PSIXOTEST ..z Rapotic..


Doplňte, prosím, následující nedokončené vjeti:


Žiwot se mi zdá pestrobarewní.

Čekám na lepší zítřek.

V životě je nejdůležitější mít dost rozumu.

Nejwíce se těším na swou lásku.

Mám obawi z špatníx wjecí.

Chtěl bix bít zase dobrí.

Mé "dobré já" bude zase se mnou.

Od druhíx potřebuji sem tam ňeco.

Můj žiwot je oprawdu zajímawí.

Jsem anarxista.

Moje matka na mne jisťe mislíwá.

Přijde den, kdi také wšexno skončí.

Zodpowjednost je obďiwuhodná.

Násilí je zlo.

Nepotřebuji témjeř ňic.

Práce je normálňí.

Obwikle lidem přeju, co si zaslouží.

Wíra je Anarxie.

Mou nejwjetší xibou neňí ňic, co se dá řešit.

Můj otec je daleko.

Mám rád wšexno, témjeř.

druhá
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- stránka


Swé ďíťe bix rád nemňel. *

Před druhími sxowáwám [ to je tajné ]

Mám rád lidi, kteří mi jsou simpatičťí.

Mislím, že wjetšina žen je lepšíx než wjetšina mužů.

Budoucnost je záhadná.

Druhím nejwíce nabízím dobrou radu.

Mé "špatné já" je žiwotňí nutnost.

Kdiž jsem bil ďítě bilo wše jednodušší, ňikoli lepší.

Nemám rád lidi, kteří jsou špatňí... příliš.

Mislím, že wjetšina mužů mňe příliš nezajímá.

Kdibix mjel hodňe peňez koupil bix si wlastňí zemi.

Kdo mňe zná, wí ..anebo taki ne.

Pomoc druhím je nazíwána solidaritou.

Potřebuji toho málo ke šťesťí

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* We smislu, že bix rád bil bezďetní.. tedi ne, že bix nemňel rád ďeťi, natož swoje wlastňí.