CESKE NOVINY


Brigády socialistické práce

Nově v hnutí BSP

Praha 8. února /ČTK/ -Od začátku letošního roku se hnutí brigád socialistické práce řídí novými zásadami. Jde o zásadní závažné změny v jeho řízení, které odpovídají principům přestavby hospodářského mechanismu a demokratizace společnosti. Přechod od centrálního řízení brigád k demokratizaci není jen odklonem od administrativního přístupu a byrokracie, ale vyžaduje především větší odpovědnost v brigádě. Zásady je pouze orientují a neurčují jim konkrétně co a jak dělat, čímž se rozšiřují možnosti jejich samostatného rozhodování.
    Prvořadá odpovědnost za organizování a řízení rozvoje hnutí BSP je na hospodářském vedoucím organizace:, odbory mají za tuto činnost spoluodpovědnost. Není to náhodná změna, ale vyžádaly si ji samy nové principy přestavby hospodářského mechanismu vyžadující urychlený nástup podniků k jejich uskutečňování. To je možné jen za předpokladu, že se podstatně zvýší úroveň práce hospodářských pracovníků s brigádami. Jde o to, aby hospodářští vedoucí uměli kolektivům kvalifikovaně poradit při formulování socialistického závazku tak, aby vycházel z potřeb organizace i celé společnosti.
    Kritéria činnosti BSP a podmínky pro jejich rozvoj je proto třeba vymezit i ve vnitropodnikových pravidlech, aby brigádám jasně ukázala co je jejich běžnou pracovní povinností a co je iniciativou nad tento rámec. Předpokládá to vytyčovat úkoly včetně termínů splnění pro každou brigádu, aby mohla iniciativně usilovat o dosažení co nejvyššího vkladu do chozrasčotního příjmu podniku na základě zvyšování produktivity a kvality práce a snižování výrobních nákladů.
    Podnikové a závodní výbory, jimž přísluší spoluodpovědnost za organizování a řízení rozvoje hnutí BSP, mají také úlohu obhájce oprávněných zájmů a potřeb pracujících. Z tohoto hlediska musí dbát zejména o to, aby členové BSP mohli plnit své úkoly v odpovídajících pracovních podmínkách, aby měli vytvořeny předpoklady pro uplatnění iniciativy a schopností. Je na nich zajistit péči o výchovu členů BSP, o jejich společenské, kulturní a tělovýchovné vyžití. Nové zásady pro hnutí BSP tedy vytvářejí základní předpoklady pro jejich další kvalitativní rozvoj. Bez konkretizace těchto zásad na podmínky organizací však samy o sobě nic neřeší.
   
Předání putovního praporu DM MLR - Stuhu závodní jednotky LM ČKD Tatra Smíchov v Praze 9 připevnil na prapor zástupce celostátního velitele Dělnických milicí MLR generálmajor Gyula Barta (uprostřed), náčelník hlavního štábu LM ČSSR Miroslav Novák (vlevo) a vedoucí tajemník MV KSČ Miroslav Štěpán (vpravo).

Poslední sovětské jednotky překročily Salang

Stahování sovětských jednotek (vojsk) z Afghánistánu - Sovětský parašutista se před odletem z kábulského letiště loučí s pilotem afghánské armády.

