CESKE NOVINY


M.Jakeš a W.Jaruzelski při výměně informací v Praze

Praha 1.února (ČTK) -V Praze se dnes uskutečnilo jednání mezi generálním tajemníkem ÚV KSČ Milošem Jakešem a prvním tajemníkem ÚV Polské sjednocené dělnické strany a předsedou státní rady PLR Wojciechem Jaruzelským.
    Oba představitelé si vyměnili informace o hospodářské a politické situaci ve svých zemích, o úkolech obou stran v současném období při plnění závěrů XVII.sjezdu KSČ a X.sjezdu PSDS. Vyzdvihli význam studia a tvůrčího využívání zkušeností bratrských stran, zejména KSSS, v procesu přestavby a demokratizace společnosti.
    Miloš Jakeš polského hosta informoval o postupu strany při realizaci usnesení posledních zasedání ÚV KSČ zaměřených na zavádění hospodářské reformy a další demokratizaci společnosti a při přípravách XVIII.sjezdu KSČ. Otevřeně poukázal na problémy, které se v souvislosti s přestavbou vyskytují na jednotlivých úsecích společenského a hospodářského života.
    Wojciech Jaruzelski hovořil o základních otázkách současné politiky PSDS ve světle závěrů 10.zasedání jejího ústředního výboru, o významu a směrech realizace národní dohody, prohlubování demokratizace a společensko-politických a hospodářských reforem. Informoval rovněž o složitostech, které proces socialistické obnovy PLR provázejí.
    Oba vedoucí představitelé podtrhli význam, který má pro vzájemné československo-polské vztahy těsná součinnost mezi KSČ a PSDS, vycházející ze zásad marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu. Výsledky této spolupráce jsou dobrým předpokladem pro její další rozvoj, pro hledání jejích nových netradičních forem. Jedním z opatření v tomto směru je připravovaná dohoda o spolupráci obou bratrských stran v oblasti nadstavby. Jako oboustranně užitečné ocenili družební styky, které však musí více než dosud napomáhat rozvoji přímých vztahů, zejména výrobních podniků.
    Vyjádřili podporu dalšímu rozšiřování styků mezi parlamenty a ostatními zastupitelskými sbory, vládními orgány, politickými a společenskými organizacemi, kulturními a vědeckými institucemi obou zemí v podmínkách probíhající přestavby v ČSSR a procesu socialistické obnovy v PLR.
    Konstatovali, že při vytváření příznivého ovzduší pro rozvoj československo-polských vztahů mají nezastupitelnou úlohu masové sdělovací prostředky a vyslovili se pro rozšíření informovanosti o dění v obou bratrských zemích.
    Miloš Jakeš a Wojciech Jaruzelski se v zájmu rozvoje kontaktů mezi občany obou zemí vyslovili pro vypracování společných opatření, jejichž realizace by vytvořila postupně příznivé podmínky pro další rozvoj cestovního ruchu, včetně individuální turistiky.
    Shodli se, že mimořádnou pozornost budou obě strany i nadále věnovat rozvoji spolupráce československé a polské mládeže a mládežnických organizací obou zemí. Zvýšení její úrovně napomůže připravované uzavření příslušné dohody. Vyzdvihli osvědčenou prázdninovou výměnu dětí a mládeže.
    Vysoce hodnotili dynamicky rostoucí úroveň vzájemné hospodářské spolupráce. Projednali možnosti, jak ji účinněji využít pro realizaci cílů národohospodářského rozvoje obou zemí. Poukázali zejména na potřebu aktivního vyhledávání možností a důsledného zavádění vzájemně výhodné výrobní kooperace a zakládání společných podniků, koordinace investic a společného podnikání na třetích trzích. V souvislosti s přechodem ekonomik na nové formy řízení je velmi důležité nepřipustit snížení objemu vzájemné ekonomické výměny. Novým podmínkám je nezbytné přizpůsobit strukturu a působnost orgánů, které hospodářskou spolupráci zajišťují.
    Miloš Jakeš a Wojciech Jaruzelski posoudili otázky součinnosti v rámci Rady vzájemné hospodářské pomoci. Shodli se v názoru, že dosud používané nástroje a formy mnohostranné spolupráce nejsou dostatečné pro nadcházející etapu její činnosti. Shodně podpořili nutnost hledání nových metod mnohostranné spolupráce s cílem vytvořit reálný ekonomický prostor pro rozvoj vzájemných vztahů a socialistické ekonomické integrace.

