JÍT STÁLE DÁL

Objevení nových světů
Prošlápnutí nových cest
Zvědavost a život v úletu
Připíjím hledání na počest

Stále dál, světlo v stín
Pořád dál, pořád jít
Cesta prašná, samý blín
Však cíl je jasný, žít

Nestát a uvadat
Touha má k poznání
Nezačne upadat
Nepodlehne zklamání

Marnost nad marnost
To nejsou má slova
Já žádám zkušenost
Nebát se začít znova

Překročení velkých řek
Pokoření štítů hor
Nikdy jsem se nezalek
Žít nudě na úkor