    MOSKVA 11.února (zpravodaj ČTK) -Poslední sovětské jednotky, které v souladu s ženevskými dohodami opouštějí Afghánistán, překročily v pátek průsmyk Salang a blíží se k městu Ajbak v severoafghánské provincii Samangán. List KRASNAJA ZVĚZDA dnes oznámil, že do sovětsko-afghánských hranic zbývá posledním vojenským kolonám pouhých 130 kilometrů.
    Podle údajů z pátečního večera odešlo ve druhé etapě stahování vojsk z Afghánistánu již přes 39.000 sovětských vojáků, napsal armádní list s odvoláním na velení sovětského kontingentu.
    Průsmyk Salang ležící asi 150 kilometrů severně od Kábulu byl nejtěžší přírodní překážkou na cestě odcházejících jednotek. Podle zpráv sovětského tisku komplikovalo přechod přes vysokohorský průsmyk mimořádně chladné počasí a časté laviny.
    KRASNAJA ZVĚZDA dnes napsala, že podél silnice k sovětsko-afghánským hranicím se shromažďují silné oddíly opozice, které však na odcházející vojska neútočí. Přesto však došlo k několika vážným incidentům. Ve čtvrtek ostřelovali povstalci letku sovětských vojenských vrtulníků v okolí města Taškurganu na severu Afghánistánu. Jeden z vrtulníků byl sestřelen a na jeho palubě zahynuli tři sovětští důstojníci, oznámila KRASNAJA ZVĚZDA.
    Sovětská vojska v souladu s ženevskými dohodami opustí Afghánistán do středy 15.února.

M. Jakeš se setkal s vedoucími pracovníky MSP

Praha 9. února /čtk/ -Generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš se dnes setkal na Vysoké škole politické ÚV KSČ v Praze s vedoucími pracovníky masových sdělovacích prostředků.
    Setkání se dále zúčastnili člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík, člen sekretariátu ÚV KSČ, šéfredaktor Rudého práva Zdeněk Hoření, člen předsednictva a tajemník ÚV KSS Gejza Šlapka, tajemnice výboru pro stranickou práci v ČSR Marie Hutterová, vedoucí oddělení ÚV KSČ Otto Čmolík a Jaroslav Jeník a další představitelé.
    V úvodu setkání promluvil generální tajemník ÚV KSČ Miloš Jakeš. Ve svém vystoupení se zabýval aktuálními otázkami vnitřního a mezinárodního vývoje, postupem hospodářské a společenské přestavby v naší zemi. Zdůraznil, že přestavbu a demokratizaci považujeme za nevyhnutelný předpoklad dalšího rozvoje socialistické společnosti, upevnění pozic socialismu a jeho prestiže ve světě. Do tohoto procesu je třeba zapojit co nejširší vrstvy lidí. Dnešní úkoly, řekl Miloš Jakeš, vyžadují především energické a praktické činy na všech úsecích. V této souvislosti charakterizoval současné úkoly masových sdělovacích prostředků a jejich důležité místo v přípravě XVIII.sjezdu KSČ.
    V diskusi vystoupili Michal Podzimek, Karel Kvapil, Jan Zelenka, Jindřich Menzel, Štefan Bachár, Ján Riško, Ivan Mann, Ctirad Frčka a František Coňk.
    Ocenili možnost pravidelných setkání s vedoucími funkcionáři KSČ, která jim poskytují kvalifikované informace o postupu přestavby a demokratizace. Hovořili o významu masových sdělovacích prostředků při objasňování a uskutečňování politiky strany, Národní fronty a socialistického státu. Při uplatňování leninské zásady veřejné informovanosti je nezbytné zintenzívnit zápas o politické vědomí lidí, sjednocovat jejich tvůrčí síly ke zvládnutí nových úkolů a k aktivnímu řešení problémů a nedostatků. Tomu musí odpovídat politická a odborná připravenost novinářů, jejich kompetentnost a společenská odpovědnost.
    Na závěr setkání vystoupil člen předsednictva a tajemník ÚV KSČ Jan Fojtík.
    Zdůraznil důležitost veřejné informovanosti jako základní princip socialistické, komunistické propagandy a celé naší politiky. Tím, řekl Jan Fojtík, že jsme vstoupili do období příprav XVIII.sjezdu strany, máme velikou možnost rozvinout širokou ofenzívní práci v celé propagandě a zejména ve sdělovacích prostředcích.