E.Honecker přijal v předsjezdovém období J.Fojtíka

BERLÍN 3.února (ČTK) -Člena předsednictva a tajemníka ÚV KSČ Jana Fojtíka přijal dnes v Berlíně generální tajemník ÚV SED a předseda státní rady NDR Erich Honecker.
    V srdečném rozhovoru se navzájem informovali o současném vývoji v obou zemích a posoudili některé aktuální otázky mezinárodní situace.
    E.Honecker a J.Fojtík hovořili o současných úkolech KSČ a SED při přípravě jejich nadcházejících sjezdů. Shodli se v názoru, že v přesjezdovém období nabývá mimořádného významu účinná ideologická práce, která svými formami a obsahem odpovídá požadavkům nynější etapy vývoje socialismu.
    Jan Fojtík informoval Ericha Honeckera o výsledcích 10. a 12.zasedání ÚV KSČ, která dala nové významné impulsy přestavbě společnosti v Československu.
    Při hodnocení situace ve světě konstatovali, že v posledním období došlo k pozitivním změnám, zejména v oblasti odzbrojení. V této souvislosti ocenili konstruktivní přínos socialistických států k uvolňování napětí a k vytváření ovzduší důvěry, který se projevil v nejnovějších jednostranných opatřeních většiny členských zemí Varšavské smlouvy.
    Soudruzi Fojtík a Honecker dále zdůraznili, že vztahy obou zemí a bratrských stran mají dobrou úroveň. Základem pro jejich další rozvoj jsou závěry ze setkání nejvyšších stranických představitelů v březnu loňského roku.
    Jan Fojtík se rovněž sešel se členem politického byra a tajemníkem ÚV SED Joachimem Herrmannem. V rozhovoru poukázali na význam a odpovědnost sdělovacích prostředků.
    Ministryně lidového školství NDR Margot Honeckerová informovala Jana Fojtíka o systému základního školství NDR a o přípravě pedagogů na jejich kongres.

Zasloužený postup

Praha 1.února (ČTK) - Správnou nohou vykročili čs. tenisoví reprezentanti do 78. ročníku nejpopulárnější soutěže družstev -Davisova poháru. Po vítězství nad ambiciózním a stále se lepšícím celkem Sovětského svazu 4:1 mohou hledět k druhému dubnovému víkendu, kdy je opět na domácí půdě čeká přetěžký čtvrtfinálový soupeř -držitel "salátové mísy", tým NSR.
    Vedení čs. družstva se před startem do soutěže se Sovětským svazem netajilo s obavami o jeho náročnosti. Umístění jednotlivých hráčů na světových žebříčcích sice hovořilo pro domácí reprezentanty, ale na druhou stranu právě v poslední době zaznamenali sovětští tenisté výrazný výkonnostní vzestup. Navíc se očekávalo, jak se jednička čs. daviscupového týmu -Mečíř, vypořádá s aklimatizací po návratu z mistrovství Austrálie.
    Právě při Mečířově navrátu z Melbournu nehrající kapitán Pála apeloval na to, aby se od čs. prvního hráče nečekaly po náročném programu u protinožců zázraky. Konstatoval, že Davisův pohár je především soutěží družstev, což v praxi znamená, že by se na postupu měli podílet všichni členové týmu. Nakonec jeho slova byla vyplněna, o vítězství se zasloužili všichni hráči čtyřčlenného výběru, který dostal důvěru. Šrejber, hrající s novými kvalitními kontaktními čočkami z pražské Okuly, získal dva body ve dvouhrách, když v obou duelech mu nevyšel začátek. Pak však bojovností a u něj dlouho nevídaným klidem dokázal dojít do vítězných konců. Mečíř získal "sice" pouze bod, ale každý, kdo jej měl možnost vidět během zápasů i po nich zblízka, si uvědomoval jak těžce na něj desetihodinový rozdíl mezi Austrálií a Evropou doléhá. Pálovo rozhodnutí o změně ve čtyřhře, bylo sice pro mnohé překvapivé, ale naprosto správné. Mladý Korda dirigovaný zkušeným matadorem Šmídem se rozehrál k vynikajícímu výkonu a přispěl tak vlastně k rozuzlení postupové tajenky již v druhém hracím dnu. I přes Mečířovu porážku v nedělním singlu byl postup poměrně jednoznačný. O tom, že tým nehrajícího kapitána Pály a trenára Zedníka je v současné době jednolitým kolektivem, nejlépe hovoří atmosféra, která v něm vládne. Vždyť v krizových chvílích, které prožíval Mečíř v rozhodujících momentech pátečního zápasu s Čerkasovem, vyburcovala diváky ke skandovanému potlesku právě lavička, v čele s Kordou, a náhradníky Vajdou a Nováčkem.
    Sovětský celek se sice musel obejít bez svého prvního hráče Česnokova, o jehož neúčasti kolovali různé "zaručené zvěsti." Z nich byla nejblíže pravdě asi ta, že kromě zvýšené teploty neměl v posledních dnech ani optimální formu. Vysoké ambice naznačil hrou opírající se o kvalitní údery, rychlost a bojovnost mladý Čerkasov, své si uhrál ve čtyřhře i Olchovskij. Nejslabším článkem sovětského týmu byl, i přesto, že získal čestný úspěch, Volkov. Ten navíc nezvládl po prvním utkání se Šrejberem na tiskové besedě své nervy, když viděl příčinu své prohry v řadě jiných okolnostech, než v kvalitách soupeře a svém výkonu. I přes poměrně vysokou porážku zanechali sovětští tenisté v Praze dobrý dojem. Lze plně souhlasit se slovy nehrajícího kapitána sborné Tarpiščeva, že tento nedávno vytvořený celek má před sebou velkou tenisovou budoucnost.

Ehl v čele SP

Deštné 5.února (ČTK) -Také v nedělním obřím slalomu slavila největší úspěch rytmická, elegantní jízda Romana Ehla, který zvítězil před Rakušanem Willim Dimmerem a Alexandrem Kainzem z NSR a zařadil se do čela Světového poháru. Závod žen vyhrála díky vynikajícímu prvnímu kolu Sandra Schmidová z NSR před Rakušankami Manuelou Winterovou, Petrou Wlezcekovou a čtvrtou Evou Ducháčovou.
    Čs. muži zajeli podle představ trenéra Prouzy zejména v 1.kole, po kterém se mezi vedoucího Ehla, druhého Janatu a čtvrtého Klinského dostal třetím časem jen Rakušan Klaffenbo:ck. Rozdíly mezi nimi však byly minimální, neboť prvních šest jezdců se vešlo do 61 s.
    Ve druhém kole jako první ze hry o medaile vypadl Klinský, když v první třetině trati měl pád, který ho odsunul až na celkově 23.příčku. Těsně před cílem ztratil drahocené desetiny i Jiří Janata startující až jako dvacátý. Naopak, stejně jako ve všech jízdách letošního Světového poháru v Deštném, jel v druhém kole viditelně nejrychleji Ehl a vynikající jízdou se z osmého na druhé místo propracoval vítěz posledních dvou ročníků Světového poháru Dimmer.
    Čs. reprezentantky svůj výkon ze slalomu nezopakovaly. Irena Francová, která se po sobotním závodě na 24 hodin dostala do čela SP, byla v prvním kole diskvalifikována pro neprojetí branky a Evě Ducháčové ani druhý nejrychlejší čas ve 2.kole nestačil na stupně vítězů. Přesto si obě v průběžném pořadí SP výrazně polepšily.
    Hlasy
    Trenér František Prouza: "Jak jsem předpokládal, naše výsledky v obřím slalomu nebyly již tak výrazné jako v sobotu, ale kdyby tak skončilo i MS, byl bych spokojen."
    Roman Ehl: "Tratě v Deštném mi svým profilem vyhovují, zvlášť když je terén tvrdý a vyžaduje technickou jízdu. V tratích světového šampionátu se těmto podmínkách bude asi nejvíce blížit slalom a v něm jsou i mé šance na medaili největší."
v y d á n í:
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden
9. týden | 10. týden | 11. týden
12. týden | 13. týden | 14. týden
15. týden | 16. týden | 17. týden
18. týden | 19. týden | 20. týden
21. týden | 22. týden

Zasedání ÚV mexické Socialistické lidové strany
MÉXICO 30. ledna (ČTK) -V Méxiku se konalo zasedání ÚV mexické Socialistické lidové strany. Novým generálním tajemníkem ÚV na něm byl zvolen Indalecio Sayago Herrera, který v této funkci vystřídal Jorgeho Cruikshanka Garcíu.
    Ve zprávě ÚV se zdůrazňuje, že konečným cílem strany je vybudovat v Mexiku socialismus. Účastníci zasedání se vyslovili pro upevnění jednoty levicových sil sdružených v Národní demokratické frontě.
    V přijaté rezoluci rozhodně odsoudili pokusy mezinárodních finančních institucí vnucovat Mexiku způsob řešení problému zahraničního zadlužení, který je v rozporu se zájmy země. Vyzvali rovněž vládu, aby upustila od privatizace státních podniků a důležitých hospodářských odvětví, mj. ropného průmyslu.
Předán putovní prapor ÚV SČSP
Praha 2.února (ČTK) -Za přítomnosti prvního zástupce náčelníka politické správy Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR generálmajora Nikolaje Grebjantina předal dnes tajemník ÚV SČSP Jaroslav Hondlík gardovému motostřeleckému oddílu Sovětské armády putovní prapor ÚV SČSP určený pro nejlepší útvar Střední skupiny sovětských vojsk v ČSSR.
K. Urbánek navštívil Pohotovostní pluk VB ČSR
Praha 2. února /čtk/ -Člen předsednictva ÚV KSČ a předseda výboru pro stranickou práci v ČSR Karel Urbánek a ministr vnitra a životního prostředí ČSR Václav Jireček se dnes zúčastnili služebně politického aktivu v Pohotovostním pluku VB ČSR v Praze.
    Seznámili se s činností stranických a svazáckých organizací a prohlédli si areál Pohotovostního pluku, kde se mladí příslušníci VB připravují na službu v SNB.
Modernizují výrobu pro počítače
Milevsko 3. února /ČTK/ -Ve snaze vyhovět rostoucím požadavkům zákazníků na vybavení samočinných počítačů satelitním zařízením zvyšují pracující závodu Milevsko státního podniku Gama České Budějovice objem produkce a modernizují výrobní program. V minulém roce zhotovili 1200 tiskáren k mikropočítačům Gama centrum 01 a letos jich hodlají dodat na náš trh tři tisíce.
    Pro velkou poptávku po tomto druhu zboží pokračují v jeho modernizaci. Ve druhé polovině roku plánují zdokonalit design. Zároveň je připraveno do sériové výroby další zařízení s možností napojení na počítače ZX Spektrum, při jehož vývoji spolupracovali s Teslou Kolín.
    Přídavné zařízení k počítačům tuzemské výroby v krátkém čase rozšíří ještě nabídka souprav schopných napojení na zahraniční. Kolektiv dělníků a techniků závodu má dlouholeté zkušenosti s výrobou rozmnožovací techniky pro kancelářské účely. Mimo nejmodernějších zařízení stále vyrábí osvědčené lihové rozmnožovací přístroje, k jejichž odběratelům patří, mj. Francie, Kuba a Velká Británie.
Někteří diváci se nevyznamenali
Praha 7. února (ČTK)-Nedílnou součástí velkých sportovních podniků jsou diváci, někdy však tvoří jejich samostatnou kapitolu. Jinak tomu nebylo ani při daviscupovém utkání mezi ČSSR a SSSR v Praze.
