POZNÁNÍ

Našel°s co jsi hledal,
Ale krví za to°s platil
Všechno co jsi měl
Po cestě jsi ztratil

Už máš jenom lucernu
Ale i ta dohořívá
A sní vytrácí se i to málo
I to málo co ti ještě zbývá

Hořel°s jasným plamenem
Hořel°s čistou vírou
Hořel°s pro svůj ideál
Teď však smrdíš sírou

Láska k Bohu, láska k lidu
Láska vůbec je snad žert
V nenávisti hledáš sílu
Lásku ať si vezme čert

Co dříve byl ďáblu vzdor
Dnes je odpor ke každé cnosti
Zklamaný a vysílený
Navracíš se plný zlosti

Láska k Bohu, láska k lidem
Láska vůbec je snad žert
V nenávisti hledáš sílu
Lásku ať si vezme čert