Zahájena vrcholná schůzka středoamerických prezidentů

COSTA DEL SOL 13.února (ČTK) - V Salvadorském tichomořském letovisku Costa del Sol byla zahájena čtvrtá vrcholná schůzka středoamerických prezidentů. Na sn.: zleva - honduraský prezident José Azcona, kostarický prezident Oscar Arias, salvadorský prezident José Napoleon Duarte, guatemalský prezident Vinicio Cerezo a nikaragujský prezident Daniel Ortega.
    SAN SALVADOR 13.února (zvláštní zpravodajka ČTK) -V salvadorském tichomořském letovisku Costa del Sol vzdáleném asi 70 km od hlavního města San Salvadoru byla dnes za přísných bezpečnostních opatření zahájena čtvrtá vrcholná schůzka středoamerických prezidentů.
    Účastní se jí jako hostitel salvadorský prezident José Napoleón Duarte, nikaragujský prezident Daniel Ortega, kostarický prezident Oscar Arias, honduraský prezident José Azcona a quatemalský prezident Vinicio Cerezo.
    Na programu této celkem šestkrát odložené schůzky je projednání a schválení mechanismu, ověřování plnění jak bezpečnostních, tak politických aspektů mírových guatemalských dohod podepsaných středoamerickými prezidenty 7.srpna 1987. Stejně tak bude na schůzce projednán návrh Nikaraguy předložený Hondurasu a týkající se repatriace nikaragujských kontrarevolucionářů usídlených na honduraském území a dále možnost spolupráce s USA v boji proti nezákonnému obchodu s drogami.
    Očekává se, že středoameričtí prezidenti se budou též alespoň okrajově věnovat návrhu Fronty národního osvobození Farabunda Martího (FMLN) na řešení salvadorského konfliktu cestou voleb. V této souvislosti se hovoří o tom, že významný podnět v tomto směru předloží na schůzce kostarický prezident Oscar Arias, který se v minulých dnech sešel s delegací FMLN.
    Jak řekl na slavnostním zahájení schůzky salvadorský prezident José Napoléon Duarte, středoameričtí prezidenti rozeberou během dvou dnů všechny iniciativy uskutečněné s cílem naplnit ducha guatemalských dohod a budou hledat řešení regionálního konfliktu ve prospěch míru a společenského pokroku.
    Schůzka se koná za uzavřenými dveřmi a o jednání budou novináři informováni na krátkých tiskových konferencích.

Vzdušná špionáž proti KLDR

Výrobní procesy v ocelárně v Pchjongjangu č. 8 jsou do 16.2.automatizovány.
PCHJONGJANG 14.února (ČTK) -V prvních dvou únorových týdnech narušil americký špionážní letoun U-2 v jedenácti případech vzdušný prostor na severu KLDR. Oznámila to dnes agentura KCNA.
    Podle její zprávy byly v posledních dnech poblíž hranic mezi KLDR a Jižní Koreou zazanamenány přelety letounů vybavených systémem včasného varování AWACS. Do vzdušné špionáže proti Korejské lidově demokratické republice USA zapojují rovněž letadla typů RV-1 a RC-12.
    Všechny tyto kroky směřují proti nastolení míru a stability na Korejském poloostrově a zvyšují napětí v oblasti, zdůrazila KCNA.

