CESKE NOVINY


M. Jakeš přijal předsedu NKS H. Miese

Praha 14. března /ČTK/ -Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš přijal dnes v Praze předsedu Německé komunistické strany Herberta Miese, který je v ČSSR na dovolené. V přátelském soudružském rozhovoru Miloš Jakeš informoval o aktuálních úkolech, které řeší KSČ v procesu přestavby hospodářského mechanismu a demokratizace společenského života.
    Herbert Mies podrobně informoval o výsledcích IX. sjezdu NKS a o současných úkolech strany.
    Oba představitelé si vyměnili názory na otázky současného vývoje komunistického a dělnického hnutí a podtrhli důležitost zvyšování součinnosti všech pokrokových sil. Konstatovali, že spolupráce obou stran se rozvíjí na základě zásad marxismu-leninismu a internacionalismu a vytváří pevný základ pro další prohloubení vztahů mezi KSČ a NKS.
    Týž den se Hebert Mies setkal se členem předsednictva a tajemníkem ÚV KSČ Jozefem Lenártem.

Raketoplán vysadil spojovací družici

MYS CANAVERAL 14.března (ČTK) -Pětičlenná posádka amerického raketoplánu Discovery vysadila v pondělí večer při pátém obletu Země ve výšce 265 kilometrů nad Tichým oceánem z nákladového prostoru raketoplánu spojovací družici o váze 2,5 tuny.
    Družice byla pak pomocí vlastního raketového motoru dopravena na geostacionární dráhu ve vzdálenosti 35.890 km od zemského povrchu. Jak uvedl mluvčí NASA, dosáhla dnes ráno po šestiapůlhodinovém letu stanovené dráhy a po otevření dvou pětimetrových antén a 17,5 metru dlouhého slunečního panelu byla uvedena v činnost.
    Díky této družici v hodnotě 100 miliónů dolarů, která se připojila ke dvěma vyslaným již dříve, budou nyní moci pozemní kontrolní středisko NASA a Pentagon udržovat spojení s posádkami raketoplánu i s umělými družicemi, včetně vojenských, po 85 procent z celkového času jejich letu, zatímco dosud to bylo jen 15 procent.
    Vytvoření nové spojovací sítě umožní NASA uzavřít šest pozemních spojovacích stanic, čímž ušetří ročně tři milióny dolarů.
    Posádka družice se nyní zaměří na vědecké, ale i vojenské experimenty. Na čtyřech krysách, jimž byly před letem zlomeny nohy, bude zjišťovat možnosti léčby zraněných končetin ve stavu beztíže. Experiment může mít praktický význam pro astronauty, kteří utrpí zlomeninu při dlouhém pobytu na oběžné dráze nebo na cestě k Marsu.
    32 slepičích vajec s kuřecími embryi bude po návratu na Zemi porovnáno se stejně starými zárodky, aby byl zjištěn rozdíl v jejich růstu. Podobnému účelu slouží i dva druhy rostlin na palubě raketoplánu, od nichž si vědci slibují, že by mohly sloužit jako potrava astronautů při dlouhých letech.
    Součástí letu Discovery je i vojenský experiment: během letu nad Havajskými ostrovy zapne posádka motory raketoplánu a zařízení na pozemní stanici Pentagonu se pokusí raketoplán přesně zaměřit. Experiment je součástí vývoje tzv. strategické obranné iniciativy, znémé pod názvem "hvězdné války".