    V pátek se přišlo na úvodní dvouhry podívat přes 8.000 návštěvníků, druhý den již o polovinu méně. V neděli, kdy již bylo o postupu domácích reprezentantů rozhodnuto, zamířilo do Sportovní haly v PKOJF něco málo přes 2.000 příznivců. To však patří ke specifice Davisova poháru, stejné to bylo i při jiných duelech (např. ve Vídni na utkání Rakousko -Austrálie přišly poslední hrací den do Dusikovy haly jen tři tisíce diváků, dvakrát méně něž v úvodních dnech), takže to není žádným překvapením. Co však stojí za zmínku je způsob "povzbuzování", či různé reakce, některých přihlížějících.
    Obecenstvo by se dalo rozdělit na dvě části. V té první byli opravdoví sportovní a především tenisoví příznivci, v té druhé pak ti, kteří návštěvu podobných významných sportovních událostí považují za jakousi svojí reprezentaci, chodí prostě na vše co je v současné době v módě. A to současný tenis, nejen ve světě, ale i v ČSSR určitě je. Z této skupiny diváků se zřejmě nejvíce ozývaly rádoby vtipné rady hráčům, pískot na adresu Mečíře po prohraném duelu s Volkovem, či nepochopitelný potlesk, když některý ze sovětských borců poslal při svém podání míček do sítě. Těžko lze totiž předpokládat, že ten, kdo hraje, nebo někdy hrál tenis, nebo se věnuje třeba i rekreačně jinému sportu, by nedokázal uznat kvality soupeře, ocenit v případě nezdaru snahu svého oblíbence, že by v sobě neměl základy smyslu pro fair-play.
    Nyní se Praha a spolu s ní celé Československo chystají na další tenisovou lahůdku. Žel je téměř jisté, že s atraktivitou soupeře -držitele "salátové mísy" týmu NSR, a při očekávaném nedostatku i předpokládané vysoké ceně vstupenek, vzroste na daviscupové tribuně počet právě těch druhých...
Hospodářské zajímavosti ze světa
BAGDÁD 6.února (ČTK) -Irácký ministr těžkého průmyslu a vojenských institucí Husajn Kámil oznámil, že Irák postaví do roku 1992 petrochemický závod, který bude největší na Blízkém východě. Závod bude vyrábět 21 ropných produktů v celkové roční hodnotě více než jedné miliardy dolarů. Zhruba 70 procent produkce bude určena pro vývoz.
PAŘÍŽ -Ze zprávy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vyplývá, že po loňském oživení bude letos ocelářský průmysl nesocialistických zemí postižen mírnou recesí. Spotřeba oceli v zemích OECD by se měla v roce 1989 snížit o 3,5 procenta a její dovoz o sedm procent. Pokles poptávky po oceli v zemích EHS vyplývá především z útlumu konjunktury automobilového průmyslu.
ST. LOUIS -Americká firma Monsanto Co. oznámila, že její výzkumní pracovníci vyvíjejí prostřednictvím genového inženýrství brambory odolné virům. Dosud proti nim nebyly k dispozici žádné chemické ochranné prostředky. Firma zároveň uvedla, že komerční rozšíření nové odrůdy brambor nelze očekávat dříve než v polovině 90.let.

Z domova | Ze zahraničí | Ekonomika | Počítače | Kultura | Společnost | Móda | Přehled tisku | Kalendárium
Sport | Fotbalová G. liga | Hokejová extraliga | Formule 1 | Sázky a loterie | Zajímavosti | Grafika a foto | Inzerce | Živ. prostředí | Počasí
Záložky rubrik | Výchozí stránka | Kanál MSIE a PointCast | Kódování | Reklama | Redakce | Napište nám
CTK Copyright © 1999 Česká tisková kancelář
Všechna práva vyhrazena.
GTS