Jižní Korea připravuje nový zákon o stycích s KLDR

SOUL 10.února (ČTK) -V zájmu rozvoje přímého obchodu mezi Jižní Koreou a KLDR se jihokorejská vládnoucí Demokratická strana spravedlnosti (DJP) rozhodla předložit ke schválení zákon, podle něhož by KLDR již nebyla považována za nepřátelský stát.
    Podle zpráv ze Soulu bylo na čtvrteční schůzce ministrů a představitelů DJP rozhodnuto rovněž o vytvoření výboru pro koordinaci výměny s KLDR a ostatními socialistickými zeměmi.
    Návrh zákona má být předložen příští týden Národnímu shromáždění. V případě schválení bude nadřazen dosavadnímu zákonu o národní bezpečnosti, který považuje KLDR za nepřátelský stát a zakazuje Jihokorejcům kontakty s jejími občany. Nový zákon počítá s možností návštěv občanů Jižní Koreje na severu poloostrova:, obchod s KLDR bude považován za vnitrokorejský a bude osvobozen od dovozního cla.
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Celostátní výměna zkušeností
Tábor 7. února /ČTK/ -Využívání kapesních programovatelných kalkurátorů, osobních počítačů, mikropočítačů, registračních zařízení a polních magnetických záznamníků v praxi je námětem dnes zahájeného dvoudenního celostátního pracovního semináře v Táboře.
    Členové poboček ČSVTS ze státního podniku Geoindustria Praha a Geodetická a kartografická správa Praha sem pozvali přes tři sta pracovníků z resortů geodézie, kartografie a geologických i stavebních podniků. Ti vyslechnou patnáct odborných přednášek, zároveň se seznámí s možnostmi používání výpočetních systémů a zhlédnou i aktuální výstavku vhodné techniky.
Křest nového letadla
TU 154 M v ČSA
Bratislava 7. února (ČTK) -Název dalšího z československých lázeňských center -Trenčianské Teplice ponese od dnešního slavnostního křtu na bratislavském letišti v pořadí již čtvrté sovětské dopravní letadlo TU 154 M, které přibylo do leteckého parku Československých aerolinií.
    Tento typ letadel nové generace nahradí postupně na tratích středních vzdáleností, zejména do západní Evropy, severní Afriky a na Blízký i Střední východ, dosud používaná a osvědčená letadla TU 134 A.
Provokace britských občanů
Praha 7. února (ČTK) -V pondělí 6. února byli v Brně a Praze zadrženi při rozhazování letáků zahraničního původu tři britští státní příslušníci Barnsdale David, narozený 30. 7. 1953, bytem v Coventry, Harris Joseph, narozený 8. 6. 1962, bytem v Cardiffu a Banksová Pamela, narozená 20. 6. 1970, bytem v Tramentu.
    Do ČSSR přijeli na krátkodobý pobyt jako turisté, avšak jak sami po zadržení uvedli, záměrně přicestovali s cílem rozšířit zde zhruba 1200 letáků, ve kterých propagují nelegálníiniciativu tzv. nezávislé mírové sdružení, jehož aktivisté z řad československých státních příslušníků se aktivně podíleli na organizaci protispolečenských vystoupení v Praze v lednu tohoto roku. Pasovými orgány byl uvedeným britským občanům zkrácen pobyt v Československu a byli vyzváni k neprodlenému opuštění území ČSSR.
Založeno účelového zařízení ÚV SSM -umělecká agentura SSM.M
Praha 9. února /ČTK/ -"M" jako mládež, "art" jako umění:, dohromady M-art pak znamená uměleckou agenturu Socialistického svazu mládeže. Toto účelové zařízení ÚV SSM bylo založeno k 1. lednu letošního roku a nyní se nachází v tzv. stadiu zrodu. Avšak už brzy -pravděpodobně v březnu -by mělo začít skutečně fungovat a plnit tak své poslání zprostředkovatele mladé kultury pro mladé publikum.
    Proč zakládat M-art, když existuje Pragokoncert, Slovkoncert a řada krajských agentur? Především proto, že je nedostatek vhodných, přitažlivých a finančně dostupných programů pro kluby mládeže a další zařízení, jež se ve své činnosti alespoň zčásti věnují mladé generaci. M-art nechce ostatním agenturám konkurovat, ale naopak s nimi spolupracovat v zájmu zpestření a zkvalitnění kulturní nabídky pro mládež.