Celopražské shromáždění předválečných,
zasloužilých členů KSČ

Praha 16. března /ČTK/ -Za účasti generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše se dnes v Paláci kultury, u příležitosti 60. výročí V. sjezdu KSČ a 40. výročí IX. sjezdu KSČ, konalo celopražské shromáždění předválečných, zasloužilých členů Komunistické strany Československa.
    Člen předsednictva ÚV KSČ a vedoucí tajemník MV KSČ v Praze Miroslav Štěpán v úvodu svého projevu ocenil trvalou aktivitu předválečných, zasloužilých členů strany, kteří tvoří zlatý fond zkušeností, komunistického přesvědčení a morálky městské pražské stranické organizace. Když charakterizoval historický význam V. a IX. sjezdu KSČ, uvedl: "Zamýšlíme-li se nad jejich odkazem, musí být pro nás inspirující i umění Gottwaldova vedení získat pro politiku strany nejen komunisty, ale i velkou většinu poctivých občanů. Zvládlo umění učit masy, ale současně také učit se od mas. Zvláště tuto okolnost je třeba v současné době připomínat a hlavně podle ní jednat. Být příkladem v práci a v životě." Naše politika, řekl, je dělána pro lidi a musíme ji tedy dělat s lidmi. Poté Miroslav Štěpán orientoval pozornost na současné úkoly při zcela konkrétním programu urychleného sociálně ekonomického rozvoje cestou přestavby a demokratizace, a mj. řekl: "Od loňské městské stranické konference mobilizujeme komunisty a občany Prahy, dokazujeme, že máme dostatek sil a schopností pohnout s řešením nahromaděných a nazrálých problémů. Ale vše nejde tak rychle, jak jistě všichni chceme. Především jsme pokročili v řešení některých každodenních problémů a starostí prostých lidí. Patří k nim např. pořádek v evidenci bytů -našlo se jich už přes šest tisíc. Začíná se postupně realizovat náročný ekologický program, o čemž svědčí i nedávné rozhodnutí vlády ČSSR ve prospěch našeho hlavního města. Náročněji si musí počínat v orgánech a organizacích Národní fronty a v národních výborech, kde se jim dosud nepodařilo prosadit nové metody práce." Miroslav Štěpán rovněž hovořil o přestavbě hospodářského mechanismu, která vstoupila do druhé etapy. V této souvislosti podtrhl důležitý požadavek městské stranické konference -rekonstruovat a mobilizovat pražský průmysl, což je spojeno i s posouzením optimální ekonomické struktury města. Jde přitom nejen o vztahy k efektivnosti a kvalitě průmyslové výroby, ale též o hlediska ekologická i o řešení pracovních sil pro terciární sféru. Právě v předsjezdovém období budou moci Pražané formou dialogu posuzovat aktualizovaný generální plán rozvoje, ale i další, pro život občanů důležité programové návrhy.

Jegor Ligačov v Písnici.

Praha 9.března /ČTK/ -Člen politického byra a tajemník ÚV KSSS Jegor Ligačov poté navštívil velkoprodejnu potravin Bezovka v Praze 3. Seznámil se se zásobováním obchodu, s organizací prodeje a podmínkami práce prodavačů.
    Dalším místem, kam dnes Jegor Ligačov zavítal, byl koncernový podnik Masný průmysl Písnice v Praze 4. Masokombinát, který byl dostavěn před 12 lety, zásobuje masem a masnými výrobky 660.000 obyvatel hlavního města ČSSR a jeho blízkého okolí. Každodenně je do 2500 odběratelských míst rozváženo kolem 100 tun výsekového masa a 75 tun masných výrobků a konzerv.
    V doprovodu tajemníka ÚV KSČ Františka Hanuse si sovětský host nejprve prohlédl provozy kombinátu -jatky, bourárnu a masné výroby. Pozornost věnoval automatizaci výroby, kontrole kvality a hygienických předpisů. Podnikový ředitel František Dolejší ho seznámil s modernizací podniku. V letošním roce začala v kombinátu pracovat např. nová linka na výrobu šunky. Hovořilo se rovněž o uplatňování brigádních forem organizace práce a odměňování v kolektivech, o sociálních podmínkách pracujících a o rozvoji socialistické soutěže.
    Jegor Ligačov se pak setkal na besedě s vedoucími pracovníky státního podniku Masný průmysl ČSR a představiteli stranické, odborové a svazácké organizace masokombinátu Písnice. V jejím průběhu se zajímal zejména o práci stranické organizace. Předseda CZV KSČ Jiří Deršata ho informoval, že v podniku je každý pátý pracovník členem strany. V současné době se zde soustřeďují na přípravu voleb rady pracovního kolektivu a ředitele. Josef Kužniar pověřený vedením státního podniku Masný průmysl ČSR, objasnil JegoruLigačovovi opatření, která přijímá tento obor v souvislosti s přechodem na nový hospodářský mechanismus.
    Hosté si na závěr návštěvy prohlédli výstavku výrobků masného průmyslu.

Zajímavosti z MS

Praha 16. března /ČTK/ -Na mistrovství světa startuje 29 mužů, 12 sportovních dvojic, 30 žen a 25 tanečních párů.

    Při losování rozhodčích nemělo Československo příliš štěstí. Zastoupení má jen v soutěži tanečních párů a sportovních dvojic.

    V pondělním tréninku potvrdil Viktor Petrenko, že po zranění se dostal opět do velmi dobré formy. Loni bronzový medailista na ZOH v Calgary i na MS v Budapešti předvedl na ledě haly Bercy v kombinaci trojitého axela s trojitým odpíchnutým rittbergerem.

    Ve středu pozornosti rozhodčích a hlavně pak domácích fanoušků jsou sourozenci Duchesnayovi. Závěrečnou přípravu před MS absolvovali v Obertsdorfu. Do Paříže přicestovali společně s výpravou NSR a v tréninku naznačili, že jsou ve velmi dobré formě. Věří, že jejich nový program sklidí stejnou pozornost, jako jejich loňská jízda v Praze, a rádi by se v domácím prostředí prosadili na stupně vítězů. Katarina Wittová z NDR, šestinásobná mistryně Evropy, čtyřnásobná mistryně světa a dvojnásobná olympijská vítězka převezme v sobotu při volných jízdách žen Cenu Jacquese Favarta, kterou jí udělila za vynikající výkony Mezinárodní bruslařská federace ISU. Toto ocenění obrželi zatím jen Irina Rodinová v roce 1982, Američané Eric Heiden a Scott Hamilton (1984 a 1988) a britský taneční pár Jayne Torvillová -Christopher Dean (1987).

