George Ritzer
McDonaldizace Společnosti
Výzkum měnící se povahy soudobého společenského života

O autorovi

George Ritzer je sociolog, který se věnuje zejména otázkám sociální teorie a sociologie práce. Je předsedou Americké sociologické asociace a kromě toho pracuje jako vysokoškolský profesor na Univerzitě v Marylandu. jeho dlouholeté úspěšné pedagogické působení bylo odměněno cenou Teaching Excellence Aword.
Vydal řadu knih, z nichž uvádíme ty, které vyšly v posledních letech: Hranice sociální teorie (vydala Columbia University Press) a Sociologie: vnímání společenských změn (5. vydání, spolu s Kennethem Kammeyerem a Normanem Yetmanem).