POEM O ANARXII

Ňikdo neňí nenasicen
A ňikdo neňí přesicen
Kdi okow porobi rozdrcen
A klíč k wíxodu klidňe zahozen
Kde princip mistickí ustanowen
A plaí za jeďiní zákon jen
Jako je noc, je i den
To je celí rozum ten
Pro ňekoho jenom sen
Jím samím zatracen
Její oči jako len
Drahokami a satén