Moderní technika je nezbytná

Písek/Milevsko 8. března /ČTK/ -Intenzifikace národního hospodářství je podmíněna co možná nejrychlejším využíváním vědeckotechnických poznatků. K nim patří nejrůznější počítače a postupné budování automatizovaných systémů řízení.
    Pozitivní zkušenosti s promyšlenou modernizací výrobního systému mají mimo další organizace pracující státního podniku Jitex Písek. Využívají k tomu počítač Tesla, který zaručuje podle propočtu a zkušeností z minulých let, kdy operativní řízení neexistovalo, roční úsporu zhruba deset miliónů korun na nákladech. Počítačovou síť mají pletaři instalovanou v barevně a úpravně, jsou ale i případy, kdy technika dodává na základě údajů pokyny také dalším provozům.
    Koncepci pro využití nezbytné techniky v projekci, konstrukci i vývoji pro vlastní technické výpočty i automatizované konstruování připravují odborníci z koncernového podniku Závody na výrobu vzduchotechnických zařízení Milevsko. S pomocí počítače chtějí poloprovozně začít připravovat výrobu ještě v letošním roce. To proto, že již instalovaná technika se osvědčila při zpracování hromadných dat včetně centrálního počítače na sledování zakázek v jednotlivých fázích výroby. Mimoto budou jihočeští vzduchotechnici zavádět postupně k řízení technického rozvoje, skladování i výroby mikropočítače.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Vynesení rozsudku v Jihlavě
Jihlava 9.března /ČTK/ -U Okresního soudu v Jihlavě se dnes konalo hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným
Ivanu Jirousovi /nar. 1944/ a
Jiřímu Tichému /nar. 1946/.
    Soud je uznal vinnými trestným činem pobuřování podle paragrafu 100, odst. 1, písm. a) trestního zákona. Jmenovaní v nepřátelství k socialistickému společenskému a státnímu zřízení republiky pobuřovali více osob tím, že od loňského dubna do srpna společně zkoncipovali a vyhotovili písemnost, v níž uráželi a pomlouvali státní a politické orgány ČSSR, obvinili je z fyzického a psychického teroru a současně zkresleně a nepodloženě líčili postup státních orgánů při rozhodování v trestních věcech.
    Za tato jednání uložil senát Okresního soudu v Jihlavě v minulosti již čtyřikrát soudně trestanému Ivanu Jirousovi nepodmíněný trest odnětí svobody v trvání 16 měsíců s výkonem v II.nápravně výchovné skupině. Dosud netrestaný Jiří Tichý byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců nepodmíněně s výkonem v I.nápravně výchovné skupině. Oběma byl uložen trest propadnutí věcí souvisejících s tímto trestným činem.
    Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
    Soudního jednání se zúčastnila delegace Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva se sídlem ve Vídni a zástupce Výboru československé veřejnosti pro lidská práva a humanitární spolupráci.
Ke 40. výročí vzniku PO v Československu.
Praha 10. března /ČTK/ -Pionýři, jejich vedoucí ale i statisíce dalších občanů, kteří jako děti trávili volný čas v pionýrských kolektivech, si nyní připomínají 40. výročí založení čs. Pionýrské organizace. Již příští týden se uskuteční některé ústřední akce věnované tomuto významnému jubileu, jejichž řetěz vyvrcholí ve výroční den vzniku PO 24. dubna. V tento den bude také nahrazena normální výuka v základních školách sportovními hrami, kulturními vystoupeními a dalšími zábavnými programy, na nichž školáci oslaví svůj svátek -Den čs. pionýrů.
    Podmínky pro ustavení pokrokové dětské organizace vytvořil Únor 1948 a ještě v témže roce začaly podle sovětského vzoru vznikat první pokusné pionýrské oddíly. Celostátní Pionýrská organizace byla ale založena až v následujícím roce na slučovací konferenci Svazu české mládeže a Svazu slovenské mládeže, na níž vznikl Československý svaz mládeže a jeho Pionýrská organizace. Jednání se konalo v Praze 23. -24. dubna 1949 a jeho závěr je tedy považován za počátek historie naší Pionýrské organizace.
    V roce 1949 pracovalo v Československu 184 pionýrských skupin s téměř deseti tisíci členy a už tři týdny po vzniku PO -přesně 15. května -byl v Brně otevřen první pionýrský dům v Československu. O názvu Pionýrská organizace Čs. svazu mládeže (PO ČSM) rozhodl v červnu 1950 I. sjezd ČSM, který také schválil zásady hnutí "Pionýr -příklad všem".
    Ve třetím roce existence PO se v pionýrských oddílech scházelo na půl miliónu dětí. Za jejich hlavní úkol bylo stanoveno především dobře se učit, vzorně se chovat a být příkladem všem ostatním. Chlapci a děvčata se začali zapojovat i do veřejně prospěšné činnosti, jako je sběr druhotných surovin, sázení stromků, péče o parky, pomoc starším občanům apod. Od společnosti začaly děti dostávat dary v podobě domů pionýrů a mládeže, které od 50. let plní důležité funkce při výchově nejmladší generace a v uspokojování jejích nejrůznějších zájmů. V současnosti jich v ČSSR působí kolem 450.
    Od roku 1951 se v Československu pořádají mezinárodní pionýrské tábory míru a k prvnímu prázdninovému dni roku 1953 byl otevřen Čs. pionýrský tábor v Seči u Chrudimi. Za svůj podíl při vlastenecké a internacionální výchově byla PO ČSM vyznamenána k 10. výročí svého vzniku Čs. cenou míru.
    Krize v naší společnosti koncem 60. let se dotkla také pionýrského hnutí. Jednotná dětská a mládežnická organizace bylaobnovena až v roce 1970 na ustavující konferenci Socialistického svazu mládeže, kdy také vznikla jako jeho nedílná součást dnešní Pionýrská organizace SSM. V současné době má PO SSM nejvíce členů v celé 40leté historii PO -přes milión osm set tisíc chlapců a děvčat.
    I když PO SSM plní mimořádně důležitou funkci při výchově dětí, přesto se její činnosti nevyhýbají některé težkosti. Ty nejzávažnější dokonce přetrvávají už 40 let. Jsou to především nedostatek kvalitních vedoucích a ne vždy odpovídající prostorové, materiální a technické podmínky práce. Pomoc při odstraňování těchto problémů by mohla být tím nějlepším dárkem, který by dospělí měli svým dětem dát ke 40. výročí vzniku jejich organizace.
Chudoba obyvatel amerických měst se prohlubuje
WASHINGTON 12.března (ČTK) -Chudoba obyvatel amerických měst se prohlubuje a chudí Američané mají stále menší naději se svého "prokletí" zbavit. Konstatuje to zpráva vlivné černošské Národní městské ligy.
    Mezi nejhůře postižené skupiny obyvatel patří podle studie černoši a děti. Více než 21 procent černochů žijících městech bylo a zůstalo v desetiletí do roku 1983 pod hranicí chudoby. U ostatních obyvatel činil tento ukazatel tři procenta. Počet chudých dětí se zvýšil ze 16 procent v roce 1979 na 20 procent v roce 1985.
    Celková chudoba se ve Spojených státech začala v 70.letech snižovat a koncem tohoto desetiletí činila 12 procent. V roce 1985 se však opět zvýšila na více než 15 procent, přičemž průměr v 80. letech činí 14 procent. Počet lidí žijících pod hranicí bídy v amerických městech se od roku 1979 do roku 1985 zvýšil o 7,6 miliónu, uvádí se ve studii.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS