 souborů a interpretů z celé ČSSR. Jejich koncerty zhlédlo celkem více než 25.000 posluchačů. Bohatý a pestrý program Rockfestu doplnilo promítání videoclipů, výstava prací avantgardních výtvarníků ve foyeru Sjezdového sálu a také prodej desek hudebních vydavatelství Supraphon a Panton.
    V zaplněném společenském sále se dnes večer představily mj. dvě skupiny, které zazářily na loňském ročníku -dívčí rockový septet Panika a syntezátorový kvartet Oceán. Za uplynulý rok se z amatérských hudebníků stali profesionálové (oba soubory hrají u Středočeského krajského kulturního střediska v Praze), absolvovali své debuty u gramofonových vydavatelství, mají na svém kontě několik malých gramofonových desek.
    Určitým zklamáním skončilo podle očitých svědků sobotní noční představení dalšího objevu Rockfestu, laureátů festivalu z roku 1987, mosteckého souboru Laura a její tygři. V bombastickém a monstrózním programu, bohatém na tanec a řadu doprovodných efektů, včetně ohně na pódiu, působili hudebníci i tanečníci poněkud unaveně, shodli se návštěvníci, se kterými hovořil zpravodaj ČTK.

Problematika pracovní doby zaměstnaných žen -matek

Praha 5. dubna /ČTK/ -Podniky a organizace stále ještě v nedostatečném rozsahu vytvářejí organizační podmínky pro uspokojování zájmu žen o práci ve zkrácené pracovní době. V ČSSR pracuje v současné době na zkrácenou pracovní dobu devět procent žen, zatímco zájem o ni jich má 19 procent. Pro srovnání, například v NDR na kratší pracovní dobu pracuje 30 procent žen.
    Zákoník práce uvádí, že v případě, kdy požádá žena pečující o dítě mladší patnácti let nebo těhotná žena o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu stanovené týdenní pracovní doby, je organizace povinna vyhovět její žádosti, nebrání-li tomu vážné provozní důvody. Argumentem pro kratší pracovní dobu ženy pečující o malé děti je její značné časové zatížení. Osm hodin práce, cesta do zaměstnání a zpět, nákupy, nutné domácí práce, péče o děti -to vše zabere v průměru v pracovní den asi čtrnáct hodin. Takové zatížení má negativní vliv nejen na ženy samotné, jejich fyzické i duševní zdraví, ale i na rodinu a tedy i celou společnost.
    Zatím se však stále setkáváme s opačnou tendencí jakou je růst přesčasové práce žen. Přitom práce přesčas zvyšuje fyzickou a duševní únavu, zkracuje volný čas pracovníků. U žen to prakticky znamená méně času na péči o rodinu a výchovu dětí. Je tedy v zájmu společnosti ji především u žen co nejvíce omezovat. Proto XI. všeodborový sjezd i celostátní všeodborová konference zdůraznily význam vytváření podmínek pro postupné odstraňování práce žen mimo rámec rozvrhu pracovních směn. Také zákoník práce podtrhuje výjimečný charakter přesčasové práce a připouští ji z důvodu naléhavého zájmu společnosti. Tato práce nesmí činit více než osm hodin týdně a za rok maximálně 150 hodin, i když se zde připouštějí určité výjimky.
    Jaká je skutečnost? Vysoká míra přesčasové práce je především v textilním, oděvním a kožedělném průmyslu, v potravinářském průmyslu a v zemědělství, tedy v odvětvích, kde převážně ženy také pracují. Z poznatků státního odborného dozoru vyplývá, že v mnoha případech dosahuje přesčasová práce žen až 360 hodin ročně a v jednotlivých případech dokonce 600 hodin. Tento problém je tíživý především ve směnných provozech, kde je práce přesčas vykonávána o sobotách a nedělích. Tento stav by se měl proto stát výzvou k urychlenému uplatnění výsledků vědeckotechnického rozvoje, k racionalizaci a lepší organizaci práce, včetně zlepšení dodavatelsko-odběratelských vztahů.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Městský soud v Praze rozhodl v odvolacím řízení
Praha 4. dubna (ČTK) -V Praze se dnes konalo odvolací řízení ve věci obžalovaných Jany Petrové, Otakara Veverky, Davida Němce, Stanislava Pence, Petra Placáka, Jany Sternové a Alexandra Vondry.
    Janu Petrovou, Otakara Veverku, Davida Němce a Janu Sternovou obvodní soud pro Prahu 2 v hlavním líčení 22.února letošního roku uznal vinnými z trestného činu výtržnictví podle paragrafu 202, odst. 1 trestního zákona, Janu Petrovou a Otakara Veverku zároveň z trestného činu útoku na veřejného činitele podle paragrafu 156, odst. 2 trestního zákona. Jednání Stanislava Pence, Petra Placáka a Alexandra Vondry kvalifikoval soud jako přečin proti veřejnému pořádku podle paragrafu 6, písmeno a) zákona č. 150/1969 Sb.
    Janě Petrové uložil soud nepodmíněný úhrnný trest odnětí svobody na 9 měsíců s výkonem v I. nápravně výchovné skupině. Další obžalovaní byli odsouzeni: Otakar Veverka k úhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody na 12 měsíců s výkonem ve II. nápravně výchovné skupině, David Němec k trestu odnětí svobody na 6 měsíců s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu tří let a k peněžitému trestu 4000 Kčs, Jana Sternová k trestu odnětí svobody na 4 měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu jednoho roku a Stanislav Penc, Petr Placák a Alexandr Vondra každý k trestu odnětí svobody na 2 měsíce s podmíněným odkladem výkonu trestu na zkušební dobu dvou let a k peněžitému trestu 2500 Kčs. Všichni obžalovaní se odvolali. Odvolal se rovněž prokurátor pro Prahu 2.
    V dnešním odvolacím řízení Městský soud v Praze odvolání proti rozsudku obvodního soudu pro Prahu 2 projednal a neshledal je důvodnými. Proto byla odvolání zamítnuta a rozsudek soudu I. stupně tudíž nabyl právní moci.

Rozsudek nad Tomášem Hradílkem
Přerov 5. dubna /ČTK/ -Vyhlášením rozsudku skončilo dnes u okresního soudu v Přerově dvoudenní hlavní líčení v trestní věci proti obžalovanému Tomáši Hradílkovi z Lipníku nad Bečvou.
    Soud jej uznal vinným, že jako československý občan z nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky napsal 17.1. 1989 a 28.1. 1989 v Lipníku nad Bečvou, okres Přerov, dopisy, ve kterých byly použity formulace, které jsou objektivně způsobilé vyvolat nepřátelské nebo nepříznivé nálady proti socialistickému společenskému a státnímu zřízení, jakož i poškodit zájmy republiky v zahraničí. Tyto dopisy rozeslal různým orgánům, institucím a tiskovým agenturám. Nebylo však prokázáno, že by tyto písemnosti příslušné tiskové agentury obdržely.
    Podle paragrafu 8 odst. 1 trestního zákona tím spáchal pokus trestných činů pobuřování podle paragrafu 1OO odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. a) trestního zákona a trestného činu poškozování zájmů republiky v cizině podle paragrafu 112 trestního zákona.
    Okresní soud v Přerově odsoudil Tomáše Hradílka podle paragrafu 1OO odst. 3 trestního zákona za použití paragrafu 35 odst. 1 trestního zákona k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 13 měsíců. Výkon trestu se odkládá na zkušební dobu dvou roků
    Obžalovaný i prokurátor se proti rozsudku odvolali.
    Rozsudek dosud nenabyl právní moci.

Neplacení úhrady za užívání bytů a nebytových prostor
Praha 6. dubna (ČTK)-Téměř čtvrtinu hlavní občanskoprávní agendy u pražských soudů tvoří zaplacení pohledávek za užívání bytů, nebytových prostor a služby s tím spojené, ale i za dlouhodobý pronájem věcí, dlužné jízdné v dopravních prostředcích apod. Jen v necelých dvou procentech případů se v soudním řízení prokáže, že občan úhradu neplatil odůvodněně, takže příčinou tohoto neuspokojivého stavu je především hrubá platební nekázeň.
    K 31. prosinci 1988 činil dluh u pražských podniků bytového hospodářství 14, 545.000 korun, přičemž socialistický sektor se na neplnění této základní povinnosti podílel částkou 439.000 Kčs. Pražských neplatičů mají v podnicích bytového hospodářství evidováno kolem sedmnácti tisíc, zatím jen v 323 případech jim bylo zrušeno užívací právo bytu a v 1329 případech zavedeno soudní řízení.
    Proto se touto problematikou zabývalo letošní březnové zasedání rady Národního výboru hlavního města Prahy. Konstatovalo, že společným jmenovatelem je zejména nekázeň občanů, ale i nedostatečná evidence v bytových organizacích, které se mnohdy ani nesnaží dlužnou úhradu za byt od uživatelů účinněji vymoci a spokojí se pouze s tím, že podají návrh k soudu v čase, kdy dluh občana už dosáhne nepoměrně vyšší částky. Navíc kompetentní pracovníci bytového hospodářství v podstatě nevyužívají zákonnou možnost domáhat se návrhem soudu zrušení užívacího práva podle paragrafu 184 písm. b/občanského zákoníku. Nelze rovněž pominout neodpovědný přístup některých bytových organizací při správě bytového majetku včetně údržby a nedostatečného úklidu v domech, což mnozí občané pak uvádějí jako důvod neplacení nájemného. Také výkon rozhodnutí prodejem nemovitých věcí se v praxi velmi málo používá, například v roce 1987 nebyl u obvodního soudu v Praze 5 proveden ani jeden výkon tohoto rozhodnutí.
    A tak vedle opatření po linii národních výborů je potřebné k pružnějšímu postihu neplatičů nájemného hledat legislativní cesty, a to jak v občanskoprávním řízení, tak na úseku hospodaření s byty.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS