W Srdci Ewropi, w zajeťí.. předjaří MMIX


PLANETKA

W očíx propastníx jako dwje tůňe
Linoucí se prostorem sladká wůňe
Žiwota číše přetéká plná
Proxází námi astrálňí wlna

Mračna šílenou rixlosťí se říťí
Černočerní oceán našeho biťí
Kwjetů rajskíx plná planeta malinká
Motílí miminka rozmile uspinká

Pískowé pláže z démantů
Laxtají lehounce na patu
A naše swobodné mišlenki
Jsou jen pro moje milenki

Ňekde w zhrouceném prostoru
Zatracen we wlastňím wítworu
Jeden génius wesmíru
Ztraťil naďeji na wíru

Já swoje hwjezdi naxázím
Nawzdori jejix nesnázím
Sám sebou nawždi zatracen
On w ňicotu jen nawrácen

W nekonečné zmjeťi kwjetů
Na tom mrňawounkém swjetu
Jako motílek si připadám
A oddáwám se úžasním úwahám

Kde monolit kamenní tičí se
K nebesům duhowím čiňí se
Nawždicki, říká, pamatuj
A to nejdražší nám miluj

Weliké slunce zářící
Přes oblohi půl šílící
Wše pod ňím radostňe ožíwá
Osudu ňit se wine jak ďiwá

W poháru ohňiwé orxidee
Aňi se člowjek nenaďeje
Kolibřík se hbiťe wipíjí
Než bi nawzájem zabili

Shoda to w prawďe panenská je
Jsme ďeťi ztraceného ráje
Jen podstatné mi stále uňiká
Kde wšexno krásné zaňiká

Twořící se a mizící
Tak wřelá a i mrazící
Je síla jeho marňiwá
Powaha naše je sňiwá

Polibek lehounkí posílám
Nawždicki bďelí usínám
Tou známou rozkoší opojen
Misl mám plannou pro ňi jen

Jak-pak jen asi přijde ťi
To naše lsťiwé prokleťí
Kde wšexno wšex se nalézá
Tam mizí wůle železa

Než bi wšak cestou šel jinou
Promňeňí se čas ne naší winou
A poswátné mišlenki na šťesťí
Jej také přiwedou na rozcesťí
Wšexno mi splíwá w jeďiné
Snad mi láska to promine
Že w celém tom šíleném wesmíru
Jsou citi jenom w papíru

Z wesmírné tůňe jak z očí bohů
Jen to jen poslat nám mohu
Krwawá slza na zemi se tříšťí
We střepi skla či na zla příšťí...
ABRAKADABRA, DOMINE!!
...A WŠEXNO MARNÉ POMINE!

------------------------------------------------------------------ ABRAKADABRA je z arabského ABREK-AD-ABR,
DOMINE je laťinski...
Wšak wíš jak..
..má z nejmilejšíx princezno..
...wše nej, nej, nej k narozeňinkám