    Obsahovou náplní práce M-artu bude především zastupovat mladé profesionální tvůrce všech uměleckých oborů a současně hledat a zajišťovat možnosti pro jejich představování se před mladou veřejností. Nejtalentovanější amatéry bude M-art zaštiťovat zřizovatelsky, dále bude sestavovat vlastní programy pro mládežnické kluby, připravovat rozhodující kulturně politické akce SSM doma i v zahraničí, zabezpečovat svazáckou propagaci, zpracovávat audiovizuální pořady, vytvářet možnosti pro vznik interdisciplinárních tvůrčích týmů, vyhlašovat soutěže a v neposlední řadě rozšiřovat spolupráci mladých umělců s partnery v cizině.
    Kromě pražského ústředí -to však zatím své sídlo hledá -bude už letos pracovat i slovenská pobočka v Bratislavě a kancelář v Brně. Od příštího roku začnou fungovat i další krajská pracoviště. Počáteční finanční otázky byly zdárně vyřešeny a dále chce M-art existovat už na základě úplného chozrasčotu a samofinancování.
    Jak řekl vedoucí oddělení zájmové činnosti ÚV SSM Ivan Chocholouš zpravodaji ČTK, bude M-art vděčný všem mladým profesionálním i amatérským umělcům a pracovníkům klubů mládeže za jejich připomínky a názory na to, co od své nové agentury očekávají, i za tipy na vhodné prostory pro kanceláře nebo zkušebny. A nejbližší akce, na nichž se M-art podílí? Např. volba Miss ČSSR, květnový festival rockových kapel socialistických zemí "Rock '89", či velký mezinárodní koncert s mottem "Evropa -náš společný dům".
Odolá nová hmota vandalům?
Praha 11. února /ČTK/ -Přes milión korun ročně vynaloží pražské Dopravní podniky na zasklívání devastovaných přístřešků zastávek elektrických drah a autobusů. Rozhodující měrou se na této vysoké škodě podílejí vandalové.
    Čím nahradit sklo s drátěnou vložkou, to byla jedna z otázek, kterou si dopraváci kladli. Výsledkem jejich hledání je uzavřená dohoda s nizozemskou firmou General Electric Plastics BV, která nabídla vzorky nerozbitného materiálu Lexan. V současné době se Lexan zkouší a po vyhodnocení se rozhodne, zda nahradí dosavadní zesílené sklo, které se ukázalo jako nedostačující.
    Je pravda, že část z uvedené škody nahradí dopadení vandalové, většina z nich však postihu uniká. Občané často kritizují, proč nelze přistižené darebáky přinutit k náhradě škody v širším měřítku. Odpověď je prostá: podle zákona nelze přenášet vinu na nezjištěné skutky. Náhradu lze vymáhat pouze za prokázané přestupky či trestné činy. Proto věřme, že nová hmota Lexan odolá vandalům a miliónová roční škoda se podstatně sníží.
Veřejná bezpečnost odhalila anonymní telefonáty
Ústí nad Labem 13.února (čtk) -V uplynulých dnech byli obyvatelé na několika místech Severočeského kraje znepokojováni telefonními anonymy, vyhrožujícími výbuchy v různých veřejných budovách, obchodních domech a školách, což mělo vyvolávat neklid a šířit atmosféru strachu. Zvlášť zrůdné bylo oznámení ve čtvrtek 9.února operačnímu středisku okresní správy SNB v Ústí nad Labem, že následující den "vyletí" krajská nemocnice. Pyrotechnici proto museli prohledat celý objekt, tedy i operační sály, anesteziologicko-resuscitační oddělení i pokoje, ve kterých leželi pacienti, vyžadující absolutní klid.
    Příslušníkům Veřejné bezpečnosti se brzy podařilo tohoto telefonního anonyma odhalit. Je jím 42 letý František B. z Ústí nad Labem, na nějž již okresní prokurátor uvalil vazbu.
    Také další pachatelé anonymních telefonních výhrůžek byli zásluhou usilovné práce příslušníků Veřejné bezpečnosti vypátráni. Odhalili např. provokatéra Vladimíra F. z Liberce, nar. 1973,který 28.ledna oznámil Veřejné bezpečnosti uložení bomby v obchodním domě Ještěd v Liberci. Zjištěn byl rovněž Zdeněk S. z Jablonce nad Nisou, nar. 1949, jenž ohlašoval vybuchnutí nálože 6.února v restauraci Na křižovatce v Zásadě na Jablonecku.
    Odhalování anonymních telefonátů svědčí o velkém úsilí příslušníků Veřejné bezpečnosti rychle pachatele najít.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS