Ji Wolker - Bse milostn

eklas mi, e jenom w ox twx               je cel swjet,
e pro me ne ic, co le mimo e.
w twx ox kwetou bl jabloe,
         Oblaka pluj,
       ptci zpwaj a poletuj.

J i wjem
a newjem.
S welikou boles oi tw na kusi rozlamuji,
abi me poznowu obrostli eezem duhowm.
Powjez mi, m mil,
- kdi cel swjet oko tw objm, -
Pro jsi dopusila,
e elk dnes rno z lee spadl
a ped mma oima
se zabil ?